gtu_logo

Dr. Öğr. Üyesi Yaşasın ERYILMAZ
Şehir Ve Bölge Planlama

Yaşasın ERYILMAZ
Telefon
(262) 605 16 07
E-Posta
eyasasin@gtu.edu.tr
Ofis
M Blok, 207
Çalışma alanları
Kentsel Ulaştırma, Ulaştırma Ekonomisi, Kentsel Planlama, Bölge Planlama.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Salihoğlu T., Albayrak, A. N., Eryılmaz, Y., A method for the determination of urban transformation areas in Kocaeli. Land Use Policy, Available online 31 August 2021, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105708

Eryılmaz, Y.; Tezcan, H. O. Towards a compact macroform: commuter line optimization in Istanbul. Transportation Letters,1-16. http://dx.doi.org/10.1080/19427867.2017.1299345 . (Published online: 17 March 2017, SCIE,SSCI).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Albayrak A.N. , Eryılmaz Y. “Urban Growth in Sustainability Perspective”, 6th Conference on Civil,Architectural and Environmenteal Sciences, CAES 2017,Volume 2, 131-135, 13-15 Mart 2017, Dubai (BAE). ISBN 978-93-84422-42-4

Çelikhan S. , Eryılmaz Y., Şenkoğlu E. “Afet Öncesi Ve Sonrasında Yeşil Alanların (Hobi Bahçelerinin), Kullanımı İçin Bir Model Önerisi (AFHOBİ) ,Kocaeli 2015, 5th International Earthquake Symposium. 10-12- Haziran- 2015.

Eryılmaz Y. ,Ergün M., Effects Of Transportation Infrastructure Investments On Urban Development; Case of Istanbul, 2nd International Conference on Transportation Infrastructures, 4-6 August 2010, Sao Paulo,Brazil.

Eryılmaz, S.S., Cengiz, H., Eryılmaz, Y., The Urban Sprawl Model for an Affected Metropolis:Bursa – Istanbul Example, 44th ISoCaRP Congress 2008.

Cengiz, H., Eryılmaz, S. S., Eryılmaz, Y., The Importance of Cultural Tourism in the EU Integration Process,42nd ISoCaRP Congress 2006.

Akın, D., Sisiopiku V.P. ve Eryılmaz Y.,“Full-Integration of Istanbul's Metro System with Rubber-Tire Transit", Paper No: 1069, Proc. World Conference on Transport Research, WCTR’04,
202-203, Istanbul, Turkey, 2004.

Akın, D., Sisiopiku.P. V ve Eryılmaz Y., “Integration of Urban Transit Modes for Creating a Sustainable
Transportation System in Large Cities of Developing Countries”, Paper No: 1147, Proc. World Conference on Transport Research, WCTR’04, 206-207, Istanbul, Turkey, 2004

Akın, D. ve Eryılmaz Y., “An Innovative Approach for Estimating O-D Matrices Using Location Data
From Cell Phones And its Comparison with the Gravity Model in a GIS Environment”, Paper No: 1163, Proc. World Conference on Transport Research, WCTR’04, 926-927, Istanbul, Turkey, 2004

Akın, D., Hınıslıoğlu S., Eryılmaz Y.,ve Eryılmaz S., “Coordination of Urban Mass Transportation Models for More Livable Cities,” Proc. 1st LIVENARCH International Conference: Livable Environments Architecture, Liarpaper-085, 261-269, Karadeniz Technical University, Trabzon, 2001.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Fahjan Y., Pakdamar F., Eryılmaz Y., Kara F. İ.,(2015). "Afet Planlamasında Deprem Riski Belirsizliklerinin Değerlendirilmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 1(1-2), 21-39. ISSN: 2528-9640

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Yasin F.,Pakdamar F.,Kara F.İ,; Eryılmaz Y.,Eravcı B.,Baykal M., Yenilmez G., Yalçın D., Yanık K.(2015), Afet Yönetiminde Olası Depremler İçin “Afad-Red” Hasar Tahmin Sisteminin Kullanımı. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 14-16 Ekim 2015 – DEÜ – İZMİR

Eryılmaz, S.S., Eryılmaz, Y. “Ulaşım ve Kentsel Planlamanın Sağlıklı Yaşam Üzerine Etkisi” Kent ve Sağlık Sempozyumu, 07- 09 Haziran 2006, Bursa

Eryılmaz, Y.,- Eryılmaz, S.S., “Burdur İli Gelişiminde Temel Stratejiler”, I.Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005. Burdur.

Akın, D. ve Eryılmaz, Y. (2002). “Seyahat Dağılımı Modellemesinde Yeni Bir Model Önerisi ve Gravite (Çekim) Modeli İle Karşılaştırılması”. 2. CBS Sempozyumu. 30-31 Ekim 2002, İstanbul.

Akın, D. ve Eryılmaz, Y. “Yoldaki Yüksek Tansiyon Sebebi ve Artan Tehlike: Saldırgan Sürücü,” 1. Kentiçi Ulaşım Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 48-55, Makine Mühendisleri Odası, Cam Piramit, Antalya, 2001.

Akın, D. ve Eryılmaz, Y. “Trafik Güvenliği Analizlerinde GIS Kullanımı,” 1. Kentiçi Ulaşım Sempozyumu
Bildiriler Kitabı, 200-205, Makine Mühendisleri Odası, Cam Piramit Antalya, 2001.

Akın, D. ve Eryılmaz, Y. “Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Trafik Kaza Analizi,” Coğrafi Bilgi Sistemleri
Bilişim Günleri Bildiriler Kitabı, 155-164, İstanbul, 2001.

Çelikhan S.,Albayrak A., Eryılmaz, Y., Atasayan Ö.,Görgen F.,“Gelibolu Barış Parkı Ve Çanakkale
Köprüsü” 4. Ulaştırma Kongresi, Haziran 1998, Denizli.

Çelikhan S., Atasayan Ö., Eryılmaz, Y. “Geçmişten Geleceğe İstanbul’da Konut Politikaları ve Sınırlayıcıları”,2010 Yılının İstanbul’una Doğru Kent Zirvesi 1, 7 - 8 Haziran 1997, İstanbul

F. Diğer yayınlar :

Poster BİLDİRİ:

Çelikhan S., Eryılmaz S.S., Eryılmaz,Y., “Şehir, Bölge, Gelecek ve Entegrasyon”, 13. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi 11-12 Mart 2010, Yıldız, İstanbul

G. Ulusal dergilerde çıkan makaleler

Çelikhan S., Atasayan Ö. Albayrak A., Eryılmaz,Y.,“Şehir Ve Bölge Planlamasında Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasının Önemi Ve Standartlar-PUK Modeli”. İstanbul Sanayi Odası Dergisi Sayı 394, Aralık 1999.

Çelikhan S., Albayrak A., Eryılmaz, Y., Atasayan Ö. “İmar Uygulamalarının Anayasa Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, KTÜ Mezunları Vakfı Dergisi, Mayıs 1998.

Çelikhan S., Atasayan Ö., Eryılmaz, Y., Yılmaz İ., “Ekonomik Açıdan Etkili Bir Yönetim Modeli- Sigortalı Yerel Yönetim”. İstanbul Sanayi Odası Dergisi Sayı 393, Aralık 1998.

Kadeerhan R.,(2020), “20. Yüzyılda Yeni Şehirlerin Gelişim Süreçlerinin Analizi: Çin’in Shenzhen Şehri Örneği”, GTÜ Yüksek Lisans Tezi.

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Ulaştırma Programı
  • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Programı
  • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü