Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI
Şehir Ve Bölge Planlama

Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI
Telefon
(262) 605 16 48
E-Posta
pozyilmazgtu.edu.tr
Ofis
M Blok, 203
Çalışma alanları
Kentsel tasarım, Kentsel morfoloji, Peyzaj tasarımı
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1.Salihoglu, T., Salihoglu, G., Özyılmaz Küçükyağcı, P. Yıldız, M. (2021)Kampüs Tasarımının Öğrencilerin Kampüs Yaşamının Kalitesine Etkisi: Gebze Teknik Üniversitesi Çayırova Kampüsü Master Planı Örneği, Kent Akademisi, 14, 4, 975-994.</span>

A2.Özyılmaz Küçükyağcı, P. (2020)."Peyzaj Alanları Planlamasında SITES Sertifikasyon Sistemi", Kent Akademisi Dergisi, Volume 13, Issue 3, Pages 475-486.

A3.Özyılmaz Küçükyağcı, P. Ocakçı, M. (2019). "Bulanık Mantık Yönteminin Kentsel Alan Çalışmalarında Kullanımı". Kent Akademisi Dergisi Cilt:12 Sayı:2. Yaz 2019. s. 299-308. Issn:2146-9229

A4.Özyılmaz Küçükyağcı, P.;Yıldız, M. (2019). "Kentsel Tasarım Yarışmalarının Değerlendirilmesinde Mekan Dizimi Yöntemi". Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi Sayı:16.s.74-112 Doi:10.17365/TMD.2019. Issn:2148-4880 Online ISSN:2148-8142(Indexed by Avery)

A5. Özyılmaz Küçükyağcı, P. Arın, Ö. (2018). "A Study on Measuring Pedesterian Comfort Level in İstanbul Kadıköy City Center". Atlas International Referred Journal on Social Sciences Volume 4 Issue 10, 626-636.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.Ünal, F.C.Özyılmaz Küçükyağcı, P.(2017). "Pratiğin Mimarlık Eğitimindeki Yeri:Bütünleştirici Eğitim Örnekleri Üzerinden Bir Bakış". 2.Uluslararası Mimarlık Mühendislik Tasarım Kongresi. 13-14 Mayıs 2017. Kocaeli. Türkiye.

B2.Yıldız, R. Şenlier, N. Özyılmaz Küçükyağcı, P. (2015). "Critical Review of Recent Regeneration Waterfront Projects". MEDCOAST 15,The Twelfth International Conferenceon the Mediterranean Coastal Environment,160;06-10 October 2015, Varna, BULGARIA, pp.183-195.(ISI-Web of Science-CPCI Index).

B3.Özyılmaz Küçükyağcı, P., Atasayan, Ö. Özdal Oktay, S. . (2015). "Sustainability in Playground Design. II. International Sustainable Buildings Symposium. 28-30 May 2015. Ankara.Turkey.

B4.Özdal Oktay, S.,Özyılmaz Küçükyağcı, P. (2015). "Examination of Sustainable Design Process in University Campuses". II. International Sustainable Buildings Symposium. 28-30 May 2015. Ankara.Turkey.

B5.Yıldız, R., Şenlier, N.,Özyılmaz Küçükyağcı, P. (2014).“Planning Process of the Istanbul Bosphorus Area, Conflicts and Challenges”,Proceedings of Fifth International Symposium Monitoring of Mediterranean Coastal Areas: Problems and Measurement Techniques,17-19 June 2014, Livorno, ITALY, edited by Fabrizio Benincasa, published by CNR-IBIMET Florence (ITALY), pp. 383-392.

C. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler :

C1.Özyılmaz Küçükyağcı,P.Ünal, F.C. Karaman Öztaş, S. (2017) Ecology, Planning and Design, Bölüm adı:The Barrier Free Design Facilities for Wheelchair Users in Gebze Technical University Campus).St. Kliment Ohridski University Press, Editör:Koleva Irina, Yüksel Ülkü Duman, Benaabidate Lahcen, Basım sayısı:1,ISBN:978-954-07-4270-0

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Atasayan,Ö.,Özyılmaz Küçükyağcı, P., Çalışkan, Ö. (2013)."Çayırova (Saz) Deresi Çevresinin Doğal Peyzaj Dönüşümünün Değerlendirilmesi (2003-2013 Yılları)".Peyzaj Mimarlığı V. Kongresi. 14-17 Kasım 2013. s.1196-1201. Çukurova Üniversitesi Adana.

E2.Çetin, N.İ.,Özyılmaz Küçükyağcı, P., Atasayan,Ö. (2013)."Bireyleri Engelleştiren Yerel ve Yönetimsel Uygulamaların Değerlendirilmesi - Kadıköy Örneği.Ulaştırılabilir Kentler Engelsiz Mekanlar (UKEM) Hareketi I. Ulusal "Engelleştirilenler 2013" Sempozyumu. 7-8 Kasım 2013. Konya.

E3.Yıldız, R. Şenlier, N.,Özyılmaz Küçükyağcı, P.(2012). "Göl Kıyılarının Planlanması Sürecindeki Çelişkilere İlişkin Bir Değerlendirme".Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi. 14-17 Kasım 2012. Antakya.

E4.Şenlier, N. Yıldız, R.Özyılmaz Küçükyağcı, P.(2012). "Göl Havzası Yerleşimler İçin Tasarım ve Gelişme İlkelerinin İrdelenmesi".Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi. 14-17 Kasım 2012. Antakya.

Tezler/Dissertations

Kentsel Açık Alan Tasarımlarının Değerlendirilmesi İçin Mekan Dizimi Yaklaşımı. Yüksek Lisans Tezi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim dalı. 2009.

Projeler/Projects

Özyılmaz Küçükyağcı, P. (2017)Martek İdare ve Kuluçka Merkezi Peyzaj Düzenleme Çalışması(Danışman)

Türkeri, İ. Özyılmaz Küçükyağcı, P. Yüksel, E. Bora, E.S. Gebze Teknik Üniversitesi M, N ve U Blokları Çevre Düzenleme ve Peyzaj Projesi. 2016.

Yıldız, M. Salihoğlu, T. Salihoğlu, G. Özyılmaz Küçükyağcı, P. Gebze Teknik Üniversitesi Master Plan Çalışması. 2015.

Yarışmalar/Competitions

Ünal, F.C.Özyılmaz Küçükyağcı, P.Yıldız, M.TOKİ 7 iklim 7 Bölge Mahalle Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması, 2017.

Ünal, F.C. Özyılmaz Küçükyağcı, P. Yıldız, M. Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması, 2017.

Sola,S. Polat, H. İbrahim. Özyılmaz Küçükyağcı,P. Ünal,F.C. İlbank Mahalle Tasarım Yarışması. 2017.

•Ünal, F.C.,Özyılmaz Küçükyağcı, P.,Salihoğlu, G., Salihoğlu, T. Pakdamar, F. Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması.-İstanbul- 2015.5.MANSİYON. (Müellif)

• Eren Akaydın, Ö. Barkoç, F. T., Karakaya, E. Akaydın, M. H. Salihoğlu, G. Özyılmaz Küçükyağcı, P.Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması-Antalya-2015. EŞDEĞER MANSİYON. (Danışman)

• Çakıcı Alp, N. Baş Yıldırım, M. Özyılmaz Küçükyağcı, P.Şişli Lisesi Ulusal Mimari Proje Yarışması-İstanbul-2011.

• Akbulut, C. Akbulut, S.Özyılmaz Küçükyağcı, P. İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası Mimari Proje Yarışması-İzmir- 2010

Küçükçekmece İlçesi Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması– İstanbul-2009

Diyarbakır Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım Ve Mimari Proje Yarışması-Diyarbakır-2007 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ. (Yardımcı)

Maltepe Bölge Parkı Fikir Proje Yarışması-İstanbul-2007.ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ.(Yardımcı)

Bursa Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi Kentsel Tasarım Proje Yarışması-Bursa-2006 3.SATINALMA (Müellif)

Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi Ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması-İstanbul-2006

Gebze Belediyesi Gebze Tarihi Kent Merkezi Kentsel Tasarım Fikir Projesi-Kocaeli-2005 1.MANSİYON (Danışman)

Antalya Doğu Garajı Ve Halk Pazarı Düzenlemesi Mimari Proje Fikir Yarışması-Antalya-2005

Van Beşyol Meydanı Kentsel Tasarım Projesi-Van-2005 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (Müellif)

Kayseri Mimarlar Odası 50. Yıl Anı Parkı-Kayseri-2005

Akureyri Kentsel Tasarım Proje Yarışması-İzlanda-2005

Trabzon Kalkınma Mahallesi Bölge Parkı Peyzaj Proje Yarışması 1.SATINALMA -Trabzon-2005 (Müellif)

Konyaaltı Belediyesi Peyzaj Proje Yarışması-Antalya-2005

National AIDS Memorial Uluslararası Fikir Yarışması-A.B.D.-2005

İzmit Başiskele Köprülü Kavşağı Ulaşım Sistemi Ve Çevre Düzenlemesi Ulusal Fikir Yarışması-İzmit,Türkiye-2004.BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ.(Yardımcı)

UIA Kongre Vadisi Kentsel Fikir Proje Yarışması-İstanbul-2004

Fiume Veneto Adası Planlanması Uluslararası Fikir Projesi Yarışması-İtalya-2004

Gaziosmanpaşa Belediye Hizmet Alanı Mimari-Kentsel Tasarım Yarışması.İstanbul-2004 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (Yardımcı)

•Erdem, G., Erdem, S.Özyılmaz Küçükyağcı,P.Çetinkaya, T.Hellenikon Metropoliten Parkı Uluslararası Fikir Projesi Yarışması.2004.Yunanistan.(Yardımcı)

•Erdem, S., Erdem, G., Esen, Özyılmaz Küçükyağcı, P., Çetinkaya, T.Pananos Plajı Ve Yakın Çevresi Peyzaj Proje Yarışması.İzmir,Türkiye. 2004. SATINALMA. (Yardımcı)

Diğer Projeler/Other Projects

T.C. Altındağ Belediyesi Çamlık Bölge Parkı -2004
• Cezayir Kongre Merkezi Çevre Düzenlemesi-2005
• Irak –Zaho Karayolu Peyzaj Düzenleme Projesi -2005
• Irak Kültür Merkezi Çevresi Peyzaj Projesi-2005
• T.C. Kozan Belediyesi Atatürk Parkı Projesi-2005
• Diyarbakır Kadın Hastalıkları Hastanesi Peyzaj Projesi – 2005
• İzmir Buca Kadın Ve Çocuk Hastanesi Peyzaj Projesi - 2007

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama
  • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
  • Lisans: Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum