gtu_logo

Doç. Dr. İlhan ÇAM
İşletme

İlhan ÇAM
Telefon
(262) 605 14 63
E-Posta
icam@gtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 233
Çalışma alanları
-Kurumsal Finans -Kurumsal Sürdürülebilirlik (ESG) -Finansal Okuryazarlık -Finansal Analiz -Firma Değerlemesi

JOURNAL ARTICLES (MAKALELER)

# Social Sciences Citation Index (SSCI)

1. Gökhan ÖZER, Nagihan AKTAŞ, İlhan ÇAM, (2024). "Corporate environmental, social, and governance activities and financial reporting quality: An international investigation"Borsa Istanbul Review, upcoming.(Q1)

2. İlhan ÇAM et al., (2024). "The effect of the investment decisions of telecommunications firms on their financial performance during the COVID-19 pandemic"Empirical Economics, 66, 2007–2047.(Q2)

3.İlhan ÇAM, Gökhan ÖZER, (2022). "The influence of country governance on the capital structure and investment financing decisions of firms: an international investigation" Borsa Istanbul Review, 22(2), 257-271.(Q1)

4. İlhan ÇAM, Gökhan ÖZER, (2021). "Institutional quality and corporate financing decisions around the world" The North American Journal of Economics and Finance, 57(July 2021).(Q2)

5. Gökhan ÖZER, İlhan ÇAM, (2021). "Financing decisions of firms: the roles of legal systems, shareholder rights and creditor rights"Accounting and Finance, 61(2), 2717-2757.(Q3)

# ESCI - Scopus

1. Kevser Şimşek, Nisa Tuğrul Önal, İlhan Çam, et al. (2024). A Novel Method for Modeling and Predicting Transportation Data Via Multideep Assessment Methodology and Fractional Calculus. Transport and Telecommunication Journal, 25(2), 136-149.

2. Gökhan ÖZER, Nagihan AKTAŞ, İlhan ÇAM, (2023). "Environmental, social, and governance (ESG) scores and financial performance of publicly listed companies in Turkey"Eskisehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences, 18(2), 337-353.

3. İlhan ÇAM, Gökhan ÖZER, Muhammet KOCAMAN, Sedat ÇEREZ, (2023). "Petrol fiyatı volatilitesi ve kurumsal nakit bulundurma politikası: BIST'te ampirik bir uygulama"Maliye Dergisi, 184, 74-91.

4.İlhan ÇAM, Gökhan ÖZER (2022). "Intellectual capital and firma value: an investigation of Turkish manufacturing companies", Istanbul Business Research, 51(1), 257-277.

5.Gökhan ÖZER, İlhan ÇAM, Nurullah OKUR (2022). "Determinants of becoming an M-A acquirer or target: evidence from the US insurance industry",Journal of Capital Markets Studies, 6(2), 203-218.

6.Güler ARAS, İlhan ÇAM, Bilal Zavalsız, Serkan Keskin, (2018). "Fama-French çok faktör varlık fiyatlama modellerinin performanslarının karşılaştırılması: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama"Istanbul Business Research, 47(2), 183-207.

OTHER PAPERS (DİĞER ÇALIŞMALAR)

YÖK Akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?user=8f1wRP4AAAAJ

Yüksek Lisans

Rabia Çolak (2024),"İşletmelerin Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) Performanslarının Yatırım Finansmanı Kararlarına Etkisi: BİST Üzerine İnceleme".

Boğaçhan Sertuğ Gümüşçü (2024),"Firmaların Nakit Tutma Düzeylerini Etkileyen Faktörler: BİST'te Sektörler Arası Bir Karşılaştırma".

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Muhasebe ve Finansman BD (2016 - 2021)
    - Post-Doc: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilişim Uygulamaları ABD (Disiplinlerarasi) (2021-2022)
  • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Muhasebe ve Finansman BD (2013 - 2016)
  • Lisans: Selçuk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü (2008 - 2013)