Dr. Öğr. Üyesi Salih Özen ÜNVERDİ
Makine Mühendisliği

Salih Özen ÜNVERDİ
Telefon
(262) 605 27 84
E-Posta
sunverdigtu.edu.tr
Ofis
H2 Blok, Z09
Çalışma alanları
Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Isı Transferi, Çok Fazlı Akışlar, Türbülans, CFD-FEA Otomotiv Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Türbomakinalar.
Detaylı özgeçmiş
Özgeçmiş-Dr. Öğr. Üyesi Salih Özen Ünverdi-Gebze Teknik Üniversitesi-13.04.2021.pdf

Journal Articles

G. Tryggvason and S. O. Unverdi. "Computations of Three Dimensional Rayleigh-Taylor Instability.", Physics of Fluids, A 2 (1990), 656-659.

G. Tryggvason, S.O. Unverdi, M.Song, J. Abdollahi-Alibeik, "Interaction of Vortices with a Free Surface and Density Interfaces.", Lectures in Applied Mathematics, 28 (1991).

S.O. Unverdi and G. Tryggvason, “A Front Tracking Method for Viscous Incompressible Flows.”, Journal of Computational Physics, 100 (1992), 25-37.

S.O. Unverdi and G. Tryggvason, “Computations of Multi-Fluid Flows.”, Physica D, 60 (1992), 70-83.

W. Tauber, S.O. Unverdi and G. Tryggvason, “The Nonlinear Behavior of a Sheared Immiscible Fluid Interface.”, Physics of Fluids, 14 (2002), 2871-2885.

S.O. Unverdi, H. Eren, V. Erdem, N. Sonmez, A. Emre, V. Bayraktar, “Technical Note: Optimisation of the Defroster Ducts and Windshield Electric Resistances of a City Bus with CFD Analysis.”, International Journal of Vehicle Design, 52, 1-4, (2010), 199-221.

Selcuk Inac, Salih Ozen Unverdi, Adnan Midilli, "A parametric study on thermodynamic performance of a SOFC oriented hybrid energy system", International Journal of Hydrogen Energy 44 (2019) 10043-10058.

M. A. Paksoy, S.O. Unverdi, "Enhancement of heat transfer by heat pipes with piecewise uniform longitudinal wick profiles", Journal of Thermal Science and Technology, 40,1,177-194, 2020.

Selcuk Inac, Salih Ozen Unverdi, Adnan Midilli, “Global warming, environmental and sustainability aspects of a geothermal energy based biodigester integrated SOFC system”, 45 (2020) 35039-35052.

Book Chapters

G. Tryggvason and S.O. Unverdi, “The Shear Breakup of an Immiscible Fluid Interface.”, in Fluid Dynamics at Interfaces, W. Shyy and R. Narayanan, editors, Cambridge University Press, 1999.

Conference Proceedings

G. Tryggvason and S.O. Unverdi, "Viscous Rayleigh-Taylor Instability."42th Meeting of the American Physical Society, Div of Fluid Dynamics, NASA, Abstracts in Bull. Amer.Phys. Soc. 34, Ames, CA, (Nov. 19-21, 1989).

G. Tryggvason, S.O. Unverdi and K. Sbeih, "Simulations of Incompressible Flows Containing Interfaces-using Front Tracking Methods", Regional Meeting of the American Mathematical Society, Manhattan, KA, (March 16-17,-1990).

G. Tryggvason, J. Abdollahi-Alibeik, M. Song and S.O. Unverdi, "Interaction of Vortices with a Free Surface and a Density Interface," Invited presentation at the AMS-SIAM Summer Seminar on Vortex Dynamics and Vortex Methods, Seattle, WA, (June 18-29).

G. Tryggvason, S.O. Unverdi and K. Sbeih, "Numerical Studies of Unsteady Vortex Layers," ASME Symp on Non-steady Fluid Mechanics, Toronto, Canada, (June 4-6, 1990).

G. Tryggvason and S.O. Unverdi, "A Front Tracking Method for Incompressible Flows", SIAM Annual Meeting, Chicago, IL, (July 16-20, 1990).

ASME Applied Mechanics Conference. Columbus OH, June 16-19, 1991.

T. Faical, M. Song, S.O. Unverdi and G. Tryggvason, "Collision of Viscous Vortices with a Free Surface and Density Interfaces," Symp on Dynamics of Bubbles and Vortices Near a Free Surface," AMD Vol. 119 (Ed. Sahin and G.Tryggvason), p. 31-37, ASME (1991).

G. Tryggvason and S.O. Unverdi, "Full Numerical Simulations of Multi-Fluid Flows, Invited presentation. IUTAM Symposium on the Fluid Dynamics of Mixing and Stirring, La Jolla,CA, (Aug. 20-24, 1990).

G. Tryggvason and S.O. Unverdi, "Numerical Studies of Multi-Fluid Flows," American Institute of Chemical Engineers, Annual Meeting, Chicago IL, (Nov. 11-16, 1990).

G. Tryggvason and S.O. Unverdi, "Numerical Simulations of Bubble Interactions." 43th Meeting of the American Physical Society, Div of Fluid Dynamics, Cornell University, Abstracts in Bull. Amer. Phys. Soc. 35, Ithaca, NY, (Nov. 19-21, 1990).

G. Tryggvason and S.O. Unverdi, "Mixing by Interfacial Instabilities," Invited presentation in a minisymposium on chaotic mixing at the ICIAM meeting in Washington, DC, (July 8-12,1992).

G. Tryggvason, Y.-J. Jan, A. Esmaeeli and S.O. Unverdi, "Full Simulations of Multi-Bubble Flows." In Proceedings of Second International Symposium on Propeller and Cavitation,Hangzhou, China, Sept. 1-4, 1992.

S.O. Unverdi, Y. Yang, and G. Tryggvason "Energy Dissipation for Finite Amplitude Surface Waves," 48th Meeting of the American Physical Society, Div of Fluid Dynamics, Abstracts in Bull. Amer. Phys. Soc. 40: 1928, Irvine, CA, Nov. 19-21, 1995.

S.O. Unverdi and G. Tryggvason. “Vortex Generation and Mass Transport by Gravity-Capillary Wave.” 49th Meeting of the American Physical Society, Div of Fluid Dynamics, Abstracts in Bull. Amer. Phys. Soc. 41, Syracuse, NY, Nov. 24-26, 1996.

W. Tauber, S.O. Unverdi, and G. Tryggvason. The Shear Breakup of an immiscible fluid interface.51th Meeting of the American Physical Society, Div of Fluid Dynamics, Abstracts in Bull. Amer. Phys. Soc. 43: 2030, Philadelphia, PA, Nov. 22-24, 1998.

S.O. Unverdi, H. Eren, V. Erdem, N. Sonmez, A. Emre, V. Bayraktar, “Optimisation of Defroster Ducts and Windshield Electric Resistances of a City Bus with CFD Analysis”, Fourth Automotive Technology Conference on Vehicle Design, Development and Manufacturing, OTEKON’08 – VDDM, Bursa, Turkey, June 1-4, 2008.

A. Bacak, S. O. Unverdi, “Experimental and CFD Calculations on the Performance of a Non-Reversible Axial Fan”, Proceedings of the 7th International Conference on Heating, Ventilation and Air-Conditioning, May30-June 1, 2016, Tehran, Iran, ICHVAC7-1813.

Selçuk İnaç, Salih Özen Ünverdi, Adnan Midilli, "Energetic and Exergetic Performances of a SOFC Assisted Hybrid Energy System at Several Operation Modes", 9th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2018), July 16-19, 2018, Zagreb, Croatia.

Selçuk İnaç, Salih Özen Ünverdi, Adnan Midilli,"Global Warming Aspects of a Digester Integrated SOFC System", 8th Global Conference on Global Warming, (GCGW-2019), April 22-25, 2019, Doha, Qatar.

Selçuk İnaç, Salih Özen Ünverdi, Adnan Midilli,"Exergetic Sustainability Analysis of a Geothermal Energy and Biodigester Integrated SOFC System", 10th International Conference on Hydrogen Production, (ICH2P-2019), May 15-17, 2019, Cluj Napoca-Romania.

Selçuk İnaç, Salih Özen Ünverdi, Adnan Midilli, "Parametric Investigation of Biogas Production via Geothermal Based Thermophilic Biodigester", 4th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2019), June 20-23, 2019, Edirne, Turkey.

Mustafa Taş, "Fotovoltaik ve Rüzgâr Türbini ile Üretilen Elektrik Enerjisini Elektro-kimyasal Olarak Depolama", Yüksek Lisans Tezi, “Electrochemical Storage of Electric Energy Generated by Photovoltaic and Wind Turbine Systems”, M.S. Thesis, 2012.

İbrahim Gezer, “Bir Gaz-beton Fabrikasında Doğalgaz Motorlu Kojenerasyon Sistemi Yatırımı İçin Fizibilite Çalışması”, Yüksek Lisans Tezi;“Feasibility Study for Natural Gas Motor Cogeneration System Investment in a Autoclaved Aerated Concrete Factory”, M.S. Thesis, 2014.

Mehmed Akif Paksoy,
“DAY Kazan Siklonu Performansının HAD ile İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi;“Evaluation of CFB Boiler Cyclone's Performance with CFD”, M.S. Thesis, 2014.

Mustafa Metin Çam, “Pulverize Linyit Yakıtlı Termik Santrallarda Değirmenlerin Öğütme Performanslarının Tespiti ve Kazan Yanma Veriminin İyileştirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, "Assessment of Coal Mills’ Performance and Improvement of Boiler Combustion Efficiency in Pulverized Lignite Fired Thermal Power Plants”, M.S. Thesis, 2015.

Oğuzcan Gündüz, “Pülverize Kömür Yakıcılarında Türbülatör Tasarımının Akış Hız Profiline Etkisinin
Deneysel İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, "Experimental Investigation of Swirler Design Effect on Velocity Profile in Pulverized Coal Burners”, M.S. Thesis, 2015.

Ender Şaşmaz, “Gaz Türbinlerinde Yanma Kararsızlığının İncelenmesi ve Kontrol Altına Alınması”, Yüksek Lisans Tezi;“Investigation of Combustion Instabilities in Gas Turbines and Control”, M.S. Thesis, 2015.

Aykut Bacak, “Eksenel Fan Performansının Deneysel ve Sayısal Yöntemlerle İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, "Experimental and Numerical Investigation of Axial Fan Performance", M.S. Thesis, 2016.

Yavuz Selim Mehel, “Jet Motorlarında Eksenel Kompresör Tasarımı", Yüksek Lisans Tezi, "Jet Engine Axial Compressor Design”, M.S. Thesis, 2017.

Kaan Şengül, “Pistonlu Kompresörlerde Parametrik Valf Tasarımı ve Deneysel İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, "Parametric Valve Design of a Reciprocating Compressor and Performance Evaluation by Tests”, M.S. Thesis, 2019.

Semih Çağlar, “Enerji Sistemleri için Kanatlı Borulu Isı Değiştiricisi Dizaynı ve Optimizasyonu”, Yüksek Lisans Tezi;“Design and Optimization of Finned Tube Heat Exchanger for Energy Systems”, M.S. Thesis, 2019.

Halil Onur Ezcan, “Fotovoltaik Termal (Pv/T) Enerji Sistemlerinin Analizi", Yüksek Lisans Tezi, "Analysis of Photovoltaic Thermal (Pv/T) Energy Systems”, M.S. Thesis, 2019.

Fatih Tüysüz, “Kocaeli/Darıca Bölgesinin Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi ve Bölge için Seçilen bir Rüzgar Türbininin Ekonomik Analizi", Yüksek Lisans Tezi, "Wind Energy Potential of Kocaeli/Darica Region and Economic Analysis of a Wind Turbine Chosen for the Region”, M.S. Thesis, 2019.

Burak Sevin, “Gaz Difüzyon Tabakası Gözeneklilik Değerlerinin Proton Değişim Membran Yakıt Hücresi (PEMFC) Performansına Etkisinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) Yöntemi ile İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, “A Computational Fluid Dynamics Study of the Effect of Gas Diffusion Layer Porosity on Proton Exchange Membrane Fuel Cell Performance”, M.S. Thesis, 2019.

Volkan Ateş, “Gemi Ana Şaft Sistemlerinde Burulma Titreşimlerinin Analizi", Yüksek Lisans Tezi, "Analysis of Torsional Vibrations in Ship Main Shaft Systems”, M.S. Thesis, 2020.

Selçuk İnaç, "Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Destekli Bir Hibrit Çoklu Üretim Sisteminin Sürdürülebilirlik Analizi", Doktora Tezi, "Sustainability Analysis of a Renewable Energy Technologies Based Hybrid Multigeneration System", Ph.D. Thesis, Tez Danışmanları: Dr. Öğr. Üyesi Salih Özen Ünverdi, Prof. Dr. Adnan Midilli, 2020.

Mehmed Akif Paksoy, "Isı Borularının Modellenmesi ve Optimizasyonu", Doktora Tezi,"Modeling and Optimization of Heat Pipes",Ph.D. Thesis, Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Salih Özen Ünverdi, 2020.

  • Doktora: The University of Michigan, Mechanical Engineering Department, Ann Arbor, MICHIGAN, USA.
  • Yüksek lisans: The University of Michigan, Aerospace Engineering Department, Ann Arbor, MICHIGAN, USA.
    The University of Michigan, Mechanical Engineering Department, Ann Arbor, MICHIGAN, USA.
    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Bölümü, Gümüşsuyu, İstanbul, TÜRKİYE.
  • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Genel Makine Mühendiği Bölümü, Gümüşsuyu, İstanbul, TÜRKİYE.
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum