Arş. Gör. Eren KILIÇ
İşletme

Eren KILIÇ
Telefon
(262) 605 14 43
E-Posta
erenkilicgtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 206
Çalışma alanları
Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Geliştirme, Proaktif İş ve Kariyer Davranışları

Kilic, E., Kitapci, H. (2024). Contextual and Individual Determinants of Sustainable Careers: A Serial Indirect Effect Model through Career Crafting and Person-Career Fit. Sustainability,16(7), 2865.

Kilic, E., Cetin-Kilic, N., Tatar, B. (2024). How changing work and family demands during COVID-19 (De) motivated academic parents to craft sustainable careers? Work, 1-15.

KILIÇ, E., KİTAPÇI, H. (2023). Cognitive job crafting: an intervening mechanism between intrinsic motivation and affective well-being. Management Research Review, 46 (7), 1043-1058.

DAĞAŞAN, G., KİTAPÇI, H., KILIÇ, E. (2023). How TQM Principles Influence Job Performance in Healthcare? The Role of Locus of Control. Business and Economics Research Journal. 14 (1), 73-86.

KILIÇ, E., GÖK, M.Ş. (2023) Employee proactivity and proactive initiatives towards creativity: Exploring the roles of job crafting and initiative climate, International Journal of Organizational Analysis, 31(6), 2492-2506.

DAĞAŞAN, G., KİTAPÇI, H., KILIÇ, E. “Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi, İş Performansı ve Kontrol Odağı İlişkisi: Hemşireler Üzerine Bir Araştırma”, 7th International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, 20-22 June 2022.

KILIÇ, E. "A Bibliometric Analysis of The Literature on Job Crafting Research: Current Trends and Future Research” 7. International Marmara Social Sciences Congress, Kocaeli, December 10-11, 2021.

KILIÇ, E., ÇETİN KILIÇ, N., KİTAPÇI, H. "Employees’ Changing Work-Family Responsibilities and Career Initiatives During The Covid-19 Pandemic” 7. International Marmara Social Sciences Congress, Kocaeli, December 10-11, 2021.

ÇETİN KILIÇ, N., ATAMAN, G., KILIÇ, E. "How Ethical Leadership Impacts Employee Well-Being: Exploring the Role of Employee Voice Behavior” II. International Aegean Symposium on Social Sciences and Humanities, İzmir, September 18-20, 2020.

KILIÇ, E., KİTAPÇI, H., ÇETİN KILIÇ, N. "Job Crafting Behavior and Employee Creativity: A Model Proposal from the Perspective of Job Demands-Resources Theory” II. International Aegean Symposium on Social Sciences and Humanities, İzmir, September 18-20, 2020.

KILIC, E., TATAR, B., ERDİL, O. (2020). A Research on the Relationship Between Job Crafting, Psychological Empowerment and Turnover Intention. Journal of Yaşar University, 15, 192-200.

KILIC, E., TATAR, B., ERDİL, O. (2020). The relationship between job crafting and organizational identification: The mediating role of affective well-being. Business and Economics Research Journal, 11(1), 201-212.

KOÇOĞLU., İ., KILIÇ., E. (2019) İş anlamlılığının sosyal ve kültürel belirleyicileri: Bütünleştirici bir sosyal çevre mi sağlamalı, çeşitlendirici bir kültür mü oluşturmalı?, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (4), 2912 2923.

KILIÇ, E., TATAR, B., ERDİL, O. “İş Şekillendirme Davranışı, Psikolojik Güçlendirme ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma” II. Business and Organization Research Congress, İzmir, 4-6 Eylül 2019.

KILIÇ, E., BARAN, M., “Organizasyon Üyelerinin Psikolojik Güçlendirme ve Duygusal Zeka Düzeylerinin Çatışma Yönetimi Stratejileri Üzerindeki Etkileri" 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, 18-20 Nisan 2019.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü (2019-2024)
  • Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, İşletme Yönetimi ve Organizasyon (2016-2019)
  • Lisans: İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi (2011-2015)
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum