Arş. Gör. Hatice Büşra LÜLECİ
Biyomühendislik

Hatice Büşra LÜLECİ
Telefon
(262) 605 32 55 lab: 2677
E-Posta
hbkonukgtu.edu.tr
Ofis
, 205
Çalışma alanları
Biyoinformatik, Hesaplamalı Sistem Biyolojisi, Metabolik Modeller, Beyin Metabolizması Mayalarda membranı etkileyen çeşitli ekstrelerin ve kimyasalların SESA sistemine etkisi

HB Konuk, B Ergüden, Phenolic –OH group is crucial for the antifungal activity of terpenoids via disruption of cell membrane integrity, Folia Microbiologica (2020) 65:775–783.

HB Konuk, B Ergüden, Spindle pole body duplication defective yeast cells are more prone to membrane damage, Mycologia, 2019, 111(6), 895-903.

HB Konuk, B Ergüden, Çeşitli zayıf organik asitler ve kombinasyonlarının Saccharomyces Cerevisiae'ye Karşı Antifungal Etkileri, VetBio, 2018, 3(3), 28-34.

HB Konuk, B Ergüden, Antifungal Activity of Various Essential Oils Against Saccharomyces Cerevisiae Depends on Distruption of Cell Membrane Integrity, BIOCELL, 41(1), 13-18, 2017.

HB Konuk, B Ergüden, Antifungal Activity of Various Weak Organic Acids And Their Synergistic Effect Against S. Cerevisiae, Int. J. Adv. Res. 5(12), 692-697, 2017.

M. Angela Rasolonjatovo, Mustafa Cemek, M. Fatih Cengiz, Deniz Ortaç, H.Büşra Konuk, Elif Karaman, A. Tuba Kocaman, Sadık Göneş, Reduction of methomyl and acetamiprid residues from tomatoes after various household washing solutions, International Journal of Food Properties, 20(11), 2748–2759, 2017.

Sözlü Bildiriler

HB Konuk, Vijay R. Varma, Anup O. Oommen, Madhav Thambisetty,Tunahan Çakır, Alzheimer Hastalığında Farklı Beyin Bölgelerindeki Metabolik Tepkime Hızlarının Hesaplamalı Yöntemlerle Tahmini, VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, 29-31 Ekim 2019, İstanbul.

HB Konuk, A Yılmaz, Breast cancer gene expression profile analysis in terms of genes specific to non-breast tissues, International Conference of Genomics and Bioinformatics (ICGB 2018), Aydın, Kuşadası, 1-4 November, 2018.

HB Konuk, MR Cesur, A Yılmaz, What is the relationship between cancer DEGs and tissue specific genes?, Gebze Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri, 17-18 Mayıs,2017.

HB Konuk, A Yılmaz,Robust and Rigorous Classification of Tissue Specific Genes, Ahi Evran Üniversitesi, International DNA Day and Genom Congress (IDDGC17), 24-28 Nisan,2017.

HB Konuk, Alzheimer ve Oksidatif Stres: Alzheimer’in Asıl Nedenlerini Biliyor muyuz?, Düzce Üniversitesi, 7. Ulusal Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi, 6-8 Mayıs, 2016.

Hatice Büşra Konuk, 2016 – 2018, Analysis of Intra-Tumoral Heterogeneity in Context of Tissue Specific Gene Expression With Computational Approach (Tümor İçi Heterojenitenin Dokuya Spesifik Genler İle İlişkisinin Hesapsal Yaklaşımla İncelenmesi), Yüksek Lisans Tezi.

Hatice Büşra Konuk, 2015, Akciğer Kanseri Tedavisine Nigella Sativa ile Yeni Bir Yaklaşım, Lisans Tezi.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi, 2018-devam ediyor.
  • Yüksek lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Anabilim Dalı, 2015-2018.
  • Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, 2011-2015.