gtu_logo

Dr. Öğr. Üyesi Yosun MATER
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yosun MATER
Telefon
(262) 605 25 18 - 25 37
E-Posta
ymater@gtu.edu.tr
Ofis
C2 Blok, 113
Çalışma alanları
Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Glikobiyoloji, Transmisyon Elektron Mikroskobu
Detaylı özgeçmiş
CV-YMater 2022.pdf

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1. MATER YOSUN,Özdaş Şule (2018). The analysis of surface saccharide profiles through fluorescein-labelled lectins in a rat pancreatic tissue with established metabolic syndrome model. Turkish Journal of Biochemistry, 44(1), Doi: 10.1515/tjb-2017-0194 (Yayın No: 4254268)


2. MATER YOSUN, GÜL ŞEKER MİNE (2009). Assessment of Metal and Antibiotic-Resistance in Marine Bacteria Isolated from Izmit Bay and Bosphorus Entrance of Marmara and Black Sea, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 18(11a), 2192-2202. (Yayın No: 509826)


3. PEHLİVAN SACİDE, KOYUNCUOĞLU ÜLGÜN MERAL,PEHLİVAN MUSTAFA,İZZETOĞLU SAVAŞ,MATER YOSUN,ÇABUK METİN,Kırkali Ziya (2004). Premalignant lesions of the kidney share the some genetics changes as conventional renal cell carcinoma. World J. Urol, 22(2), 120-123, doi: 10.1007/s00345-003-0384-6 (Yayın No: 510149)


4. (SCI-EXP) Karaçalı Sabire, MATER YOSUN (2001). Fine Structural Demonstration of Anionic Sites on Streptococcal and Staphylococcal Envelopes by Cationic Dyes. Turkish J. of Med. Sci, 31(4), 291-295. (Yayın No: 510257)

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (CEPIEC, Crossref, DOAJ, EMBASE, EBSCOhost, Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate, NLM Catalog (PubMed), Scopus, Turkiye Citation Index, World Cat)

1. MATER YOSUN Demircan Günnur (2021). The Investigation of the Changes in the Surface Glycoconjugates Using Two Different Spheroid Models of Breast Cancer Cells and Availability Assessment of These Spheroid Models for Rapid Diagnosis. J. Exp. Clin. Med, 38(3), 266-271. doi: 10.52142/omujecm.38.3.11

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. DEMİRCAN GÜNNUR, MATER YOSUN (2019). İki farklı Meme Kanseri Hücre Hattında Floresan İşaretli Maackia amurensis-Lektin-1 ve Wheat Germ Aglutin’in Hücre Yüzey Glikan Profillerindeki Farklı Etkileri. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi (Kontrol No: 5072169)

2. MATER YOSUN, Taşdan Selçuk (2018). The Evaluation of Biological Remediation Potential of Bacteria Isolated from Marmara and Black Sea for Degradation of Crude Oil and Oil Derivatives. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 48, 100-111., Doi: 10.5222/TMCD.2018.100 (Kontrol No: 4254214)

3. Kılıç Sevda,KARAGÖZLÜ CEM,AKBULUT NECATİ,MATER YOSUN (2003). Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve Streptococcus salivarius subsp. thermophilus'un Eksopolisakkarit Oluşturma Özellikleri. Dünya Gıda(2003/1), 64-68. (Kontrol No: 510742)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. MATER YOSUN, Özdaş Şule, Demircan Günnur (2021). Spraque Dawley Türü Sağlıklı Sıçanların Karaciğer Dokusu Hücre Yüzeylerinde Sialik Asit Motiflerinin Flourescein İşaretli Lektinler Yardımıyla İrdelenmesi. 6th International Mediterranean Science and Engineering Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Paper ID: 111)
2. MATER YOSUN, Demircan Günnur (2020). İki Ve Üç Boyutlu Meme Kanseri Hücre Kültüründe Floresan İşaretli Wheat Germ Aglutin’in Hücre Yüzey Glikan Profillerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması. 5th International Mediterranean Science and Engineering Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Paper ID: 27)
3. MATER YOSUN, Özdaş Şule (2017). Metabolik Sendrom Modeli Uygulanmış ve Uygulanmamış Sıçan Pankreas Dokusu Hücre Yüzey Sialik Asit Birimlerinin Flourescein İşaretli Lektinler Yardımıyla İrdelenmesi. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3569460)
4. MATER YOSUN, DEMİRCAN GÜNNUR (2017). İki Farklı Meme Kanser Hücre Hattında Floresan İşaretli Maackia amurensis - Lektin 1’in Hücre Yüzey Glikan Profilleri Üzerine Etkisinin Analizi. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2017) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3814469)
5. MATER YOSUN, Özdaş Şule (2017). Yağlı Diyet Uygulanmış Sıçanlarda Pankreas Dokusu Hücre Hasarına Curcumin Etkisinin Flourescein İşaretli Yüzey Sialik Asitleri Yardımıyla İrdelenmesi.. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2017) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3814651)
6. MATER YOSUN, Taşdan Selçuk (2016). Marmara Denizi ve Karadeniz'den İzole Edilen Bakteriler Yardımıyla Petrol ve Petrol Türevlerinin Biyoremediasyonuna Yönelik Çalışmalar. 1.International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2016) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3502888)
7. MATER YOSUN (2016). Glance of Cytoskeleton of E.coli K92 ATCC35860 in TEM with Eosin and Negative Dye. 1. International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3502893)
8. MATER YOSUN, Özdaş Şule (2014). The Exemination with lectinLabelling Methods of Pancreatic Cells Surface Glycoconjugates Profiles By Tranmission Electron Microscopy. 18. International Microscopy Congress (IMC2014) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3502852)
9. MATER YOSUN, Kaya Dağıstanlı Fatma,Büyükkayalar Ceren (2011). Display of FtsZ in Bacterial Cytoskeletal System by Immune Fluorescence Staining Method. 10th Multinational Congress on Microscopy 2011 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:515156)
10. ÖZDEN ÇİFTÇİ YELDA, MATER YOSUN,İŞSEVER ÖZTÜRK SALİHA, Gümüşel Füsun (2008). Presentation about Gebze Institute of Technology Biology Department. SusChem Stakeholder and Brokage Event, Berlin, Germany (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:515365)

Ulusal billimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. MATER YOSUN (2020). Tasavvuf Kaynaklarında Kerâmet Ve Velâyet İlişkisi:Eşrefoğlu Rûmî (Ö. 874/1469-70 [?]) Divan’ı Örneğinde. 2.Ulusalararası Tasavvuf Araştırmaları Tez Atölyesi, Üsküdar Üniversitesi-İstanbul (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
2. MATER YOSUN (2019). Akşemseddin'in Mâddetü'l-Hayât Eserinde Canlı ve Canlılık Anlayışının Tasavvuf ve Biyoloji Açısından İrdelenmesi. 1.Ulusalararası Ebu’l Hasan Harakanî Sempozyumu Tasavvuf Araştırmaları Tez Atölyesi, Üsküdar Üniversitesi-İstanbul (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
3. MATER YOSUN (2019). Bazı Bakteri Türlerinde α 2-3 Sialik Asitlerin Transmisyon Elektron Mikroskobuyla Göreceli İrdelenmesi. 24.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5072193)
4. MATER YOSUN, DEMİRCAN GÜNNUR (2017). Floresan İşaretli Wheat Germ Agglutinin Yardımıyla İki Farklı Kanser Hücre Soyunda Hücre Yüzey Glikanlarının Analizi.. XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3814724)
5. MATER YOSUN,Özdaş Şule (2017). Sıçan Karaciğer Dokusunda Floresan İşaretli Lektinler ile Hücre Yüzey Glikanlarının Analizi.. XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3814786
6. MATER YOSUN, Özdaş Beyhan (2015). Metabolik sendrom Modeli Uygulanmış Sıçan Pankreas Dokusunda Yüzey Şeker Profillerinin Florescein İşaretli Lektinler Kullanılarak İrdelenmesi. 22. Ulusal Elektron Mikroskobi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3502870)
7. MATER YOSUN (2013). Bakteri Sitoiskelet T Sisteminin Transmisyon Elektron Mikroskobunda Görselleştirilmesinde Eosin Boyası ve Negatif Boyama Yöntemlerinin İrdelenmesi. Uluslararası Katılımlı 21.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:514449)
8. MATER YOSUN, İŞSEVER ÖZTÜRK SALİHA,Gümüşel Füsun,Karaçalı Sabire (2013). Rekombinant E. coli Sialiltransferazının Yapı İşlev İlişkilerinin Altın İşaretli Lektin Kullanılarak İrdelenmesi. Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Glikobiyoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:514608)
9. MATER YOSUN, Kaya Dağıstanlı Fatma, Büyükkayalar Ceren (2011). Bakteri Sitoiskelet Sisteminde FtsZ nin Gösterilmesi için Yeni Mikroskopik İşaretleme Yöntemleri. Uluslararası Katılımlı 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:514876)
10. MATER YOSUN, İŞSEVER ÖZTÜRK SALİHA,Gümüşel Füsun,Karaçalı Sabire (2005). Rekombinant E coli Sialiltransferazının Yapı İşlev İlişkilerinin Altın İşaretli Lektin Kullanılarak İrdelenmesi. Uluslararası Katılımlı 17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, TÜBİTAK Gebze (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:515525)
11. PEHLİVAN SACİDE, KOYUNCUOĞLU ÜLGÜN MERAL,İZZETOĞLU SAVAŞ,PEHLİVAN MUSTAFA, MATER YOSUN,Kırkali Ziya (2001). Böbreğin Renal Hücreli Kanserlerinde Mikrosatellit İnstabilite. Ulusal Kanser Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:515842
12. Kılıç Sevda, Karaçalı Sabire, MATER YOSUN (1998). EÜZFST Kefir Granüllerini oluşturan Mikroorganizmaların Tanımlanması ve Morfolojisinin Işık ve Elektron Mikroskobuyla İncelenmesi. V. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:516021)
13. MATER YOSUN (1996). Prokaryotik Hücrelerin Glikokalikslerinde Anyonik Bölgelerin Belirlenmesi. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:516186)
14. MATER YOSUN (1996). Pseudomonas aeruginosa nın Trake Epiteline Tutunmasında Sialik Asidin Rolü. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:516125)
15. UZTAN ALEV,DEVECİ REMZİYE,MATER YOSUN,Karaçalı Sabire (1994). Melanogryllus desertus (Orthoptera)’un Nöroendokrin Sisteminde Hücreiçi Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Tanımlanması. XII Ulusal Biyoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3501404)

Doktora

GÜL ŞEKER MİNE, (2009). Marmara denizi ve Karadeniz'den izole edilen bakterilerin saflaştırılması ve tanımlanması, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezleri

1. DİKKULAK ÇİSEL (2021) Denizlerimizden İzole Edilen Bakterilerin Karides Atıkları Kullanılarak Kitosan Üretim Kabiliyetlerinin İncelenmesi ve Kitosandan Hidrojel Oluşturulması. Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı (DEVAM EDİYOR)
2.BAYRAM ERTUĞRUL (2021) Denizlerimizden İzole Edilen Bakterilerle Kitosan Üretimi ve Kitosan İçeren Membranların Antibakteriyal Özelliklerinin Test Edilmesi ve Karşılaştırılması. Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı (DEVAM EDİYOR)
3. ADIYEKE MERVE (2020) Floresan İşaretli Lektin Kullanılarak MCF-7 ve MDA-MB-231 Meme Kanser Sferoidlerinin Karakterizasyonu, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı (BİTTİ 11.08.2020)
4. UYGUR TUĞÇE, (2016). Pankreas dokusunda hücre yüzeyine bağlı glikokonjugat profillerinin mikroskobik işaretleme yöntemleri ile irdelenmesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı. (BİTTİ-2016)
5. TAŞDAN SELÇUK, (2015). Marmara Denizi ve Karadeniz'den izole edilen bakteriler yardımıyla petrol ve petrol türevlerinin biyoremediasyonuna yönelik çalışmalar, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı. (BİTTİ-2015)
6. BÜYÜKKAYALAR CEREN, (2008). Olası bakteriyel hücre iskelet sisteminin immün floresan boyama yöntemi ile gösterilmesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. (BİTTİ-2008)

  • Doktora: Ege Üniversitesi-Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  • Yüksek lisans: Ege Üniversitesi
  • Lisans: Ege Üniversitesi