Doç. Dr. Mehmet Şahin GÖK
İşletme

Mehmet Şahin GÖK
Telefon
(262) 605 14 38
E-Posta
sahingokgtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 202
Çalışma alanları
Service Management; Operations Management; Management Information Systems; Healthcare Management; Data Envelopment Analysis; Efficiency Analysis; Green Management; Entrepreneurship

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI, SSCI)

A Yüksel, MŞ Gök, G Özer, E Ciğerm (2021), “A new theoretical approach to intellectual capital: Meta-synthesis definitions of innovative literacy”, Journal of Intellectual Capital (Q1 Journal)

Altuntaş F., Gök M.Ş. (2021), "The Effects of COVID-19 Pandemic on Domestic Tourism: A DEMATEL Method Analysis on Quarantine Decisions", International Journal of Hospitality Management (Q1 Journal), Vol. 92 

Altuntaş F., Gök M.Ş. (2021), "Analysis of Patent Documents with Utility Mining: A Case Study of Wind Energy Technology", Kybernetes, doi.org/10.1108/K-06-2020-0365

Altuntaş F., Gök M.Ş. (2021), "Technological evolution of wind energy with social network analysis", Kybernetes, doi.org/10.1108/K-11-2019-0761.

A Özdemir, H Kitapçı, MŞ Gök, E Ciğerim (2021), “Efficiency Assessment of Operations Strategy Matrix in Healthcare Systems of US States Amid COVID-19: Implications for Sustainable Development Goals”, Sustainability (Q1 Journal)

Azize Ş., Kitapçı H., Altındağ E., Gök M.Ş. (2017). Investigating the Impacts of Brand Experience and Service Quality. International Journal of Market Research, 59(6), 707-725.

Gök M. Ş. Altındağ E., (2015) “Analysis of the Cost and Efficiency Relationship: Experience in Turkish Pay for Performance System” European Journal of Health Economics, 16(5),

Gök M. Ş., Sezen B., “Analyzing the Ambiguous Relationship between Efficiency, Quality and Patient Satisfaction in Healthcare Services: The Case of Public Hospitals in Turkey” Health Policy, Vol.111, 2013

Gök M. Ş., Sezen B., “Capacity Inefficiencies of Teaching and Non-Teaching Hospitals” The Service Industries Journal, (Q1 Journal) Vol 32(13-14), 2012.

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AT Usta, MŞ Gök, E Ciğerim, (2020) “Consumer Responses to Sustainable Supply Chain Implementations”, IOSR Journal of Business and Management

Özer G. Ciğerim E. Gök M.Ş. (2020) Entellektüel Sermaye ve Bilgi Yönetiminin Firma Performansına Etkisi, Business and Management Studies: An International Journal, 8(5), 4611-4645

Özer G. Gök M.Ş. Merter A.K. (2020) Proje Maliyet Tahmini: Alternatif Yaklaşımlar, Journal of Yaşar University, 15

Alasaad T. Gök M.Ş. (2019). Generating Factors of Success and Failure of Companies: Empirical Research on Turkish Companies, International Journal of Recent Technology and Engineering, 8, 2S8, 973-982.

Gök M. Ş., Öngel V., Altındağ E. (2018). Analyzing the Interplay Between Economic Growth and Health Expenditures: The Case of Emerging Economies. Journal of Global Strategic Management, 12(2), 53-62.

Gök G.O, Gök M.Ş. (2016). Emerging Economies Comparative Analysis of MIST and IBSA Countries. Eurasian Journal of Social Sciences, 4(2), 1-13.

Ertürk A., Arıcı T., Çömlek O., Gök M.Ş. (2017). A New Approach to Sea Transportation: An Application in Turkey. Research in Business and Social Science, 6(1), 117-126.

Öngel V., Gök M. Ş. “The Reflection of Health Spending on the Community Health: Comparative Analysis of Emerging Countries”, European Journal of Business and Social Sciences, Vol.3(6), 2014.

Gök M. Ş. “Improving Service Quality in Turkish Healthcare: The Role of Medical Technology” International Review of Economics and Management, 2014

Gök M. Ş., Sezen B., “Analyzing the Efficiencies of Hospitals in Turkey: An Application of DEA” Journal of Global Strategic Management, Vol 5(2), 2011.

Sezen B., Gök M. Ş., “Hastane Verimliliklerinin Veri Zarflama Analiziyle Değerlendirilmesi” METU Studies in Development, Vol 36(2), 2009.

Uluslararası Bildiriler

N Ozkan, KN Bulut, MŞ Gök, G Özer (2021), “Controlling Shadow IT: Case Study from a Turkish Bank”, 6th International Conference on Computer Science and Engineering

Özkan N. Gök M.Ş. Köse B.Ö. (2020) Towards a Better Understanding of Agile Mindset by Using Principles of Agile Methods, IEEE Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS

Özkan N. Gök M.Ş. (2020) Investigation of Agile Mindset Elements by Using Literature Review for a Better Understanding of Agility, IEEE Software Engineering Symposium 

Karataş Ş.A., Karataş M., Gök M.Ş. (2019). OECD Ülkelerinin Kümeleme Analizi İle Sağlık Durum Göstergelerine Göre Sınıflandırılması, International Marmara Social Sciences Congress

Dilber S., Gök M. Ş. (2019). Envanter Yönetiminin Firma Performansına Etkileri Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamaları, 5th International Congress on Social Sciences - Humanities and Education

Gök M.Ş. Usta A.T., Ciğerim E., Arıcı T. (2019). Relationship Between Sustainable Supply Chain Management Implemantations and Environmental Performance: A Conceptul Review. V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress.

Artar M., Usta A.T., Erdil O., Gök M.Ş. (2019). The Role of Perceived Support in of Entrepreneurial Intention, International Conference of Business and Organization Research.

Artar M., Usta A.T., Erdil O., Gök M.Ş. (2019). Identification of the Unknown Unkowns in the Project Management Process, International Conference of Business and Organization Research.

Gök M.Ş., Ciğerim E., Arıcı T. (2018). Analyzing the Ambiguous Relationship Between Technological Orientation and Green Management. ISCM 14th International Strategic Management Conference.

Ciğerim E., Arıcı T., Sultan S., Gök M.Ş. (2018). A New Era for Entrepreneurship Ecosystem: Opportunities of Industry 4.0. 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management.

Gök M.Ş., Ciğerim E., Arıcı T. (2018). Evaluation of Innovative Entrepreneurship Ecosystem: Technology Audit. Fourth International Scientific Conference.

Ciğerim E., Arıcı T., Gök M.Ş. (2018). Black Box of Industry 4.0: New Opportunities for Entrepreneurship Ecosystem. Fourth International Scientific Conference.

Kükrek S. Gök M.Ş. (2018). A New Business Model by SANLAB: Implemantation of Simulation Technologies in Education. 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management.

Altuntaş F., Gök M.Ş. (2018). Prioritization of the Investment Capability of Coutries Using Electre Method. 2nd. International Conference on New Approaches in Social Science and Humaties.   

Arıcı T. Gök M.Ş. (2016). Başarılı Yalın Üretim Sistemlerinin Kazanımları: İşletmelerde Örgütsel Yenilikçilik Modeli. Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu.

Gök M.Ş., Ciğerim E. (2016). Total Quality Management for Green Supply Chain Management Redesigning the Organizational Processes. 19th EBES Conference.

Ciğerim E., Gök M.Ş. (2016). Flexible Management for New Business Models. 35th InternationalBusiness Research Conference.

Gök M.Ş., Çömlek O., Arıcı T. (2016). A new approach to sea transportation Turkey application. 6th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management.

Arıcı T. Gök M.Ş. (2016). Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimine Yenilikçi Bakış Açısı: Süreç̧ Bazlı Yalın Üretim Sistematiği. Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 

Gök M.Ş., Arıcı T. (2016). Dynamic Quality Management Approach For Lean Management Systems A Future Perspective For Companies. Global Business Research Congress.

Gök M.Ş., Arıcı T.  (2016). Assesing The Effect of Environmental Management and Lean Production Systems on Firm Performance. Global Business Research Congress.

Gök M.Ş. (2015). Comparative Analysis of Environmental Performance in G8 and G20 Countries. Fifth International Conference on Industrial Engineering Operations Management Conference.

Gök G. O., Gök M. Ş. “The Rise of MIST: An Illusion or a Real Challenge to World Order”, 4th Global International Studies Conference, Frankfurt, Germany, 2014

Gök M. Ş. “Strategic Relationship between Efficiency and Service Quality: The Research on the Public Hospitals in Turkey”, 13th EBES Conference, İstanbul, 2014

Gök M. Ş., Sezen B. "Performansa Dayalı Ödeme Sisteminin Türkiye’deki Hastane Verimliliklerine Etkisi" Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, 19-21 Mart, 2009.

Gök M. Ş., Sezen B. " Türkiye’de Hastane Bütçesinin Verimliliğe Etkisi" Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, 19-21 Mart, 2009.

Gök M. Ş., Sezen B., “Logistic Management and Just-In-Time Manufacturing System” International Logistic Congress Dokuzeylül Üniversitesi, 2-3 Kasım 2004, İzmir Türkiye.

Gök M. Ş., “ERP Sisteminin Organizasyonel Performansa Etkisi” Istanbul Ticaret Üniversitesi 5th Operation Research Conference, 25-27 Kasım 2004, Istanbul Türkiye.

Kitaplar

Gök M. Ş., (2017) Üretim Yönetimi, Kriter Yayınevi, Basım Sayısı:1, ISBN:978-605-9336-50-5.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Altuntaş F. Gök M.Ş. (2020) Ülkelerin Yatırım Yapılabilirliklerinin Değerlendirilmesi TOPSİS ve COPRAS Yöntemleriyle Bir Uygulama, Verimlilik Dergisi, 4, 41-64

Arıcı T., Gök M.Ş. (2017). Yenilikçi Süreç̧ Yönetiminde Yalın Üretim Sistematiği. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 62-73.

Gök M.Ş., Arıcı T. (2016). Yalın Üretim Sistemleri ve Çevresel Yönetimde Yenilikçi Yaklaşım: Teknolojik Yönelim. Turkish Studies, 11(21), 113-124.

Gök M.Ş., Arıcı T. (2016). Yalın Yönetim Sistemlerinde Alternatif Yaklaşım Dinamik Kalite Yönetimi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), 31, 135-143.

Nar Y., Gök M.Ş. (2016). Dinamik Çevre Etkisinde Pazarlama Stratejileri ve Pazar Performansı Analizi: Bilişim Sektörü Değerlendirmesi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 134-147.

Sezen B., Gök M.Ş. (2009). Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Hastane Verimliliklerinin İncelenmesi. ODTÜ Gelişme Dergisi, 36(2), 383-403.

Özşahin M., Ciğerim E., Gök M. Ş., “Rekabet Edebilirlik ve Firma Performansı İlişkisi: Saha Araştırması” IIBF Gazi Üniveristesi Dergisi, Vol 7(1), 2005.

Ulusal Bildiriler

Erdil O., Gök M. Ş., Ciğerim E., “Aile İşletmeleri Yönetimi” Kültür Üniversitesi 1st Aile İşletmeleri Kongresi, 17-18 Nisan 2004, İstanbul Türkiye.

Erdil O., Gök M. Ş., Ciğerim E., “Aile İşletmelerinde Girişimcilik, Teknolojik ve Network Yeteneğinin Firma Performansına Etkileri” Kültür Üniversitesi 1st Aile İşletmeleri Kongresi, 17-18 Nisan 2004, İstanbul, Türkiye.

Gök M. Ş., Özşahin M., Ciğerim E., “Rekabet Edebilirlik ve Firma Performansı İlişkisi: Saha Araştırması” Uludağ Üniversitesi 12st Yönetim Organizasyon Kongresi, 27-29 Mayıs 2004, İstanbul Türkiye.

Projeler

2015- 1002 TÜBİTAK Projesi, 214K003 “Yükselen Ekonomilerin Karşılaştırmalı Analizi Ve Kantitatif Değerlendirme Kriterlerinin Oluşturulması”

2008- 1002 TÜBİTAK Projesi, 107K169 “Türkiye'deki Hastanelerin Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Sahipliklerine Göre Verimliliklerinin Tespiti ve Yıllar Arasındaki Verimlilik Değişimlerinin İncelenmesi”

2009- İBB Projem İstanbul Akademik Projesi, “”Şehzadebaşı Polikliniğinde Performans ve Müşteri Memnuniyet Ölçüm Kriterlerinin Belirlenmesi ve Ölçüm Sisteminin Oluşturulması

Dissertation Title

Efficiency Evaluation of Turkish Hospitals by using Data Envelopment Analysis

MBA Thesis Title

ERP Sistemlerinin Başarısını Etkileyen Faktörler ve Firma Performansına Etkileri

 • Doktora: 2005 - 2011
  Gebze Institute of Technology, Faculty of Business Administration, Department of Operations and Management, PhD

  2009 - 2010
  University of Minnesota, Carlson School of Management,
  Department of Operations and Management Science, Visiting PhD

  Thesis Title: Efficiency Evaluation of Turkish Hospitals by using Data Envelopment Analysis
 • Yüksek lisans: 2002 - 2005
  Gebze Institute of Technology, Faculty of Business Administration, Department of Operations and Management, MBA
  Thesis Title: ERP Sistemlerinin Başarısını Etkileyen Faktörler
 • Lisans: 1998 - 2002
  Kocaeli University Faculty of Engineering
  Department of Industrial Engineering, B.A
Scholarships and Rewards:
1. 2004 Best Paper Reward, 5th Operation Research Conference
2. 2008 IBB, Researcher Scholarship
3. 2008-2009 TUBITAK, Researcher Scholarship
4. 2009-2010 YÖK, PhD Research Scholarship
5. 2015 TUBITAK, Researcher Scholarship

Reviewer of the
- Journal of Medical Systems (SSCI)
- International Journal for Quality in Health Care (SSCI)
- European Journal of health Economics (SSCI)
- İktisat İşletme ve Finans Dergisi
- International Journal of Productivity and Performance Management
- Journal of Global Strategic Management
- METU Studies
- International Review of Economics and Management
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum