Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU
Harita Mühendisliği

Taşkın KAVZOĞLU
Telefon
(262) 6051801
E-Posta
kavzoglugtu.edu.tr
Ofis
F Blok, 109
Çalışma alanları
Uzaktan Algılama, Makine Öğrenme Algoritmaları, Veri Madenciliği, Dijital Görüntü İşleme, Heyelan Rsik Haritalama, Kent Bilgi Sİstemleri
Detaylı özgeçmiş
TK_özgeçmiş_yayın_liste_TR.pdf

1.Kavzoglu, T., Sahin, E.K. and Colkesen, I., 2015. “An assessment of multivariate and bivariate approaches in landslide susceptibility mapping: a case study of Duzkoy district", Natural Hazards, 76(1), 471-496. DOI: 10.1007/s11069-014-1506-8

2.Kavzoglu, T., Sahin, E.K. and Colkesen, I., 2015. “Selecting Optimal Conditioning Factors in Shallow Translational Landslide Susceptibility Mapping Using Genetic Algorithm”, Engineering Geology, 192, 101-112. DOI: 10.1016/j.enggeo.2015.04.004.

3.Kavzoglu, T., Colkesen, I. and Yomralioglu, T., 2015. “Object-based classification with rotation forest ensemble learning algorithm using very-high-resolution WorldView-2 image”, Remote Sensing Letters, 6(11), 834-843. DOI: 10.1080/2150704X.2015.1084550.

4.Colkesen, I., Sahin, E.K. and Kavzoglu, T., 2016. “Susceptibility mapping of shallow landslides using kernel-based Gaussian process, support vector machines and logistic regression”, Journal of African Earth Sciences, 118, 53-64. DOI: 10.1016/j.jafrearsci.2016.02.019

5.Colkesen, I., and Kavzoglu, T.. 2017. “The Use of Logistic Model Tree (LMT) for Pixel-and Object-Based Classifications Using High Resolution WorldView-2 Imagery”. Geocarto International, 32(1), 71-86.DOI:10.1080/10106049.2015.1128486.

6.Kutlug Sahin, E., Ipbuker, C. and Kavzoglu, T., 2017. “Investigation of Automatic Feature Weighting Methods (Fisher, Chi-square and Relief-F) for Landslide Susceptibility Mapping”. Geocarto International. 32(9), 956-977. DOI: 10.1080/10106049.2016.1170892.

7. Colkesen, I., and Kavzoglu, T., 2017. “Ensemble-based canonical correlation forest (CCF) for land use and land cover classification using Sentinel-2 and Landsat OLI imagery”, Remote Sensing Letters, 8(11), 1082-1091. DOI:10.1080/2150704X.2017.1354262.

8.Kavzoglu, T., Yildiz Erdemir, M., Tonbul, H., 2017. “Classification of semiurban landscapes from very high-resolution satellite images using a regionalized multiscale segmentation approach,” Journal of Applied Remote Sensing,11(3), 035016, DOI: 10.1117/1.JRS.11.035016.

9. Colkesen, I., and Kavzoglu, T., “Selection of Optimal Object Features in Object-Based Image Analysis Using Filter-Based Algorithms”, Journal of the Indian Society of Remote Sensing. 46(8), 1233-1242.  doi:10.1007/s12524-018-0807-x

10.Kavzoglu, T., Tonbul, H., Yildiz Erdemir, M., Colkesen, I., “Dimensionality Reduction and Classification of Hyperspectral Images Using Object-Based Image Analysis”, Journal of the Indian Society of Remote Sensing. 46(8),1297-1306. doi:10.1007/s12524-018-0803-1

11. Kavzoglu,T., Tonbul, H., “An Experimental Comparison of Multi-Resolution Segmentation,SLIC and K-means Clustering for Object-Based Classification of VHR Imagery”, International Journal of Remote Sensing. 39(18), 6020-6036. doi:10.1080/01431161.2018.1506592

12. Kavzoglu,T., Tonbul, H., 2018. “Segmentation Quality Assessment for Varying Spatial Resolutions of Very High Resolution Satellite Imagery”, Geography and Natural Resources (Proceedings of the Azerbaijan Geographical Society), 2(8), 109-114.

13. Kutlug Sahin, E., Colkesen, I., Kavzoglu, T., 2020. “A Comparative Assessment of Canonical Correlation Forest, Random Forest, Rotation Forest and Logistic Regression Methods for Landslide Susceptibility Mapping”, Geocarto International. 35(4),41-363. doi: 10.1080/10106049.2018.1516248

14.Sildir, H., Aydin, E., Kavzoglu, T., 2020, “Design of Feedforward Neural Networks in the Classification of Hyperspectral Imagery Using Superstructural Optimization”. Remote Sensing, 12, 956.

15. Kavzoglu, T., Tonbul, H., 2020. “Semi-Automatic Building Extraction from Worldview-2 Imagery Using Taguchi Optimization”, Photogrammetric Engineering & RemoteSensing 86(9),547-555. doi.org/10.14358/PERS.86.9.547

 1. Emlak Ve Çevre Temizlik Vergi Gelirlerinin KBS İle Takibinin Yapılmasına Yönelik Proje Tasarımı ve Uygulaması, Ruhi ERMİŞOĞLU, 2002. Yüksek Lisans Tezi.
 2. Maksimum Likehood Sınıflandırıcısı ve Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Uydu Fotoğraflarından Gebze ilçesinin Tematik Haritasının Elde Edilmesi, Cem GÜZEL, 2003. Yüksek Lisans Tezi.
 3. İstanbul Haliç Bölgesindeki Su Kirliliği Değişiminin Uzaktan Algılama Yöntemi İle Analizi, Mehmet Zeki İMAMOĞLU, 2004. Yüksek Lisans Tezi.
 4. Hava Alanı Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı, Eşref YILMAZ, 2005. Yüksek Lisans Tezi.
 5. Uydu Görüntüleri Kullanarak Hidrokarbon Sızıntılarının Belirlenmesi: Batman Örneği, Mehmet Baha DİNİBÜTÜN , 2005. Yüksek Lisans Tezi.
 6. Hazine arazileri yönetim bilgi sistemi tasarımı: Çankaya Örneği, Ahmet Arslan , 2006. Yüksek Lisans Tezi.
 7. Uydu görüntüleri yardımıyla yol üst yapısında meydana gelen değişimlerin otomatik tespiti ve yol bakım planlaması, Yunus Emre Şen, 2006. Yüksek Lisans Tezi.
 8. Diyarbakır İlinin Kentsel Dönüşüm Analizinin Uzaktan Algılanmış Görüntüler Kullanılarak Yapılması, Abdullah USLU, 2007. Yüksek Lisans Tezi.
 9. Şereflikoçhisar İlçesindeki Tarım Arazilerinde Uzaktan Algılama Yöntemiyle Ekili Alanların Tespiti ve Rekolte Tahmini. Ahmet Süslü. Yüksek Lisans Tezi.
 10. İstanbul GOAD Haritalarının Bilgi Sistemine Aktarılması ve Güncel Durum İle Karşılaştırılması, Yakup Candemir, 2008. Yüksek Lisans Tezi.
 11. Çevre Kalitesi Analizine Yönelik Bilgi Sistemi Tasarımı, H. Serhan Çevik, 2009. Yüksek Lisans Tezi.
 12. İstanbul Turistik Bilgi Sisteminin Tasarlanması. Nejmettin Mermer, 2009. Yüksek Lisans Tezi.
 13. Uzaktan Algılamada İleri Sınıflandırma Tekniklerinin Karşılaştırılması ve Analizi, İsmail Çölkesen, 2009. Yüksek Lisans Tezi.
 14. Kocaeli turistik bilgi sisteminin hazırlanması. Yusuf Ziya Demirci. 2010. Yüksek Lisans Tezi.
 15. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Çok Kriterli Karar Analizi Yöntemi Kullanılarak Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi: Trabzon İli Örneği, Emrehan Kutluğ Şahin. 2012. Yüksek Lisans Tezi.
 16. Görüntü Segmentasyon Metotlarının Sınıflandırma Performansı Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Merve Yıldız. 2012.Yüksek Lisans Tezi.
 17. Çok Hisseli Parsellerde İmar Planı Uygulaması:Sultanbeyli Örneği,Terzioğlu, A.G., 2015,Yüksek Lisans Tezi.
 18. Uzaktan Algılama Teknikleriyle Arktik Bölgesi ve Antarktika Kıtasındaki
  Deniz Buzlarının Belirlenmesi, Dernek, N., 2017, Yüksek Lisans Tezi
 19. Özellik Seçimi Algoritmaları Kullanılarak Heyelanda Etkili Faktörlerin
  Belirlenmesi Ve Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi, E.K. Şahin, Eş-Danışman, Doktora Tezi.
 20. Türkiye Ölçeğinde İnsansız Hava Araçları İçin Mekânsal Bilgi Sisteminin Tasarlanması, Yaşar, M.İ., 2018, Harita Mühendisliği Bölümü, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 21. İnsansız Hava Araçları Kullanarak Ortofoto Harita Üretimi ve Doğruluk Analizleri, Atak, H., 2018, Yüksek Lisans, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 22. Atık Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Beykoz İlçesi Örneği, Kuru, H. 2018, Yüksek Lisans, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora: "An Investigation of the Design and Use of Feed-Forward Artificial Neural Networks in the Classification of Remotely Sensed Images", Nottingham University (2001)
 • Yüksek lisans: "An Analysis of the Characteristics of Feed-Forward Artificial Neural Networks in Relation to Land Cover Classification Accuracy", Nottingham University (1997)
 • Lisans: "Röleve Alımında Yersel Fotogrametri Uygulaması", Karadeniz Teknik Üniversitesi (1993)
Akademik/İdari ve Danışmanlık Görevleri :

- Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asossiye Üyeliği (2014-Devam)
- Harita Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı (2003-Devam)
- Beykoz Belediye Başkan Danışmanlığı (2010-Devam)
- Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Konsey Üyesi (2013-Devam)
- İBB Orotofoto Projesinde Danışmanlık Görevi (2016-Devam)
- Gebze Bilişim ve Teknoloji Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi (2014-Devam)
- Rektör Yardımcısı (2010-2014)

Dergi Yayın Kurulu Üyeliği:
Harita Dergisi, Journal of Geodesy and Geoinformation, Geomatik, International Journal of Environment and Geoinformatics.

Hakemlik Yapılan Uluslararası Dergiler (Toplam 101 Dergi) :
Advanced Engineering Informatics; Advances in Remote Sensing; Advances in Space Research;; African Journal of Agricultural Research; African Journal of Business Management; Applied Geomatics; Applied Soft Computing; Arabian Journal for Science and Engineering; Arabian Journal of Geosciences; Archives of Agronomy and Soil Science; ASCE Journal of Surveying Engineering; Atmospheric Research; Bartın Orman Fakültesi Dergisi; Building and Environment; Bulletin of Engineering Geology and the Environment; Cartography and Geographic Information Science; Catena; Climate Research; Computers and Geosciences; Digital Signal Processing; Disaster Advances; Earth Science Informatics; Earth Sciences Research Journal; Ecological Engineering; Ecopersia; Engineering Geology; Environment, Development and Sustainability; Environmental Earth Sciences; Environmental Engineering Science; Environmental Modeling and Software; Environmental Monitoring and Assessment; Environmental Technology; European Journal of Remote Sensing; Experimental Techniques; Fresenius Environmental Bulletin; Geocarto International; Geomatics; Georisk; GIScience and Remote Sensing; Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute; Habitat International; Harita Dergisi; Harita Teknolojileri Dergisi; Human and Ecological Risk Assessment; IEEE Access; IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters; IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing; IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing; IEEE Transactions on Industrial Informatics; Information; Information Fusion; Information Sciences; International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation; International Journal of Digital Earth; International Journal of Engineering and Geosciences; International Journal of Image Processing; International Journal of Informatics Technologies; International Journal of Information Technology & Decision Making; International Journal of Physical Sciences; International Journal of Remote Sensing; ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing; Journal of Applied Remote Sensing; Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics; Journal of Earthquake Engineering; Journal of Environment and Bioenergy; Journal of Environmental Management; Journal of Geodesy and Geoinformation; Journal of Geography, Environment and Earth Science International; Journal of Geography & Natural Disasters; Journal of Mountain Science; Journal of Oceanography and Marine Science; Journal of Science and Technology of Dumlupınar University; Journal of Urban and Environmental Engineering; Journal of Zhejiang University Science; KSCE Journal of Civil Engineering; Land Degradation & Development; Landslides; Mathematical Geosciences; Measurement; Natural Hazards; Natural Hazards and Risk; Natural Hazards and Earth System Sciences; Ocean & Coastal Management; Ocean Engineering; The Open Civil Engineering Journal; Open Journal of Geology; Optical Engineering; Physics and Chemistry of the Earth; Proceedings of ICE journal - Civil Engineering; Remote Sensing; Remote Sensing Applications: Society and Environment; Remote Sensing Letters; Remote Sensing of Environment; Scientific Reports; Scientific Research and Essays; Sensor Review; Sensors; Signal Image and Video Processing; Sustainability; Turkish Journal of Agriculture and Forestry; Turkish Journal of Earth Sciences.