gtu_logo

Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÜNGÜR
Mimarlık

Erdem ÜNGÜR
Telefon
(262) -
E-Posta
eungur@gtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 1-16
Çalışma alanları
Mimari Tasarım ve Kuramı, Mimari Temsil, Kentsel Politika, Hafıza Çalışmaları
Detaylı özgeçmiş
Özgeçmiş.pdf

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Üngür, E. (2020) Edirnekapı Martyrs’ Cemetery: Towards a Therapeutic Forgetting, Diyâr, 1. Jg., 2/2020, s. 310–331, DOI: 10.5771/2625-9842-2020-2-310.</span>
 • Üngür, E. (2018) Kentsel Bir Omurganın Embriyosu: Londra Asfaltı, Mimarlık 403, s.44-49.
 • Üngür, E. (2018) Kentleşmeyi Gerçekleştiren Biyopolitik Bir Araç Olarak D-100 Karayolu, Mimarist 63, s.32-36.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 • Üngür, E. (2016) “The Embryo Of an Urban Backbone: The Istanbul London Road”. ARCHTHEO'16 X. International Theory Of Architecture Conference, Istanbul, s.127-134.
 • Üngür, E. (2016) Bigness: A Non-Existent Concept In Our Non-Existent Tool-Box, 5th World Conference On Design And Arts – WCDAE 2016, May 25-28, Skopje/Macedonia.
 • Akgün, A. & Üngür, E. (2013) “The Space of Tactics”. CUI’13 Contemporary Urban Issues Conference, Istanbul, s.16-27.
 • Üngür, E. (2012) “Contradiction and Ambiguity in Non Place: Non Place as a Transitional Spatial Concept”. Space and Place: Exploring Critical Issues Third Global Conference, Oxford.
 • Üngür, E. (2011) Space: The Undefinable Space of Architecture. ARCHTHEO`11 Conference, Istanbul, 1, s.132.
 • Sönmez, N.O.; Tekin,İ.; Üngür, E. (2011) Thinking by Design:Design as a Tool for Idea Development. ARCHTHEO`11 Conference, 2, s.460-475.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 • Üngür, E. (2015) “Contradiction and Ambiguity in Non-Place: Non-Place as a Transitional Spatial Concept”, Beyond the Postmodern: Space and Place for the Early 21st Century, (eds.) Harris Breslow, Antje Ziethen, INTER-DISCIPLINARY PRESS. ISBN: 978-1-84888-319-2.
 • Gülkaynak, I. & Üngür, E. (2014) “İstanbul Çöp Döngüsü”, Taarla: İstanbul İçin Öngörüler, (eds.) Ayşe Şentürer, Özlem Berber, Nurbin Paker, Aslıhan Şenel. İTÜ Vakfı, ISBN:9786054778850.

Diğer Yayınlar:

 • Üngür, E. (2023) Kahrolsun Bağzı "Şeyler: Üçüncü Türden Bir Mekân Olarak Şantiye. Betonart 76, s.64-68.
 • Modernlik ve Kalıcılık: Şehir, Mimarlık, Tasarım, Vittorio Magnago Lampugnani, çev. Turgut Saner, Erdem Üngür, Yort Kitap, 2021.
 • İmajlarla Düşünmek, Harun Farocki, çev. Erdem Üngür, Yort Kitap, 2020.
 • Üngür, E. (2019) Metrobüs: Dispozitif Ağında Ölürken, Gazete Duvar.
 • Üngür, E. (2019) Pe-Re-Ja Kolonya Fabrikası: İstanbul’da Sanayinin Desantralizasyonu ve Emek Gücünün Örgütlenmesi, Betonart 60, s.60-65.
 • Akgün, A. & Üngür, E. (2016) “Stüdyoda Taktik Mekan Denemeleri”, XXI, September 2016.
 • Üngür, E. (2013) Hayalet Yapılardan Hortlaklara: Taksim Topçu Kışlası Vakasının İmgeler Üzerinden Mekansal-politik Belirlenimi, Futuristika.
 • Gülkaynak, I. & Üngür, E. (2013) “What Does “Waste” Worth?”, New City Reader, 9, April 2013.
 • Arıkan, B., Çalışkan, Ö., Üngür, E. (2011) “Artık Çizmeyecegim, Bütün Kabahat Benim: Yasaklarımız mı Kaprislerimiz mi?”, Arredamento Mimarlık, 245, April 2011.
 • Üngür, E. (2010) “Beşiktaş’ta Neler Oluyor?”, Yenimimar Soru-Yanıt, May 2010.
 • Doktora: İTÜ Mimari Tasarım Programı
  Kentsel Bir Altyapının Biyopolitikası: D-100 Karayolu (2017)
  Tez Danışmanı: Prof.Dr. Arzu Erdem
 • Yüksek lisans: İTÜ Mimari Tasarım Programı
  Mekân Kavramının Disiplinlerarası Tarihsel Değişimi Üzerinden Mimarlık ve Mekân İlişkileri (2011)
  Tez Danışmanı: Doç.Dr. Nurbin Paker
 • Lisans: İTÜ Mimarlık