Dr. Gizem GÜMÜŞGÖZ ÇELİK
Kimya

Gizem GÜMÜŞGÖZ ÇELİK
Telefon
(262) (262) 605 30 57
E-Posta
gizemgumusgozcgtu.edu.tr
Ofis
Kimya, 205 / Lab:2L-09
Çalışma alanları

Journal Article

 1. “Novel axially symmetric and unsymmetric silicon (IV) phthalocyanines having anti-inflammatory groups: synthesis, characterization and their biological properties” Çelik, G. G., Gonca, S., Şahin, B., Özdemir, S., Atilla, D., Gürek, A. G. (2022).,Dalton Transactions,51(19), 7517 https://doi.org/10.1039/D2DT00652A
 2. “Tetra-and octasubstituted lutetium bisphthalocyanines with (trioxyethylene) thia and (trioxyethylene) oxy groups: Electrochemical and sensor properties” Karakaş, H., Ivanova, V., Çelik, G. G., Atilla, D., Gürek, A. G., Klyamer, D., Basova, T. (2021). Synthetic Metals,281, 116924. ;https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2021.116924
 3. “The new water-soluble Schiff base derivative fluorometric chemosensor with highly selective and instantly sensitivity for Fe3+ ion detection in aqueous media” Çelik, G. G., Şenkuytu, E., Şahin, O., Serin, S. (2021). Inorganica Chimica Acta, 120556. https://doi.org/10.1016/j.ica.2021.120556
 4. “Synthesizing and evaluating the photodynamic efficacy of asymmetric heteroleptic A7B type novel lanthanide bis-phthalocyanine complex” Önal, E., Tüncel, Ö., Albakour, M., Çelik, G. G., Gürek, A. G., and Özçelik, S. (2021). RSC Advances,6188-6200. https://doi.org/10.1039/D1RA00197C
 5. “NiGa modified carbon-felt cathode for hydrogen production.” Koca, M. B., Çelik G. G.,Kardaş, G., Yazıcı, B. (2019). International Journal of Hydrogen Energy 44(27), 14157-14163. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.09.031,5

National Proceedings

 1. 3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 19-22 Mayıs 2011/ Çanakkale. ‘’Tuz Karışımlarının Saflaştırılması’’, Saip CİHANGİR, Serkan KARACA, Gizem GÜMÜŞGÖZ, Seda KOZAY, Selahattin SERİN.
 2. 1. Ar-Ge Proje Pazarı Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektörü 27-29 Aralık 2011 İKMİB/ İstanbul. “Ester ve Eter Sentezinde Kullanılabilen Heterojen Katalizör (Serinakat)”, Selahattin SERİN, Gizem GÜMÜŞGÖZ.
 3. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Gaziosmanpaşa Üniversitesi 30 Mayıs-2 Haziran 2013/ Tokat. “Suda Çözünebilir Çok Dişli Ligandların ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Kararlılıklarının İncelenmesi’’. Seda Kozay, Muhammed KÖSE, İlyas GÖNÜL, Gizem GÜMÜŞGÖZ, Selahattin SERİN.
 4. V. National Catalysis Conference 23-26 Nisan 2015/ Adana. “Yağ Asiti Metil Esteri Sentezi Için Uygun Yeni Silika Bazlı Heterojen Katalizör Denemeleri”. İlyas Gönül, Seda KOZAY, Gizem GÜMÜŞGÖZ, Abdullah AVŞAR, Ender FAKI, Selahattin SERİN.
 5. V. National Catalysis Conference 23-26 Nisan 2015/ Adana. “Heterojen Yapılı Polimerik Nikel (II) Kompleksinin Hidrotermal Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivitesinin Belirlenmesi”. Burak AY, Gizem GÜMÜŞGÖZ, Emel YILDIZ, Selahattin SERİN.
 6. V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Mersin Üniversitesi 22 - 25 Nisan 2015/ Mersin. ‘’Sülfonik Asit Grubu İçeren Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Değişen pH Ortamlarında Kararlılıklarının İncelenmesi’’, Gizem GÜMÜŞGÖZ, Seda KOZAY, Bilgehan GÜZEL, Selahattin SERIN.
 7. V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Mersin Üniversitesi 22 - 25 Nisan 2015/ Mersin. ‘’2,5-Diaminobenzen Sülfonik Asitin Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Değişen pH Ortamlarında Kararlılıklarının İncelenmesi’’, Gizem GÜMÜŞGÖZ, Seda KOZAY, Bilgehan GÜZEL, Selahattin SERİN.

International Proceedings

 1. 14th International Conference on Energy Storage 25-28 April 2018, Adana, Turkey. “Investigation of Hydrogen Production on NiW Deposited Brass Cathode”, Gizem GÜMÜŞGÖZ ÇELİK, Mehmet Burak KOCA, Birgül YAZICI, Gülfeza KARDAŞ.
 2. 14th International Conference On Energy Storage 25-28 April 2018, Adana, Turkey. “NiGa Modified Carbon-Felt Cathode for Hydrogen Production”, Mehmet Burak KOCA, Gizem GÜMÜŞGÖZ ÇELİK Gülfeza KARDAŞ, Birgül YAZICI.
 3. XV. International Corrosion Symposium, 26–28 September 2018, Antakya/Hatay, Turkey. “Investigation of the Inhibitive Effect of Water-Soluble Schiff Base on Mild Steel in 1M HCl”, Gizem GÜMÜŞGÖZ ÇELİK, Mehmet Burak KOCA, Selahattin SERİN, Birgül YAZICI, Gülfeza KARDAŞ.
 4. 7th International BAU Drug Design Congress 19-20-21 December, Istanbul/Turkey. “Imine Bond Bearing Water SolubleTridentate Ligand and Cu (II), Ni (II), and Zn (II) Complexes: Synthesis,Characterization and Anticancer Activities”, Burcu SAYGIDEĞER DEMİR, İlyas GÖNÜL, Gizem GÜMÜŞGÖZ ÇELİK, Seda İPEKBAYRAK, Yasemin SAYGIDEĞER.

Projects

 1. KOSGEB Ar-Ge İnnovasyon ve Yenilik Programı, "Gübre Üretiminde Homojenizasyon ve Granülasyon Yönteminin İyileştirilmesi”, Ar-Ge Sorumlusu, Ocak 2011- Ocak 2012.
 2. TÜBİTAK 1001- 113Z280,Sülfonik Asit Grubu İçeren Amino Karboksilat Yapısında Çok Dişli Ligand Sentezi ve Sequester Madde Olarak Endüstride Kullanılabilirliğinin İncelenmesi";Ekim, 2013- Temmuz, 2016.
 3. Çukurova Üniversitesi FEF2013BAP18,"Etilendiamin tetraasetik asit (EDTA) ve Etilendiamin, bis(2-hidroksifenol) asetik asit (EDDHA) En Ekonomik Yöntemle Sentezi, Karakterizasyonu ve Fe+2, Fe+3 , Zn+2, Ca+2, Mg+2 ve Cu+2 Metal Komplekslerinin Sentezi ve Kararlılıklarının Karşılaştırılması", Mart, 2013- Ocak, 2015.
 4. Çukurova Kalkınma Ajansı Rekabetçilik, Yenilik ve Mali Destek ProgramıKarboksimetil Selüloz Üretimi" TR62/12/RYMDP/0179, Yürütücü,Ekim 2014-Ekim- 2015.
 5. TÜBİTAK 1001-118Z736,"Perovskit Temelli Güneş Hücreleri için Boşluk İletim Malzemesi Olarak Yeni Ftalosiyanin Türevlerinin Sentezi ve Fotovoltaik Uygulamaları"2019-Devam Ediyor.
 • Doktora:
 • Yüksek lisans: 2012-2015 Ç.Ü F.E.F KİMYA BÖLÜMÜ ANORGANİK KİMYA
 • Lisans: 2005-2010 Ç.Ü F.E.F KİMYA BÖLÜMÜ
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum