Öğretim Görevlisi Dr. Şaziye Özge ATİK
Harita Mühendisliği

Dr. Şaziye Özge ATİK
Telefon
(262) 6052040
E-Posta
soatikgtu.edu.tr
Ofis
E Blok, 223
Çalışma alanları
Kartografya, Bilgisayarlı Görü, Ölçme Bilgisi
ORCID
Researchgate

Uluslararası Makaleler

S. O. Atik, C.İpbüker, Integrating Convolutional Neural Network and Multiresolution Segmentation for Land Cover and Land Use Mapping Using Satellite Imagery, Applied Sciencies, 2021. (Link)

Atik, S. O., Atik, M. E., Ipbuker, C. (2022). Comparative Research on Different Backbone Architectures of DeepLabV3+ for Building Segmentation, Applied Remote Sensing,16(2), (Link)

S. O. Atik, C.İpbüker, (2022) Building Extraction in VHR Remote Sensing Imagery Through Deep Learning, Fresenius Environmental Bulletin. (Link)

Isiler, M., Yanalak, M., Atik, M. E., Atik, S. O., Duran, Z. (2023). A Semi-Automated Two-Step Building Stock Monitoring Methodology for Supporting Immediate Solutions in Urban Issues,Sustainability,15(11), 8979. (Link)

Ulusal Makaleler

Atik, Ş. Ö. (2022). Derin Öğrenme Yaklaşımlarıyla Çevresel İzlemeye Yönelik Çok-Sınıflı Sınıflandırma. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (41) , 307-314 . DOI: 10.31590/ejosat.1057643

Dervisoglu, A. , Atik, Ş. Ö., Kuçak, R. A. Selbesoğlu, M. O. (2021). Google Earth Pro Verilerinden Oluşturulan Sayısal Yükseklik Modelleri ve Global Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Değerlendirmesi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 21 (5) , 1125-1136 . DOI:10.35414/akufemubid.936431

Uluslararası Bildiriler

Ş. Ö. Atik, (2023) Comparative Study of Hyperspectral Imagery Classification with SVM and Ensemble Machine Learning Methods, 6th Intercontinental Geoinformation Days, 13-14th June, Baku Azerbeijan.

Ş. Ö. Atik, (2022) Scene Classification of Google Earth Images with Different Deep Learning Models, 5th Intercontinental Geoinformation Days, 14-15th December, New Delhi, India

Ş. Ö. Atik , Comparative Study of Deep Learning Models in Multi-Label Scene Classification, 42th Asian Conference on Remote Sensing-ACRS2022, 3-5 th Nov 2022, UlaanBaatar, Mongolia

Ş. Ö. Atik , Dimension Reduction with Principal Component Analysis in Hyperspectral Image Classification Using Machine Learning, 42th Asian Conference on Remote Sensing-ACRS2022, 3-5th Nov 2022, UlaanBaatar, Mongolia

Atik, S. O., Atik, M. E. (2021) Principal Component Analysis in Hyperspectral Image Classification with Machine Learning Methods, ISAG 2021, Riga, Latvia.

Ş. Ö. Atik ;C.İpbüker, Instance Segmentation of Crowd Detection in the Camera Images, 41st Asian Conference on Remote Sensing-ACRS2020, 09 – 11th Nov 2020.

Ş. Ö. Atik ; C.İpbüker, Building Extraction with VHR Remote Sensing Imagery through Deep Learning, 20th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 26-27th Oct 2020

Ş. Ö. Atik ; C.İpbüker, Multi-Label Classification Application for Environmental Monitoring Applications with Deep Learning Approaches, 20th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 26-27 Ekim 2020

Ş. Ö. Dönmez ,C.İpbüker, Investigation on Agent Based Models for Image Classification of Land Use and Land Cover Maps, The 39th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2018), 15- 19th Oct 2018, 2005 - 2008.

M. E. Atik, Ş. Ö.Dönmez, Z. Duran; C. İpbüker, Comparison of Automatic Feature Extraction Methods for Building Roof Planes by Using Airborne LIDAR Data and High Resolution Satellite Image, 7th International Conference on Cartography and GIS ICCGIS2018, 18 -23th June 2018, 1, 857 - 863.

M. E. Atik, Ş. Ö.Dönmez, Z. Duran, C. İpbüker; A. T. Ünlüer, Estimation of Potential Stream Beds Using Dem: Case Study Kahramanmaras City, 7th International Conference on Cartography and GIS ICCGIS2018, 18 - 23 June 2018, 1, 801 - 806.

Ş. Ö. Dönmez , C.İpbüker, Digital Change Detection Methods in Rural-Urban Land Area Monitoring:
Karapınar District, International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences, 18 – 21 Sept 2017.

Ş. Ö. Dönmez ,H.Tonbul, Monitoring Agricultural Lands with Remote Sensing GIS Technology and
Reviewing Smart Approaches in Agriculture: in Turkey - Trakya Region, Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection (MESAEP), 04 - 07 Sept 2017.

Ş. Ö. Dönmez , A.Tunç, Transformation methods for using combination of remotely sensed data and
cadastral maps, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 12- 19 July 2016, 4, 587 - 589. (Link)

S.O.Donmez, H. Tonbul,S. S. Akay, Detecting Clear-Cut Areas Using Remotely Sensed Data in Istanbul - Sile Region, The World Cadastre Summit Congress Exhibition 2015 – Istanbul

Ulusal Bildiriler

Ş. Ö. Atik ;C.İpbüker, Uydu Görüntülerinden Örnek Segmentasyonu ile Gemi Tespiti ( Ship Detection from Satellite Images with Instance Segmentation), 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 26-29th May 2021

Ş. Ö. Dönmez, Kıyı-Kenar Uzunluğu İle Orantılı Olarak Kıta Sahanlığı Aidiyeti Belirleme: Karadeniz Örneği, Tam Metin Bildiri, Karadeniz ve Kafkasya'da Güvenlik ve İş Birliği Paneli, 31th March 2014; ISBN:978-975-409-684-2, 105 - 120

Projeler

"Uzaktan algılama verileri kullanarak derin öğrenmeye dayalı arazi kullanım ve arazi örtüsü haritalama modeli geliştirme", İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Cengizhan İpbüker, 2021, (Araştırmacı)

"Farklı uzaktan algılama uydularından elde edilen görüntüler ile İstanbul ili arazi örtüsü/kullanım haritasının oluşturulması", İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Elif Sertel, 2015, (Araştırmacı)

"İstanbul Şehir Isı Adalarının Landsat Uydu Görüntüleri ile Zamansal Analizi ve Mekanla İlişkisi", İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Şinasi Kaya , 2017, (Araştırmacı)

Tezler

Yüksek Lisans - "Obje Tabanlı Sınıflandırma Yaklaşımı ile 3. Seviye Ulusal Arazi Örtüsü / Kullanımının Belirlenmesi"- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015

Doktora -"Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak Derin Öğrenmeye Dayalı Arazi Kullanımı ve Arazi Örtüsü Haritalama Modeli Geliştirme"- İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi
  • Yüksek lisans: İstanbul Teknik üniversitesi
  • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum