Arş. Gör. Tuğkan ARICI
İşletme

Tuğkan ARICI
Telefon
(262) 6051447
E-Posta
taricigtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 112
Çalışma alanları
Üretim Yönetimi, Yalın Üretim, Yeşil Yönetim, Proje Yönetimi, Girişimcilik, Ar-Ge , İnovasyon, Dijital Dönüşüm.
Detaylı özgeçmiş
2020 - OCAK - YÖK FORMATLI.pdf

1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ertürk, A., Arıcı, T., Çömlek, O., Gök, M.Ş. (2017). "A New Approach To Sea Transportation: An Turkey Application In Turkey", Research In Business And Social Scince (IJRBS), 6(1), pp: 117-126.

Arıcı, T., Gök, M.Ş. (2020). "A Contingency Theory Perspective Towards Project Management Control System", The Journal of Social Sciences, 7(47), pp: 384-392.

Usta, A.T., Arıcı, T., Kitapçı, H., Ciğerim, E., Gök, M.Ş. (2020). "Empirical Examination On The Effect Of Social Responsibility Practices On The Purchase And Brand Values Of Companies In Covid-19 Period", International Journal Of Humanities And Social Sciences Invention, 9(9), pp: 27-34.

2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Gök, M.Ş., Arıcı, T. (2016). “Dynamic Quality Management Approach For Lean Management Systems: A Future Perspective For Companies”, PressAcademia, 2(1), pp: 455-459.

Gök, M.Ş., Arıcı, T. (2016). “Assessing The Effect of Environmental Management And Lean Production Systems On Firm Performance”, PressAcademia, 2(1), pp: 460-464.

Gök, M.Ş., Arıcı, T. (2016). “Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminde Yenilikçi Bakış Açısı: Süreç Bazlı Yalın Üretim Sistematiği”, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ss: 122-126. 12-14 Ekim, 2016, İstanbul, Türkiye.

Gök, M.Ş., Arıcı, T. (2016).  “Başarılı Yalın Üretim Sistemlerinin Kazanımları: İşletmelerde Örgütsel Yenilikçilik Modeli”, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ss: 117-121. 12-14 Ekim, 2016, İstanbul, Türkiye.

Gök, M.Ş., Arıcı, T. (2016). “Yalın Üretim Sistemleri ve Çevresel Yönetimde Yenilikçi Yaklaşım: Teknolojik Yönetim”, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish Journal, 11(21), pp: 113-124.

Gök, M.Ş., Çömlek, O., Arıcı, T. (2017). "A New Approach To Sea Transportation: Turkey Application", International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, pp: 222-229. 11-13 October, 2017, Antalya.

Gök, M.Ş., Ciğerim, E., Arıcı, T. (2017). “Evulation of Innovative Enterpreneurship Ecosystem: Technology Audit”, 4Th International Scientific Conference (ERAZ), pp: 901, 7-8 June 2017, Sofia.

Ciğerim, E., Arıcı, T., Gök, M.Ş. (2018). “Black Box of Industry 4.0: New Opportunities For Entrepreneurship Ecosystem”, 4th International Scientific Conference (ERAZ), pp: 903, 7-8 June 2017, Sofia.

Gök, M.Ş., Ciğerim, E., Arıcı, T. (2018). “Analyzing the Ambiguous Relationship Between technological Orientation and Green Management”, The European Proceedings Of Social And Behavioral Sciences, pp: 668-673.

Gök, M.Ş., Ciğerim, E., Arıcı, T., Usta A.T. (2019). “Relationship Between Sustainable Supply Chain Management Implementations and Environmental Performance: A Conceptual Review”, V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, pp: 157-162. 19-20 September, Istanbul, Turkey.

Gök, M.Ş., Ciğerim, E., Arıcı, T., Usta A.T. (2019). “Akıllı Tedarik Zinciri Uygulamalarının Gelecek Görünümü”, V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, pp: 26-27. 19-20 September 2019, Istanbul, Turkey.

Arıcı, T., Usta, A.T. (2020). "İşletme Rekabet Avantajında İç Müşterinin Önemi ve Z Kuşağın İşletme Bağlılığı Algısında Yaşanan Değişimler", 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, ss: 979-987. 12-14 Aralık 2020, Istanbul, Türkiye.

Arıcı, T., Usta, A.T. (2020). "Unicorn Girişim Firmalarının Değerleme Sorunsalı", 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, ss: 903-908. 12-14 Aralık, 2020, İstanbul, Türkiye.

3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Gök, M.Ş. ve Arıcı, T., “Yalın Yönetim Sistemlerinde Alternatif Yaklaşım: Dinamik Kalite Yönetim Sistemi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2016, Sayı:31, SS: 135-143, Kocaeli, Türkiye.

Gök, M.Ş. ve Arıcı, T., “Yenilikçi Süreç Yönetiminde Yalın Üretim Sistematiği”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017, Cilt: 10, Sayı: 31 SS: 62-73, İstanbul, Türkiye.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, (2019 - )
  • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi, SBE, İşletme ABD (2015-2017)
  • Lisans: Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme (2010-2015)
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum