Prof. Dr. Oya ERDİL
İşletme

Oya ERDİL
Telefon
(262) 605 14 10
E-Posta
erdilgtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 202
Çalışma alanları
Yönetim, insan kaynakları yönetimi, organizasyon, uluslararası işletmecilik, değişim yönetimi, örgütsel davranış

Journal Article

 1. Çömez, P., O.,Erdil, L. Alpkan, H. Kitapçı,"The effects of ambidexterity and generative learning on innovative firm performance: the mediating effect of transformational leadership", journal of Global Strategic MAnagement, V.5, N.2, Dec.2011, pp. 76-89.
 2. Erdil, O., A. Günsel, "Relationships between human resource mAnagement practices, business -strategy fit and firm performance", Journal of Global Strategic Management, V.1, N.1, June, 2007, pp:97-107
 3. Erdil, O., H. Kitapçı, B. Timurlenk,"Effects of Core Employees On Organizational CApabilities and Firm Performance", Journal of Global Strategic Management, V. 4, N.1, June, 2010, pp. 1225-1232.
 4. Bekiroğlu,Ç., O.Erdil, L.Alpkan,"Variables perceived by managers as antecedents that lead firms to environmental management: an emprical research in the construction sector", Journal of Global Strategic Management,V.5, N.1, June, 2011,pp.157-174.
 5. Erdil, Oya, T.Sabri, Erdil, “An Analysis of Network Organizations with Market Perspective : Cases of Turkish Firms”, Journal of International Marketing and Marketing Research", Vol.23, N.2, June,1998, s.71-80.
 6. Erdil,Sabri,O.Erdil,H.Keskin, “The Relationships Between Market Orientation, Firm Innovativeness and Innovation Performance”, The Journal of Global Business and Technology, Vol.1,Number 1,2003

Conference Proceedings

 1. Kalkan, A., O. Erdil, Ö. Çetinkaya,"The Relationship between firm size, prospector strategy, architecture of information technology and firm performance", 7th International Strategic Management Conference, June 30-July 2,2011, Paris.
 2. Erdil, O., Ö.G. Ertosun, "The relationship between social climate, and lonileness in the workplace and effects on employee well-being" 7 th International Startegic Management Conference, June 30-July 2, 2011, Paris.
 3. Ertosun, Ö.G., O. Erdil, "The effects of lonileness on employees' commitment and intention to leave", International Conference on Leadership, Technology and Innovation MAnagement, December 2-4, Istanbul, Turkey. pp. 521-528.
 4. Erdil, O., P. Çömez, "The effects of transformational and transactional leadership behaviors, learning orientation and ambidexterity on firm performance", 1st Academic International Conference in Exploring Leadeship and Learning Theories in Asia, Feb. 15-18, 2011, Kuala Lumpur, Malaysia.
 5. Erdil, O., A. Kalkan, "The impacts of globalization on service quality, and innovation of firms in tourism sector in Antalya", 6 th International Strategic Management Conference, July 8-10, 2010, St. Petersburg,Russia.
 6. Erdil, T.S., O. Erdil," Effects of marketing and R&D integration on new product development performance",International Conference of the Global Business and Technology Asssociation,GBATA, 27-30 June, 2006, Moscow.
 7. Erdil, O., N.Ermiş, "Examining associations between corporate entrepreneurship and firm performance" International Conference of the Global Business and Technology Association, GBATA, 27-30 June, 2006, Moscow.
 8. Erdil, O., A.Günsel, "Relationships between human resource management practices, business-strategy fit and firm performance", 2 nd International Strategic MAnagement Conference, June30-July2, 2006, İstanbul.
 9. Erdil, O. H. Kitapçı, S. Erdil,"Relationships between customer orientation, intraorganizational knowledge sharing, market innovation capabilities, market performance and sustainable competitive advantage", International Conference of the Global Business and Technology Association, GBATA, 2005, Lisbon, Portugal.
 10. Çakar, N., H.Kitapçı, B. Sezen, O.Erdil, "The effects of power distance, procedural justice, and trust on employee identification", Thirteenth Annual World Business Congress, IMDA 2004, Maastricht, Netherlands.
 11. Erdil, Oya , “ Self Organization Approaches and the Impact on Performance” , 12th EGOS Colloquium: Contrasts and Contradictions in Organization , Etap Marmara, İstanbul, 6-8 July, 1995.
 12. Erdil, Oya ve T. Sabri Erdil, Effects Of Development of Information Systems ; Globalization Trends and An Analysis of the Fundamental Information Resources in the Black Sea Economic Cooperation Countries “ Paper, Presented at “Globalization, The International Firm And Emerging Economies” International Conference , Celal Bayar University, Michigan State University , Çeşme, İzmir. 27-31 May, 1998.
 13. Erdil, Oya ve T.Sabri Erdil; “ Black Sea Economic Cooperation Process with Specific Reference to Potential for Foreign Trade and Collaborative Arrangements.” ,Youth Spirit on Black Sea Region " International Conference, Işık Üniv.,İstanbul, April 1-4., 1998.
 14. Erdil,O.,H.Keskin,C.Zehir, “The Relationships Between Job-Related Characteristics and Organizational Commitment”, EleventhAnnual World Business Congress, International Management Development Association, Antalya, July 10-14,2002.
 15. Erdil,O.,H.Keskin ,S.Z.İmamoğlu, “The Effects of Technological Orientation, Competitive Intensity, Interfunctional Coordination and Incremental Versus Radical Innovation on the Organizational Performance of Firms”, International Conference, Challenging The Frontiers İn Global Business And Technology: Implementation of Changes in Values, Strategy And Policy, Global Technology Association , Budapest, Hungary, July 8-12, 2003.
 16. Erdil, T.S.O. Erdil,H.Keskin, “The Relationships Between Market Orientation, Firm Innovativeness and Innovation Performance”, International Conference, Challenging The Frontiers İn Global Business And Technology: Implementation of Changes in Values, Strategy And Policy, Global Business and Technology Association, Budapest, Hungary, July,8-12,2003.(Best Paper Award).
 17. Keskin,H., Erdil,O., İmamoğlu,S.Z. “Relationships Between Entrepreneurial Orientation , Strategic Competence,Technology Acquisition and New Product Success, International Conference, Challenging The Frontiers İn Global Business And Technology: Implementation of Changes in Values, Strategy And Policy, Global Business and Technology Association, Budapest, July,8-12, 2003
 18. Kaynak, R.,Alpkan,L.,Erdil,O.,Ergün,E.,”Effects of Manufacturing Capabilities of the Suppliers Firms on the Buyer-Supplier Relationships”,International Conference, Challenging The Frontiers İn Global Business And Technology: Implementation of Changes in Values, Strategy And Policy, Global Business and Technology Association, Budapest,Hungary,July,8-12, 2003.
 19. Erdil,O., Keskin,H.,”Product Life Cycle and Market Interaction:The Role of Technology Push and Market Pull in New Product Development”,International Logistics Congress, İstanbul,June 30-July 01,2003.
 20. Erdil,O., L.Alpkan, S.Z.İmamoğlu, ‘Product Innovation As A Competitive Advantage in the Global Market For Small and Medium Sized Enterprises’ International Conference, Global Business and Technology Association,İstanbul, July11-15, 2001.

Article

 1. Erdil, O. A. Kalkan, A. M. Alparslan, “Örgütsel Ekoloji Kuramından Stratejik Yönetim Anlayışına”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12, 1, Ocak 2011, s. 17-31.
 2. Erdil, O. H. Kitapçı, “Bilgi Yönetiminin İşletme Etkinliği ile İlişkisi: Ampirik Bir Çalışma”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 23,1, 2009, s: 113-127.
 3. Erdil, O., Baydar, M., “Ürün Özelliklerinin Seçimi: İleri teknoloji Ürün Pazarında Tüketici İhtiyaçları ve Üretici Kalite Geliştirme Harcamalarının Eşzamanlı Optimizasyonu”, Zonguldak Karaelmas Üniv., Sosyal Bilimler Dergisi, C.3, s.5, 2007.
 4. Erdil, O., Kitapçı, H. “TKY Araçlarının Kullanımı ve Firma Yenilikçiliğinin Yeni Ürün Geliştirme Hızı ve İşletme Performansına Etkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 21, Sayı 1; 2007.
 5. Erdil,O. Kalkan, A.,” Kobilere Sağlanan Desteklerin Kobi Performansına Etkisi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Yıl 4, Sayı 7, Bahar/2005/1
  Erdil, O., Kitapçı, H., Turan, E., “Örgüt Kültürünün Kalite Algısına ve İşletme Performansına Etkisi,” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 19, Sayı 1-2, 2004.
 6. Erdil,O.,İmamoğlu,S.Z., Keskin,H., Erat,S.,”Yönetim Tarzı ve Çalışma Koşulları, arkadaşlık Ortamı ve Taktir Edilme Duygusu ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiler:Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, Doğuş Üniv. Dergisi,Cilt 5, Sayı 1, 2004.
 7. Erdil, O. L. Alpkan, L. Biber," İnsan Kaynakları uygulamalarıyla örgütsel performans arasındaki ilişkileri araştırmeye yönelik bir inceleme", Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBFDergisi,cilt19, sayı 5, 2004, s.101-122.
 8. Erdil, Oya, “Öğrenen Örgütlerin Davranışı ve Örgütlerde Öğrenme Süreçleri”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı 5, Yıl 3, Cilt 1 , Haziran, 1996.
 9. Erdil, Oya , “Personelden Insan Kaynakları Perspektifine”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, S. 4, Yıl 3, Cilt 1, Ocak, 1996
 10. Erdil, Oya , “Yönetim Yerine Yönlendirme Anlayışı” Önce Kalite Dergisi , Kalder Yayını, Yıl 5 , Sayı 22, Ekim-Kasım, 1997.
 11. Erdil, Oya, S.Zeki, İmamoğlu , “Etkin Lider Davranışının Analizi ve Bir Uygulama”, M.Ü. İ.İ.B.F. ,Fakültemiz Dergisi, Cilt XIV, Sayı 2,1998.
 12. Erdil, Oya, “Lider Yönetici Geliştirmenin Artan Önemi ve Yeni Yaklaşımlar”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Öneri, Sayı 8, Cilt 2, 1998.
 13. Erdil, O. , A. Kalkan, ‘Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Faktörü ve Eğitim” MarmaraÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Yıl:5, Sayı:12 ,Haziran, 1999.
 14. Eren,E., O.Erdil, C.Zehir, “Türkiye’de Büyük Ölçekli İşletmelerde Uygulanan Ücret ve Maaş Yönetim Sistemi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi ,Sayı 2,Temmuz,2000.
 15. Erdil,O., R.Kaynak, M. Aytekin, “Çevresel Belirsizliğin Düşük ve Yüksek Olduğu Ortamlarda Tedarikçi Performansının Satın Alma Davranışına Etkisi”, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi”, Cilt:5,Sayı:1, Ocak 2002.
 16. Erdil,O., N.Kaya ,“Orta Büyüklükteki İşletmelerde Pazar Odaklı Rekabetin Performans Üzerine Etkileri ve Bir Saha Araştırması”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı:1 ,2002.
 17. Erdil,O., S.Z.İmamoğlu, H.Keskin,”Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Ürün Yeniliği ve Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı 19,Cilt 5,Ocak 2003.
 18. Erdil,O.,H.Keskin, C.Zehir, “Firma İçi Kalite Bilgisi Kullanımı, İşgören Katılımı ve Tasarımda Kalite Yönetimi İle Ürün Performansı Arasındaki İlişkiler: Deneysel Bir Çalışma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 4,Sayı 1,Ocak 2003.
 19. Erdil,O.,H.Keskin, “Örgütsel Değişim Sürecinin Özellikleri,Enformasyon Sisteminin Etkinliği,İş Değişimlerini Uygulama Etkinliği, Rekabet Stratejileri ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkiler”, İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi,Yıl:15, Sayı;47,Şubat,2004.
 20. Erdil,O.,H.Keskin, “Güçlendirmeyle İş tatmini,İş Stresi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler : Bir Alan Çalışması”, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt32, Sayı1, 2004.

National Proceedings

 1. Erdil,O. Değerli, A., “Akademik Örgütlerde Rekabetçi Değerler Yaklaşımı ile Örgüt Kültürünün İş Tatminine Olan Etkisi: Meslek Yüksek Okulları Örneği”, ‘. Uluslar arası, Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Aydın, ‘5-27 Mayıs, 2011.
 2. Erdil, O., Kitapcı, H., “Tky Araçlarının Kullanımı Ve Firma Yenilikçiliğinin Yeni Ürün Geliştirme Hızı Ve İşletme Performansına Etkisi”, XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Marmara Üniv., 2005.
 3. Erdil, O., Kitapcı, H., “İşletmelerde Bilgi Yönetimi, Stratejik Yönetim ve Rekabet Yoğunluğunun İşletme Etkinliği ile İlişkisi”, XII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bursa, 2004.
 4. Erdil,O.,Gök,M.Ş.,Ciğerim,E.,” Aile İşletmelerinde Girişimcilik Yönelimi,Teknolojik Yetenek ve Network Yeteneğinin Yenilikçilik ve Firma Performansına Etkileri” ,1.Aile İşletmeleri Kongresi, Kültür Üniv. ,İstanbul,17-18 Nisan,2004.
 5. Erdil,O.,Gök,M.Ş.,Ciğerim,E.,” Aile İşletmelerinde Yönetim Biçimleri Üzerine Bir Literatür Araştırması”, I.Aile İşletmeleri Kongresi, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2004.
 6. Erdil, Oya , “Malzeme İhtiyaç Planlamasında Siparis Miktarı Belirleme Yöntemlerinin Analizi”, Bildiri, Ülkemizin Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu, Yıldız Üniversitesi, İstanbul, 20-24 Haziran, 1988.
 7. Erdil, Oya , “Uluslararası Ortak Girişimlerin Stratejik Yönetim Açısından Önemi ve Türk Otomobil Sektöründe Yabancı Ortak Girişimlerine İlişkin Bir Uygulama”, Bildiri, IV.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Anadolu Üniversitesi, 28-30 Eylül, Eskişehir, 1993.
 8. Erdil, Oya , “Belirsizlik Dönemlerinde Stratejik Yönetim ve Çevre”, Bildiri, II. Yönetim Kongresi, 9 Eylül Üniversitesi, Kuşadası, 1994.
 9. Erdil, Oya, “Çalışma Hayatı Kalitesinin İyileştirilmesinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonu Ve Verimlilik Açısından Uygulanan Yeni Programlar”, 3. Ulusal Yönetim Kongresi,. İ.T.Ü. Maçka, İstanbul, 29-31 Mayıs, 1995.
 10. Erdil, Oya ve Cemal Zehir, “İnsan Kaynakları Geliştirmede Ücret ve Maaş Sisteminde Ödüllendirme Yönetimi ve Gebze Organize Sanayi Bölgesinde Bir Uygulama”, Bildiri, 5. İşletmecilik Kongresi, Gazi Üniv., İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, İstanbul, 7-8 Kasım,1997.
 11. Erdil, Oya ve Cemal Zehir, “ Örgütlerde Karar Verme Sürecinde Bilgi Ve Yetkiye Dayalı Değişen Eğilimler Ve Gebze Bölgesindeki Işletmelerde Bir Araştırma”, Bildiri, 5. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , Başkent Üniv., Ankara, İ.İ.B.F.,1997.
 12. Erdil,Oya , “Işletmelerde Yaratıcılığı Geliştirmek Için Eğitim Ve Geliştirme Faaliyetlerinde Uygulanan Yaklaşımlar Ve Büyük Türk Işletmelerinin Eğitim Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma”, Bildiri , 5. İşletmecilik Kongresi , Gazi Üniv. İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, İstanbul; 7-8 Kasım,1997.
 13. Erdil,O. “İşgörenlerin Performans Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama”, 6.Ulusal İşletmecilik Kongresi ,Akdeniz Üniv. Antalya ,Kasım,1998,
 14. Erdil ,O. E.Eren ,C.Zehir , “Türkiye’de Büyük Ölçekli İşletmelerde Uygulanan Ücret ve Maaş Yönetimi Politika ve Stratejileri”, 8.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir, 25-27 Mayıs ,2000.
 15. Erdil O., H.Keskin “Bir Maliyet Unsuru Olarak İşgücü Devir Hızı Oranının İşletmeler Açısından Önemi ve Bir Şirketler Grubunda İşgücü Devir Hızını İnceleyen Bir Araştırma”, 9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul,2 4-26 Mayıs,2001.
 16. Erdil,O., T.Sabri Erdil, “Pazarların Ürün ve Hizmet Kalitesi Açısından Disipline Edilmesinde ‘AB Yaklaşım Direktifleri’ ve Türkiye Örneği Üzerine Öneriler” 10. Ulusal Kalite Kongresi, İstanbul.21-23 Kasım, 2001.
 17. . Erdil O., H.Keskin “Bir Maliyet Unsuru Olarak İşgücü Devir Hızı Oranının İşletmeler Açısından Önemi ve Bir Şirketler Grubunda İşgücü Devir Hızını İnceleyen Bir Araştırma”, 9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, 24-26 Mayıs, 2001.
 18. Erdil,O.,H.Keskin, “Organizasyonel Değişimin Gerekliliği ve Değişim Sürecinin Özellikleri: Gebze Civarındaki Üretim İşletmelerinde Bir Saha Araştırması”, II. Ulusal Orta Anadolu Kongresi, Niğde,17-19 Ekim, 2002
 19. Erdil,O.,H.Keskin,A.E. Akgün , “İletişim,Katılım,Geri Besleme, Güçlendirme ve Çalışanlar Arasındaki Güven İlişkilerinin Örgütsel Verimlilik Üzerine Etkileri:Deneysel Bir Çalışma”, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, 22-24 Mayıs, 2003.
 20. Erdil,O. , H.Keskin, A.E. Akgün, “Organizasyonlarda Bilgi Kodlama”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Ün. İzmit, 17-18 Mayıs, 2003.

Yönetilen Doktora Tezleri:

Bekiroğlu, Ç.,"Çevresel Yönetim ve Stratejiye Yönelik Yönetici Algı ve Niyetleri: İnşaat Sektöründe Bir Saha Çalışması", GYTE, 2011.

Baydar, M., “ Ürün Özelliklerinin Seçimi: İleri Teknoloji Ürün Pazarında Tüketici İhtiyaçları ve Üretici Kalite Geliştirme Harcamalarının Eşzamanlı Optimizasyonu”, GYTE, 2007.

Biber,L.,”İnsan Kaynakları Uygulamalarının Örgütsel Performansa Etkisi Üzerine Bir Uygulama”, GYTE, 2005

Kalkan,A.,” Kobilere Sağlanan Desteklerin Kobi Performansına Etkileri”, GYTE, 2005

Kaynak, R.,” Proje Üretiminde Tedarik Yönetimi: Üreticinin Gelecekteki Alım Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler” GYTE, 2003

Kaya, N., “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Rekabet Biçimleri ve Bir uygulama”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2002.

İmamoğlu, S.Z., “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yenilik Çabaları ve KOBİ’lerde Ürün Yeniliği Üzerine Bir Araştırma”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2002.

Gülenç,F., “ Fabrika Düzenlemede Hücre Temeline Dayalı İmalat ve Bir Uygulama”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2002.

Zehir,C., “İşletmelerde Örgütsel Küçülme Stratejisi ve Türkiye ‘de Örgütsel Küçülme Uygulamaları”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2001.

Kitapcı, H.., “TKY’de Öz-Değerleme ve Çalışanların Tatmini Üzerine Bir Saha Araştırması”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2001.

Keskin,H., “Çalışanların İş Motivasyonu Ve Tatmini Açısından İş Tasarımı ve Gebze Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma Uygulaması”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2001.

5.2. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Değerli, A., "Örgüt Kültürü ve İş Tatmini Arasındaki İlişki ve Eğitim Kurumlararında Bir Araştırma", GYTE, 2010.

Çömez, P., "Deüişim Yönetiminde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Firma Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma", 2007.

Yıldız,P., “Yeni Ürün Geliştirme Performansına Etki Eden Faktörler Olarak Pazarlama ve AR-GE Faaliyetleri”, GYTE, 2005.

Haznedar, B., “ İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansına Etkileri”, GYTE, 2006.

Bayhan,G. “Problem Çözme ve Karar Vermede Yaratıcılık ve Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama, GYTE, 2000.

Çapoğlu,İ. “Kalite Geliştirmede İstatistiksel Proses Kontrol”, GYTE, 1997

Kitapçı,H. “Ürün Tasarım ve Geliştirmede Farklı Yaklaşımlar ve Bir Otomotiv İşletmesinde Uygulama”, GYTE, 1997.

Uzunlar,S. , “Satış Promosyon Teknikleri,Etkin Promosyon İş Akış Modeli ve Uygulaması”, GYTE, 1997.

Kabadayı;E., “Kanal Yönetiminde Kuyruk Teorisi ve Bir Banka Uygulaması”, GYTE, 1997.

Zehir,C., “İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonu Olarak Ücret ve Maaş Yönetimi ve Bir Uygulama”, GYTE, 1997.

Küçük, H., “İstatistiksel Proses Kontrolü ve İşletme Uygulaması”, GYTE,1997.

Ceran,T., “Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Bir İmalat İşletmesinde Uygulanması”, GYTE, 1998.

Kalkan,A., “ Toplam Kalite Yönetiminde Eğitimin Yeri: Brisa,Arçelik ve Şişecam’da Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitim Faaliyetleri”, GYTE,1998.


Al, Z., “İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme Sürecinin Tasarımı ve Örnek Bir Uygulama”, GYTE,1998.

Türkmenler, M., “Leasing Uygulamaları ve Bir Araştırma”, GYTE, 1998.

Küçük, M., “ Türkiye’de Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Büyüme ve Gelişmelerinde Finansal Problemleri ve Bir Uygulama”, GYTE,1998.

Demirci, M. “Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi”, GYTE ,1999

Karaağaç, Z., “İnsan Kaynakları Yönetiminde Seçim Süreci ve İşletme Uygulamaları”, GYTE, 1999.

Arslan,S. “İnternet Kavramı ve Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki İşletmelerin İnternet Üzerinde Tanıtılmasında Bir Model Çalışması” ,GYTE,1999.

Özbalaban, Z., “İşletmelerde İş Değerlemeye Bağlı Olarak Ücretlendirme ve Bir Sanayi Uygulaması”, GYTE,1999.

Yurdakök, F., “İnsan Kaynakları Planlamasında Kariyer Yönetiminin Analizi”, GYTE,1999.

Turan, F., “İşletmelerde İşgören Performans Değerlendirme Yaklaşımları ve İşletme Uygulamalarının Analizi”, GYTE, 1999.

Keleş, K., “Yerel Yönetimlerde Ücret Yapısı ve İş Değerlemeye Bağlı Olarak Yeni Ücret Sisteminin Kurulması”, GYTE, 2000.

Gök, E., “Kariyer Yönetimi ve Planlaması : Bir İşletme Uygulaması”,GYTE, 2000.

Kılıç, A., “İşletmelerde Rekabet Avantajı İçin Kullanılan Karar Destek Sistemler”, GYTE, 2001.

Akyüz, I., “İnsan Kaynakları Yönetiminde Benchmarking (Kıyaslama) Uygulaması”, GYTE, 2001.

Ahmedov,T., “Azerbaycan’ın Petrol Stratejisi Nasıl Olmalı ve Petrolün Ekonomideki Öneminin Analizi”, GYTE, 2001.

Mirzehanlı, R., “Çalışanların Güçlendirilmesi ve Uygulamadaki Eğilimlerin Araştırılması”, GYTE, 2001.

Çerik, R., “Ödülün İş Tatmini Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama”, GYTE, 2001.

Hamidov, H., “İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücretlendirme ve Eğitim Faaliyetleri: Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinde Bir Uygulama”, GYTE, 2001.

Topsakal,A.A., “İşletmelerde İnsan Kaynaklarının Motivasyonu ve Hizmet Sektöründe Bir Uygulama”, GYTE, 2002.

Karataş,Ö., “İşletmelerde Personel Eğitimi ve Geliştirme Süreci: Bankalarda Yapılan Bir Uygulama” , GYTE, 2002.

Cevahir, S., “ Çalışanların Güçlendirilmesi: Türk Standartları Enstitüsü İstanbul Bölge Müdürlüğü Kalite Kampüsünde Uygulama Araştırması, GYTE, 2002.

 • Doktora: İstanbul Üniversitesi İŞletme,Yönetim Organizasyon (PhD) 1994
 • Yüksek lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (MS) 1987
  Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi, (MA)1990
 • Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 1984
İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Uluslararası İşletmewcilik sertifika programı, 1985
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum