gtu_logo

Prof. Dr. Hüseyin İNCE
İktisat

Hüseyin İNCE
Telefon
(262) 605 14 28
E-Posta
h.ince@gtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 141
Çalışma alanları
Veri Madenciliği, Finansal Zaman Serileri Analizi, Matematiksel Optimizasyon, Yapay Zeka (Yapay Sinir Ağları, Karar Ağaçları, Destek Vector Makinaları,...), Karar Analizi

Journal Article

Sezen, B., H. İnce ve S. Aren, Türkiye’deki hayat dışı sigorta şirketlerinin veri zarflama analizi tekniği ile göreli etkinlik değerlendirmesi, İktisat İşletme ve Finans, 20:11, 87-95,(2005)

Ince, H., “Non Parametric Regression Methods and an Application to Istanbul Stock Exchange 100 (ISE 100) Index”, Yapı Kredi Economic Review, 16:1, 17-28, (2005)

Ince H., Yapay Sinir Ağlarının Portföy Yönetiminde Kullanılması, İktisat İşletme ve Finans,21:4 ,114-126,(2006)

Ince, H., “Non Parametric Regression Methods”, Computational Management Science, 3:2, 161-174, (2006).

Ince H. ve T. B. Trafalis, Kernel methods for short-term portfolio management, Expert Systems with Applications, 30:3, 535–542, (2006).

Ince H., ve T. B. Trafalis, A hybrid model for exchange rate prediction, Decision Support Systems, 42:2 , 1054-1062, (2006).

Ince H., Yapay Sinir Ağlarının Portföy Yönetiminde Kullanılması, İktisat İşletme ve Finans,21:4 ,114-126,(2006). (Econlit)

Ince H and T.B. Trafalis, Kernel principal component analysis and support vector machines for stock price prediction, IIE Transactions, 39:6, 629-637, (2007). (SCI)

Ince H, Trafalis TB, Short term forecasting with support vector machines and application to stock price prediction, International Journal of General Systems 37:6, 677-687, (2008). (SCI)

Ince L, Sezen B, Saridogan E, Ince H, An evolutionary computing approach for the target motion analysis (TMA) problem for underwater tracks, Expert Systems with Applications 36:2, 3866-3879, (2009). (SCI)

Ince, H., Aktan, B.,A Comparison of Data Mining Techniques for Credit Scoring In Banking: A Managerial Perspective, Journal Of Business Economics And Management, 10(3), 233-240, (2009) (SSCI)

Koçoğlu, İ., İmamoğlu, S.Z., İnce, H., The Relationship Between Firm Intellectual Capital and the Competitive Advantage, Journal of Global Strategic Management, 6, (2009), 181-208.

Koçoğlu, İ., İmamoğlu, S.Z., İnce, H., “The Relationship Between Organizational Learning and Firm Performance: The Mediating Roles of Innovation and TQM”, Journal of Global Strategic Management, 9, (2011): 72-88.

İnce, H., Çemberci M., The Effect Of Inter Firm Knowledge Sharing On Supply Chain And Firm Performance: A Conceptual Model Proposal, Journal of Global Strategic Management, 9, (2011): 50-61.

Koçoğlu, İ., İmamoğlu, S.Z., İnce, H., “Inter-organizational Relationships in Enhancing Information Sharing: The Role of Trust and Commitment”, The Business Review, Cambridge, 18(2), (2011), 115-123.

İmamoğlu, S.Z., Koçoğlu, İ., İnce, H., Keskin, H., Polat, M., Akgün, A.E. “Hatalardan Öğrenme ve Krize Hazırlıklı Olma Arasındaki İlişki: Örgütsel Değişimin Belirleyicileri”, Amme İdaresi Dergisi, 46 (3), 2013, 167-189 (SSCI).

İmamoğlu Salih Zeki,İnce Hüseyin,Karaköse Mehmet Ali (2016). The Effect of Potential Absorptive Capacity and Innovation on Competitive Advantage; A Model From Participative Leadership Perspective.,Journal of Global Strategic Management, 10(1), 43-54.

İnce Hüseyin,Andac Sahinbey Ozkan (2015).; The role of supply chain collaboration on sustainable supply chain management performance. Journal of Management, Marketing and Logistics, 2(3), 223-231.

Sağbaş Murat,İnce Hüseyin (2015).; SUPPLY CHAINS AND INFORMATION TECHNOLOGIES.; INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES(5), 87-113.

İnce Hüseyin (2014). Short term stock selection with case based reasoning technique.; Applied Soft Computing, 22, 205-212.

Akgün Ali Ekber,İnce Hüseyin,İmamoğlu Salih Zeki,Keskin Halit,Koçoğlu İpek (2014).; The mediator role of learning capability and business innovativeness between total quality management and financial
performance. International Journal of Production Research, 52(3), 888-901.

Ince Huseyin , Imamoglu Salih Zeki , Keskin Halit (2013). COMPARING SELF ORGANIZING MAPS WITH K MEANS CLUSTERING AN APPLICATIONTO CUSTOMER PROFILING. JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZIUNIVERSITY, 28(4), 723-731.

DOKTORA

SAĞBAŞ MURAT, (2015). Tedarik zinciri yönetiminde bilgi teknolojileri, çeviklik ve entegrasyonun operasyonel ve finansal performansa etkisi, Beykent Üniversitesi;Sosyal Bilimler Enstitüsü;İşletme Yönetimi Anabilim Dalı

ÇEMBERCİ MURAT, (2011). Tedarik zinciri yönetimi performansının göstergeleri ve firma performansı üzerine etkileri: Kavramsal model önerisi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü;Sosyal Bilimler;Enstitüsü;İşletme Anabilim Dalı

YÜKSEK LİSANS

KUTLU BÜŞRA, (2014). Bilişim sistemleri başarısını etkileyen faktörler: Banka çalışanları üzerine bir uygulama, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü;Sosyal Bilimler Enstitüsü;İşletme Anabilim Dalı

CEBECİ ALİ FEHİM, (2014). A comparative analysis of classical models and artificial intelligence based models in forecasting exchange rates, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü;Sosyal Bilimler Enstitüsü;İktisat Anabilim Dalı

ERSEZER FİLİZ, (2012). ERP ve tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının rekabet avantajı ve örgütsel performans üzerine etkileri, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü;Sosyal Bilimler Enstitüsü;Strateji Bilimi Anabilim Dalı

KUL BEKİR, (2011). Kalite ve inovasyon performansının belirlenmesinde toplam kalite yönetimi ve teknoloji/AR-GE yönetiminin entegrasyonu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü; Sosyal Bilimler Enstitüsü;Strateji Bilimi Anabilim Dalı</span>

TUTAL EROL, (2011). Veri madenciliği teknikleri ile döviz kuru tahmini, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü;Sosyal Bilimler Enstitüsü;İşletme Anabilim Dalı

ERSAN GAMZE, (2011). Türkiye'nin rekabet gücünün ve inovasyon performansının AB ve OECD ülkeleri içerisinde iyi örnekler oluşturan ülkeler ile karşılaştırılması, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü; Sosyal Bilimler Enstitüsü;Strateji Bilimi Anabilim Dalı</span>

GÖZTEPE HAKAN, (2009). Öğrenen organizasyon dinamiklerinin toplam kalite yönetimi, inovasyon ve organizasyon performansına etkileri, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü;Sosyal Bilimler Enstitüsü;İşletme Anabilim Dalı</span>

KARA EMİRHAN, (2009). Yerel yönetimlerde EFQM mükemmellik modelinin uygulanması, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü;Sosyal Bilimler Enstitüsü;Strateji Bilimi Anabilim Dalı

SANCAK SERDAR, (2008). Saldırı tespit sistemleri tekniklerinin karşılaştırılması, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü;Sosyal Bilimler Enstitüsü;Strateji Bilimi Anabilim Dalı

KERESTECİ YAVUZ SELİM, (2008). Kredi kartı kullanımında sahtecilik tespit sistemleri, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü;Sosyal Bilimler Enstitüsü;Strateji Bilimi Anabilim Dalı

ERDİNÇ ERKUT, (2005). Yapay sinir ağlarının portföy yönetiminde kullanılması, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü;Sosyal Bilimler Enstitüsü;İşletme Anabilim Dalı

GELGÖR UFUK BERAN, (2004). Stratejik dış kaynaklardan yararlanma uygulamasının işletme performansına etkisi ve bir araştırma, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü;Sosyal Bilimler Enstitüsü;İşletme Anabilim Dalı

  • Doktora: University of Oklahoma, School of Industrial Engineering, Industrial Engineering
  • Yüksek lisans: Case Western Reserve University, Weatherhead School of Management, Operations Research
  • Lisans: Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri