Dr. Berivan TATAR
İşletme

Berivan TATAR
Telefon
(262) 605 14 31
E-Posta
btatargtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 236
Çalışma alanları
Örgütsel Davranış Yönetim ve Organizasyon
Detaylı özgeçmiş
Berivan Tatar - CV.pdf

Journal Articles

1. Kilic, E., Cetin-Kilic, N., and Tatar, B. (2024). How Changing Work and Family Demands During Covid-19 (De)motivated Academic Parents to Craft Sustainable Careers?. WORK: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, forthcoming. (SSCI)

2. Tatar, B. (2023). Synthesizing the Meta-Synthesis Research in Management and Organization Studies: Where Are We? Where Should We Go?. Yildiz Social Science Review, 9(2), 84-94.

3. Tatar, B., Müceldili, B. and Erdil, O. (2023). How Do Employees Maintain Their Wellbeing During Loneliness? The Power of Organizational Nostalgia. Management Research Review,47(4), 622-642.

4. Müceldili, B., Tatar, B. and Erdil, O. (2023). Career Anxiety as a Barrier to Life Satisfaction among Undergraduate Students: The Role Meaning in Life and Self-Efficacy. International Journal for Educational and Vocational Guidance, forthcoming. (SSCI)

5. Tatar, B., Müceldili, B. and Erdil, O. (2023). Throwback to Pre-pandemic Days: A Photo-elicitation Study on Organizational Nostalgia. WORK: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 74(3), 765-784.(SSCI)

6. Akgün, A.E., Tatar, B., Erdil, O., Keskin, H., and Müceldili, B. (2023). Development and validation of the organizational nostalgia scale and its relationship with affective commitment and organizational discontinuity. Current Psychology, 42, 28060–28085. (SSCI)

7. Müceldili, B., Tatar, B. and Erdil, O. (2021).İş biliş envanteri ölçeği: Bir ölçek uyarlaması çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (46), 31-41.

8. Müceldili, B., Tatar, B. and Erdil, O. (2021). Retaining the Best Talents: The Impact of Employer Branding and Psychological Capital. Journal of Yaşar University, 16(63), 1414-1429.

9. Müceldili, B., Marasli, F. and Tatar, B. (2021) Do cultural differences matter in expectation of prospective employees from ideal employer? Journal of Global Strategic Management, 15(1), 15-28.

10. Müceldili, B., Tatar, B. and Erdil., O. (2020). Can curious employees be more agile? The role of cognitive style and creative process engagement in agility performance. Global Business and Organizational Excellence, 39(6), 39–52.

11. Tatar, B., Müceldili, B. ve Erdil, O. (2020). #İşimisev(m)iyorum: Banka sektöründe çalışanların online yorumları üzerine bir içerik analizi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(27), 1725-1749.

12. Kilic, E., Tatar, B. and Erdil, O. (2020). A Research on the Relationship Between Job Crafting, Psychological Empowerment and Turnover Intention. Journal of Yaşar University , 15, 192-200 .

13. Kilic, E., Tatar, B. and Erdil, O. (2020). The relationship between job crafting and organizational identification: The mediating role of affective well-being. Business and Economics Research Journal, 11(1), 201-212.

14. Müceldili, B., Tatar, B. and Erdil, O. (2019) Çalışanlarda Akış Deneyimi Oluşturulması: İş Biliş Envanteri ve İçsel Statünün Önemi Açısından Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (4), 2845-2855.

15. Tatar, B., Müceldili, B. and Erdil O. (2018). Does Employer Branding Affect Job Embeddedness? The Mediating Role of Dedication and Perceived Organizational Support. Business and Management Studies: An International Journal (BMIJ), 6(3), 346-361.

16. Ergun, H. S. and Tatar, B. (2018). A comparison of employees’ perceived and expected employer brand attributes: Evidence from Turkey. Journal of Business, Economics and Finance (JBEF), 7(3), 200-207.

17. Ergun, H. S. and Tatar, B. (2018). Employer branding and employee attitudes: Mediating role of person-organization fit. Research Journal of Business and Management (RJBM), 5(2), 141-151.

18. Ergun, H. S. and Tatar, B. (2016). An analysis on relationship between expected employer brand attractiveness, organizational identification and intention to apply. Journal of Management Marketing and Logistics, 3(2), 105-113.

Book Chapters

1.Müceldili, B. and Tatar, B. (2021). Kurt Lewin Iowa Üniversitesi Araştırmaları - Tavistock Enstitüsü Maden Araştırması - Yankee City Araştırmaları, in Deney ve Gözlem Temelli Psikolojik Çalışmaların Örgütsel Davranışa Katkıları. Nobel Akademik Yayıncılık.

2. Müceldili, B. and Tatar, B. (2021). Reflections of Human Resource Practices in Family Business: A Qualitative Research, in Designing and Implementing HR Management Systems in Family Businesses. IGI Global.

3. Müceldili, B. ve Tatar, B. (2020). Çatışma, Güç ve Politika, in Örgütsel Davranış. Nobel Akademik Yayıncılık.

Conference Proceedings

1. Tatar, B.,"Becoming an Employer of Choice: Unveiling the Power of Job Crafting Opportunities for Attracting the Best Talent";12. Uluslararası GAP Zirvesi Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 29-31 Mayıs 2024, Gaziantep, Türkiye.

2. Yıldırım, E., Erdil, O. ve Tatar, B., "Dijital Liderliğin Çalışan Performansı Üzerine Etkisi: Yaratıcı Süreç Katılımının Aracı Etkisi" 10. Asya Pasifik Uluslararası Modern Bilimler Kongresi, 14-16 Haziran 2024, Penang, Malezya.

3. Hacıoğlu, B.N., Erdil, O. ve Tatar, B., "İnsan Kaynakları Yönetimine Yönelik Yapay Zeka Algısının Çalışanların Çeviklik Performansı ve İşe Bağlanması Üzerindeki Etkisi" 11. Uluslararası Başkent Sosyal, Beşeri, İdari Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 8-10 Şubat 2024, Ankara, Türkiye.

4. Müceldili, B., Tatar, B. and Erdil, O., "Organizational Dissent, Organizational Culture and Communication: A Conceptual Framework” 9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, 12-13 December 2019, İstanbul, Türkiye.

5. Müceldili, B., Tatar, B. ve Erdil, O., “#İşimisev(m)iyorum: Online Çalışan Yorumları Üzerine Bir İçerik Analizi” Business and Organization Research Congress, 4-6 September, 2019, İzmir, Türkiye.

6. Kılıç, E, Tatar, B. and Erdil, O., "İş Şekillendirme Davranışı, Psikolojik Güçlendirme ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma” Business and Organization Research Congress, 4-6 Eylül, 2019, İzmir, Türkiye.

7. Kabadayı, E.T., Alan, A. K., Tatar, B., Gökmen Köksal, C. and Cavdar Aksoy, N., "How Do Customers Become a Citizen of a Brand? The Power of Experience and Love", 4. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 27-28 December 2018, Ankara, Türkiye.

8. Müceldili, B., Tatar, B. ve Erdil, O., “Kapsayıcı liderlik ve öznel ilişkisel deneyimin psikolojik uygunluğa etkisi: Bir model önerisi” 6. Örgütsel Davranış Kongresi, 2-3 Kasım 2018, Isparta, Türkiye.

9. Müceldili, B., Tatar, B. and Erdil, O., "The relationship between employer branding and job embeddedness". Business and Organization Research Conference, 12-14 September 2018, Karabük, Türkiye.

10. Tatar, B. and Erdil, O., "Feeling Insider and Performing Better: The Importance of Employer Brand". 14th International Strategic Management Conference, 12-14 July 2018, Prague, Czech Republic.

11. Ergun, H. S. and Tatar, B., "A comparison of employees’ perceived and expected employer brand attributes: Evidence from Turkey". Global Business Research Congress, 24-25 May 2018, Istanbul, Türkiye.

12. Tatar, B. and Erdil, O., “Delineating the Impact of Organizational Dissent on Job Insecurity and Turnover Intention” 7th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, 9-11 November 2017, Marmaris, Türkiye.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme ABD, Yönetim ve Organizasyon (2016-2022)
    Post-Doc: Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme ABD, Örgütsel Davranış (2022-2023)
  • Yüksek lisans: Marmara Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon (İngilizce) (2014-2016)
  • Lisans: Afyon Kocatepe Üniversitesi, İşletme (İngilizce) (2009-2014)
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum