gtu_logo

Arş. Gör. Halil YILMAZ
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Halil YILMAZ
Telefon
(262) 605 2534
E-Posta
halil.yilmaz@gtu.edu.tr
Ofis
C2 Blok, 118
Çalışma alanları
Bakteri Genetiği, Biyoteknoloji, Endüstriyel Mikrobiyoloji,Sekonder Metabolit, Rekombinant DNA Teknolojisi,Moleküler Biyoloji ve Uygulamaları

Gebze Teknik Ünivrsitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri, 14-16 Mayıs 2018

Poster Başlığı: Protein Yıkımından Sorumlu LON Proteazın Streptomyces coelicolor A3(2)’de
Antibiyotik Üretimi Üzerine Etkisi

18. Uluslararası Actinomycetes Sempozyumu, 23-27 Mayıs 2017, Jeju/KORE

Poster Başlığı: Streptomyces coelicolor A3(2) “relA” ve “lon” Genlerinin Farklı Escherichia coli Mutantlarında Heterelog Ekspresyonu

Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri, 17-18 Mayıs 2017, Gebze/KOCAELİ

Poster Başlığı: Streptomyces coelicolor Pütatif “lon” Geninin Escherichia coli’de Klonlanması, Saflaştırılması ve Karakterize Edilmesi


  • Doktora:
  • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, 2016-
  • Lisans: Gebze Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 2011-2016