Arş. Gör. Muhammet KOCAMAN
İşletme

Muhammet KOCAMAN
Telefon
(262) 605 14 72
E-Posta
mkocamangtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, Z-29
Çalışma alanları
Kurumsal Finans

A. Articles (Makaleler)

 1. Gökhan Özer, İlhan Çam ve Muhammet Kocaman, (2023). Yönetim Kurulu Yapısının Yatırım Etkinliği ve Firma Değeri Üzerindeki Moderatör Etkisi: BİST Örneği, Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, 7(2), 242-261.
 2. Gökhan Özer, İlhan Çam ve Muhammet Kocaman, (2023). Araştırma ve Geliştirme Yatırımlarının Firma Performansı Üzerindeki Doğrusal Olmayan Etkisi: G20 Ülkelerinde Sigmoid (S) Eğrisi Yaklaşımı, Social Science Development Journal, 8 (39), 299-321.
 3. İlhan Çam, Gökhan Özer, Muhammet Kocaman ve Sedat Çerez, (2023). Petrol Fiyatı Volatilitesi ve Kurumsal Nakit Bulundurma Politikası: BIST’te Ampirik Bir Uygulama, Maliye Dergisi, 184:74-91 (ESCI).
 4. Gökhan Özer, Muhammet Kocaman, Ece Nur Polat ve İlhan Çam, (2023). Borsa İstabul'da İşlem Gören Finansal Olmayan Firmaların Ar-Ge Yatırımları ve Firma Değeri Arasındaki Eğrisel İlişkinin Araştırılması: Yönetim Kurulu Yapısının Düzenleyici Rolü, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 455-474.

B. Book Chapters (Kitap Bölümleri)

 1. Muhammet KOCAMAN ve Fatma PAMUKÇU, (2021). "Sermaye Yapısını Etkileyen İşletmeye Özgü Faktörler: Finansal Krizlerin Rolü" Dijital Çağda Finansal Sorunlar Kitabı, 199-221, NEU Yayınevi.
 2. Muhammet KOCAMAN ve Merve VAYSAL, (2021). "Yapay Zeka Tekniklerinin Finans Alanında Kullanılmasının Swot Analizi ile Değerlendirilmesi" Dijital Çağda Finansal Sorunlar Kitabı, 161-198, NEU Yayınevi.
 3. İlhan ÇAM ve Muhammet KOCAMAN, (2023). "Zombi Firmalar: Nedenleri ve Ekonomik Etkileri", İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar, 199-224, Yaz Yayınları
 4. Muhammet KOCAMAN ve İlhan ÇAM, (2023). "Yatırımcıların Kayıptan Kaçınma Davranışı ve Firma Performansı: Yönetim Kurulu Yapısının Düzenleyici Rolü", Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Alanında Gelişmeler, 33-50, Platanus Publishing
 5. Muhammet KOCAMAN ve İlhan ÇAM, (2023). "Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim Performansının Yatırım Etkinliği Üzerindeki Etkisi: BİST'te Bir Uygulama", İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler, 117-140, Serüven Yayınevi

C. Conference Proceedings (Konferanslarda Sunulan Bildiriler)

 1. Muhammet KOCAMAN, (2021). “Sermaye Yapısını Etkileyen İşletmeye Özgü Faktörler: Finansal Krizlerin Rolü ve Borsa İstanbul Uygulaması” I. International Congress on Digital Business, Management, and Economics, 79-80;(Özet Bildiri).
 2. Muhammet KOCAMAN ve Merve VAYSAL, (2021). "Yapay Zeka Tekniklerinin Finans Alanında Kullanılmasının Swot Analizi ile Değerlendirilmesi" I. International Congress on Digital Business, Management, and Economics, 67-68; (Özet Bildiri).
 3. Muhammet Kocaman ve Fatma Pamukçu, (2022). "Covıd-19 Pandemisinin Borsa İstanbul’da Listelenen Firmaların Sermaye Yapıları Üzerindeki Etkisi"; 8. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi , 117-128; (Tam Metin Bildiri)
 4. İlhan ÇAM ve Muhammet KOCAMAN, (2023). "Zombi Firmaların Verimlilik Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir İnceleme", Beyşehir Selçuklu 1.Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, 292-301; (Tam Metin Bildiri).
 5. İlhan ÇAM ve Muhammet KOCAMAN, (2023). "Bilgi Ekonomisine Dönüşümde Entelektüel Sermaye Kavramının İncelenmesi", Beyşehir Selçuklu 1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, 283-291; (Tam Metin Bildiri).
 6. Gökhan ÖZER ve Muhammet KOCAMAN, (2023). "Kurumsal Sosyal Sorumluluğun İşletmelerin Yatırım Etkinliği Üzerindeki Etkisi: Covid 19'un Rolü ve Borsa İstanbul Uygulaması" 2. Uluslararası İpek Yolu (Silk Road) Kongresi; 1002-1014; (Tam Metin Bildiri).
 • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, SBE, İşletme (2022-...)
 • Yüksek lisans: Marmara Üniversitesi, SBE, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı (2019-2022)

  İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim (Lisansüstü) (2018-2020)
 • Lisans: Pamukkale Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve Finansman
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum