gtu_logo

Prof. Dr. Taner TURAN
İktisat

Taner TURAN
Telefon
(262) 605 14 82
E-Posta
tturan@gtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 139
Çalışma alanları
Makro İktisat, Parasal İktisat, Maliye Politikası, Uygulamalı Ekonomi

SSCI KAPSAMINDAKİ YAYINLAR

YANIKKAYA, H. ve TURAN, T. (2018). Curse or Blessing? An Empirical Re-examination of Natural Resource-Growth Nexus,Journal of International Development, 30(8), 1455-1473.

TURAN, T. ve KARAKAS, M. (2018). Asymmetries in Twin Deficit Hypothesis: Evidence from CEE countries, Ekonomicky Casopis, 66 (6), 580-597.

VAROL İYİDOĞAN, P ve TURAN, T. (2018). Current Account Sustainability: A Non-Linear Comparative Empirical Overview, Panoeconomicus, 65(4), 396-410.

YANIKKAYA, H. ve TURAN, T. Tax Structure and Economic Growth: Do Differences in Income Level and Government Effectiveness Matter?,The Singapore Economic Review, forthcoming.

TURAN, T. ve VAROL IYIDOGAN, P. (2017), Growth Volatility and Government Expenditure in Low and Middle Income Countries: A Dynamic Panel Analysis, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 51, 123-138.

VAROL IYIDOĞAN, P. ve TURAN T. (2017), Government Size and Economic Growth in Turkey: A Threshold Regression Analysis, Prague Economic Papers, 26(2), 142-154.

TURAN, T. ve KARAKAS, M. (2016), The Effect of Trade Openness and Income on the Size of a Government, Transylvanian Review of Administrative Sciences,47, 164-178.

TURAN, T. (2015), The Causal Relationship between Current Account and Financial Account Balance in Selected CEE Countries, Ekonomicky Casopis, 63(9), 959-974.

TURAN, T., KARAKAS, M. ve YANIKKAYA, H. (2014), Tax Smoothing Hypothesis: A Turkish Case, Panoeconomicus, 4, 487-501.

KARAKAS, M., TURAN, T. ve YANIKKAYA, H. (2014), A Brief Analysis of Tax Smoothing Hypothesis in Turkey, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 42, 78-93.

ULUSLARARASI ve ALAN ENDEKSİNDE TARANAN YAYINLAR

YANIKKAYA, H. ve TURAN, T. (2019). Polity Stability, Economic Growth, and Investment: A Dynamic Panel Analysis, Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 25 (1).

TURAN, T., KARAKAŞ, M. ve ÖZER, H.A. (2018). Askeri Harcamalar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi, Maliye Dergisi, 175, 140-153.

TURAN, T. ve KARAKAS, M. (2018), Devlet Harcamaları ve Gelirleri Arasındaki İlişki: Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı (NARDL), Sosyoekonomi, 26(36), 33-48.

TURAN, T. ve KARAKAŞ, M. (2017), İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı, Maliye Dergisi, 173,211- 227..

TURAN, T. ve KARAKAŞ, M. (2016), Cari Denge ve Finans Hesabı İlişkisi: Türkiye İçin Ampirik Bir Uygulama, Maliye Dergisi, 170, 45-58.

TURAN, T. ve ELMA, O.E. (2016), The Effect of Private Sector Balance on Government Budget: An Empirical Examination, Maliye ve Finans Yazıları, 105, 15-30.

TURAN, T. (2015), Türkiye’de Bütçe Dengesi ve Finans Hesabı Dengesi Arasında Bir İlişki Var Mı?, Yönetim ve Ekonomi Dergisi 22 (2),651-662.

TURAN, T. (2014), Hükümet Harcamalarında Konjonktürel Mandal Etkisi: Türkiye Örneği, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 177-188.

CANGİR, N. ve TURAN, T. (2014), Politik İstikrarsızlığın Bütçe Dengesi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Maliye Dergisi, 166, 243-267.

TURAN, T. (2014), Optimal Size of Government in Turkey, International Journal of Economics and Finanical Issues, 4 (2), 286-294, 2014.

TURAN, T. ve CANGİR, N. (2014), Fiscal Adjustments and Stimuli: Turkish Case, Journal of Business, Economics and Finance, 3(1), 71-91.

TURAN, T. (2014), Konjonktür Yanlısı Maliye Politikası: Nedenler ve Önleyici Tedbirler, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 51 (590), 9-18.

TURAN, T. (2013), Türkiye’de Maliye Politikası Konjonktür Yanlısı Mı?, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 32 (2), 123-140.

TURAN, T. (2013), Cyclicality of Fiscal Policy in Turkey, The Empirical Economics Letters, 12 (11), 1219-1228.

TURAN, T. ve TELATAR, E. (2013), Türkiye İçin Sabit ve Zaman Değişken Katsayılı Ampirik Mali Kural Tahminleri, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 31 (1), 225-248.

TURAN, T. (2012), Optimal Maliye Politikası: Bir Literatür Taraması, Maliye Dergisi, 162, 411-429.

  • Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İktisat
  • Yüksek lisans: North Carolina State University, Economics
  • Lisans: Gazi Üniversitesi, Kamu Yönetimi