Yönetim

 Yönetim
  Doç. Dr. Barış BİNAY (Bölüm Başkanı) +90(262) 605 33 26
binaygtu.edu.tr
Pınar PİR Dr. Öğr. Üyesi Pınar PİR (Bölüm Başkan Yrd.) +90(262) 605 33 21
pinarpirgtu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi HAKAN OFLAZ (Bölüm Başkan Yrd.)  +90(262) 605 33 17
hakanoflazgtu.edu.tr
 İdari Personel
                                         Zeynep GÖKTAŞ (Bölüm Sekreteri)

+90(262) 605 33 19
zgoktasgtu.edu.tr