gtu_logo

Prof. Dr. Salih Zeki İMAMOĞLU
Strateji Bilimi

Salih Zeki İMAMOĞLU
Telefon
(262) 605 14 58
E-Posta
imamoglu@gtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 0
Çalışma alanları
* Girişimcilik ve KOBİ’ler * Ar-Ge Yönetimi * Yenilik ve Milli Yenilik Sistemleri * Bilim ve Teknoloji Politikaları * Ürün Yeniliği ve Yenilik Stratejileri * Yeniliğin Y

Journal Article

 1. Keskin, H., Akgün, A.E., Günsel, A., İmamoğlu, S.Z., “The Relationships Between Adhocracy and Clan Cultures and Tacit Oriented KM Strategy”, Journal of Transnational Management, Vol. 10 Issue 3, 2005, pp. 39-53.
 2. Akgün, A.E., Keskin, H., Byrne, J., Lynn, G.S., Imamoglu, S.Z., “Knowledge networks in new product development projects: A transactive memory perspective,” Information & Management, Volume: 42 Issue: 8 (December 2005): 105-1120 (Social Science Index).

Conference Proceedings

 1. Alpkan, L.; İmamoğlu, S.Z.; Erdil, O.; “Product Innovation as a Competitive Advantage in the Global Market For Small and Medium Sized Enterprises”, Global Business and Technology Association, Economics and Business in Transition: Facilitating Competitiveness and Change in the Global Environment; International Conference, July 11-15, 2001, Istanbul-TURKEY, pp. 22-27.
 2. Alpkan, L.; İmamoğlu, S.Z.; Zehir, C.; Keskin, H.; “The Role of Research & Development in Product Innovations Done by Small and Medium Sized Manufacturing Enterprises in the Gebze Region of Turkey”, Global Business and Technology Association, Beyond the Boundaries: Challenges of Leadership, Innovation, Integration, and Technology; 2002 International Conference, June 25-29, 2002, Rome-ITALY.
 3. Keskin, H.; Erdil, O.; İmamoğlu, S.Z.; “Relationships Between Entrepreneurial Orientation, Strategic Competence, Technology Acquisition and New Product Success: An Emprical Study”, Global Business and Technology Association, Challenging the Frontiers in Global Business and Technology: Implementation of Changes in Values, Strategy and Policy, 2003 International Conference, July 8-12, 2003, Budapest-HUNGARY.
 4. Erdil, O.; İmamoğlu, S.Z.; Keskin, H.; “The Effects of Technological Orientation, Competitive Intensity, Interfunctional Coordination and Incremental Versus Radical Innovation on the Organizational Performance of Firms”, Global Business and Technology Association, Challenging the Frontiers in Global Business and Technology: Implementation of Changes in Values, Strategy and Policy, 2003 International Conference, July 8-12, 2003, Budapest-HUNGARY.
 5. İmamoğlu, S.Z., Keskin, H., Alpkan, L., Günsel, A., “The Effects of Collaboration, Empowerment, and Knowledge and Skills on Firm Performance”, 13th Annual World Business Congress of the International Management Development Association, July 14-18, 2004, Maastricht, Netherlands.
 6. İmamoğlu, S.Z., Keskin, H., Alpkan, L., Günsel, A., “Effects of Quality Orientation and It Use In Production On Quality&Overall Performance”, 13th Annual World Business Congress of the International Management Development Association, July 14-18, 2004, Maastricht, Netherlands.
 7. İmamoğlu, S.Z., Keskin, H., Çömlek, O., “Factors Affecting The Data and Internet Usage Intentions of Academics: An Empirical Study”, Global Business and Technology Association, Navigating Crisis and Opportunities in Global Markets: Leadership, Strategy and Governance, International Conference, June 8-12, Cape Town-South Africa 2004.

Article

 1. Erdil, O.; İmamoğlu, S.Z.; “Etkin Lider Davranışının Analizi ve Bir Uygulama”, Marmara Üni. İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl: 1998, Cilt: XIV, Sayı: 2, s.123-141.
 2. Erdil, O.; İmamoğlu, S.Z.; Keskin, H.; “Küçük ve Orta Boy İşletmelerde (KOBİ’lerde) Ürün Yeniliği ve Ar-Ge Faaliyetleri”, Marmara Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt 5, Yıl 9, Sayı 19, Ocak 2003, s.21-29.
 3. İmamoğlu, S.Z., Keskin, H.; Erat, S.; “Ücret, Kariyer ve Yaratıcılık İle İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama,” Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1,  2004, s. 167-176.
 4. Erdil, O.; Keskin, H.; İmamoğlu, S.Z.; Erat, S.; “Yönetim Tarzı ve Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı ve Takdir Edilme Duygusu İle İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Ocak 2004, s. 17-26.
 5. Keskin, H.; İmamoğlu, S.Z.; Aydemir, A.R.; “Tedarik Zincirinde Taşıyıcıların Rolü: Kobi’ler Üzerinde Bir Uygulama Çalışması”, Gazi Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 1 Bahar 2004, s. 149-164.

National Proceedings

 1. Cebeci, U.; Beşkese, A.; İmamoğlu, S.Z.;  “Türkiye’deki Kuruluşların Kalite Yapıları, ISO 9000 ve Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Araştırması”, Özgeçmişler ve Tebliğler Kitabı, 9. Ulusal Kalite Kongresi, 1998.
 2. İmamoğlu, S.Z.; “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Stratejik Rekabet Avantajı Sağlamada Ürün Yeniliği”, Çukurova Üni. İ.İ.B.F. Krizden Çıkışta KOBİ’lerin Yeniden Yapılanması ve 2000’li Yıllar İçin Değişim Stratejileri Kongresi, 22-24 Mayıs 2000, Adana, s. 179-191.
 • Doktora: İşletme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2002
 • Yüksek lisans: İşletme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1997
 • Lisans: Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi