gtu_logo

Doç. Dr. Serhat ERAT
Strateji Bilimi

Serhat ERAT
Telefon
(262) 605 14 52
E-Posta
erat@gtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 118
Çalışma alanları
Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, Proje Yönetimi, İletişim ve Protokol Yönetimi

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

A.1 Erat, S., Akçın, K., and Kitapçı, H. (2020). Managerial Perception and Organizational Identity: A Comparative Analysis. Sustainability, 12(6), 2228. (SSCI)
A.2 Yurttaş, Y., Erat, S., ve Alnıaçık, E. (2020). Etkileme Taktiklerinin İş Performansı Ve İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kimya Sektöründe Bir Araştırma, International Review of Economics and Management. 8(2). 176 – 200.
A.3 Erat, S. (2020). Bilgi Paylaşımı Ve Örgütsel Güvenin, Yenilikçilik Davranışı Ve Bireysel Performansa Etkisi: Meslek Lisesi Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma. International Review of Economics and Management, 8(1). 124–175.
A.4 Erat, S., Demirkol, K., ve Pehlivan, F. (2019). Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Güven Ve Performansa Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma. International Journal of Academic Value Studies, 5(1), 73-85.
A.5 Akçin, K., Erat, S. Alnıaçık, Ü., and Çiftçioğlu B.A. (2018). Effect of Psychological Ownership on Employee Silence and Task Performance: A Study on Academicians. International Business Research, 11(1), 34-43.
A.6 Tatlı Kalaycıoğlu, F., Demirkol, K., ve Erat, S. (2018). Kurumsal İtibarın, Görev Performansı Ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Üniversitelerde Bir Uygulama. Kesit Akademi Dergisi, 4 (17): 441-454.
A.7 Erat, S., Kitapçı, H., and Çömez, P. (2017). The effect of organizational loads on work stress, emotional commitment and turnover intention. International Journal of Organizational leadership, 6, 221-231. (E-SCI),
A.8 Akçin, K., Erat, S. Alnıaçık, Ü., and Çiftçioğlu B. A. (2017). Effect of Perceived Organizational Support on Organizational Silence and Task Performance: A Study On Academicians. Journal of Global Strategic Management. 11(1),35-44.

A.9 Erat, S., Çitçi, S,H., and Demirkol, K. (2016), Overconfidence in Classroom, CADMO, An International Journal of Education Research. 13, 57-69 (SSCI).

A.10 Erat, S., Erdil, O., and Kitapçı H. (2012). The Impact Of Organizational Support And Justice Perception On Commitment And Intention To Quit: An Empirical Study On Turkish State Universities. Journal of Global Strategic Management, 6(1), 132-142.
A.11 Erat, S., Erdil, O., Kitapçı, H., and Çömlek, O. (2012). The effect of the perception of organizational trust and organizational support on intention to quit and individual performance: An empirical study for the Turkish state universities. African Journal of Business Management, 6(30), 8853-8861.

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:

B.1 Tevetoğlu, B.E., Erat, S. (2020). The Effect of Organizational Creativity and Organizational Support on Innovation Behavior and Organızatıonal Commitment: A Research on Educational Staff. USBIK 2020 3.ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER KONGRESI, (Özet bildiri).
B.2 Kitapçı, H., Erat, S., and Ünallı, E. K. (2019). Impacts of Soft Factors in TQM on Organizational Commitment and Work Commitment. 15th International Strategic Management Conference, (Tam metin bildiri).
B.3 Erestin, Ö., ve Erat, S. (2019). Girişimci Amaçlı Sosyal Medya Kullanımı Ve Girişimcilik Niyeti İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. 5th Global Business Research Congress, 9(1), 186-191.(Tam metin bildiri).
B.4 Yıldız, B., Erat, S., Alpkan, L., Yıldız, H., and Bülent, S. (2015). Drivers of Innovative Constructive Deviance: A Moderated Mediation Analysis. World Conference On Technology, Innovation and Entrepreneurship (null), 1407-1416. (Tam metin bildiri).
B.5 Çitçi, S.H., Erat, S., and Demirkol, K. (2015). Overconfidence in Classroom and Its Effects on Field of Study. The International Congress on Education for the Future:Issues and Challenges ICEFIC 2015, (Özet bildiri).
B.6 Alnıaçık, E., Alnıaçık, Ü., Erat, S., and; Akçin, K. (2014). Attracting Talented Employees to the Company: Do We Need Different Employer Branding Strategies in Different Cultures?. 10TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE 2014, 150, 336-344. (Tam metin bildiri).
B.7 Alnıaçık, E., Alnıaçık, Ü., Erat, S., and Akçin, K. (2013). Does person-organization fit moderate the effects of affective commitment and job satisfaction on turnover intentions?. PROCEEDINGS OF 9TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, 99, 274- 281. (Tam metin bildiri).
B.8 Alnıaçık, Ü., Alnıaçık, E., Akçin, K., and Erat, S. (2012). Relationships between career motivation, affective commitment and job satisfaction. 8TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, 58, 355-362. Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.1011, (Tam metin bildiri).
B.9 Kitapçı, H., Çömlek, O., and Erat, S. (2007). Citizens’ Perceived Police Attitudes Toward Police Performance: An Empirical Study in Türkiye. 2nd Istanbul Conference on Democracy and Global Security, Istanbul, (Tam metin bildiri).

C. YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER:
C2. YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER:

C2.1 DATA, INFORMATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT, Bölüm adı:(KNOWLEDGE MANAGEMENT AND LEARNING ORGANIZATIONS) (2020)., ERAT SERHAT, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Gözde Mert, Erdal Sen, Osman Yılmaz, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7126-19-9.
C2.2 INOVASYONUN KÖKENLERI, Bölüm adı:(INOVASYON KAYNAKLARI) (2020)., IMAMOGLU SALIH ZEKI, ERAT SERHAT, Gazi Kitabevi, Editör: Osman Yılmaz, Semih Serkant AKTUG, Serhat ERAT, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7045-01-6.
C2.3 LIDERLIK VE GÜNCEL YAKLASIMLAR, Bölüm adı:(Liderlik ve Motivasyon) (2019)., ERAT SERHAT, Kriter yayınevi, Editör: Dr. Öğretim Üyesi Serhat ERAT, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 134, ISBN:978-6057890-91-7.
C2.4 YENI EKONOMIK TRENDLER VE IS FIRSATLARI, Bölüm adı:(Örgütsel Destek ve Psikolojik Sahipliğin, Risk Alma Eğilimi ve Bireysel Performansa etkisi, Güvenlik Personeli Üzerine Bir Araştırma) (2019)., ERAT SERHAT, EKIN YAYIMEVI, Editör: Prof. Dr. Mehmet YÜCE, Prof. Dr. Mustafa MIYNAT, Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN, Prof. Dr. Sakir SAKARYA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 807, ISBN:978-605-327-948-8.

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

D.1 Aydınhan, E.,ve Erat, S. (2020). Web Sayfası Kullanım Kalitesi, Yeniden Satın Alma Niyeti Ve Canlı Destek İlişkisi: Online Alışveriş Siteleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(1), 779-797.
D.2 Aydınhan, E., ve Erat, S. (2019). Web Sayfasına Güven ve Canlı Desteğin Yeniden Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Online Alışveriş Siteleri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 123-140.
D.3 Alnıaçık, E., ve Erat, S. (2015). İş İlanlarındaki Bilgi İçeriğinin İş Başvurusu Yapma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi IIBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 22(1), 99-112.
D.4 İmamoğlu, S.Z., Keskin, H., ve Erat, S. (2004). Ücret, Kariyer ve Yaratıcılık İle İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Celal Bayar Üniversitesi IIBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 11(1), 167-176.
D.5 Erdil, O., Keskin, H., İmamoğlu, S.Z., ve Erat, S. (2004). Yönetim Tarzı ve Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı ve Takdir Edilme Duygusu İle İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(1), 17-26.

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

E.1 Yıldız, B., Yıldız, H., Erat, S., ve Alpkan, L. (2015). Risk Alma Eğilimi ile Yapıcı Sapkın Davranışlar Arasındaki İlişkide Ağ Kurma Kabiliyetinin Mediator Etkisi. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla.
E.2 Yurtay, Y., Utar, O., Çakıcı, A., ve Erat, S. (2015). E-Devlet Kullanımında Türkiye ve Norveç Modeli Karşılaştırması, Veri Madenciliği Örneği. XVII. Akademik Bilişim Konferansı-Ab.

G. EDİTÖRLÜK

G.1. INOVASYONUN KÖKENLERİ, Kitap, Editör: Osman Yılmaz, Semih Serkant AKTUG, Serhat ERAT, Gazi Kitabevi, Uluslararası.
G.2. LİDERLIK VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Kitap, Editör: ERAT SERHAT, Kriter Yayınevi, Uluslararası.

H. PROJELER:

H.1 KAYBOLAN DEĞERLERİMİZ “YÖRÜK KÜLTÜRÜ”, Diğer (Ulusal), Proje Koordinatörü: ERAT SERHAT, Destekleyen Kurum: İçişleri Bakanlığı.

LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIĞI

Fatih Pehlivan, (2019). Örgütsel Sessizliğin, İş Sonuçlarına Etkisi: Eğitim Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Gebze Teknik Üniversitesi
Lale Karadağ, (2019). Örgütsel Destek ve Psikolojik Sahipliğin İş Sonuçlarına Etkisi; Belediye Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Gebze Teknik Üniversitesi, No:594422
Yılmazcan Yurttaş, (2019). Çalışanların Etkileme Taktiklerinin Örgütsel Bağlılık, İş Performansı ve İş Stresine Etkisi, Kimya Sektöründe Bir Uygulama, Gebze Teknik Üniversitesi, No:570026
Fatma Tatlı Kalaycı, (2019). Algılanan Kurumsal İtibarın, İş Tatmini, Görev Performansı ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Eğitim Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Gebze Teknik Üniversitesi, No:570790
Emine Aydınhan, (2019). Web Sayfası Kullanım Kalitesi, Güven ve Canlı Desteğin Yeniden Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Online Alışveriş Siteleri ve Müşterileri Üzerine Bir Araştırma, Gebze Teknik Üniversitesi, No:570794
Özge Erestin, (2019). Sosyal Medya Kullanımı, Kişilik Özellikleri ve Girişimcilik Niyeti İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Gebze Teknik Üniversitesi, No:570795
Ediz Bora Altıntaş, (2019). Kurumsallaşma ve Psikolojik Sahiplenmenin İş Sonuçlarına Etkisi: Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma, Gebze Teknik Üniversitesi, No:583326
Zarife Çetinkaya, (2019). Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sahipliğin İş Sonuçlarına Etkisi: Eğitim Sektörü Üzerine Bir Çalışma, Gebze Teknik Üniversitesi, No:585143
Bilal Emre Tevetoğlu, (2020). Örgütsel Algıların, Kurumsal Yaratıcılık ve İş Sonuçlarına Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma, Gebze Teknik Üniversitesi.
Büşra Tonyalı, (2020). Duygusal Zeka Ve Örgütsel Desteğin, İş Yaşam Kalitesi ve İş Sonuçlarına Etkisi: Eğitim Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Gebze Teknik Üniversitesi.

  • Doktora: GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
  • Yüksek lisans:
  • Lisans: