Arş. Gör. Melike ARTAR
İşletme

Melike ARTAR
Telefon
(262) 6051427
E-Posta
artargtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 234
Çalışma alanları
-Organizational Behavior -Management & Organization -Industrial Psychology -Corporate Development

PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLICATIONS

1) Artar, M.(2015). ''Tükenmişlik Sendromu'', Anahtar Dergisi, 27(322), 28-33.

2) Artar, M., Adıgüzel, Z., Erdil, O. (2017), ‘‘Investigation Of The Mediator Effect Of Organizational Justice Procedural And Distributed Dimensions In The Relationship Between Psychological Contracting Violations And Organizational Externality On Job Satisfaction’’, Research Journal of Business and Management 4(4), 514-526.

3)Karadal, H., Adıgüzel, Z.,Artar M.(2018). ‘‘Investigation Of The Mediator Effect Of Strategic Management In The Relationship Between Ethics Leadership, Job Satisfaction And Intention to Leave’’, Journal of Management Marketing Logistic, 5 (1), 66-77.

4)Artar, M.,Adıgüzel, Z., Erdil, O. (2019), ‘‘Örgütlerde Yöneticiye Duyulan Güvenin, Psikolojik Sözleşme İhlali, Örgütsel Dışlanma ve İş Tatmini Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi (Examination of The Relationships Between Organisational Managerial Trust, Psychological Contract Violation, Organizational Exclusion and Job Satisfaction)’’ , Journal Of Business Research-Turk, 11(3), 1417-1432

5)Muceldili, B.,Artar, M.,Erdil, O. (2021). ''Determining the Moderating Role of Career Guidance in the Relationship Between Social Isolation and Job Search Self-Efficacy: A Study on University Student'', Business and Economics Research Journal, 12(4), 843-854.

6)Balcıoğlu Y.S., Artar M., Erdil O.," Makine Öğrenimi ve Twitter Verilerinin Analizi: Covid19 Sonrası İş Trendlerinin Belirlenmesi (Machıne Learnıng and Analysıs of Twıtter Data: Identıfyıng Busıness Trends After Covıd-19)",Socıal Scıence Development, Sept 2022

7)Balcıoğlu Y.S., Artar M., Erdil O. Artificial Intelligence in Project Management: An Application in The Banking Sector.Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), Nov. 2022

8)Şener, İ., Artar, M. (2022).How Grren Strategy Research is Evolving?Systematic Literature Review. Journal of Global Strategic Management | V. 16 | N. 2 | 2022-December

SCIENTIFIC PROJECTS

1) Using Machine Learning in Personnel Selection and Placement Processes. Director: Prof. Dr. Oya ERDİL.; Gebze Technical University, Scientific Research Project, Project Code: 2022-A-113-02, (Researcher).

BOOK CHAPTERS

1) Özer, G., Erdil, O.,Artar, M., Merter, A. K. (2021). Yasal Sistemler Perspektifinden Uluslararası Kurumsal Yönetim Yaklaşımları. İksad Publishing House

2)Artar M.,Balcıoğlu Y.S., Erdil O., İnsan kaynakları süreçlerinde yapay zeka kullanımı (pp.39-54), Güncel işletme, Yönetim ve Muhasebe çalışmaları, March 2022.İksad Publishing House

3) Balcıoğlu Y.S., Artar M., Çalışanların işten ayrılma olasılığının Makine öğrenmesi ile tahmini : K-En yakın komşu algotiması ile (pp.27-37), Güncel işletme, Yönetim ve Muhasebe çalışmaları, March 2022.İksad Publishing House

4)Fred R. David, Forest R. David, Meredith E. David “İç denetim”, </span>Melike Artar,</span>Stratejik Yönetim Rekabet Avantajlı Yaklaşımı, ed. İrge Şener, Ahmet Anıl Karapolatgil. (Ankara: Palme Yayınevi, 2022).</span>

BOOKS

1) Artar, A., Artar, M., Hüseynov, B. ve Akçaöz, B. (2020) “33 Vaka ile Kurumsal Gelişim” 1st Edition Istanbul,Scala Yayıncılık.

2) Artar, A., Artar, M., Hüseynov, B. ve Akçaöz, B. (2021) “33 Vaka ile Kurumsal Gelişim” 2nd Edition Istanbul,Scala Yayıncılık.

PEER-REVIEWED CONFERENCE PROCEEDINGS

1) Şener, İ., Artar, M. ''How Green Strategy Research Is Evolving?A Systematic Literature Review''10 th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management October 11-13, 2022, Baku,Azerbaijan.

2)Artar, M.,Balcıoğlu Y.S., Erdil O."The use of AI in Metaverse", the 6th International Conference on Economic Development, Public Finance, Energy and Environment (ICBFP'2022), May 2022

3)Balcıoğlu Y.S., Artar M., Erdil O.,"Machine Learning and analysis of Twitter data: Identifying Trend Jobs after Covid-19", 7. International Battalgazi Scientific Studies Congress, Jan 2022

4) Artar M., Balcıoğlu Y.S., Erdil O.,"Machine Learning in Employee Selection", 7. International Battalgazi Scientific Studies Congress, Jan 2022

5) Balcıoğlu Y.S., Artar M., Tunca S.,"LSTM Method Analysis of U.S. Employees turnover after Covid-19 Comparative with the Sars-Cov2 Post Omicroc Variant", 4. International NewYork Academic Research Congree, Jan 2022

6) Artar M.,Balcıoğlu Y.S., Erdil O.,"The Effect of Work-Family balance on interpersonal communication in Teleworkerst", 4. International NewYork Academic Research Congree, Jan 2022

7) Balcıoğlu Y.S., Artar M.,"Employee turnover prediction with Machine Learning: An Application with The K-Nearest Neigbors", 7. International Zeugma Conference on Scientific Researches, Jan 2022

8) Artar M.,Balcıoğlu Y.S., Erdil O., "Use of Artificial Intelligence in Human Resources Processes", 7. International Zeugma Conference on Scientific Researches, Jan 2022

9) G. Özer, O. Erdil, M. Artar, A. K. Merter, “Yasal Sistemler Perspektifinden Uluslararası Kurumsal Yönetim Yaklaşımları,” 16. Uluslararası Muhasebe Konferansı (Modavıca 2019),October 5-8, 2019 İzmir.

10) Artar, M., Usta, T. A., Erdil, O., Gök, M. Ş., “Identification of The Unknown Unknowns in The Project Management Process” Business and Organization Research Congress, September 4-6, 2019, İzmir, Turkey.

11) Artar, M., Usta, T. A., Erdil, O., Gök, M. Ş., “The Role Of Perceived Support In Of Entrepreneurial Intention” Business and Organization Research Congress, September 4-6, 2019, İzmir, Turkey.

12) Artar, M., Usta, T. A., Erdil, O., Gök, M. Ş., ‘‘Tüketicinin Sürdürülebılır Ürün Satın Alma Niyeti İle Davranışı Arasındaki İlişki: Kavramsal Bır İnceleme” Business and Organization Research Congress, September 4-6, 2019, İzmir, Turkey.

13) Artar, M., Mücedilli, B., Erdil, O., “‘Generation Y’ and Narcissism”, 14th International Strategic Management Conference, July 27-29, 2019, Poznań, Poland.

14) Adıgüzel, Z., Artar, M., Erdil, O., “Relationships Between Organisational Trust, Psychological Contract Violation, Organizational Exclusion And Job Satisfaction ”, 13th International Strategic Management Conference, 12-14 July, 2018, Prag,Czech Republic.

15) Artar, M., Adıgüzel, Z., Erdil, O.,”A Study Of The İmpact Of Organizational Justice On The Relationship Between Psychological Contract Violations, Organizational Exclusion, And Job Satisfaction As An İntervening Variable”, ”, 7th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management”, Nov., 9-11, 2017, Marmaris, Turkey.

16) Artar, M., Erdil, O., “Relationship Between Job Satisfaction, Organizational Trust and Work Alienation”, 13th International Strategic Management Conference, 6-8 July, 2017, Podgorica, Montenegro.

17) Adıgüzel,Artar, M., Erdil, O., “A Study of the Effects of Psychological Contract Violations on Intention to Leave by the Intervening Variables of Organizational Trust”, 13th International Strategic Management Conference, 6-8 July, 2017, Podgorica.

18) Artar M., Sener I., ‘‘Duygusal Emeğin İşe Yabancılaşmaya Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir Uygulama’’. 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2017, İzmir.

MBA Thesis Title: Factors Affecting Work Alienation and Effect of Leaving Work

Dissertation: Evaluatıon of The Effect of Teleworking on Employee Attıtude and Behaviour

 • Doktora: 2018- Present Ph. D. in Management
  GPA: 3.76/4.00
  Gebze Technical University, Turkey
  Dissertation: Evaluatıon of The Effect of Teleworking on Employee Attıtude and Behaviour
 • Yüksek lisans: 2015-2018 M.Sc. in Management
  GPA: 4.00/4.00
  Gebze Technical University, Turkey
  MBA Thesis Title: Factors Affecting Work Alienation and Effect of Leaving Work
 • Lisans: 2009-2014(Jan) B.Sc in Psychology(High Honors)
  GPA: 3.68/4.00
  Faculty of Humanities and Social Sciences, (Full Scholarship)
  Okan University, Turkey
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum