Dr. Ülker Diler KERİŞ ŞEN
Yer ve deniz bilimleri enstitüsü

Ülker Diler KERİŞ ŞEN
Telefon
(262) 605 31 63 / 605 32 11
E-Posta
udkerisgtu.edu.tr
Ofis
, Zemin Kat Lab.
Çalışma alanları
İleri Oksidasyon Prosesleri, Mikroalg Biyoteknolojisi, Biyoyakıt Teknolojileri (Biyodizel, Biyoetanol), Enstrümental Analiz Yöntemleri (TOC, IC, HPLC, UHPLC, GC, GC-MS, UV-VIS)

Uluslararası Yayınlar / Journal Articles

 1. Keris-Sen, U.D., Sen, U., Gurol, M.D. (2019) Combined effect of ozone and ultrasound on disruption of microalgal cells. Separation Science and Technology. 54(11):1853-1861.
 2. Yatmaz, H.C., Keris-Sen, U.D. (2018) Photocatalytic Efficiencies of Alternate Heterogeneous Catalysts: Iron Modified Minerals and Semiconductors for Removal of an Azo Dye from Solutions. Environment Protection Engineering. 44:5-17.
 3. Keris-Sen, U.D., Gurol, M.D. (2017) Using ozone for microalgal cell disruption to improve enzymatic saccharification of cellular carbohydrates. Biomass and Bioenergy. 105:59-65.
 4. Soydemir, G., Keris-Sen,U.D., Sen, U., Gurol, M.D. (2016) Biodiesel production potential of mixed microalgal culture grown in domestic wastewater. Bioprocess and Biosystem Engineering. 39:45-51.
 5. Keris-Sen, U.D., Sen, U., Soydemir, G., Gurol, M.D. (2014) An investigation of ultrasound effect on microalgal cell integrity and lipid extraction efficiency. Bioresource Technology. 152:407-413.

Ulusal Yayınlar / National Journal Articles

 1. Keris-Sen, U.D. (2019) Anaerobik Çürütücü Atıksularının Mikroalg Reaktörlerinde Arıtılması. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Cilt 24, Sayı 3, pp 89-108.

Uluslararası Bildiriler / Conference Proceeding

 1. Omwene, P.I., Yağcioğlu, M., Keris-Sen, U.D., Erdem, A., Karagunduz, A., Doğru, M., Keskinler, B., Dindar, E., Dizge, N. (2019) Recovery of Succinic Acid from Cheese Whey Fermentation Broth by Reactive Extraction. 2nd International Conference on Water Problems in the Mediterranean Countries (WPMC 2019), Near East University, Nicosia/Cyprus 6-10 May 2019. pp.84
 2. Yağcioğlu, M., Omwene, P.I., Keris-Sen, U.D., Karagunduz, A., Nikerel, E.,Akyol, A., Keskinler, B., Şaban-Topaç, F.O., Ertan, F. (2019) Influence of Initial Lactic Acid Concentration On Succinic Acid ‎Production. 2nd International Conference on Water Problems in the Mediterranean Countries (WPMC 2019), Near East University, Nicosia/Cyprus 6-10 May 2019. pp.82 
 3. Gurol, M.D., Soydemir, G., Sen, U. D., Say, N., Sen, U. (2014) Biodiesel from microalgal biomass. International Symposium on Molecular Chemistry, İstanbul/Turkey. 18-19 December 2014. pp. 27.
 4. Say, A.N., Sen, U., Sen, U.D., Soydemir, G., Say, A.N., Gurol, M.D. (2012) A continuous-flow membrane reactor for microalgae production from wastewater. Young Algaeneers Symposium, Wageningen - The Netherlands. 14-16 June 2012. pp.11.
 5. Keser, G.S., Yatmaz, H.C., Bektas, N., Keris, U.D. (2009) Photocatalytic Fenton Oxidation of Reactive Azo Dye Solutions Using Fe2+, Fe3+ Exchanged Zeolite and Beidellite as Catalysts; First International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment, Arte'2009, 14-15 September 2009, İstanbul, Turkey.

Ulusal Bildiriler / National Conference Proceedings

 1. Yağcioğlu, M., Omwene, P.I., Keris-Sen, U.D., Karagunduz, A., Keskinler, B. (2019) Karbonat Kaynaği ve Tuzların Peyniraltı Suyundan Süksinik Asit Üretimine Olan Etkilerinin Araştırılması. 13. Ulusal ve 1. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi (IEECC-2019), Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze /Kocaeli 10-12 Ekim 2019 pp.641
 2. Keriş-Şen, Ü.D., Şen, Ü., Gürol, M.D. (2018) Ozonlama Sonrası Ultrases Kullanımıyla Mikroalg Hücre Parçalama Veriminin Arttırılması, Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı, 10-11 Mayıs 2018, İstanbul, ss. 89-91.
 3. İnce, M., İnce, E., Keris-Sen, U.D., Engin, G., Keskinler, B. (2017) MBR'de Arıtılmış Sızıntı Sularının Mikrofiltrasyon-Toz Aktif Karbon Hibrit Sistemi ile Arıtımı, 21-23 Eylül 2017, Kocaeli.
 4. Gurol, M.D., Soydemir, G., Şen, Ü. D., Say, N., Şen, Ü. (2014) Mikroalglerden Biyoyakıt Üretim Potansiyeli, Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı, 28-29 Mayıs 2014, Samsun, ss. 68-79.
 5. Say, A.N., Şen, Ü., Keriş-Şen, Ü.D., Soydemir, G., Gürol, M.D. (2013) Atıksuda Mikroalglerden Biyokütle Üretimi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul. 3-6 Eylül 2013. ss. 69.
 6. Soydemir, G., Keriş-Şen, Ü.D., Say, A.N., Şen, Ü., Gürol, M.D. (2013) Atıksuda Üretilen Mikroalglerin Biyoyakıt Üretim Potansiyeli. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul. 3-6 Eylül 2013. ss. 70.
 7. Şen, Ü., Keriş-Şen, Ü.D., Soydemir, G., Say, A.N., Gürol, M.D. (2012) Küresel Isınmaya Sebep Olan Karbondioksitin (CO2) Mikroalg Üretimiyle Tutulması. Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, İstanbul. 22-23 Kasım 2012. ss. 65-66.
 8. Say, A.N., Keriş, Ü.D., Şen, Ü., Gürol, M.D. (2010) Mikroalglerden Biyokütle Enerjisi Üretimi ve Türkiye. 8. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES'10), Bursa. 1-5 Aralık 2010. ss.263-271.
 9. Keriş, Ü.D., Tekbaş, M., Güvenç, S., Yatmaz, H.C., Bektaş, N. (2009) Reaktif Boyaların Demir İle Modifiye Edilmiş Katalizörler Kullanılarak Heterojen Foto Fenton Oksidasyonu. 6. Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu (ÇEVKOS'09), Kocaeli. 27-29 Mayıs 2009. ss.181-187.
 10. Yatmaz, H.C., Bektaş, N., Tekbaş, M., Keriş, Ü.D., Keser, G.S., Ekizoğlu, D. (2008) Demir (Fe(III), Fe(II)) İyonu ile Modifiye Edilmiş Zeolit ve Beydellit Katalizörü Varlığında Azo Boya Çözeltilerinin Heterojen Foto - Fenton Oksidasyonu. Ulusal İleri Oksidasyon Prosesleri Çalıştayı (IOPT’02), İstanbul. 7 Kasım 2008.
 11. Keriş, Ü.D., Karagündüz, A., Keskinler, B. (2008) İlaç Sanayi Atıksularının Aktif Karbon Adsorpsiyonu ile Arıtılması ve Aktif Karbon Rejenerasyonu. Çevre Sorunları Sempozyumu, Kocaeli. 14-17 Mayıs 2008. ss.961-970.
 12. Keriş, Ü.D., Gezer A., Karagündüz A., Keskinler B. (2007) Yüksek KOİ Konsantrasyonuna Sahip İlaç Sanayi Atık Suyunun Fenton Oksidasyonu ile Arıtılması. Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin. 18-27 Nisan 2007. s.33.
 13. Dizge, N., Keskinler, B., Keriş, Ü.D., Köseoğlu, D.Y., Tanrıseven, A. (2007) NOBA Prosesi ile Yüksek Asit Değerine Sahip Soya Yağından Biyodizel Üretimi. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, Samsun. 28-31 Mayıs 2007. ss.57-63.
 14. Keriş, Ü.D., Dizge, N., Köseoğlu, D.Y., Keskinler, B., Tanrıseven, A. (2006) NOBA Prosesinde Farklı Sıcaklık ve Katalizörlerin Metil Ester Dönüşümüne Etkisi. Enerji Bitkileri ve Yeşil Yakıtlar Sempozyumu, İzmir. 14-15 Aralık 2006. ss.167-174.
 15. Keskinler, B., Tanrıseven, A., Dizge, N., Keris, U.D., Köseoğlu, D. (2006) NOBA Prosesi. Biyoyakıt (Biyodizel-Biyoetanol) Sempozyumu, Bursa, 29-30 Haziran 2006. s.4.
 • Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü (Gebze Institute of Technology, Environmental Engineering)
 • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü (Gebze Institute of Technology, Environmental Engineering)
 • Lisans: Trakya Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (Trakya University, Environmental Engineering)
PROJELER:

1. Anaerobik Çürütücü Atıksuyunun Mikroalg Biyoreaktörlerinde Arıtılması, GTÜ-BAP-2017-A105-55 (2017-2018) (Proje Yürütücüsü)

2. Mikroalglerden Biyodizel Üretiminde Yenilikçi(Innovative) Yaklaşımlar, TÜBİTAK-1001-109Y296 (2010-2013) (Proje Asistanı)
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum