gtu_logo

Arş. Gör. Hüseyin Alperen ÖZER
İktisat

Hüseyin Alperen ÖZER
Telefon
(262) 605 14 59
E-Posta
aozer@gtu.edu.tr
Web sayfası
https://sites.google.com/view/huseyinalperenozer/home
Ofis
İşletme Binası, 131
Çalışma alanları
Makro Ekonomi, Ekonomik Büyüme, Kalkınma Ekonomisi

SSCI Kapsamında Yayımlanan Makaleler

  • TURAN, T. ve ÖZER, H.A. (2022), The Impact of Oil Price Shocks on Inflation: Do Asymmetries Matter?, Acta Oeconomica,72(3): 271 - 288 | doi: https://doi.org/10.1556/032.2022.00022.
  • TURAN, T., YANIKKAYA, H. ve ÖZER, H.A. (2021), The Economic Growth Effects of Public and Private Investments: Evidence from Dynamic Panel Estimation for Developed and Developing Countries, Prague Economic Papers, 30(5): 613 - 631 | doi: 10.18267/j.pep.781
  • TURAN, T., KARAKAŞ, M. ve ÖZER, H.A. (2020), How Do Oil Price Changes Affect the Current Account Balance? Evidence from Co-integration and Causality Tests. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 68(1), 55-68.

Uluslararası ve Alan Endeksli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  • TURAN, T., KARAKAŞ, M. ve ÖZER, H.A. (2018), Askeri Harcamalar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi,Maliye Dergisi, Temmuz - Aralık, 175,140 - 153.
  • ÖZER, H.A., YAĞCIBAŞI, Ö. F. ve KARAOĞLAN, S. (2017), Asymmetric Causality between Economic Growth and Military Expenditures: The Case of Turkey, The Empirical Economics Letters, vol. 16, no. 9, 899–907.

Kitapta bölümler

  • TURAN, T. ve ÖZER, H. A. (2018), The Effects of Oil Prices on Selected Macroeconomic Variables in Turkey: Evidence from ARDL and NARDL Models, (Editors; Florina Oana Virlanuta, Ayhan Yatbaz), Lambert Academic Publishing, December 2018, pp.133 - 152.
  • TURAN, T. ve ÖZER, H. A. (2019), The Effects of Energy, Non-Energy and Precious Metal Prices on Inflation in Turkey: An ARDL Approach, (Editors: Salih Çeçen, Ömer Kahya, Şafak Bozgun, Koray Topbaş), Bilgin Kültür Sanat Yayınları, December 2019, pp.333 - 344.
  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi İktisat, 2018 - ...
  • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi İktisat, 2015 - 2018
  • Lisans: Gazi Üniversitesi Iktisat, 2014