Prof. Dr. Halit YANIKKAYA
İktisat

Halit YANIKKAYA
Telefon
(262) 605 14 20/14 32
E-Posta
halityanikkayagtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 137
Çalışma alanları
Ekonomik Büyüme, Kalkınma Ekonomisi, Kurumsal İktisat, Uluslararası Ticaret

Yayımlanmış Kitaplar

 • Trade Openness, Financial Openness, and Economic Growth, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2009.
 • Avrupa Birliği Yolunda Esnaf ve Sanatkârlar (A. K. Çelebi, R. Gökbunar, A. A. Gülova ile), Ajansrenk, MESOB Yayınları: 3, Manisa, 2009.
 • Avrupa Birliği’nin Türkiye’li Geleceği: Umutlar ve Korkular (R. Gökbunar ve S. Cura ile), Nobel Yayın Evi, Ankara, Mart 2008.
 • Etkin Devlet ve Ekonomik Gelişme (R. Gökbunar ile), Odak Yayın Evi, Ankara, 2004.


Kitapta Bölümler

 • “The Role of Voluntary Organizations in Building Trust” (G. G. Sağlam ile), Sustainability Practices - Cases from Business and Charities, (der. M. Bulut, C. Korkut ve M. T. Akpınar), (pp. 6-23), TÜBA (Turkish Academy of Sciences), Ankara, 2023.
 • “Küresel Değer Zincirlerinin Bugünü ve Yarını Açısından Yapay Zekâ” (A. Altun ve Ö. Sebetçi ile), Yönetim Biliminde Yapay Zekâ, (der. S. Z. İmamoğlu, S. Erat ve H. İnce), (pp. 47-64), Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, Ekim 2023.
 • “Is the Global Economy on the Verge of Re-Globalization?” (A. Altun ile), International Trade: Past, Present and Future, (der. M. N. Rahman), (pp.1-18), Nova Science Publishers, 2023.
 • “Kamu Harcamalarının Özel Yatırımlar Üzerinde Dışlama Etkisi: Mit mi Gerçek mi?” (T. Turan ile), in Kamu Mali Politikaları Üzerine Ekonometrik Analizler - Stata Uygulamalı (pp. 35-60), DER Yayınevi, Ankara, Nisan 2022.
 • “Türkiye Ekonomisine Genel Bir Bakış” in Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, (ed. H. Yazıcı), (pp. 253-301), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, Ekim 2022.
 • “The Role of Global Value Chains in Circular Economy” (A. Altun ve P. Tat ile), Circular Economy and Sustainable Living, (ed. M. Bulut and C. Korkut), (pp. 45-100), TÜBA (Turkish Academy of Sciences), Ankara, 2022.
 • “Türkiye'de Orman Yangınlarının Turizm Üzerindeki Etkileri” (E. Kaymak ile), TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi), Orman Yangınları: Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri, (ed. T. Kavzoğlu), (pp. 319-340), TÜBA (Turkish Academy of Science), Ankara, 2021.
 • “Covid-19 Salgını Sürecinde Tarım Sektörü: Girdi-Çıktı Tabloları Üzerinden Bir Değerlendirme” (A. Altun ile), Covid-19 Ekseninde Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm, (der. A. Erdal ve S. Takmaz), (pp. 241-282). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2020.
 • “Mikrofinance and Poverty Reduction in Somaliland” (A. M. Hussein ile), Yeni Ekonomik Trendler ve İş Fırsatları, (der. M. Yüce, M. Miynat, A. V. Can ve Ş. Sakarya), (pp. 53-62), Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2019.
 • “Küresel Değer Zincirlerinde Türkiye’nin Değişen Pozisyonu” (A. Altun ile), Uluslararası Ticaret: Değer Zinciri, Pazar Yapıları ve Muhasebe Uygulamaları, (der. A. Kara ve R. Sayar), (pp. 1-33), Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2019.
 • “Competition in the Global Economy and Cultural Value Chains” (A. Altun ile), Political Economy: Institutions in a Global Economy, (der. M. Peter van der Hoek), (pp. 59-81). Forum for Economists International, Papendrecht, Netherlands, 2017.
 • “Do Agricultural Support Payments Raise Olive Oil Exports in Turkey?” (Z. Aktaş-Koral ile), Economic Issues: Crises, Finance, and Agriculture, (der. S, Koç, A. Anlar ve E. Öruç), (pp. 170-194). IJOPEC Publication, Londra, 2017.
 • “Tax Structure and Economic Growth: A GMM Analysis” (T. Turan ile), Social and Economic Dynamics of Development: Case Studies, (der. Savaş Çevik, Hamza Şimşek ve Harini Mitta), (pp. 107-114), IJOPEC Publication, Londra/İstanbul, 2016.
 • “Terörizmin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi”, Terör Ekonomisi, (der. A. R. Gökbunar, R. Gökbunar), (pp. 117-148), Beta Basım Yayım, İstanbul, Nisan 2010.
 • “Küresel Ekonomide Küçük İşletmelerin Yeri ve Önemi”, Kent Esnaf ve Zanaatkârlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri, (der. Kent Araştırma Merkezi), (pp. 73-96), İstanbul, Mayıs 2008.
 • “Kurumsal Faktörlerin Ekonomik Büyümeye Etkileri” (H. Karakayalı ile), Kurumsal İktisat, (der. C. C. Aktan), (pp. 135-157), SPK Kurumsal Araştırmalar Serisi, No: 2, Yayın: 194, Nisan 2006.

Yayımlanmış Makaleler

 • “Compliance with IMF Conditions and Economic Growth*” (T. Turan ve A. Evrensel ile), Economic Change and Restructuring, 2023, basım aşamasında.
 • “Do Lower Tariff Rates Promote Global Value Chain Participation?*” (A. Altun ve P. Tat ile), World Trade Review, 2023, basım aşamasında.
 • “The Early Impacts of Covid-19 on Production through Trade Shocks in Türkiye: An Analysis of International Production Chains” (A. Altun ve P. Tat ile), International Review of Economics and Management, 2023, 11(1), 17-34.
 • “Do Turkish Firms Benefit from GVC Participation?*” (A. Altun ve T. Turan ile), International Journal of Emerging Markets, 2023, basım aşamasında.
 • “The Power of Financial Incentives versus the Power of Suggestion*” (Z. Aktaş-Koral ve H. Çitçi ile), Sustainability, 2023, 15(4), 3652.
 • “An Empirical Analysis on the Impact of Investment Incentives to Regional Economic Growth in Turkey” (K. Altay ile), Economy of Regions, 2023, 19(3), 909-918.
 • “Does GVC Participation Boost High Technology Exports?*” (A. Altun, I. Avşar, ve T. Turan ile), Journal of International Development, 2023, 35, 820-837.
 • “Once Again ‘Smile Curve’: Is Chain Upgrading Possible?*” (A. Altun ve P. Tat ile), Review of Development Economics, 2023, 27(1), 62-88.
 • “The Effect of Educational Mismatch on The Turkish Manufacturing Industry” (P. Tat ile), International Journal of Education Economics and Development, 2023, 14(4), 413-436.
 • “The Impacts of Openness and Global Value Chains on the Performance of Turkish Sectors*” (A. Altun ve P. Tat ile), Panoeconomicus, 2022, basım aşamasında.
 • “Does the Complexity of GVC Participation Matter for Productivity and Output Growth?*” (A. Altun ve P. Tat ile), European Journal of Development Research, 2022, 34(4), 2038-2068.
 • “Economic Growth Effects of Public and Private Investment: Evidence from Dynamic Panel Estimation for Developed and Developing Countries*” (T. Turan ve H. A. Özer ile), Prague Economic Papers, 2021, 30(5), 613-631.
 • “Beyond Conventional Trade: Trade Openness Implications of Trade in Value Added*” (A. Altun ile), Singapore Economic Review, 2021, 66(4), 973-995.
 • “Implications of Participation in Global Value Chains for International Trade Network*” (H. Karaboğa ve A. Altun ile), Applied Economic Letters, Ağustos 2021, 28(14), 1169-1173.
 • “External Debt, Growth and Investment for Developing Countries: Some Evidence for the Debt Overhang Hypothesis*” (T. Turan ile), Portuguese Economic Journal, 2021, 20(3), 319-341.
 • “Does Capital Drain Reduce Total Factor Productivity in Developing Countries*” (A. Altun ile), Argumenta Oeconomia, 2020, (45)2, 53-75.
 • “South-South Trade and North-South TRade for Growth and Productivity: A Cross-Country Analysis for the CIS Countries” (A. Altun ile), Hacettepe İİBF Dergisi, 2020, 38(2), 387-410.
 • “The Impact of Global Value Chain Participation on Sectoral Growth and Productivity*” (A. Altun ile), Sustainability, 2020(12), 4848.
 • “Natural Resource Rents and Capital Accumulation Nexus: Do Resource Rents Raise Public Human and Physical Capital Expenditures? (T. Turan ile), Environmental Economics and Policy Studies, 2020(22), 449-466.
 • “Tax Structure and Economic Growth: Do Difference in Income Level and Government Effectiveness Matter?*” (T. Turan ile), Signapure Economic Review, 2020, 65(1), 217-237.
 • “Openness and Deindustrialization: A Turkish Case” (A. Altun ve P. Tat ile), Boğaziçi Journal, Review of Social Economic and Administrative Studies, 2019, 33(2), 1-25.
 • “Polity Stability, Economic Growth, and Investment: A Dynamic Panel Analysis” (T. Turan ile), Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 2019, 25(1),1-21.
 • “Impacts of Participation in Export Value Chains on TFP Growth” (A. Altun ile), Ege Akademik Bakış, 2019(1), 119-129.
 • “Curse or Blessing? An Empirical Re-examination of Natural Resource-Growth Nexus*” (T. Turan ile), The Journal of International Development, 2018, 30(8), 1455-1473.
 • “Assessing the Determinants of Customs-Related Transaction Costs in Turkey” (Z. Aktaş-Koral ile), Global Trade and Customs Journal, 13(10), 2018, 442-452.
 • “Profitability Comparison of Conventional Banks and Islamic Banks: A Dynamic Panel Data Approach*” (N. Gümüş ve U. Y. Pabuççu ile) Pacific-Basin Finance Journal, 2018, 48, 99-111.
 • “The Effectiveness of Investment Incentives in the Turkish Manufacturing Industry*” (H. Karaboğa ile), Prague Economic Papers, 2017, 26(6). 744-760.
 • “Revisiting the Determinants of Long Run Growth: Do Different Measures of Growth Rates Matter?" (A. Altun ile), The Empirical Economics Letters, 2017, 16(6), 591-596.
 • “Causes and solutions for the stagnation of Islamic Banking in Turkey” (Y. U. Pabuççu ile), ISRA International Journal of Islamic Finance, 2017, 9(1), 43-61.
 • “The Determinants of FDI in Transition Economies: A panel Data Analysis” (C. Gerni, M. K. Değer, O. S. Emsen, B. Kabadayı ile), Bandırma İİBF Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2015 Eylül, 13(3), 101-120.
 • “Petrol Fiyatlarının Enflasyona Geçişkenliği Değişti Mi?” (H. Kaya, D. Akgül ile), Central Bank Review, 2015, 15(3), 75-88.
 • “Tax Smoothing Hypothesis: A Turkish Case*” (T. Turan ve M. Karakaş ile), Panoeconomicus, 2014(4), 487-501.
 • “A Brief Analysis of the Tax Smoothing Hypothesis in Turkey*” (M. Karakaş ve T. Turan ile), The Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2014(42), 78-93.
 • “Impacts of Agricultural Supports on Exports of Individual Agricultural Products in Turkey” (Z. Aktaş-Koral ile), International Review of Economics and Management, 2013, 1(1), 1-37.
 • “Effects of real exchange rates and their volatilities on selected Turkish agricultural commodities*” (H. Kaya and M. Koçtürk ile), Agricultural Economics, 2013, 59(5), 235–245.
 • “Is Trade Liberalization a Solution to the Unemployment Problem*”, Portuguese Economic Journal, 2013, 12(1), 57-85.
 • “Institutions and the Impact of Government Spending on Growth*” (J. L. Butkiewicz ile), Journal of Applied Economics, 2011, 14(2), 319-341.
 • “Minerals, Openness, Institutions and Growth: An Empirical Analysis*” (J. L. Butkiewicz ile), Land Economics, 2010, 86(2), 313-328.
 • “The Determinants of Infant Mortality in Turkey: A Disaggregated Analysis*” (S. Selim ile), İktisat İsletme ve Finans, Bilgesel Yayıncılık, 2010, 25 (286), 61-88.
 • “Capital Account Openness, International Trade, and Economic Growth: A Cross-Country Empirical Investigation*” (J. L. Butkiewicz ile), Emerging Markets Finance and Trade, 2008, 44(2),15-38.
 • “Time-Consistent Polities and Growth in Developing Countries: An Empirical Analysis*” (J. L. Butkiewicz ile), Review of World Economics, 2007, 143(2), 306-323.
 • “Türkiye’de Vergi Ahlakını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma” (A. R. Gökbunar ve S. Selim ile), Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 2007, 18(63), 69-94.
 • “Institutional Quality and Economic Growth: Maintenance of the Rule of Law or Democratic Institutions, or Both?*” (J. L. Butkiewicz ile), Economic Modeling, 2006, 23(4), 648-661.
 • “The Impact of Sociopolitical Instability on Economic Growth: Analysis and Implications*” (J. L. Butkiewicz ile), Journal of Policy Modeling, 2005, 27(5), 629-645.
 • “The Effects of IMF and World Bank Lending on Long-Run Economic Growth: An Empirical Analysis*” (J. L. Butkiewicz ile), World Development, 2005, 33(3), 371-391.
 • “Savunma Harcamalarını Belirleyen Faktörler ve Ekonomik Büyümeye Etkileri” (R. Gökbunar ile), Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2004, 59(1), 159-179.
 • “The Effect of International Financial Intervention on Economic Growth: A Review of the Evidence” (R. Gökbunar ile), Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 2004, 22(1), 77-101.
 • “Import Demand for the United States: A Translog Cost Function Analysis”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 2004, 4(7), 145-155.
 • “Türkiye’de Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme: Her Zamankinden Daha Önemli” (R.Gökbunar ile) Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Kasım-Aralık 2004, 7(39), 12-26.
 • “Trade Openness and Economic Growth: A Cross-Country Empirical Investigation*”, Journal of Development Economics, 2003, 72(1), 57-89.
 • “Household Consumption Expenditures in Peru: A Test for the Permanent Income Hypothesis”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, 17(1-2), 65-73.
 • “Do Trade Restrictions Hurt Economic Growth in Countries?”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 2002, 17(1), 253-282.
 • “Beşeri Sermaye Birikiminin Ekonomik Büyüme Sürecindeki Rolü Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, İstatistik Araştırma Dergisi, 2002, 1(2), 287-306.
 • “Testing the Factor Price Equalization Theorem in the Sixteen European Countries”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2002, 18, 87-95.
 • “Long-Term Capital Flows and Their Effects on Economic Growth through International Trade”, Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Journal, Review of Social Economic and Administrative Studies, 2001, 15(2), 109-128.
 • “The Influence of Real Exchange Rates on Turkish Agricultural Exports”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, 69-80.
 • “Does Capital Account Liberalization Raise Long-Run Economic Growth?”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, 16(2), 133-148.
 • “Convergence: A Cross Country Empirical Analysis”, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2001, 7(1), 139-161.

* Social Sciences Citation Index (SSCI)’de bulunmaktadır.

Monografiler

 • “Trade Liberalization, Output Growth and Employment Growth: A Cross-Country Empirical Investigation”, The Intergovernmental Group on Monetary Affairs and Development (G-24), 2005, 54 sayfa.

Diğer Yayınlar

 • “2018 Yılında Türk Ekonomisi Ne Olacak?”, Bilimevi İktisat, 2018.
 • “15 Temmuz ve Devleti Yeniden İnşa Süreci”, 15 Temmuz Diriliş Destanı, (der. H. Okur), Semerkand Yayınları, İstanbul 2017, 68-71.
 • “15 Temmuz Darbe Teşebbüsü Sonrasında Türkiye Ekonomisi”, Tümsiad Ekonomi, Temmuz-Ağustos 2017, 52.
 • “On the Geographical Determinants of Bilateral Trade: ANFIS Approach” (M. H. Saka ve H. Karaboğa ile), değerlendirilme aşamasında.
 • “Are SMEs Really More Productive with Fewer Jobs?” (A. Altun ve T. Turan ile), değerlendirilme aşamasında.
 • “The Role of Covid-19 Policy Responses on GVC Participation: The Turkish Experince” (A. Altun ve P. Tat ile), değerlendirilme aşamasında.
 • “The Impacts of Matching Contributions on Retirement Savings: Evidence from a Quasi-Natural Experiment in Turkey” (S. H. Çitçi ile), değerlendirilme aşamasında.
 • “Matching Contribution and Temptation: Evidence from Turkey” (S. H. Çitçi ile), değerlendirilme aşamasında.
 • “Are Tariffs Always Bad for Growth Evidence from Cross-Sectoral Analysis” (A. Altun ve P. Tat ile), değerlendirilme aşamasında.
 • “The Role of Global Value Chains in Outsourcing Greenhouse Gas Emissons” (A. Altun ve P. Tat ile), değerlendirilme aşamasında.
 • “Compliance with IMF Conditions and Government Education Spending” (T. Turan ve A. Evrensel ile), değerlendirilme aşamasında.
 • “The Impact of Hosting Syrian Refugees on Turkish Households’ Medical Expenditures” (A. Tirgil ve Z. B. Uğur ile), değerlendirilme aşamasında.
 • “The Past and the Future Trade Patterns of the MENA Region: The Pursuit of Growth” (A. Altun ve P. Tat ile), değerlendirilme aşamasında.
 • “Determinants of Labor Productivity of Turkish Manufacturing Sectors: The Role of Global Value Chain Participation” (A. Altun ve P. Tat ile), değerlendirilme aşamasında.
 • “The Impact of Rule of Law on Social Capital: Transplant Effect versus Legal Family” (G. Sağlam ile), değerlendirilme aşamasında.

Projeler

 • “Kişisel Deneyimler ve Bireysel Emeklilik Tasarrufları”, Yürütücü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001, Proje No: 222K023, Mayıs 2023 - Kasım 2024.
 • “Doğal Kaynaklar, Küresel Değer Zincirleri ve Sektörel Büyüme: EORA Veri Tabanından Kanıtlar”, Araştırmacı, Gebze Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2023-A-102-12, Temmuz 2023 - Temmuz 2024.
 • “Küresel Değer Zincirlerine Sektörel Katılım ve İnovasyon Sisteminin Sektörel Performansı”, Araştırmacı, Gebze Ticaret Odası, 2021-2022.
 • “Çayırova İlçesinde Kentsel Yaşam Kalitesini ve Kent Cazibesini Artırmaya Yönelik Stratejik Yol Haritası Hazırlanması”, Danışman, Gebze Teknik Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi Projesi, 2021-2022.
 • “Türkiye’de Bireysel Emeklilik Politikalarının Sistemdeki Katılımcı Sayılarına ve Katkı Miktarlarına Etkisi”, Yürütücü, Gebze Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2021-A-102-12, Temmuz 2021 - Temmuz 2022.
 • “Üretim ve Küresel Değer Zinciri Uzunluklarının Endüstrilerin Sektörel Performansı Üzerindeki Etkileri”, Yürütücü, Gebze Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2020-A-102-22, Eylül 2020 - Eylül 2021.
 • “Tarihi Merkezlerde Yaratıcılık ve Girişimciliğin Gelişimi için İş İntübatörleri-LEARNING”, Danışman, İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Aralık 2008 - Aralık 2009.
Kongre/Sempozyumlar
 • “Does the FDI-Related GVC Differ from the Trade-Related GVC in Impact on Growth? The Role of Multinational Enterprises”, The 30th Conference on Economics - ICE-TEA2023, 16-18 Kasım 2023, Antalya, Türkiye.
 • “The Impact of Mineral Global Value Chains on Sectoral Value-Added Growth”, 3rd International Scientific Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management, 20 Eylül 2023, Batum, Gürcistan (Tam metin bildiri).
 • “Economic Growth Effects of IMF Programs”, International Conference on Eurasian Economies, 19-20 Eylül 2023, İzmir, Türkiye (Tam metin bildiri).
 • “Yapısal Dış Ticaret Açığımız: Küresel Değer Zincirleri Bir Fırsat Penceresi Sunuyor mu?”, Türkiye İktisat Kongresi, 19-20 Temmuz 2023, İzmir, Türkiye (Davetli Konuşmacı).
 • “Temptation and Saving Incentives”, IAREP-SABE 47th International Conference, 7-10 Haziran 2023, Nice, Fransa (Özet bildiri).
 • “The Past and the Future Trade Patterns of the MENA Region: The Pursuit of Growth”, Economic Research Forum, 29th Annual Conference 4-6 Mayıs 2023, Kahire, Mısır (Tam metin bildiri).
 • “Yapısal Dış Ticaret Açığımız: Küresel Değer Zincirleri Bir Fırsat Penceresi Sunuyor mu?”, 100. Yılında İzmir İktisat Kongresi, 28-30 Nisan 2023, İzmir, Türkiye (Davetli Konuşmacı).
 • “Do Lower Tariffs Promote Global Value Chain Participation?”, The 43rd Middle East Economic Association (MEEA) / American Social Science Association (ASSA) Annual Meeting, 5-6 Ocak 2023, Beyrut, Lübnan (Tam metin bildiri).
 • “Do Lower Tariffs Promote Global Value Chain Participation?”, The Conference of the Journal China and World Economy, 10 Aralık 2022, Pekin, Çin (Tam metin bildiri).
 • “Are Tariffs Always Bad for Growth Evidence from Cross-Sectoral Analysis”, YouthEcon Graduate Seminar Program, 29 Ekim 2022.
 • “The Role of Global Value Chains in Outsourcing Greenhouse Gas Emissions”, IRES, Louvain Institute of Data Analysis and Modeling in Economics and Statistics, Universitè Catholique de Louvain, IRES Afternoon, 6 Ekim 2022, Louvain-la-Neuve, Belçika.
 • “The Productivity and Profitability Gains of the Top Turkish Industrial Enterprises from the Global Value Chains Participation”, International Conference on Eurasian Economies, 20-22 Eylül 2022, Bakü, Azerbaycan (En İyi Bildiri) (Tam metin bildiri).
 • “Are Tariffs Always Bad for Growth? Evidence from Cross-Sectoral Analysis”, European Trade Study Group, 23rd Annual Conference, 8-10 Eylül 2022, Groningen, Hollanda.
 • “The Impacts of Matching Contributions on Retirement Savings: Evidence from a Quasi-Natural Experiment in Turkey”, 8th International Conference of Economics, ICE-TEA2022, 1-4 Eylül 2022, Nevşehir, Türkiye.
 • “The Role of Voluntary Organizations in Building Trust”, TÜBA and AASSA Joint Symposium, 21-22 Mayıs 2022, ̇İstanbul, Türkiye (Tam metin bildiri).
 • “The Role of Global Value Chains in Outsourcing Greenhouse Gas Emissions”, Economic Research Forum, 28th Annual Conference, 26-30 Mart 2022, Giza, Mısır (En İyi Bildiri) (Tam metin bildiri).
 • “Osmanlı'dan Günümüze Kruumsal Değişim Sürecinde Ahlaki Çözülmenin Nedenleri Üzerine”, İstanbul İktisat Kongresi, 9-10 Kasım, 2021, İstanbul, Türkiye.
 • “The Role of Covid-19 Policy Responses on GVC Participation: The Turkish Experience”, Turkish Economic Association 21st National Economics Symposium, 5-7 Kasım, 2021, Eskişehir, Türkiye.
 • “The Impact of Global Value Chain Participation on Sectoral Growth and Productivity”, International Economic Association Online World Congress, 2-6 Temmuz 2021, Bali, Indonesia (Tam metin bildiri).
 • “Is the Global Economy on the Verge of Re-globalizaiton?”, 2nd SANEM International Development Conference (SIDC), 17-19 Haziran 2021, Dhaka, Bangladesh (Tam metin bildiri).
 • “The Impacts of COVID-19 on Production of Turkey: An Analysis of International Production Chains”, 7th International Conference of Economics, ICE-TEA2021, 9-11 Nisan 2021, Turkey.
 • “Is Simple Participation Enough or Deeper Participation in GVCs Necessary? Evidence from 40 Major Economies”, 19th International Conference of MEEA, 9-11 Ekim 2020, İstanbul, Türkiye.
 • “The Impacts of Production Lengths on Sectoral Perfromance: The Case of EU and US Industries”, International Conference ofn Economics, EconTR Conference, 10-12 Eylül 2020, Eskişehir, Türkiye.
 • “The Effects of Openness and Global Value Chains on the Perfomance of Turkish Sectors”, Economic Research Forum, 26th Annual Conference, 19 Ağustos 2020, Luksor, Mısır.
 • “To Participate or not to Participate in GVCs: Evidence from the Production and GVCs Lenghts of EU and US Industries”, Warsaw International Economic Meeting, 15th Annual Conference, 1-2 Temmuz 2020, Varşova, Polonya.
 • “Türkiye’de Uygulanan Yatırım ve Teşvik Politikalarının Bölgesle Ekonomik Büyümeye Etkisi: Düzey 3 Bölgeleri Bazında Ampirik Bir Analiz”, 6th Yıldız International Social Science Congress, 12-13 Aralık 2019, İstanbul, Türkiye.
 • “Trade Openness and Deindustrialization: A Turkish Case”, 20th Ulusal İktisat Sempozyumu, Türkiye Ekonomi Kurumu, 17-18 Ekim 2019, Adana, Türkiye.
 • “Do Natural Resource Rents Raise Public Education Expenditures?”, 5th International El Ruha Conference on Social Science, 3-5 Ekim 2019, Tunus.
 • “Trade Openness and Growth: New Evidence from Trade in Value Added Measures”, 8th International Conference ENTIME, 11-12 Nisan 2019, Gdansk, Polonya.
 • “The Role of Microfinance on Welfare and Poverty Reduction in Somaliland”, 5th International Economics and Business Congress, 11-13 Nisan 2019, Bursa, Türkiye.
 • “Impact of Foreign Direct Investment on Employment in Sudan“, 4th International Students Social Science Congress, 22-24 Kasım 2018, Nevşehir, Türkiye.
 • “The Effect of Educational Mismatch on the Total Factor Productivity of Turkish Industry Sector”, Turkish Economic Association International Conference on Economics, 1-3 Kasım 2018, Antalya, Türkiye.
 • “The Power of Financial Incentives versus the Power of Suggestion”, 13th Nordic Conference in Behavioral and Experimental Economics, 28-29 September 2018, Odense, Danimarka.
 • “Dynamics of World Trade Network”, 12th International Days of Statistics and Economics, 6-8 Eylül, 2018, Prag, Çek Cumhuriyeti
 • “Does External Debt Matter for Investment: Evidence from GMM”, International Conference on Eurasian Economies, 18-20 Mayıs 2018, Taşkent, Özbekistan.
 • “Türkiye’de Orta Gelir Tuzağı ve Kurumsal Değişim”, 3rd International Strategic Research Congress, 4 Mayıs 2018, Çorum, Türkiye (Davetli Konuşmacı).
 • “Uluslararası İkili Ticaretin Temel Belirleyicileri – ANFIS Yaklaşımı”, 3rd International Strategic Research Congress, 3-5 Mayıs 2018, Çorum, Türkiye.
 • “Is External Debt Harmful for Economic Growth?”, 2nd International Congress on Social Sciences, 23-25 March 2018, Al Quds, Filistin.
 • “The Profitability of Banks in the OIC Member Countries”, International Islam and Economics Symposium, 10-11 March 2018, İstanbul, Türkiye (Davetli Konuşmacı).
 • “Assessing the Determinants of Customs-Related Transaction Costs in Turkey”, 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 27-28 Ekim 2017, Viyana, Avusturya.
 • “Does Participation in Global Value Chains Raise Total Factor Productivity Growth?”, International Strategic Research Congress, 28 Eylül-1 Ekim 2017, Antalya, Türkiye (Davetli Konuşmacı).
 • “Curse or Blessing? A Re-Examination of Natural Resources-Growth Nexus”, International Social Sciences Congress, 18-24 Eylül 2017, Granada, İspanya.
 • “The Relationship Between FDI and Total Factor Productivity Growth in Developing Countries”, 3rd International Congress on Economics and Business, 19-23 Mayıs 2017, Novi Sad, Sırbistan.
 • “Impacts of Various Trade Flows on Growth and Productivity: A Cross-Country Analysis for CIS Countries”, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Türkistan Forumu III, 26-28 Nisan 2017, Türkistan, Kazakistan.
 • “Determination of the Factors Affecting Export Performance in Olive Oil Sector in Turkey”, European Congress for Economic Issues: Unregistered “Youth” Employment: Impacts, Policies, Remedies, and Local Practices, 30 Mart-1 Nisan 2017, Kocaeli, Türkiye.
 • “Tax Structure and Economic Growth: A GMM Analysis”, 7th International Conference of Political Economy, 28-30 Haziran 2016, İstanbul, Türkiye.
 • “Türk İmalat Sanayiinde Yatırım Teşviklerinin Etkinliği”, 2nd International Congress on Economıcs and Business, 30 Mayıs-3 Haziran 2016, Saraybosna, Bosna Hersek.
 • “Polity Stability, Economic Growth, and Investment: A Dynamic Panel Analysis”, 2nd International Congress on Economıcs, Finance and Energy, 16-18 Mayıs 2016, Almati, Kazakistan.
 • “Competition in the Global Economy and Cultural Value Chains”, 6th Global Conference, 18-21 Aralık 2015, Kuala Lumpur, Malezya.
 • “Determinants of Bank Margin of Islamic and Interest Based Banks”, 2nd International Islamic Economics and Finance Conference, 11-13 Eylül 2015, İstanbul, Türkiye.
 • “Institutions and the Impact of Government Spending on Growth”, Eastern Economic Association Annual Meeting, 27 Şubat-1 Mart 2009, New York, Amerika Birleşik Devletleri.
 • “Minerals, Openness, Institutions and Growth: An Empirical Analysis”, Canadian Economic Association Annual Meeting at the University of British Columbia, 6-9 Haziran 2008, Vancouver, Kanada.
 • “Time-Consistent Polities and Growth in Developing Countries: An Empirical Analysis”, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ekim 2006, Ankara, Türkiye.
 • “Infant Mortality in Turkey: A Zero-Inflated Negative Binomial Application”, 2nd International Conference on Business, Economics, and Management, 15-18 Haziran 2006, Yaşar Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • “Political Instability and Economic Growth: A Cross-Country Empirical Investigation”, 6th METU/ERC Conference on Economics, 11-14 Eylül 2002, Ankara, Türkiye.
 • “Kurumsal Altyapının Ülkelerin Ekonomik Büyümelerine Etkisi”, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bilgi ve Ekonomi Kongresi, 10-11 Mayıs 2002, Kocaeli, Türkiye.
 • “Beşeri Sermaye Birikiminin Ekonomik Büyüme Sürecindeki Rolü Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, T.C. Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü, İstatistik Araştırma Sempozyumu, 12-14 Kasım 2001, Ankara, Türkiye.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Vural, İ., (2023), “Çevresel Vergilerin Sera Gazı Emisyonları Üzerindeki Etkisi”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özvatan, S., (2022), “The Effect of GVCs on Manufaturing Value-Added and Employment”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Altay, K., (2020), “Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikalarının Bölgesel Ekonomik Büyümeye Etkisi”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Elamin, Z. A., (2019), “The Determinants of FDI in the League of Arab States”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hussein, A. M., (2019), “The Role of Microfinance on Welfare and Poverty Reduction in Somaliland”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karaboğa, H., (2014), “Impacts of Investment Incentives on Various Macroeconomic Variables in Turkey”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hergül, P., (2014), “Yerel Halkın Güçlendirilmesi için Uygulanan Yöntemler ve Kalkınmaya Etkileri: Türkiye İncelemesi”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aktaş-Koral, Z., (2013), “Impacts of Agricultural Supports on Export of Individual Agricultural Products in Turkey”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cem, Ö., (2010), “Eloktronik Ticaret ve KOBİ’lerin Rekabet Gücü”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Can, H. Ö., (2008), “Dış Ticaret Politikalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği”, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Karaboğa, H., (2022), “A Spatial Approach to Trade and Economic Growth”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tat, P., (2022), “Essays on Sectoral Trade Policies”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Altun, A., (2017), “Global Value Chains and Their Macroeconomic Effects”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pabuççu, Y. U., (2017), “Evaluation of Bank Spread Differences between Conventional and Participation Banks”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akgül, D., (2015), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Petrol Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Devam Eden Lisansüstü Tez Danışmanlıkları

 • Aktaş Koral Z., “Essays on Saving Policies in Turkey”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, Doktora.
 • Sağlam, G., “Essays on Social Capital”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021, Doktora.
 • Asrav, E. A. “Essays on Individual Pension System and Public Finance”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023, Doktora.
 • Altay, K. “Essays on Greenhouse Gases and Government Incentives”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023, Doktora.
 • Akıncıoğlu, E., “İstanbul Şer'iyye Sicillilerinin Muhasebe Kayıtları Işığında Vakıfların Nakit İşletme Yöntemleri”, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021, Yüksek Lisans.
 • Doktora: University of Delaware, İktisat, 2001
 • Yüksek lisans: University of Delaware, İktisat, 1997
 • Lisans: Gazi Üniversitesi, İktisat, 1993
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum