Prof. Dr. Taner TURAN
İktisat

Taner TURAN
Telefon
(262) 605 14 82
E-Posta
tturangtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 139
Çalışma alanları
Makro İktisat, Parasal İktisat, Maliye Politikası, Uygulamalı Ekonomi

SSCI KAPSAMINDAKİ YAYINLAR

YANIKKAYA, H. ve TURAN, T. (2018). Curse or Blessing? An Empirical Re-examination of Natural Resource-Growth Nexus,Journal of International Development, 30(8), 1455-1473.

TURAN, T. ve KARAKAS, M. (2018). Asymmetries in Twin Deficit Hypothesis: Evidence from CEE countries, Ekonomicky Casopis, 66 (6), 580-597.

VAROL İYİDOĞAN, P ve TURAN, T. (2018). Current Account Sustainability: A Non-Linear Comparative Empirical Overview, Panoeconomicus, 65(4), 396-410.

YANIKKAYA, H. ve TURAN, T. Tax Structure and Economic Growth: Do Differences in Income Level and Government Effectiveness Matter?,The Singapore Economic Review, forthcoming.

TURAN, T. ve VAROL IYIDOGAN, P. (2017), Growth Volatility and Government Expenditure in Low and Middle Income Countries: A Dynamic Panel Analysis, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 51, 123-138.

VAROL IYIDOĞAN, P. ve TURAN T. (2017), Government Size and Economic Growth in Turkey: A Threshold Regression Analysis, Prague Economic Papers, 26(2), 142-154.

TURAN, T. ve KARAKAS, M. (2016), The Effect of Trade Openness and Income on the Size of a Government, Transylvanian Review of Administrative Sciences,47, 164-178.

TURAN, T. (2015), The Causal Relationship between Current Account and Financial Account Balance in Selected CEE Countries, Ekonomicky Casopis, 63(9), 959-974.

TURAN, T., KARAKAS, M. ve YANIKKAYA, H. (2014), Tax Smoothing Hypothesis: A Turkish Case, Panoeconomicus, 4, 487-501.

KARAKAS, M., TURAN, T. ve YANIKKAYA, H. (2014), A Brief Analysis of Tax Smoothing Hypothesis in Turkey, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 42, 78-93.

ULUSLARARASI ve ALAN ENDEKSİNDE TARANAN YAYINLAR

YANIKKAYA, H. ve TURAN, T. (2019). Polity Stability, Economic Growth, and Investment: A Dynamic Panel Analysis, Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 25 (1).

TURAN, T., KARAKAŞ, M. ve ÖZER, H.A. (2018). Askeri Harcamalar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi, Maliye Dergisi, 175, 140-153.

TURAN, T. ve KARAKAS, M. (2018), Devlet Harcamaları ve Gelirleri Arasındaki İlişki: Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı (NARDL), Sosyoekonomi, 26(36), 33-48.

TURAN, T. ve KARAKAŞ, M. (2017), İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı, Maliye Dergisi, 173,211- 227..

TURAN, T. ve KARAKAŞ, M. (2016), Cari Denge ve Finans Hesabı İlişkisi: Türkiye İçin Ampirik Bir Uygulama, Maliye Dergisi, 170, 45-58.

TURAN, T. ve ELMA, O.E. (2016), The Effect of Private Sector Balance on Government Budget: An Empirical Examination, Maliye ve Finans Yazıları, 105, 15-30.

TURAN, T. (2015), Türkiye’de Bütçe Dengesi ve Finans Hesabı Dengesi Arasında Bir İlişki Var Mı?, Yönetim ve Ekonomi Dergisi 22 (2),651-662.

TURAN, T. (2014), Hükümet Harcamalarında Konjonktürel Mandal Etkisi: Türkiye Örneği, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 177-188.

CANGİR, N. ve TURAN, T. (2014), Politik İstikrarsızlığın Bütçe Dengesi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Maliye Dergisi, 166, 243-267.

TURAN, T. (2014), Optimal Size of Government in Turkey, International Journal of Economics and Finanical Issues, 4 (2), 286-294, 2014.

TURAN, T. ve CANGİR, N. (2014), Fiscal Adjustments and Stimuli: Turkish Case, Journal of Business, Economics and Finance, 3(1), 71-91.

TURAN, T. (2014), Konjonktür Yanlısı Maliye Politikası: Nedenler ve Önleyici Tedbirler, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 51 (590), 9-18.

TURAN, T. (2013), Türkiye’de Maliye Politikası Konjonktür Yanlısı Mı?, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 32 (2), 123-140.

TURAN, T. (2013), Cyclicality of Fiscal Policy in Turkey, The Empirical Economics Letters, 12 (11), 1219-1228.

TURAN, T. ve TELATAR, E. (2013), Türkiye İçin Sabit ve Zaman Değişken Katsayılı Ampirik Mali Kural Tahminleri, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 31 (1), 225-248.

TURAN, T. (2012), Optimal Maliye Politikası: Bir Literatür Taraması, Maliye Dergisi, 162, 411-429.

  • Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İktisat
  • Yüksek lisans: North Carolina State University, Economics
  • Lisans: Gazi Üniversitesi, Kamu Yönetimi
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum