Arş. Gör. Süleyman ŞİŞMAN
Harita Mühendisliği

Süleyman ŞİŞMAN
Telefon
(262) 605 20 54
E-Posta
ssismangtu.edu.tr
Ofis
F Blok, 116
Çalışma alanları
Arazi Yönetimi, Taşınmaz Değerleme, Mekansal Karar Destek Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri/Teknolojileri
 • Uluslararası Makaleler
 1. Aydinoglu, A.C., Sisman, S. (2023). Comparing modelling performance and evaluating differences of feature importance on defined geographical appraisal zones for mass real estate appraisal. Spatial Economic Analysis. (Link)
 2. Sisman, S., Aydinoglu, A.C. (2022).A Modelling Approach with Geographically Weighted Regression Methods for Determining Geographic Variation and Influencing Factors in Housing Price: A Case in Istanbul. Land Use Policy,119,106183. (Link)
 3. Sisman, S., Aydinoglu, A.C. (2022).Improving performance of mass real estate valuation through application of the dataset optimization and Spatially Constrained Multivariate Clustering Analysis. Land Use Policy,119,106167. (Link)
 4. Akar, A.U., Yalpir, S., Sisman, S., Goktepeli, G., Yel, E. (2022).A deterministic approach in waste management: delineation of potential territories in Turkey for industrial symbiosis of olive pomace, marble wastes and plastics by integrating Fuzzy AHP to GIS. Environment, Development and Sustainability. (Link).
 5. Yalpir, S., Sisman, S., Akar, A.U., (2022).Cobb-Douglas Hybrid Modelling Approach with Fuzzy-AHP Indexing for Residential Land Value Determining: A Case Study of Konya/Turkey. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 10(1), 349-378. (Link).
 6. Sisman, S., Akar, A.U., Yalpir, S. (2021). The novelty hybrid model development proposal for mass appraisal of real estates in sustainable land management. Survey Review. (Link)
 7. Ustaoglu, E., Sisman, S., Aydinoglu, A. C. (2021). Determining agricultural suitable land in peri-urban geography using GIS and Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) techniques. Ecological Modelling, 455, 109610. (Link)
 8. Yalpir, S., Sisman, S., Akar, A. U., Unel, F. B. (2021). Feature selection applications and model validation for mass real estate valuation systems. Land Use Policy, 108, 105539. (Link)
 • Ulusal Makaleler
 1. Şişman, S., Aydınoğlu, A. Ç. (2023). Toplu Taşınmaz Değerlemesi için Coğrafi Verinin İşlenmesi ve Rastgele Orman Makine Öğrenmesi Tekniğiyle Tahmin Modelinin Geliştirilmesi. Harita Dergisi, 169, 13-27. (Link)
 2. Aydınoğlu, A. Ç., Şişman, S., Ergül, İ., (2022). Sezgisel Ağ Tabanlı Konum Tahsis Analiz Algoritmaları ile Tesis Yeri Optimizasyonu: İtfaiye Tesisleri Yer Seçimi Örneği . Journal of Turkish Operations Management , 6 (1) , 955-976. (Link)
 3. Aydınoğlu, A. Ç., Şişman, S., Yılmaz, Y., (2021). Taşınmaz Yönetiminde Arsa Rayiç Değerindeki Zamansal Değişimin Konumsal Analiz Teknikleri ile İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21(3), 606-619.(Link)
 • Uluslararası Bildiriler
 1. Aydinoglu, A.C., Bovkir, R., Sisman, S., (2022).Gap Analysis and Network-Based GIS Methods For Evaluating Business Availability and Accessibility In Smart Cities. 3. International Cappadocia Scientific Research Congress, December 12-12, Nevşehir, Turkey.
 2. Sisman, S., Aydinoglu, A.C., (2022). Using 3D Cadastre Databases For Sustainable Real Estate Valuation In Smart Cities. International Conference on Sustainable Cities and Urban Landscapes (ICSULA 2022) October 26-27, Konya, Turkey.
 3. Aydinoglu, A.C., Sisman, S., (2022). Analysing Criteria Importance Dynamics In Real Estate Valuation For Sustainable Cities. International Conference on Sustainable Cities and Urban Landscapes (ICSULA 2022) October 26-27, Konya, Turkey.
 4. Dolu, D.G., Bovkir, R., Sisman, S., Aydinoglu, A.C., (2022). Determining E-Commerce Warehouse Suitability with Multi-Criteria Decision Analyses for Fast and Sustainable Services. 8th International Zeugma Conference On Scientific Research, July 15-17, Gaziantep, Turkey.
 5. Aytac, M., Sisman, S., Bovkir, R., Aydinoglu, A.C., (2022). GIS-Based Multi-Criteria Approach For Fire Station Suitability Analysis in Metropolitan Areas: The Case of Istanbul. 8th International Zeugma Conference On Scientific Research, July 15-17, Gaziantep, Turkey.
 6. Yomralioglu, B., Kocali, D., Sisman, S., Aydinoglu, A.C., (2022).Toplu Taşınmaz Değerlemesi Otomasyonu için Coğrafi Analitik Araçlarının Geliştirilmesi: Pendik Örneği. IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering, 23-24 June, Niğde, Turkey.
 7. Akar, A.U.,Sisman, S.,Yalpir, S., (2022).A GIS-Based Approach for Effective Energy Efficiency in Urban Areas from Renewable Energy Sources: A Case Study of Solar Farms Site Selection. IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering, 23-24 June, Niğde, Turkey.
 8. Dolu, D.G., Bovkir, R., Sisman, S., Aydinoglu, A.C., (2022).Analysing E-Commerce Warehouse Site Suitability with Network-Based GIS Techniques for Economic Sustainability. 8th International Conference on Sustainable Development, May 04-08, Sarajev, Bosnia and Herzegovina.
 9. Sisman, S., Akar, A.U., Yalpir, S., (2022).Using Random Forest Machine Learning Technique in Land Valuation: A Case Study of Konya. Hodja Akhmet Yassawı 6th International Conference on Scientific Research May 13-15, Lankaran, Azerbaijan.
 10. Akar, A.U.,Sisman, S., Yalpir, S., (2022).Analyzing Solar Power Plants Site Suitability With The GIS-Based Fuzzy Logic Method: A Case Study of Antalya.Hodja Akhmet Yassawı 6th International Conference on Scientific Research May 13-15, Lankaran, Azerbaijan.
 11. Sisman, S., Ergul, I., Aydinoglu, A.C., (2021). Designing GIS-Based Site Selection Model For Urban Investment Planning In Smart Cities With The Case Of Electric Vehicle Charging Stations. 6th International Conference on Smart City Applications. 27-29 October, Safranbolu, Turkey.
 12. Yilmaz, Y., Sisman, S., Aydinoglu, A.C., (2021).Socio-Economic Clustering Analysis By Geographical Statistical Techniques: A Case Study of Land Market Value.19th International Conference on Spatial Data Handling and Geographic Intelligence. 13-14 August, Sakarya, Turkey.
 13. Aydinoglu, A.C., Ergul, I., Sisman, S., Bovkir, R., (2021).Covid-19 Salgın Döneminde İşletmeler için Ulaşım Ağı Tabanlı Uygun Yer Seçimi Tekniği: Kargo Örneği. III.International Turkic World Congress on Science and Engineering, 14-15 June, Niğde, Turkey.
 14. Yalpir, S., Akar, A.U., Sisman, S., (2021). Features Influencing Land Value Forecasting and Differences Between Value Maps According to MRA Method. III.International Turkic World Congress on Science and Engineering, 14-15 June, Niğde, Turkey.
 15. Sisman S., Aydinoglu A.C., (2020).Using GIS-based Multi-Criteria Decision Analysis Techniques in the Smart Cities. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLIV-4/W3-2020, 2020 5th International Conference on Smart City Applications, 7–8 October 2020, Virtual Safranbolu, Turkey.
 16. Sisman, S., Yalpir, S., Akar, A.U., (2019). Cobb-Douglas Hybrid Model Application For Estimation of Real Estate Value.III. International Mediterranean Symposium, 31 October-2 November, Mersin Turkey.
 17. Akar, A.U., Yalpir, S., Sisman, S., (2019). New Hybrid Model Proposal For Real Estate Valuation Estimation Modeling: Konya Case.III. International Mediterranean Symposium, 31 October-2 November, Mersin Turkey.
 18. Yalpir, S., Sisman, S., Akar, A.U., (2018). The Effects of Urban Transformation on Real estates and Land Valuation at City Plans. International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science, 11-13 May, Karabuk Turkey.
 • Ulusal Bildiriler
 1. Aydınoğlu, A.Ç, Şişman, S., Guntel, A., (2022). 3B Kadastro Projesi Veri Altlıklarının Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile Sektör Uygulamalarına Yönelik Kullanılması: 3B Taşınmaz Değerlemesi Örneği. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, 12-14 Mayıs, Mersin, Türkiye.
 2. Şişman, S., Aydınoğlu, A.Ç., (2021). Akıllı Şehirlerde Taşınmaz Yönetim Uygulamaları. Yönetim Araştırmaları / Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu, 2-4 Nisan, İstanbul, Türkiye.
 • Tezler
 1. Şişman, S., (2021). CBS Tabanlı Makine Öğrenme Teknikleri ile Toplu Taşınmaz Değerlemesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Doktora: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devam ediyor)
 • Yüksek lisans: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Lisans: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum