gtu_logo

Arş. Gör. Nur Kardelen ÖZTÜRK
Şehir Ve Bölge Planlama

Nur Kardelen ÖZTÜRK
Telefon
(262) 262
E-Posta
nkardelenozturk@gtu.edu.tr
Ofis
M Blok, 107-2
Çalışma alanları
Bölge Planlana, Dayanıklılık, Kırsal Alan Planlaması, Kırsal Kalkınma, Göç Politikaları, Yaratıcı Endüstriler.

Yayınlar

Öztürk, N.K., Akgün, A.A. (2020). Rural Perspective on Rural-Urban Migration: A Systemic Literature Overview. In Andersen, L. S. (Ed.), Rural Areas: An Overview, (pp. 1-25). Nova Publishers.

Öztürk, N.K., Akgün, A.A. (2019). Kırdan Kente Göç Kapsamında Kırsalın Rolü. Göç-Mekan-Siyaset, TMMOB.

Ulusal Bildiriler

Öztürk, N.K., Akgün, A.A. (2019). Ulusal Kırsal Stratejilerin Kırsal Alanların Dayanıklılığı ile İlişkisi: Türkiye Örneği. 1. Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, 2019, YTÜ

  • Doktora:
  • Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı, 2017-2021
  • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2012-2017