Öğretim Görevlisi Dr. Nur YAĞMUR
Harita Mühendisliği

Dr. Nur YAĞMUR
Telefon
(262) 605 2039
E-Posta
nyagmurgtu.edu.tr
Ofis
, 214
Çalışma alanları
Uzaktan Algılama, Ölçme Bilgisi

Google Scholar

Researchgate

SCI, SCI-Expanded Uluslararası Hakemli Dergilerde Makaleler

 1. Albarqouni, M.M.Y., Yagmur, N., Bektas Balcik, F., Sekertekin, A. (2022). Assessment of Spatio-Temporal Changes in Water Surface Extents and Lake Surface Temperatures Using Google Earth Engine for Lakes Region, Türkiye. ISPRS International Journal of Geo-Information. 11(7), 407. https://doi.org/10.3390/ijgi11070407
 2. Yagmur, N., Erten, E., Musaoglu, N., Safak, E. (2022). Assessing Spatio-temporal Dynamics of Large Airport's Surface Stability. Geocarto International. https://doi.org/10.1080/10106049.2022.2082554
 3. Firatli, E., Dervisoglu, A., Yagmur, N., Musaoglu, N., Tanik, A. (2022). Spatio-temporal assessment of natural lakes in Turkey. Earth Science Informatics, 15, 951–964. https://doi.org/10.1007/s12145-022-00778-8
 4. Dervisoglu, A., Yagmur, N., Bilgilioglu, B.B. (2021). Satellite-derived shallow wetland bathymetry using different classification algorithms and datasets. Desalination and Water Treatment, 243, 231-241. https://doi.org/10.5004/dwt.2021.27857
 5. Yagmur, N., Bilgilioglu, B. B., Dervisoglu, A., Musaoglu, N., Tanik, A. (2021). Long and Short‐Term Assessment of Surface Area Changes in Saline and Freshwater Lakes Via Remote Sensing. Water and Environment Journal, 35(1), 107-122. https://doi.org/10.1111/wej.12608
 6. Dervisoglu, A., Bilgilioglu, B.B., Yagmur, N., Musaoglu, N., Tanik, A. (2019). Temporal Assessment of Natural Wetlands via Remotely Sensed Data: A Case Study from Turkey, Feb-Fresenius Environmental Bulletin, 1005.

E-SCI ve TR Dizin Hakemli Dergilerde Makaleler

 1. Sunar, A.F., Dervisoglu, A., Yagmur, N. (2023). Sentinel-2 Uydu Görüntüleri ile Klorofil-a Parametresi Tahmininde Güneş Parıltısının Etkisi. Harita Dergisi, 169, 1-12.
 2. Avcı, C., Budak, M.,Yagmur, N., Balcik, F.B. (2023). Comparison between random forest and support vector machine algorithms for LULC classification . International Journal of Engineering and Geosciences, 8(1) , 1-10.
 3. Yağmur, N., Musaoğlu N. (2022). Havalimanlarında Yapısal Değişimlerin PSInSAR Tekniği ile Belirlenmesi. Harita Dergisi, 168, 28-37.
 4. Dervisoglu, A., Yagmur, N., Firatli, E., Musaoglu, N., Tanik, A. (2022). Spatio-Temporal Assessment of the Shrinking Lake Burdur, Turkey. International Journal of Environment and Geoinformatics, 9(2), 169-176.
 5. Karaca, M., Yağmur, N., Balçık, F. (2022). İstanbul Terkos Gölü zamansal değişiminin Google Earth Engine kullanılarak belirlenmesi, Geomatik, 7(3), 235-242.
 6. Yagmur, N., Tanik, A., Tuzcu, A., Musaoglu, N., Erten, E., Bilgilioglu, B. (2020). Oppurtunities Provided by Remote Sensing Data for Watershed Management: Example of Konya Closed Basin. International Journal of Engineering and Geosciences, 5(3), 120-129.
 7. Dervisoglu, A., Bilgilioglu, B. B., Yagmur, N. (2020). Comparison of Pixel-Based and Object-Based Classification Methods in Determination of Wetland Coastline, International Journal of Environment and Geoinformatics, 7(2), 213-220.

Uluslararası Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı

 1. Yagmur N., Dervisoglu A., Bilgilioglu B.B. (2022). Assessment of Rapid Urbanization Effects with Remote Sensing Techniques. In: Ben Ahmed M., Boudhir A.A., Karaș İ.R., Jain V., Mellouli S. (eds) Innovations in Smart Cities Applications Volume 5. SCA 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 393. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94191-8_46
 2. Musaoglu, N., Dervisoglu, A., Yagmur, N., Bilgilioglu, B., Tuzcu, A., Tanik, A. (2020). Assessing Contribution of Climate Change on Wetlands by Using Multi-temporal Satellite Data. In Climate Change, Hazards and Adaptation Options (pp. 77-87). Springer, Cham.

Uluslararası Bildiriler

 1. Sunar, F., Dervisoglu, A., Yagmur, N., Aslan, E., Ozguven, M. (2023). Analyzing The Retrieval Accuracy of Optically Active Water Components from Satellite Data Under Varying Image Resolutions. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 48, 595-600.
 2. Sunar, F., Dervisoglu, A., Yagmur, N., Aslan, E., & Atabay, H. (2023). The Spatial Distribution of Selected Optical Active Components in the Gulf of Izmit Using Bivariate/multivariate Regression Analysis. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 48, 361-366.
 3. Yagmur, N., Dervisoglu, A., Sunar, F. (2022). Evaluation of Atmospheric Correction Processors Applied to the Sentinel-2 Image in the Gulf of Izmit. 10th International Symposium on Atmospheric Sciences, 18-21 October 2022. İstanbul.
 4. Sunar, F., Dervisoglu, A., Yagmur, N., Colak, E., Kuzyaka, E., Mutlu, S. (2022). How Efficient Can Sentinel-2 Data Help Spatial Mapping Of Mucilage Event in the Marmara Sea?. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 43, 181-186. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B3-2022-181-2022
 5. Yagmur, N., Balcik, F. B., Sekertekin, A. (2021). COVID-19 Lockdown Effects on The Air Quality: A Case Study of Istanbul. International Symposium on Applied Geoinformatics 2021, https://doi.org/10.15659/isag2021.12306
 6. Yagmur, N., Erten, E., Musaoglu, N. (2021). How to Start Gentrification Process Using Interferometric Stack of SENTINEL-1. ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 43, 183-188. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B3-2021-183-2021
 7. Yagmur, N., Musaoglu, N (2020). Temporal Analysis of Ramsar Sites via Remote Sensing Techniques–A Case Study of Meke Maar. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 737, 012248. https://doi.org/10.1088/1757-899X/737/1/012248.
 8. Basaran, A., Haymana, S., Kuscu, N.B., Yagmur, N., Tuzcu, A., Musaoglu, N., Tanik, A. (2019). Temporal Assessment of Water Surfaces via Satellite Images: A Case Study from Konya Closed Basin of Turkey, 4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering (ECOCEE), 17-18 June 2019, Istanbul, Turkey. pp. 931-940.
 9. Senol, A., Alpyurur, M., Yagmur, N., Dervisoglu, A., Bilgilioglu, B.B., Musaoglu, N., Tanik, A. (2019). Geotechnical Investigation of The Dike Built for Rehabilitation of Akgol Wetland- Turkey, International Civil Engineering and Architecture Conference 2019, 17-20 April 2019, Trabzon, Turkey.
 10. Yagmur, N., Kaya, A., Keles, S., Musaoglu, N., Tanik, A. (2019). Detecting Areal Surface Water Changes via Landsat and Sentinel Data, International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG 2019), 7-9 November 2019, Istanbul, Turkey.
 11. Sunar, A. F., Yagmur, N., Dervisoglu, A. (2019). Flood Analysis with Remote Sensing Data–A Case Study: Maritsa River, Edirne. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.
 12. Yagmur, N., Musaoglu, N., Taskin, G. (2019). Detection of Shallow Water Area With Machine Learning Algorithms. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.
 13. Yagmur, N., Bilgilioglu, B.B., Musaoglu, N., Erten, E., Tanik, A. (2018). Temporal Changes of Lentic System Surfaces in Konya Closed Basin, Turkey, 3. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE 2018), 24-27 Nisan 2018, İzmir.
 14. Tanik, A., Musaoglu, N., Altas, L., Baran, D., Dervisoglu, A., Bilgilioglu, B.B., Yagmur, N., Celebi, H., Simsek, İ., Tulun, S., Ekercin, S. (2018). Degradation of Ecological Functions of Akgol Wetland in Turkey: Effects and Causes, 3. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE 2018), 24-27 Nisan 2018, İzmir.
 15. Musaoglu, N., Tanik, A., Gumusay, M.U., Dervisoglu, A., Bilgilioglu, B.B., Yagmur, N., Bakirman, T., Baran, D., Gokdag, M.F. (2018). Long-term Monitoring of Wetlands via Remote Sensing and GIS: A Case Study from Turkey, 2. International Conference on Climate Change (ICCC 2018), 15-16 Şubat 2018, Sri Lanka.
 16. Goksel, C., Balcik, FB., Keskin, M., Celik, B., Cihan, C., Yagmur, N. (2016). Evaluation of Classification Methods for Detection of Greenhouses from Spot 5 Satellite Imagery. Proceedings, 6th International Conference Cartography and GIS, 13-17 June 2016, 712-717, Albena Bulgaria.

Ulusal Bildiriler

 1. Sunar, F., Dervişoğlu, A., Yağmur, N. (2022). Uydu Görüntülerinde Su Yüzeyindeki Güneş Parıltısının Görüntü Analizlerine Etkisi. VIII. Uzaktan Algılama – Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumları (UZAL-CBS 2022), 17-19 Kasım 2022. Ankara.
 2. Yağmur N., Musaoğlu N. (2022) Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Havalimanlarında Deformasyonların Belirlenmesi. 11. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2022, Mersin, Türkiye.
 3. Yay Algan I., Yağmur N., Musaoğlu N., Yanalak M. (2022). Afet Yönetiminde Uzaktan Algılama. TMMOB Afet Sempozyumu, 20-22 Nisan 2022, Ankara, Türkiye.

Projeler

İstanbul Teknik Üniversitesi BAP Doktora Projesi - Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Mühendislik Yapılarında Deformasyonların İzlenmesi - Araştırmacı (Devam ediyor).

İstanbul Teknik Üniversitesi BAP Genel Araştırma Projesi - Burdur Gölü Alt Havzasında Su Miktar ve Kalite Değişimlerinin İrdelenmesi - Araştırmacı (Devam ediyor).

İstanbul Teknik Üniversitesi BAP Genel Araştırma Projesi - Konya Kapalı Havzası’ndaki Sulak Alanların Optik ve SAR Uydu Görüntüleri ile İzlenmesi, 2019 - Araştırmacı.

TUBITAK 1001 – 116Y142 Akgöl Sulak Alanının Zamansal Analizi ve AHP ile Yönetim Stratejisinin Geliştirilmesi, 2018 - Bursiyer

<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 275px; top: 518.594px;"><div class="gtx-trans-icon"></div></div>
 • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2023
 • Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018
 • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 2016
  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2017
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum