Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN (ORAL)
Mimarlık

Elif Özlem AYDIN (ORAL)
Telefon
(262) 605 16 42
E-Posta
ozlemoralgtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 1
Çalışma alanları
Tek Yapı Koruma, Sit Koruma, Endüstri Mirası, Yeniden İşlevlendirme
A. Uluslararası dergi ve yayınlarda yayımlanan makaleler:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Aydın E.Ö. “İtalya’da Tarihi Endüstri Alanlarının Dönüşümü: Güncel Projeler Üzerinden Değerlendirmeler”, Mimarlık (Avery Index) (Yayınlanmak üzere kabul edilmiş yayın)

A2. Esin, T., Aydın, E.Ö., Başarık, C. 2013 “Küçük Kumla Köyü'nün Tarihi Doku Analizi ve Korunması için Öneriler, , Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture, vol. 18, no. 2, pp.55-69., (“DOAJ Directory of Open Access Journals” tarafından taranmaktadır)

A3. Aydın, E.Ö., 2013 “Assessment of Urban Renewal Studies in the Context of Florence's Old Industrial Sites”, ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 1, pp.42-57.

A4. Coşgun, N., Aydın, E.Ö., Uzungüngör, F. 2011 “Konut Sunumunda Lojman Modelinin Türkiye’deki Gelişimi”, Mimarlık, Mimarlar Odası Yayınları, sayı 358, s.56-60, (Avery Index, DAAI tarafından indexlenmektedir)

A5. Aydın, E.Ö., Ergun, B., Şahin C. 2010. “Documentation of an Ottoman Replica Tile via Photogrammetric Modeling”, Scientific Research and Essays, Vol. 5(15), pp. 1978-1985, (ISI Science Citation Index tarafından indexlenmektedir.).

A6. Aydın, E.Ö.,2010. Comlekcioğlu, R. “Architectural Analysis of Kocaeli Seka I. Paper Factory And Proposals for Its Adaptıve Reuse”, TUBA-KED Journal of Cultural Inventory, 8, pp.21-34.

A7. Aydın, E.Ö., Coşgun, N., Aydın, B., “Investigation of Rehabilitation Process of a Reinforced Concrete Building in Turkey under the Risk Of Earthquake”, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0085, 2010, pp.300-309. (EBSCO tarafından indexlenmektedir)

A8. Aydın, E.Ö., Utkaner, Y., “Hereke Fabrika-i Hümayunu’nun Mimari Analizi ve Koruma Önerileri”, Mimarlık, 350, 2009, s. 46-51. (Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP) ve DAAI Design and Applied Art Index tarafından indexlenmektedir.)

A9. Aydın, E.Ö., Coşgun, N. and Çömlekçioğlu, R., “Structural Condition Assesment of an Industrial Monument”, Arkitekt, November-December 2008 January-February March-April 2009 volume: 2008/06-2009/01-02, pp. 56 -64. (Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP) tarafından indexlenmektedir.)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Aydın, E.Ö., 2011. “The Potential of Turkey’s Industrial Heritage and Tourism Oriented Re-Utilization Possibilities” 5th International Congress on “Science and Technology for the Safeguard of in the Mediterranean Basin”, 22nd - 25th December 2011, Istanbul,ş p.336. (özeti basılmış, tam metni basılmak üzere kabul edilmiş bildiri)

B2. Aydın, E.Ö.,Çömlekçioğlu,R. ““Sürdürülebilirlik Bağlamında Türkiye’den Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu’nun Yeniden Canlandırma-İşlevlendirme Projesi”, 1.Uluslararası Yeşilçağ Sempozyumu / 1st Internatıonal Greenage Symposium, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 6-8 Aralık 2010, s.444-451.

B3. Aydın, E.Ö., 2010. “Early Buildings Serving Ottoman Textile Industry from Bursa and Kocaeli”, XIV. Symposium on Ottoman Material Culture, 4-5 June 2010, Boğaziçi University, İstanbul.

B4. Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “Deterioration of Reinforced Concrete Buildings and Rehabilitation Process”, 11DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components, May 11-14th, 2008, pp. 1899-1905, Istanbul

B5. Aydın, E.Ö., Fahjan, Y.M., Çömlekçioğlu, R., “Innovative R etrofitting Techniques for Historical Masonry Structures under the Risk of Earthquakes”, International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, 22 – 24 October, 2007, pp.636-644, Kocaeli.

B6. Esin, T., Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “Performance Evaluation of Architectural Education in Respect of Envionmental Sensibility (In Turkey)”, 2nd International Symposium on Environmental Management, September 12-14, 2007, Book of Abstract, p.76, Zagreb, Croatia

B7. Aydın, E.Ö., “Traditional Buldan Houses and General Suggestion For Their Adaptation to Modern Life”, III. International Sinan Symposium, 12-13 April, 2007, pp.29 – 34., Edirne.

B8. Aydın, E.Ö., Şenlier, N., Kandaş, H., “Türkiye Cumhuriyetinin İlk Kağıt Fabrikası Kapanırken”, I.Uluslarası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri, 20-22 May, 2006, cilt 1, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, s.222-233, Kocaeli.

B9. Aydın, E.Ö., “The Sings of Sericulture at Bursa as a World Cultural Heritage: Bursa Silk Factories and Conservation Problems”, ICOMOS International Symposium on Conservation of the 20th Century Architectural and Industrial Heritage, I.T.U., 18-19 May, 2002, Yapı Publication, pp.42-48, Istanbul.

B10. Aydın, E.Ö., Coşgun, N., “In The Change Process Of Istanbul From A Caravan’s Path To Bagdad Street – The Tradıtıon Of Housıng”, UIA 2005 ISTANBUL XXII World Congress of Architecture – Cities: Grand Bazaar of ArchitectureS, 3-10 July, 2005, p.486, İstanbul, Poster Presentation

B11. Coşgun, N., Oral, E.Ö., “Street Furniture in the Context of Space and Identity Relationship: The Case of Istiklâl Street’” 2. International Symposium for Street Furniture, Iston, Istanbul Municipality, 24-27 April, 2003, pp.112-124, Istanbul.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Esin, T., Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “Performance Evaluation of Architectural Education in Respect of Environmental Sensibility (In Turkey)”, Environmental Management; Trends and Results, Ed.: Koprivanac, N., Kusic, H., Pub.: Faculty of Chemical Engineering and Technology, University of Zagreb, pp. 305-312, Zagreb, Croatia, 2007.

C2. Dostoğlu, N., Oral, E.Ö., “The Physical Transformation of the Ottoman Capital of Bursa from Tanzimat to Republic”, 7 Centuries of Ottoman Architecture “A Supra-National Heritage, Yem Publication, pp.234-243, İstanbul, 2000.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “İstanbul’un Asya Yakasında bir Cadde: Bağdat Caddesi”, Yapı Dergisi , 308, s.32-36 (2007).

D2. Oral, E.Ö., Ahunbay, Z., “Bursa’nın İpekçilikle Endüstri Mirasının Korunması”, İTÜ Dergisi/a, cilt:4, sayı:2, s.37-46 (2005).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Aydın, E.Ö., Aydın İpekçi, C., Hazır, A. 2013. “Kocaeli Çuhane Alanındaki Tavla (Ahır) Yapısının Deprem Hasarları ve Korunması için Öneriler’, 4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 27 – 29 Kasım 2013, İTÜ, İstanbul, s.361-368.

E2. Aydın, E.Ö., Kotan, E.S. “Sakarya Adapazarı Zirai Donatım Kurumu Yemekhane ve İşçi Lokali”, do.co.mo.mo_tr Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, Poster Sunuşları, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 16 - 18 Aralık, 2011, s.70-71, Mersin. (poster bildiri)

E3. Aydın, E.Ö., 2010. “Türkiye’nin Endüstri Mirası Potansiyeli ve Turizme Kazandırılması”, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu 3, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya, 25 - 27 Kasım 2010, s.169-175.

E4. Aydın, E.Ö., Çömlekçioğlu, R. “Seka 1. Kağıt Fabrikası”, do.co.mo.mo_tr Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV, Poster Sunuşları, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 26 - 27 Aralık, 2008, s.10, Bursa. (poster bildiri)

E5. Aydın, E.Ö., “Kocaeli SEKA Tesislerinin Dünü ve Bugünü”, TMMOB KOCAELİ Kent Sempozyumu”, 6 - 8 Aralık, 2007, s.149-155, Kocaeli,

E6. Aydın, E.Ö., “Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Antalya’daki Kentsel Gelişim”, 20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu, cilt 1, 22-24 Kasım, 2007, s.408-420, Antalya.

E7. Aydın, E.Ö., “Bursa’daki İpekçilik ile ilgili Mimari Mirasının Korunması”, Bursa’nın Kentsel ve Mimari Gelişimi, Gaye Kitabevi, 7-8 Nisan, 2007, s.227-250, Bursa.

E8. Aydın, E.Ö., “Antalya Kaleiçi’nde Koruma Etkinlikleri”, Antalya’nın Son Bin Yılı konulu Ulusal Sempozyum, Akdeniz Üniversitesi Basım Evi, 18-19 Aralık, 2003, s.537 -547, Antalya.

E9. Aydın, E.Ö., 2004. “Tarihi Yapıların Yeniden Yapım Uygulamalarında Özgün Malzeme Kullanımı ve Sorunları”, 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, 6-8 Ekim, 2004, s.554-565, İstanbul.

E10. Oral, E.Ö., “Koruma Eğitiminde Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Örneği”, Mimarlık Eğitiminde Koruma, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, 2002, s.98-112., İstanbul.

F. Diğer yayınlar :

F1. Kitap-Kitap Bölümü:

F1.1. Aydın, E.Ö., “Korumanın Yeni Dinamikleri”, Restorasyon ve Koruma İlkeleri, ed. Yelda Olcay Uçkan, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013, Ankara, s. 170-187.

F1.2. Aydın, E.Ö., “Bursa’daki Endüstri Yapıları”, Bursa Kültür Envanteri: Anıtsal Eserler, ed. Dostoğlu, N. ve Dostoğlu, H., Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2011, Bursa, s. 473-499.

F1.3. Aydın, E.Ö., “Osmanlı Döneminde Antalya’da Vakıf ve İmar Çalışmaları”, Dünden Bugüne Antalya, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2010, Antalya, s.149-153.

F1.4. Aydın, E.Ö., “Cumhuriyetin Kentteki Etkileri”, Dünden Bugüne Antalya, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2010, Antalya, s.200-205.

F1.5. Aydın, E.Ö., “Bursa’daki İpek Fabrikaları ve İpekçilikle İlgili Endüstri Mirasının Korunması”, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yayını, “ISBN 978-9944-89-362-6”, Bursa, 2007.
F2. Uluslararası dergi ve yayınlarda yayımlanan makaleler:

F2.1. Oral, E.Ö., “Silk Factories in Bursa and the Conservation of Industrial ,Heritage related to Sericulture”, Special Issue: Awards 2006, European Cultural Heritage Review,p.35, 2007.

F2.2.Oral, E.Ö., “House with exterior sofa/Antalya/Turkey”, Traditional Mediterranean Architecture, Corpus Project report, (Euromed HERITAGE Regional Programme for Euro-Mediterranean Cultural Heritage), pp.12-13., 2001.

F3. Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler:

F3.1. Aydın, E.Ö., Üreğen, S. 2013. “Erken Cumhuriyet Dönemininin Tarımsal Projelerinden Biri: Antalya Narenciye İstasyonu, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, 54, s.37-40.

F3.2. Aydın, E.Ö., Çelebi, E. 2010. “Kurtarılması Gereken Bir Kompleks: İstanbul Porselen Fabrikası, Tuzla - 1963”,Arredamento Mimarlık, 240, s.34-36.

F3.3. Aydın, E.Ö.,Coşgun, N. ve Çelebi, E. 2010. “Aydın Boysan’la Değişen Zaman ve Türkiye’deki Sanayi Mimarlığı üzerine bir Söyleşi”,K mim, 5, s.92-94.

F3.4. Aydın, E.Ö., “Gebze’nin Kentsel Kimlik Bileşenleri“,K mim, 4, s.42-46, 2009.

F3.5. ed.Aydın, E.Ö., “Sorunlarıyla Değerleriyle Gebze’yi Tartışıyoruz“ Panel Notları, K mim, 4, s.28-30, 2009.

F3.6. Aydın, E.Ö., “Bursa’nın Risk Altındaki İpekçilikle İlgili Mimari Mirası: Harir-i Dar-üt-alim”, Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, 22, s.38-39, 2008.

F3.7. Aydın, E.Ö.,Çömlekçioğlu,R., “Erken Cumhuriyet Dönemi Mimari Mirasının Korunarak Yaşatılmasına Bir Örnek: Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu Yeniden Canlandırma Projesi, Mimar.İst, 30, s.102-107, 2008.

F3.8. Aydın, E.Ö., “Bursa’da Kentsel Donusum”, Bursa Tartışmaları-31, Bursa Defteri, 31-32, s.11-14, 2008.

F3.9. Aydın, E.O., “Bursa’nın Tarihi Kent Kimligi ve Surdurulebilirligi”, Bursa Defteri, 31-32, s.80-84, 2008.

F3.10. Aydın, E.Ö., “Bursa İpek Fabrikalarının Koruma Sorunları ve Öneriler”, Güney Marmara Mimarlık, 26, s.6-17, 2008.

F3.11. Aydın, E.Ö., “Endüstri Mirası ve Kocaeli", K mim, 1, s.44-48, 2006.

F3.12. Aydın, E.Ö., “Uluslararası Yaz Okulu-Lefkoşa/Kıbrıs", Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, 35, s.24-28, 2006.

F3.13. Oral, E.Ö., “Bursa’daki İpek Fabrikaları ve İpekçilikle ilgili Endüstri Mirasının Korunması”, Mimarlık Araştırmaları (Özetler), Mimarlık Vakfı Enstitüsü, İstanbul, s.44, 2005.

F3.14. Aydın, E.Ö., “Bursa’daki İpekçilikle İlgili Endüstri Mirasının Korunabilmesi İçin Öneriler”, Güney Marmara Mimarlık, 17, s.19-24, 2003.

F3.15. Oral, E.Ö., ”Osmanlı’nın Bursa’daki İlk Yerleşim Alanı Olan Hisar”, Güney Marmara Mimarlık Dergisi, 3, s.6-13, 1999.

G. Diğer Görevler :

G1. “Türkiye’nin Endüstri Mirası Potansiyeli ve Korunması için İtalya’dan Örnekler” konulu seminer MİM-AD (Mimarlık Kültürü ve Araştırmaları Derneği) Seminerler Dizisi 2014, 12 Mayıs 2014.

G2. “Gebze Tarihine Bakış” sempozyumunun düzenleme kurulu üyeliği, 14 Mayıs 2014.

G3. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği, Mayıs 2010- Devam etmekte.

G4. Journal of Cultural Heritage and Management, Dergi Hakemliği, 2011.

G5. 5. Uluslararası “Science and Technology for the Safeguard of in the Mediterranean Basin” kogresinde Bilimsel Komite Üyeliği, 2011.

G6. 6. Uluslararası “Science and Technology for the Safeguard of in the Mediterranean Basin” kogresinde Bilimsel Komite Üyeliği, 2013.

G7. Scientific Research and Essays, Dergi Hakemliği, 2010.

G8. LLP/Erasmus Öğretim Elemanı Değişimi Programı kapsamında Strasbourg/Fransa’da yer alan Ecole Nationale Superieure D'Architecture de Strasbourg’da öğretim üyesi olarak ders verme , 26 Mayıs – 29 Mayıs 2009.

G9. Uluslararası Deprem sempozyumu Kocaeli 2009 (17-19 Ağustos 2009) ‘da Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2009.

G10. Uluslararası Deprem sempozyumu Kocaeli 2007 (22-24 Ekim 2007) ‘de Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2007.

G11. “Bursa’daki Endüstri Mirası İpek Fabrikaları” isimli serginin koordinatörlüğü, Ekim 2007, yer: Kültürpark ve Bursa Kent Müzesi, TMMOB Mimarlar Odası, Bursa Şubesi sponsorluğunda

G12. Marka Şehir Gebze konulu panelde konuşmacı, 18 Nisan 2009, Gebze Kaymakamlığı Organizasyonu, yer: Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi/Gebze

G13. Sorunlarıyla Değerleriyle Gebze’yi Tartışıyoruz konulu panelde konuşmacı, 04 Nisan 2008, GYTE Mimarlık Bölümü - TMMOB Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği Ortak Organizasyonu, yer: GYTE Konferans Salonu

G14. Bursa’da Kentsel Dönüşüm konulu panelde konuşmacı, 15 Mart 2008. Bursa Gazeteciler Cemiyeti Organizasyonu, yer: Bursa Kent Müzesi.

G15. GYTE Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı hazırlık kurulu üyesi, 2008

G16. Lisansüstü Tez Jüri Üyelikleri

G17. K mim Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Yayını (2008 - 2010)

G18. Panel organizasyon ve hazırlık kurulu üyeliği; “Sorunları ve Değerleri ile Gebze’yi Tartışıyoruz”, 4 Nisan 2008 ve 12 Mayıs 2009

G19. “Revitalization of Street Space in the Mediterranean-Nicosia” isimli Uluslararası Yaz Okulu’nda öğretim görevlisi ve stüdyo yürütücülüğü (The Organization of the Chamber of Cyprus Turkish Architects), 17 July – 6 August 2005.

G20. Antalya Mimarlar Odası tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası Mimarlık Öğrencileri Proje Sergisi ve Ödülleri (UMOP) yarışmasında jüri asil üyeliği, 2005.

G21. Zeytinbağı (Trilye) Taş Mektep yapısına ait rölövelerin hazırlanması amacıyla düzenlenen Workshop’ta yürütücülük, Temmuz 2000. (Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından finanse edilmiştir.)

G22. Cumalıkızık’taki sivil mimarlık örneklerinin belgelenmesi amacıyla düzenlenen Workshop’ta yürütücülük, Ağustos 1998. (U.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Mimarlık Bölümü, T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ortak organizasyonu)

H. Mesleki Uygulamalar :

• G.Y.T.E. Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Gelişim Alanı’nda (Çayırova’da) 1940’lara tarihlenen Teknik Bahçıvanlık Okulu’na ait iki ünitenin yeni işleve adaptasyonları için uygulama projesi, GYTE Döner Sermayesi Projesi, 2008 (Reyhan Çömlekçioğlu ile birlikte)

• Yunus Emre İlköğretim Okuluna Ait Tarihi Okul Yapısının Restorasyon Projesi Danışmanlığı, G.Y.T.E. Döner Sermaye İşletmeleri, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Gebze. (Müellif: Y.Mimar Yusuf Utkaner), 2008.

• Buldan (Denizli) Koruma Amaçlı İmar Planı’na Danışmanlık, G.Y.T.E. Döner Sermaye İşletmeleri, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Gebze. (Müellif: Pozitif Mühendislik-Mimarlık İnş. Tur.San. ve Tic. A.Ş.), 2006.

• Cumalıkızık/Bursa’da 100 no’lu parseldeki tarihi konutun rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, 1999 – 2000. (Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ve Yrd.Doç..Dr. Timur Kaprol ile birlikte)

• Antalya Kaleiçi’nde Hakkı Misistreli Evi rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, 1996.

• Antalya Kaleiçi’nde Tekeli Evi rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, 1996.

Burslar:

• YOK Öğretim Üyesi Yurtdışı Araştırma Destekleme Programı (20 Haziran 2012 – 20 Eylül 2012) kapsamında Department of Civil and Environment Engineering, University of Florence da ziyaretçi araştırmacı olarak

Ödüller :

• Bursa Araştırmaları Vakfı Teşvik Ödülü, 2002.

• MİV Mimarlık Vakfı Türkiye Mimarlık Araştırmaları – Ödüllü Şeçkisi Restorasyon Temel Alanı Ödülü, Mayıs 2005.

• European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra 2006 DİPLOMA Award in
Category EU-2

A1. Coşgun, N., Aydın, E.Ö., Uzungüngör, F. 2011 “Konut Sunumunda Lojman Modelinin Türkiye’deki Gelişimi”, Mimarlık, Mimarlar Odası Yayınları, sayı 358, s.56-60, (Avery Index, DAAI tarafından indexlenmektedir)
A2. Aydın, E.Ö., Ergun, B., Şahin C. 2010. “Documentation of an Ottoman Replica Tile via Photogrammetric Modeling”, Scientific Research and Essays, Vol. 5(15), pp. 1978-1985, (ISI Science Citation Index tarafından indexlenmektedir.).
A3. Aydın, E.Ö.,2010. Comlekcioğlu, R. “Architectural Analysis of Kocaeli Seka I. Paper Factory And Proposals for Its Adaptıve Reuse”, TUBA-KED Journal of Cultural Inventory, 8, pp.21-34.
A4. Aydın, E.Ö., Coşgun, N., Aydın, B., “Investigation of Rehabilitation Process of a Reinforced Concrete Building in Turkey under the Risk Of Earthquake”, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0085, 2010, pp.300-309. (EBSCO tarafından indexlenmektedir)
A5. Aydın, E.Ö., Utkaner, Y., “Hereke Fabrika-i Hümayunu’nun Mimari Analizi ve Koruma Önerileri”, Mimarlık, 350, 2009, s. 46-51. (Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP) ve DAAI Design and Applied Art Index tarafından indexlenmektedir.)
A6. Aydın, E.Ö., Coşgun, N. and Çömlekçioğlu, R., “Structural Condition Assesment of an Industrial Monument”, Arkitekt, November-December 2008 January-February March-April 2009 volume: 2008/06-2009/01-02, pp. 56 -64. (Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP) tarafından indexlenmektedir.)
A7. Oral, E.Ö., “Silk Factories in Bursa and the Conservation of Industrial ,Heritage related to Sericulture”, Special Issue: Awards 2006, European Cultural Heritage Review,p.35, 2007.
A8. Oral, E.Ö., “House with exterior sofa/Antalya/Turkey”, Traditional Mediterranean Architecture, Corpus Project report, (Euromed HERITAGE Regional Programme for Euro-Mediterranean Cultural Heritage), pp.12-13., 2001.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Aydın, E.Ö., 2011. “The Potential of Turkey’s Industrial Heritage and Tourism Oriented Re-Utilization Possibilities” 5th International Congress on “Science and Technology for the Safeguard of in the Mediterranean Basin”, 22nd - 25th December 2011, Istanbul,ş p.336. (özeti basılmış, tam metni basılmak üzere kabul edilmiş bildiri)
B2. Aydın, E.Ö.,Çömlekçioğlu,R. ““Sürdürülebilirlik Bağlamında Türkiye’den Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu’nun Yeniden Canlandırma-İşlevlendirme Projesi”, 1.Uluslararası Yeşilçağ Sempozyumu / 1st Internatıonal Greenage Symposium, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 6-8 Aralık 2010, s.444-451.
B3. Aydın, E.Ö., 2010. “Early Buildings Serving Ottoman Textile Industry from Bursa and Kocaeli”, XIV. Symposium on Ottoman Material Culture, 4-5 June 2010, Boğaziçi University, İstanbul.
B4. Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “Deterioration of Reinforced Concrete Buildings and Rehabilitation Process”, 11DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components, May 11-14th, 2008, pp. 1899-1905, Istanbul
B5. Aydın, E.Ö., Fahjan, Y.M., Çömlekçioğlu, R., “Innovative R etrofitting Techniques for Historical Masonry Structures under the Risk of Earthquakes”, International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, 22 – 24 October, 2007, pp.636-644, Kocaeli.
B6. Esin, T., Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “Performance Evaluation of Architectural Education in Respect of Envionmental Sensibility (In Turkey)”, 2nd International Symposium on Environmental Management, September 12-14, 2007, Book of Abstract, p.76, Zagreb, Croatia
B7. Aydın, E.Ö., “Traditional Buldan Houses and General Suggestion For Their Adaptation to Modern Life”, III. International Sinan Symposium, 12-13 April, 2007, pp.29 – 34., Edirne.
B8. Aydın, E.Ö., Şenlier, N., Kandaş, H., “Türkiye Cumhuriyetinin İlk Kağıt Fabrikası Kapanırken”, I.Uluslarası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri, 20-22 May, 2006, cilt 1, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, s.222-233, Kocaeli.
B9. Aydın, E.Ö., “The Sings of Sericulture at Bursa as a World Cultural Heritage: Bursa Silk Factories and Conservation Problems”, ICOMOS International Symposium on Conservation of the 20th Century Architectural and Industrial Heritage, I.T.U., 18-19 May, 2002, Yapı Publication, pp.42-48, Istanbul.
B10. Aydın, E.Ö., Coşgun, N., “In The Change Process Of Istanbul From A Caravan’s Path To Bagdad Street – The Tradıtıon Of Housıng”, UIA 2005 ISTANBUL XXII World Congress of Architecture – Cities: Grand Bazaar of ArchitectureS, 3-10 July, 2005, p.486, İstanbul, Poster Presentation
B11. Coşgun, N., Oral, E.Ö., “Street Furniture in the Context of Space and Identity Relationship: The Case of Istiklâl Street’” 2. International Symposium for Street Furniture, Iston, Istanbul Municipality, 24-27 April, 2003, pp.112-124, Istanbul.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Esin, T., Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “Performance Evaluation of Architectural Education in Respect of Environmental Sensibility (In Turkey)”, Environmental Management; Trends and Results, Ed.: Koprivanac, N., Kusic, H., Pub.: Faculty of Chemical Engineering and Technology, University of Zagreb, pp. 305-312, Zagreb, Croatia, 2007.
C2. Dostoğlu, N., Oral, E.Ö., “The Physical Transformation of the Ottoman Capital of Bursa from Tanzimat to Republic”, 7 Centuries of Ottoman Architecture “A Supra-National Heritage, Yem Publication, pp.234-243, İstanbul, 2000.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “İstanbul’un Asya Yakasında bir Cadde: Bağdat Caddesi”, Yapı Dergisi , 308, s.32-36 (2007).
D2. Oral, E.Ö., Ahunbay, Z., “Bursa’nın İpekçilikle Endüstri Mirasının Korunması”, İTÜ Dergisi/a, cilt:4, sayı:2, s.37-46 (2005).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Aydın, E.Ö., Kotan, E.S. “Sakarya Adapazarı Zirai Donatım Kurumu Yemekhane ve İşçi Lokali”, do.co.mo.mo_tr Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, Poster Sunuşları, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 16 - 18 Aralık, 2011, s.70-71, Mersin. (poster bildiri)
E2. Aydın, E.Ö., 2010. “Türkiye’nin Endüstri Mirası Potansiyeli ve Turizme Kazandırılması”, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu 3, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya, 25 - 27 Kasım 2010, s.169-175.
E3. Aydın, E.Ö., Çömlekçioğlu, R. “Seka 1. Kağıt Fabrikası”, do.co.mo.mo_tr Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV, Poster Sunuşları, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 26 - 27 Aralık, 2008, s.10, Bursa. (poster bildiri)
E4. Aydın, E.Ö., “Kocaeli SEKA Tesislerinin Dünü ve Bugünü”, TMMOB KOCAELİ Kent Sempozyumu”, 6 - 8 Aralık, 2007, s.149-155, Kocaeli,
E5. Aydın, E.Ö., “Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Antalya’daki Kentsel Gelişim”, 20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu, cilt 1, 22-24 Kasım, 2007, s.408-420, Antalya.
E6. Aydın, E.Ö., “Bursa’daki İpekçilik ile ilgili Mimari Mirasının Korunması”, Bursa’nın Kentsel ve Mimari Gelişimi, Gaye Kitabevi, 7-8 Nisan, 2007, s.227-250, Bursa.
E7. Aydın, E.Ö., “Antalya Kaleiçi’nde Koruma Etkinlikleri”, Antalya’nın Son Bin Yılı konulu Ulusal Sempozyum, Akdeniz Üniversitesi Basım Evi, 18-19 Aralık, 2003, s.537 -547, Antalya.
E8. Aydın, E.Ö., 2004. “Tarihi Yapıların Yeniden Yapım Uygulamalarında Özgün Malzeme Kullanımı ve Sorunları”, 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, 6-8 Ekim, 2004, s.554-565, İstanbul.
E9. Oral, E.Ö., “Koruma Eğitiminde Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Örneği”, Mimarlık Eğitiminde Koruma, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, 2002, s.98-112., İstanbul.

F. Diğer yayınlar :

F1. Kitap-Kitap Bölümü:

F1.1. Aydın, E.Ö., “Bursa’daki Endüstri Yapıları”, Bursa Kültür Envanteri: Anıtsal Eserler, ed. Dostoğlu, N. ve Dostoğlu, H., Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2011, Bursa, s. 473-499.
F1.2. Aydın, E.Ö., “Osmanlı Döneminde Antalya’da Vakıf ve İmar Çalışmaları”, Dünden Bugüne Antalya, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2010, Antalya, s.149-153.
F1.3. Aydın, E.Ö., “Cumhuriyetin Kentteki Etkileri”, Dünden Bugüne Antalya, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2010, Antalya, s.200-205.
F1.4. Aydın, E.Ö., “Bursa’daki İpek Fabrikaları ve İpekçilikle İlgili Endüstri Mirasının Korunması”, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yayını, “ISBN 978-9944-89-362-6”, Bursa, 2007.

F2. Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler:

F2.1. Aydın, E.Ö., Çelebi, E. 2010. “Kurtarılması Gereken Bir Kompleks: İstanbul Porselen Fabrikası, Tuzla - 1963”,Arredamento Mimarlık, 240, s.34-36.
F2.2. Aydın, E.Ö.,Coşgun, N. ve Çelebi, E. 2010. “Aydın Boysan’la Değişen Zaman ve Türkiye’deki Sanayi Mimarlığı üzerine bir Söyleşi”,K mim, 5, s.92-94.
F2.3. Aydın, E.Ö., “Gebze’nin Kentsel Kimlik Bileşenleri“,K mim, 4, s.42-46, 2009.
F2.4. ed.Aydın, E.Ö., “Sorunlarıyla Değerleriyle Gebze’yi Tartışıyoruz“ Panel Notları, K mim, 4, s.28-30, 2009.
F2.5. Aydın, E.Ö., “Bursa’nın Risk Altındaki İpekçilikle İlgili Mimari Mirası: Harir-i Dar-üt-alim”, Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, 22, s.38-39, 2008.
F2.6. Aydın, E.Ö.,Çömlekçioğlu,R., “Erken Cumhuriyet Dönemi Mimari Mirasının Korunarak Yaşatılmasına Bir Örnek: Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu Yeniden Canlandırma Projesi, Mimar.İst, 30, s.102-107, 2008.
F2.7. Aydın, E.Ö., “Bursa’da Kentsel Donusum”, Bursa Tartışmaları-31, Bursa Defteri, 31-32, s.11-14, 2008.
F2.8. Aydın, E.O., “Bursa’nın Tarihi Kent Kimligi ve Surdurulebilirligi”, Bursa Defteri, 31-32, s.80-84, 2008.
F2.9. Aydın, E.Ö., “Bursa İpek Fabrikalarının Koruma Sorunları ve Öneriler”, Güney Marmara Mimarlık, 26, s.6-17, 2008.
F2.10. Aydın, E.Ö., “Endüstri Mirası ve Kocaeli", K mim, 1, s.44-48, 2006.
F2.11. Aydın, E.Ö., “Uluslararası Yaz Okulu-Lefkoşa/Kıbrıs", Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, 35, s.24-28, 2006.
F2.12. Oral, E.Ö., “Bursa’daki İpek Fabrikaları ve İpekçilikle ilgili Endüstri Mirasının Korunması”, Mimarlık Araştırmaları (Özetler), Mimarlık Vakfı Enstitüsü, İstanbul, s.44, 2005.
F2.13. Aydın, E.Ö., “Bursa’daki İpekçilikle İlgili Endüstri Mirasının Korunabilmesi İçin Öneriler”, Güney Marmara Mimarlık, 17, s.19-24, 2003.
F2.14. Oral, E.Ö., ”Osmanlı’nın Bursa’daki İlk Yerleşim Alanı Olan Hisar”, Güney Marmara Mimarlık Dergisi, 3, s.6-13, 1999.

G. Diğer Görevler :
G1. Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği, YÖK üyesi olarak Mayıs 2010- Devam etmekte.
G2. Journal of Cultural Heritage and Management, Dergi Hakemliği, 2011.
G3. 5. Uluslararası “Science and Technology for the Safeguard of in the Mediterranean Basin” kogresinde Bilimsel Komite Üyeliği, 2011.
G4. Scientific Research and Essays, Dergi Hakemliği, 2010.
G5. LLP/Erasmus Öğretim Elemanı Değişimi Programı kapsamında Strasbourg/Fransa’da yer alan Ecole Nationale Superieure D'Architecture de Strasbourg’da öğretim üyesi olarak ders verme , 26 Mayıs – 29 Mayıs 2009.
G6. Uluslararası Deprem sempozyumu Kocaeli 2009 (17-19 Ağustos 2009) ‘da Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2009.
G7. Uluslararası Deprem sempozyumu Kocaeli 2007 (22-24 Ekim 2007) ‘de Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2007.
G8. “Bursa’daki Endüstri Mirası İpek Fabrikaları” isimli serginin koordinatörlüğü, Ekim 2007, yer: Kültürpark ve Bursa Kent Müzesi, TMMOB Mimarlar Odası, Bursa Şubesi sponsorluğunda
G9. Marka Şehir Gebze konulu panelde konuşmacı, 18 Nisan 2009, Gebze Kaymakamlığı Organizasyonu, yer: Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi/Gebze
G10. Sorunlarıyla Değerleriyle Gebze’yi Tartışıyoruz konulu panelde konuşmacı, 04 Nisan 2008, GYTE Mimarlık Bölümü - TMMOB Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği Ortak Organizasyonu, yer: GYTE Konferans Salonu
G11. Bursa’da Kentsel Dönüşüm konulu panelde konuşmacı, 15 Mart 2008. Bursa Gazeteciler Cemiyeti Organizasyonu, yer: Bursa Kent Müzesi.
G12. GYTE Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı hazırlık kurulu üyesi, 2008
G13. Lisansüstü Tez Jüri Üyelikleri
G14. K mim Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Yayını (2008 - …)
G15. Panel organizasyon ve hazırlık kurulu üyeliği; “Sorunları ve Değerleri ile Gebze’yi Tartışıyoruz”, 4 Nisan 2008 ve 12 Mayıs 2009
G16. “Revitalization of Street Space in the Mediterranean-Nicosia” isimli Uluslararası Yaz Okulu’nda öğretim görevlisi ve stüdyo yürütücülüğü (The Organization of the Chamber of Cyprus Turkish Architects), 17 July – 6 August 2005.
G17. Antalya Mimarlar Odası tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası Mimarlık Öğrencileri Proje Sergisi ve Ödülleri (UMOP) yarışmasında jüri asil üyeliği, 2005.
G18. Zeytinbağı (Trilye) Taş Mektep yapısına ait rölövelerin hazırlanması amacıyla düzenlenen Workshop’ta yürütücülük, Temmuz 2000. (Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından finanse edilmiştir.)
G19. Cumalıkızık’taki sivil mimarlık örneklerinin belgelenmesi amacıyla düzenlenen Workshop’ta yürütücülük, Ağustos 1998. (U.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Mimarlık Bölümü, T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ortak organizasyonu)

H. Mesleki Uygulamalar :

• G.Y.T.E. Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Gelişim Alanı’nda (Çayırova’da) 1940’lara tarihlenen Teknik Bahçıvanlık Okulu’na ait iki ünitenin yeni işleve adaptasyonları için uygulama projesi, GYTE Döner Sermayesi Projesi, 2008 (Reyhan Çömlekçioğlu ile birlikte)
• Yunus Emre İlköğretim Okuluna Ait Tarihi Okul Yapısının Restorasyon Projesi Danışmanlığı, G.Y.T.E. Döner Sermaye İşletmeleri, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Gebze. (Müellif: Y.Mimar Yusuf Utkaner), 2008.
• Buldan (Denizli) Koruma Amaçlı İmar Planı’na Danışmanlık, G.Y.T.E. Döner Sermaye İşletmeleri, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Gebze. (Müellif: Pozitif Mühendislik-Mimarlık İnş. Tur.San. ve Tic. A.Ş.), 2006.
• Cumalıkızık/Bursa’da 100 no’lu parseldeki tarihi konutun rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, 1999 – 2000. (Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ve Yrd.Doç..Dr. Timur Kaprol ile birlikte)
• Antalya Kaleiçi’nde Hakkı Misistreli Evi rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, 1996.
• Antalya Kaleiçi’nde Tekeli Evi rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, 1996.

Ödüller :

• Bursa Araştırmaları Vakfı Teşvik Ödülü, 2002.
• MİV Mimarlık Vakfı Türkiye Mimarlık Araştırmaları – Ödüllü Şeçkisi Restorasyon Temel Alanı Ödülü, Mayıs 2005.
• European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra 2006 DİPLOMA Award in
Category EU-2

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Utkaner, Y., “Hereke Fabrika-i Hümayunu’nun Mimari Analizi ve Koruma Önerileri”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Cömlekcioğlu, R., “Seka I. Kağıt Fabrikası’nın Mimari Analizi ve Çağdaş Hayata Adaptasyonu için Öneriler”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

Bilden, M.H., “Dalaman Tarım İşletmesi İdare Binası’nın Restorasyon Projesi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.

Yerlikaya, O., “Yelkenkaya Deniz Feneri’nin Mimari Analizi ve Koruma Önerileri”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.

Oğuz, C., “Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Mimarisinde Kullanılan Yapı Malzemeleri”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam Ediyor.

Ekinci, M., “İzmit Çuha Fabrikası'nın Mimari Analizi ve Koruma Önerileri”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam Ediyor.

Hazır, A., “İzmit Çuhane Av Köşkü'nün Restorasyon Projesi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam Ediyor.

Üreğen, S., “Antalya Dokuma Fabrikası’nın Mimari Analizi ve Kentsel Hayata Kazandırılması İçin Öneriler”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam Ediyor.

Kotan, E.S., “İzmit Çuhane Elektrik Santralı’nın Mimari Analizi ve Koruma Önerileri”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam Ediyor.

Başarık, C., “İzmit Çuhane Bacalı Ambar Yapısının Mimari Analizi ve Koruma Önerileri”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam Ediyor.

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı, 2004
  • Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı, 1996
  • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1993
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum