gtu_logo

Arş. Gör. Zeynep AKTAŞ KORAL
İktisat

Zeynep AKTAŞ KORAL
Telefon
(262) 605 14 42
E-Posta
zeynepaktas@gtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 132
Çalışma alanları
Uluslararası Ticaret, Ekonomik Büyüme, İktisadi Kalkınma

Yayınlanmış Makaleler

Yanıkkaya, H. and Aktaş Koral Z. (2013) “Impacts of Agricultural Supports on Exports of Individual
Agricultural Products in Turkey” International Review of Economics and Management, 1:1, 1-37.

Kitapta Bölümler

Kantarcı, H.B. ve Aktaş Koral Z. (2014) "Türkiye'de Özelleştirmenin Ekonomik ve Mali Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme" Prof. Dr. Fevzi Devrim'e Armağan, 349-357, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, İzmir, 2014.

Yanıkkaya, H. ve Aktaş Koral Z. (2017) "Do Agricultural Support Payments Raise Olive Oil Exports in Turkey?" A. Anlar, E. Öruç and S. Koç, Editors. Economic Issues Crisis, Finances and Agriculture, Ijopec Publication.

Konferanslar

Determination of the Factors Affecting Export Performance in Olive Oil Sector in Turkey, European Congress on Economic Issues, 30 Mart - 01 Nisan 2017, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

  • Doktora:
  • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, SBE, İktisat, 2013
  • Lisans: Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Uluslararası Ticaret, 2009