Dr. Mert BEZCİOĞLU
Harita Mühendisliği

Mert BEZCİOĞLU
Telefon
(262) 605 18 09
E-Posta
mbezcioglugtu.edu.tr
Ofis
H2 Blok, 220
Çalışma alanları
Mühendislik Ölçmeleri, Deformasyonlarının İzlenmesi ve Analizi, Yapı Sağlığı İzlemeleri,GNSS, Yüksek Frekanslı GNSS-PPP ve Uygulamaları, Zaman Serilerinin Analizi ve Filtrelenmesi.

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Mert-Bezcioglu

SCOPUS:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208188800

Google Scholar:https://scholar.google.com.tr/citations?user=UaMCvrQAAAAJ

Papers in International Journals

1.Bezcioglu M.,Yigit C.O., El-Mowafy A. (2019) Kinematic PPP-AR in Antarctic: Comparing Methods for Precise Positioning, Sea Technology, 60(2):20-23 [Download]

2.Pehlivan H.,Bezcioğlu M., Yılmaz M. (2019) Performance of Network RTK Correction Techniques (FKP, MAC and VRS) Under Limited Sky View Condition, International Journal of Engineering and Geosciences, 4(3): 106-114. Doi:10.26833/ijeg.492496 [Download];

3. Kaloop R.M., Yigit C.O., El-Mowafy A., Dindar A.A., Bezcioglu M., Hu J.W. (2020) Hybrid Wavelet and Principal Component Analyses Approach for Extracting Dynamic Motion Characteristics from Displacement Series Derived from Multipath-affected High-rate GNSS Observations, Remote Sensing, 12(1):79, doi:10.3390/rs12010079 [Download]

4.Yigit C.O., El-Mowafy A., Bezcioglu M., Dindar A.A. (2020) Investigating the effects of ultra-rapid, rapid vs. final precise orbit and clock products on high-rate GNSS-PPP for capturing dynamic displacements, Structural Engineering and Mechanics, 73(4): 427-436, doi:10.12989/sem.2020.73.4.427 [Download]

5.Kaloop R.M., Yigit C.O., El-Mowafy A., Bezcioglu M., Dindar A.A., Hu J.W. (2020) Evaluation of multi-GNSS high-rate relative positioning for monitoring dynamic structural movements in the urban environment, Geomatics Natural Hazards and Risk, 11(1): 2239-2262. doi:10.1080/19475705.2020.1836040 [Download]

6.Yigit C.O., El-Mowafy A., Dindar A.A., Bezcioglu M., Tiryakioglu I. (2021) Investigating Performance of High-Rate GNSS-PPP and PPP-AR for Structural Health Monitoring: Dynamic Tests on Shake Table, Journal of Surveying Engineering, 147(1): 05020011:1-14. doi: 10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000343 [Download]

7.Bezcioglu M.,Yigit C.O., Mazzoni A., Fortunato M., Dindar A.A., Karadeniz B. (2022) High-Rate (20 Hz) Single-Frequency GPS/GALILEO Variometric Approach for Real-Time Structural Health Monitoring and Rapid Risk Assessment, Advances in Space Research, 70(5), 1388-1405. doi:10.1016/j.asr.2022.05.074 [Download]

8.Yigit C.O.,Bezcioglu M., Ilci V., Ozulu I.M., Alkan R.M., Dindar A.A.,Karadeniz B. (2022) Assessment of Real-Time PPP with Trimble RTX correction service for real-time dynamic displacement monitoring based on high-rate GNSS observations, Measurement, 201, 111704. doi:10.1016/j.measurement.2022.111704 [Download]

9.Karabulut M.F., Aykut N.O, Akpinar B., Oku Topal G., Cakmak Z.B., Doran B., Dindar A.A., Yigit C.O., Bezcioglu M.,Zafer A. (2022) The positioning performance of low-cost GNSS receivers in the Precise Point Positioning method, Advances in Geodesy and Geoinformation, 71(2), e29. doi:10.24425/agg.2022.141916 [Download]

10.Bezcioglu M., Yigit C.O., Karadeniz B., Dindar A.A., El-Mowafy A., Avcı, Ö. (2023) Evaluation of real-time variometric approach and real-time precise point positioning in monitoring dynamic displacement based on high-rate (20 Hz) GPS Observations, GPS Solutions, 27(1), 43. doi:10.1007/s10291-022-01381-6 [Download]

11.Bezcioglu M., Ucar T., Yigit C.O. (2023) Investigation of the capability of multi-GNSS PPP-AR method in detecting parmanent displacements, International Journal of Engineering and Geosciences, 8(3), 251-261. https://doi.org/10.26833/ijeg.1140959 [Download]

12.Bezcioglu M. (2023) An investigation of the contribution of multi-GNSS observations to the single-frequency precise point positioning method and validation of the global ionospheric maps provided by different IAACs, Earth Science Informatics, 16(3), 2511-2528. https://doi.org/10.1007/s12145-023-01058-9 [Download]

Papers in National Journals

1.Bezcioğlu M., Yiğit C.Ö., Bodur M.N. (2019) Kinematik PPP-AR ve Geleneksel PPP Yöntemlerin Performanslarının Değerlendirilmesi: Antarktika Yarımadası Örneği, AKÜ FEMÜBİD, 19(1): 162-169. doi:10.35414/akufemubid.467336 [Download]

2.Karadeniz B., Bezcioğlu M., Bilgen Ö.F., Yiğit, C.Ö. (2021) GPS/Galileo PPP-AR ve PPP Yöntemlerinin Doğruluklarının Gözlem Süresi ve Uydu Kombinasyonları Açısından İncelenmesi, AKÜ FEMÜBİD, 21(6): 1377-1392. doi:10.35414/akufemubid.1003382 [Download]

3.Bezcioğlu M., Karadeniz B., Yiğit C.Ö., Dindar A.A., Bezir F., Avcı, Ö. (2022). Gerçek Zamanlı GNSS VADASE Yaklaşımının Dinamik Deplasmanları Yakalayabilme Kabiliyetinin İncelenmesi, Harita Dergisi, 167, 1-11. [Download]

4.Karadeniz B.,Bezcioğlu M.,Yiğit, C.Ö., Dindar, A.A., Avcı, Ö. (2022). Gerçek Zamanlı GNSS VADASE Yaklaşımının Düşey Yönlü Dinamik Hareketleri Yakalayabilme Kabiliyetinin İncelenmesi, AKÜ FEMÜBİD, 22(3), 626-636. doi:10.35414/akufemubid.1066489. [Download]

5.Bezcioğlu M.,Yiğit, C.Ö., Dindar, A.A., Avcı, Ö. (2022). Yüksek zamansal çözünürlüklü çoklu-GNSS PPP-AR yönteminin yatay yönlü dinamik davranışları tespit edebilme yeteneğinin değerlendirilmesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(4), 952-960. https://doi.org/10.28948/ngumuh.1141383. [Download]

Published International Conference Papers

1.Yigit C.O., Dindar A.A., Bezcioglu M., El-Mowafy A. (2018), Evaluation of High-Rate GNSS-PPP for Monitoring Structural Health and Seismogeodesy Applications, XXVI. FIG Congress, 6-11 May 2018, Istanbul, Turkey

2.Yigit C.O., Dindar A.A., El-Mowafy A., Bezcioglu M., Gikas V. (2019) Investigating the ability of high-rate GNSS-PPP for determining the vibration modes of engineering structures: small scale model experiment, 4th Joint Symposium on Deformation Monitoring, JISDM 2019, 15-17 May, Athens, Greece.

3.Bezcioglu M., Karadeniz B., Yigit C.O., Dindar A. A., Tiryakioglu I., Aktug B. (2021) Real-Time Precise Point Positiong(RT-PPP) for Capturing Seismic Waveform and Coseismic Displacement, International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (ICEES), 13-15 October 2021, Gebze,Turkey.

4.Bezcioglu M., Karadeniz B., Yigit C.O., Dindar A. A., Akpinar B. (2022) High-rate real-time single-frequency PPP for structural motion detection in horizontal directions, 5th Joint Symposium on Deformation Monitoring, JISDM 2022, 20-22 June, Valencia, Spain.

5.Karadeniz B.,Bezcioglu M., Yigit C.O., Dindar A. A., Akpinar B. (2022) High-rate real-time PPP for dynamic motion detection in vertical direction, 5th Joint Symposium on Deformation Monitoring, JISDM 2022, 20-22 June, Valencia, Spain.

Published National Conference Papers

1.Karadeniz B.,Bezcioğlu M., Yiğit C.O., Dindar A. A., Tiryakioğlu I., Akpınar B., Aktuğ B. (2021) Gerçek Zamanlı Hassas Nokta Konumlama (RT-PPP) Yöntemi ile Deprem Kaynaklı Yüzey Dalga Hareketlerinin İzlenebilirliğinin İncelenmesi, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2021 Yılı Bilimsel Toplantısı, 25-27 Kasım 2021, Ankara, Türkiye

2.Bezcioglu M., Yiğit C.Ö., Dindar A.A., Avcı Ö., El-Mowafy A., Karadeniz B. (2022). Yatay Yönlü Dinamik Davranışların Gerçek-Zamanlı Olarak Tespit Edilmesi Uygulamalarında Farklı Gerçek-Zamanlı Yaklaşımların İncelenmesi: Gerçek-Zamanlı PPP ve VADASE Yaklaşımı, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2022 Yılı Bilimsel Toplantısı, 2-4 Kasım 2022 Gebze, Türkiye.

3.Karadeniz B., Yiğit C.Ö.,Bezcioglu M., Dindar A.A., Avcı Ö. (2022). Gerçek zamanlı GPS-VADASE Yaklaşımının Düşey Dinamik Hareketleri Yakalayabilme Performansının İncelenmesi, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2022 Yılı Bilimsel Toplantısı, 2-4 Kasım 2022 Gebze, Türkiye.

4.Oku Topal G., Akpınar B., Karabulut M.F., Aykut N.O., Yiğit C.Ö., Dindar A. A., Doran B., Bezcioglu M., Zafer A.,Çakmak Z.B. (2022). Düşük Maliyetli GNSS Sistemleri ile Dinamik Davranışların Belirlenmesi,Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2022 Yılı Bilimsel Toplantısı, 2-4 Kasım 2022 Gebze, Türkiye.

Tek GNSS Alıcısı ile Yapı Sağlığı İzlemelerinde Farklı GNSS Algoritmalarının Test Edilmesi ve Karşılaştırılması (PhD Thesis)

Sınırlı Uydu Görüşünde Yüksek Frekanslı Kinematik GNSS-PPP Yönteminin Performansı: Sarsma Tablası Deneyleri (Master's Thesis)

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, 3.86 (2022)
  • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi, 4.00 (2018)
  • Lisans: Ondokuzmayıs Üniversitesi, 3.69 (2016)
Ödüller ve Dereceler :

-Ondokuzmayıs Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünü bölüm birincisi ve yüksek onur öğrencisi olarak tamamladı (2016).

Projeler :

-114Y581, Türkiye'de Bölgesel Geoit Modelinin İyileştirilmesinde Yöntem Araştırması ve Güncel Uydu Gravite ve Altimetre Verilerinin Katkılarının Belirlenmesi, 1001- Araştırma, Bursiyer.

-Antarktika’ya Türk Bilim Üssü Kurulması Projesi, Araştırmacı.
Kinematik GNSS-PPP Yönteminin Performansının Araştırılması: Antarktika Yarımadası Örnekleri

-2020-A-102-20 Nolu Gebze Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bursiyer.
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum