Dr. İpek ÖMEROĞLU
Kimya

İpek ÖMEROĞLU
Telefon
(262) 605 3111/3076
E-Posta
iomeroglugtu.edu.tr
Ofis
Kimya, 1L-05/2L-15
Çalışma alanları
Phthalocyanine, Pyrene, Coumarin, BODIPY, Porphyrin, Electrochemistry

Journal Articles

17. Y. Baygu, N. Kabay, B. Kabay, B. Yıldız, İ. Ömeroğlu, M. Durmuş, E. R. Karagür, H. Akça, Ç. Ergin, Y. Gök. "Synthesis, characterization and investigation of photochemical and in vitro antiproliferative properties of novel Zn(II) phthalocyanine", Journal of Molecular Structure, 1271, (2023), 134010.

16. A. A. Kamiloglu, I. Omeroglu, H. Yalazan, M. Durmus, G. Celik, H. Kantekin. "Photophysical, photochemical properties of chalcone substituted Zinc(II) and Magnesium(II) metallophthalocyanines bearing thiophene units", Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 102, (2022), 693-703.

15. D. Öztürk, İ. Ömeroğlu, B. Köksoy, C. Göl, M. Durmuş. "A BODIPY decorated multiple mode reusable paper-based colorimetric and fluorometric pH sensor", Dyes and Pigments, 205, (2022), 1150510.

14. A. Şenocak, S. O. Tümay, İ. Ömeroğlu, V. Şanko. "Crosslinker polycarbazole supported magnetite MOF@CNT hybrid material for synergetic and selective voltammetric determination of adenine and guanine", Journal of Electroanalytical Chemistry, 905, (2022), 115963.

13. A. A. Kamiloglu, H. Yalazan, M. Durmus, G. Celik, I. Omeroğlu, I. Acar, H. Kantekin. "Synthesis, spectroscopic, and photophysicochemical behavior of Zn(II) and Mg(II) phthalocyanine-chalcone conjugates", Journal of Coordination Chemistry, 74, (2021), 2491-2507.

12. D. Akyüz, A. Şenocak, B. Köksoy, İ. Ömeroğlu, M. Durmuş, E. Demirbaş. "Coumarin bearing asymmetrical zinc(II) phthalocyanine functionalized SWCNT hybrid nanomaterial: Synthesis, characterization and investigation of bifunctional electrocatalyst behavior for water splitting", Journal of Electroanalytical Chemistry, 897, (2021), 115552.

11. İ. Ömeroğlu, S. O. Tümay, S. Makhseed, A. Husain, M. Durmuş. "A Highly Sensitive “ON-OFF-ON” Dual Optical Sensor for Cu(II) Ion and Triazole Pesticides Based on Novel BODIPY-Substituted Cavitand", Dalton Transactions, 50, (2021), 6437-6443.

10. H. Kantekin, G. Sarkı, İ. Ömeroğlu, H. Yalazan, N. Kahriman, M. Durmuş. "Synthesis of peripheral and non-peripheral substitutedmetallophthalocyanines containing (E)-3-(5-bromo-2-hydroxphenyl)-1-o-tolyprop-2-en-1-one: Investigation of the photophysical andphotochemical properties", Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 252, (2021), 119474.

9. Ü. Demirbaş, İ. Ömeroğlu, H. T. Akçay, M. Durmuş, H. Kantekin. "Synthesis, characterization, photophysical and photochemical properties of peripherally tetra benzodioxane substituted metal-free phthalocyanine and its zinc(II) and magnesium(II) derivatives", Journal of Molecular Structure, 1223, (2021), 128992.

8. S. Al-Raqa, İ. Ömeroğlu, D. Erbahar, M. Durmuş. "A novel selective fluorescent chemosensor for Fe3+ ions based on phthalonitrile dimer: synthesis, analysis, and theoretical studies", Turkish Journal of Chemistry, 44, (2020), 1254-1264.

7. H. Yalazan, B. Barut, B. Ertem, C. Ö. Yalçın, Y. Ünver, A. Özel, İ. Ömeroğlu, M. Durmuş, H. Kantekin. "DNA interaction and anticancer properties of new peripheralphthalocyanines carrying tosylated 4-morpholinoaniline units", Polyhedron, 177, (2020), 114319.

6. İ. Ömeroğlu, M. Göksel, V. Kussovski, V. Mantareva, M Durmuş. "Novel water-soluble silicon(IV) phthalocyanine for photodynamic therapy and antimicrobial inactivations", Macroheterocycles, 12, (2019), 255-263.

5. İ. Ömeroğlu, A. Şenocak, H. Yetkin, H. Y. Güney, E. Demirbaş, M. Durmuş. "BODIPY substituted zinc(II) phthalocyanine and its bulk heterojunction application in solar cells", Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 23, (2019), 1132–1143.

4. İ. Ömeroğlu, E. N. Kaya, M. Göksel, V. Kussovski, V. Mantareva, M Durmuş. "Axially substituted silicon(IV) phthalocyanine and its quaternized derivative as photosensitizers towards tumor cells and bacterial pathogens", Bioorganic Medicinal Chemistry, 25, (2017), 5415-5422.

3. Z. Biyiklioglu, I. Ömeroğlu, H. Alp. "Synthesis, characterization and electrochemical properties of amphiphilic axially-disubstituted silicon(IV) phthalocyanines", Journal of Coordination Chemistry, 69, (2016), 354-362.

2. İ. Ömeroğlu, Z. Bıyıklıoğlu. "Synthesis and electrochemistry of phthalocyanines bearing [(3, 4- dimethoxybenzyl)oxy] groups", Turkish Journal of Chemistry, 39, (2015), 347-358.

1. İ. Ömeroğlu, T. Arslan, Z. Bıyıklıoğlu, G. Tosun. "Novel pthalocyanines bearing 4-ferrocenylphenoxy substituents and their electrochemistry", Journal of Organometallic Chemistry, 749, (2014), 261-265.

Conference Proceedings

9. D. Öztürk, İ. Ömeroğlu, B. Köksoy, C. Göl, M. Durmuş. "Reusable paper-based colorimetric and fluorometric pH sensors with novel BODIPYs", Oral Presentation, 5th International Congress on Biosensors, 21-23 September 2022, Çanakkale, TURKEY.

8. İ. Ömeroğlu. "Farklı sayıda iyot atomu içeren indiyum(III) ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi, fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi", Sözlü Sunum, 10. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 8-11 Eylül 2022, Muğla, TÜRKİYE.

7. İ. Ömeroğlu, D. Öztürk. "Yeni BODIPY bileşiği ile modifiye edilmiş grafen kuantum nokta sentezi ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi", Sözlü Sunum, 34. Ulusal Kimya Kongresi, 01-06 Eylül 2022, Yalova, TÜRKİYE.

6. E. Başka, İ. Ömeroğlu, M. Durmuş. "Propargilamin içeren yeni BODIPY bileşiğinin sentezi ve fotofiziksel özelliklerinin araştırılması", Poster Sunumu, 34. Ulusal Kimya Kongresi, 01-06 Eylül 2022, Yalova, TÜRKİYE.

5. İ. Ömeroğlu, M. Durmuş. "Asymmetrical phthalocyanines as light harvesting materials for solar cell applications”, Poster Presentation, IV. Organic Chemistry Congress, 04-07 October 2018, Antalya, TURKEY.

4. İ. Ömeroğlu, E. N. Kaya, M. Göksel, V. Kussovski, V. Mantareva, M. Durmuş. "Yeni aksiyel substitue silisyum(IV) ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi, fotofizikokimyasal özellikleri ve bakteriyel patojenlere karşı aktivitelerinin incelenmesi", Poster Sunumu, VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 18-21 Mayıs 2017, Burdur, TÜRKİYE.

3. İ. Ömeroğlu, E. N. Kaya, M. Göksel, M. Durmuş. "Suda çözünebilir yeni bir silisyum(IV) ftalosiyanin bileşiğinin sentezi fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi", Poster Sunumu, III. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 05-08 Eylül 2016, Trabzon, TÜRKİYE.

2. E. N. Kaya, İ. Ömeroğlu, I. Angelov, V. Kussovski, V. Mantareva, M. Durmuş. "Suda çözünebilir aksiyel sübstitüe silisyum ftalosiyaninlerin fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi", Poster Sunumu, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 22-25 Nisan 2015, Mersin, TÜRKİYE.

1. Z. Bıyıklıoğlu, İ. Ömeroğlu. "Synthesis and electrochemistry of axially substituted subphthalocyanines”, Poster Presentation, Eighth International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines (ICPP-8), 22-27 June 2014, İstanbul, TURKEY.

Projects

5. GTÜ-BAP-2022-A-105-39. "Organofosfat İçeren Pestisitlerin Tespitine Yönelik Florimetrik Sensörlerin Geliştirilmesi", Öğr. Gör. Dr. İpek Ömeroğlu (Yürütücü), Prof. Dr. Mahmut Durmuş (Araştırmacı), Arş. Gör. Dilek Öztürk (Araştırmacı), 2022-Devam ediyor.

4. TÜBİTAK-1002/121Z155. "Yeni 4,4-Difloro-4-Bora-3a, 4a-Diaza-S-Indasen (BODIPY) Bileşiklerinin Sentezi ve Kağıt Temelli pH Sensörü Uygulamalarının Araştırılması", Prof. Dr. Mahmut Durmuş (Yürütücü), Öğr. Gör. Dr. İpek Ömeroğlu (Araştırmacı), Arş. Gör. Dilek Öztürk (Araştırmacı), 2021-2022.

3. TÜBİTAK-1001/118Z725. "Fotodinamik Terapi ile Kanser Tedavisi için Yeni Nesil Fotosensitizerlerin Sentezi ve Meme Kanser Hücrelerine (MCF-7, MDA-MB-231) Karşı in vitro Aktivitelerinin Belirlenmesi”, Prof. Dr. Mahmut Durmuş (Yürütücü), İpek Ömeroğlu (Bursiyer), 2019-2020.

2. TÜBİTAK-Uluslararası/212M053. "Floresans Tanımlama ve Fotodinamik Terapi Amaçlı Suda Çözünebilen Ftalosiyanin Bileşikleri", Prof. Dr. Mahmut Durmuş (Yürütücü), İpek Ömeroğlu (Bursiyer), 2015-2016.

1. KTÜ-BAP/9670. "Suda Çözünebilen Yeni Metalsiz ve Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Elektrokimyasal ve Spektroelektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi”, Prof. Dr. Zekeriya Bıyıklıoğlu (Yürütücü), İpek Ömeroğlu (Araştırmacı), 2013-2014.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2015-2020
  • Yüksek lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2011-2014
  • Lisans: Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, 2007-2011
1. TÜBİTAK 2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Bursu. Tez Üst Alanı: Enerji, Tez Alanı: Yenilenebilir Enerji Kaynakları.

2. Pedagojik Formasyon Eğitimi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği (2012-2013).

3. Farabi Değişim Programı: Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü (Şubat 2010-Haziran 2010).
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum