Doç. Dr. Zeynep Gamze MERT
Şehir Ve Bölge Planlama

Zeynep Gamze MERT
Telefon
(262) 605 16 87
E-Posta
gamzemertgtu.edu.tr
Ofis
M Blok, 201
Çalışma alanları
sürdürülebilirlik, sanayi-hizmet ilişkisi, yaratıcı ve yenilikçi kentler, kent merkezleri, kent estetiği, yapay zeka

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Mert Zeynep Gamze, Yılmaz Serhat (2009). Fuzzy Modeling Approach based on Property Location Quality for Grading Neighborhood Level of Family Housing. Expert Systems With Applications, 36(2), 3603-3613, Doi: 10.1016/J.ESWA.2008.02.023.
A2. Mert Zeynep Gamze, Ertürk Filiz (2017). Kent Merkezlerinde Bina Zemin Kat Cepheleri ile Reklam-Tanıtım Elemanları Arayüzünün Değerlendirilmesi. Yapı Dergisi(431), 122-128.
A3. Mert Zeynep Gamze, Ertürk Filiz (2016). Nikomedya 311 Hosgörü Fermanı ve Art Carnuntum Projesinin Kolektif Bellek Açısından Değerlendirilmesi. Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 1(1), 23-35., Doi: 10.268
A4. Mert Zeynep Gamze, Kutluca Ahmet Kıvanç (2018). Türkiye’de Tabiat Parkları Koruma Amaçlı İmar Planlama Süreci: Ballıkayalar Tabiat Parkı Deneyimi. Mimarlık ve Yaşam, 3(1), 21-51., Doi: DOI: 10.26835/my.407215.35/My.258520.1.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
B1. Akman Gülşen, Mert Zeynep Gamze (2018). “Applicability of Eco-Industrial Parks in Turkey: The case of an Organized Industrial District”, ICINSE 2018, 2nd International Conference on Innovations in Natıral Science&Engineering, Ukraine.
B2. Ertürk Filiz, Mert Zeynep Gamze (2017 yılı basım tarihli- 2016 yılında sunulmuştur). “Geçmişten Günümüze İzler Akçakoca Mahallesi Sokak İsimlerinin Sürekliliğinin İncelenmesi”. Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III, Cilt 3, 1595-1608.
B3. Kutluca Ahmet Kıvanç, Mert Zeynep Gamze, Koç Ersan (2014). “Plan Project dialectic in urban design studios: Golcuk Vision 2023" experience”, UPAD 1st international urban planning architecture design congress, Kocaeli.
B4. Mert Zeynep Gamze, Stolarick Kevin, Matheson Zara, Segal Natasha (2014). “Creative Turkey: Understanding the creative economy potential in Turkey”, UPAD 1st international urban planning architecture design congress, Kocaeli.
B5. Mert Ertan, Mert Zeynep Gamze (2011). ”Quarrying and Sustainability during Urbanization: Gebze District Case”, 51st European Regional Science Association Congress, Barcelona.
B6. Mert Zeynep Gamze, Yılmaz Serhat, Mert Ertan (2011). “ A Comparison of Grading Models for Neighborhood Level of Family Housing Units”, 51st European Regional Science Association Congress, Barcelona.
B7. Mert Zeynep Gamze, Akman Gülşen (2011). “ The Profile of the Organized Industrial Zones in Kocaeli/TURKEY”, 51st European Regional Science Association Congress, Barcelona.
B8. Akman Gülşen, Mert Zeynep Gamze (2010). “Evaluation of Industrial Regions in the context of Industrial Ecology: The Case of Arslanbey-Kocaeli”, GreenAge 1st International Symposium, Proceeding of the GreenAge 1st International Symposium, Istanbul.
B9. Mert Ertan, Mert Zeynep Gamze (2008). “Residential area development decisions incorporating geology and planning”, Proc. 48th Congress of the European Regional Science Association, Liverpool, UK.
B10. Mert Zeynep Gamze, Mert Ertan, Öztekin Kamuran (2008). “Evaluation of student demands for residential area development in Kocaeli, Turkey”, Proc. 48th Congress of the European Regional Science Association, Liverpool, UK.
B11. Mert Ertan, Mert Zeynep Gamze (2007). “An Integrated Study on Urbanization and Water Sources in İzmit Basin, Kocaeli” Proc. 47th Congress of the European Regional Science Association, Cergy-Pontoise, France.
B12. Mert Zeynep Gamze, Duygun Gülhis (2007). “24 Saatte Dikey Hareketlilik”, 38. Icanas Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye.
B13. Mert Ertan, Mert Zeynep Gamze (2000). “ Land Use Evaluation of Kocaeli University Main Campus Area” Proc. 40th Congress of the European Regional Science Association, Barcelona, Spain.


C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
C2.1. Mert Zeynep Gamze, Kutluca Ahmet Kıvanç, Koç Ersan, Türkeri İbrahim, “Gölcük Vizyon 2023: Stratejik Mekansal Planlama”, Gölcük Vizyon 2023 Stratejik Mekansal Planlamadan Kentsel Tasarıma (2015). Gölcük Belediyesi Kültür Yayınları Serisi, 45-93. ISBN:978-975-96506-9-8.
C2.2. Kutluca Ahmet Kıvanç, Mert Zeynep Gamze, Koç Ersan, Türkeri Ibrahim, “Gölcük Vizyon 2023: Stratejik Mekansal Tasarım”, Gölcük Vizyon 2023 Stratejik Mekansal Planlamadan Kentsel Tasarıma (2015). Gölcük Belediyesi Kültür Yayınları Serisi, 95-220. ISBN:978-975-96506-9-8.
C2.3. Mert Zeynep Gamze, Kutluca Ahmet Kıvanç, “Gölcük Toplu Bakış”, Gölcük Vizyon 2023 Stratejik Mekansal Planlamadan Kentsel Tasarıma (2015). Gölcük Belediyesi Kültür Yayınları Serisi, 35-43. ISBN:978-975-96506-9-8.
C2.4. Mert Zeynep Gamze, “Plan-Proje Diyalektiğine Bakma Gereği”, Gölcük Vizyon 2023 Stratejik Mekansal Planlamadan Kentsel Tasarıma (2015). Gölcük Belediyesi Kültür Yayınları Serisi, 25-27. ISBN:978-975-96506-9-8.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Mert Zeynep Gamze, Yılmaz Serhat (2009). Kocaeli Mahalleleri Donatı Yeterliliğinin Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(3), 167-183.
D2. Mert Zeynep Gamze (2010). Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sanayi Odası İşbirliğinde Ulaşım. Kmim(6), 22-25.
D3. Mert Zeynep Gamze, Albayrak Ayse Nur, Karabulgu Sinan, Topuz Özlem (2004). Kocaeli’nde Sanayinin Gelişimi. Mimarizm, 43-48.
D4. Mert Zeynep Gamze (2007). Kentsel Dönüşüm mü? Kmim, 2(1), 66-69.
D5. Mert Zeynep Gamze, Güler Cem (2010). Farkındalık için İzmit Bölgesinin Sit Alanları Üzerine Bir İnceleme. Kmim, 5(1), 62-71.
D6. Kutluca Ahmet Kıvanç, Mert Zeynep Gamze, Koç Ersan (2012). Izmit Havzası ve sulak alan gerçekliği üzerinden İzmit yeni MİA yerseçiminin yeniden düşünülmesi. Kmim(15), 85-87.
D7. Mert Zeynep Gamze, Çıracı Hale (2004). İstanbul Bölgesi Büyük Sanayinin Mal ve Hizmet Üretimi Mekansal Dağılımı. İTÜ Dergisi/a Mimarlık, Planlama ve Tasarım, 3(1), 80-88.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Mert Zeynep Gamze (2011). “İstanbul Sanayisinin Kocaeli İline Taşınması”, Kocaeli Kent Sempozyumu-II, Kocaeli.
E2. Akman Gülşen, Mert Zeynep Gamze (2011). “Kocaeli’ndeki Lojistik Faaliyetlerin Mevcut Durumu”, Kocaeli Kent Sempozyumu-II, Kocaeli.
E3. Mert Zeynep Gamze, Tıkansak Karadayı Tülay, Algan Özgür, Türkes İmran, Coruk Ahmet (2011). “Kentte Estetik ve Silüet”, Kocaeli Kent Sempozyumu-II, Kocaeli.
E4. Mert Zeynep Gamze, Akman Gülşen (2011). “Eko-endüstriyel park kapsamında enerji verimliliği”, Bildiriler Kitabı, III.Enerji Verimliliği Kongresi, s.11-22, Kocaeli.
E5. Mert Zeynep Gamze (2008). “Tarihsel Perspektif İçinde Kocaeli-İzmit Körfezi Kıyı Bölgesinin Değerlendirilmesi”, Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII.Ulusal Kongresi, Ankara.
E6. Mert Zeynep Gamze, İnal Melih (2008). “Kocaeli Kent Merkezi Sosyal Altyapı Dokusunun Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi”, Bilimde Modern Yönemler Sempozyumu, Eskişehir.
E7. Mert Zeynep Gamze (2007). “Kocaeli Merkezin Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde Bir Değerlendirmesi”, Kocaeli Kent Sempozyumu, Kocaeli.
E8. Mert Zeynep Gamze (2006). ”Ulaşım Sorunları Çözümlerinde Unutulan Yaya ve Kaybolan Kentler”, Kocaeli Özelinde Büyükşehirlerin Kentsel Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu, Kocaeli.
E9. Mert Zeynep Gamze (2000). İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu İçinde Özel Sektör Yönetimlerinin İstatistiksel ve Mekansal Dağılım Düzenleri. 9.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 268-277.

UZUN KARADUMAN BERRİN, (2017). Mimarlık-gastronomi ilişkisi ve estetik bağlamda bir değerlendirme. Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı

ÇETİN YAKUP, (2013). Körfez kıyı kent strüktürüne yöntemsel bir yaklaşım: Kocaeli (İzmit) Körfezi örneği. Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı

ERTÜRK FİLİZ, (2019). Sokak pratiği aracılığıyla yer ve yerin ruhunu anlamaya yönelik bir sentez önerisi: Hermeneutik-Fenomenolojik-Semiyolojik (HFS) çerçeve yaklaşım. Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölge Planlama Programı
  • Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölge Planlama Programı
  • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum