Arş. Gör. Zeynep Efsun DUMAN
Biyomühendislik

Zeynep Efsun DUMAN
Telefon
(262) 605 32 55
E-Posta
zedumangtu.edu.tr
Ofis
H2 Blok, LAB:141-142
Çalışma alanları
Endüstriyel biyoteknoloji, Fermantasyon Teknolojisi, Besiyeri Mühendisliği, Biyokatalizörler, In vitro hücre kültürü, Biyoproses Optimizasyonu
Detaylı özgeçmiş
CV_2019.pdf

Articles

DUMAN Zeynep Efsun,UNLU Aise,CAKAR M. Mehmet, UNAL Hayriye, BINAY Barıs; "Enhanced production of recombinant Staphylococcus simulans lysostaphin using medium engineering" ,Preparative Biochemistry and Biotechnology, 2019,49(5), p.521-528.

Oral Presentation

‘Enhanced Production of Recombinant Staphylococcus simulans Lysostaphin using Media Engineering’, 1st Eurasia Biochemical Approaches and Biochemistry, Antalya, Turkey, 2018.

Poster Presentation

‘Alternative usage of Food Residues: Bacterial Cellulose Production via Komagataeibacter hansenii DSM 5602’, VI. National Molecular Biology and Biotechnology Congress, Çukurova University, Adana, Turkey, 2017.

  • Doktora:
  • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü,2018-devam ediyor
  • Lisans: Marmara Üniversitesi,Biyomühendislik Bölümü,2012-2017