gtu_logo

Dr. Gülfem SOYDEMİR
Çevre Mühendisliği

Gülfem SOYDEMİR
Telefon
(262) 605 31 72
E-Posta
g.soydemir@gtu.edu.tr
Web sayfası
https://www.researchgate.net/profile/Gulfem_Soydemir
Ofis
Çevre, Z-48
Çalışma alanları
Mikroalgal Atıksu Arıtımı Mikroalg Üretimi Mikroalgal Biyoyakıt Üretim Teknolojileri Membran Prosesler

ULUSLARARASI YAYINLAR/JOURNAL ARTICLES:

 • Soydemir, G., Gurol, M. D., Hocaoglu, S. M., & Karagunduz, A., (2020) “Fouling mechanisms of membrane filtration of mixed microalgal biomass grown in wastewater”. Water
  Science and Technology
  , 81 (10) 2127-2139. http://doi.org/10.2166/wst.2020.268

 • Barışçı, S., Türkay, Ö., Ulusoy, E., Soydemir, G., Gül-Şeker, M., Dimoglo, A., (2018) “Electrochemical treatment of anti-cancer drug carboplatin on mixed-metal oxides and boron
  doped diamond electrodes: Density functional theory modelling and toxicity evaluation”. Journal of Hazardous Materials, 344:316-321. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2017.10.029

 • Dilaver, M., Murat-Hocaoglu, S., Soydemir, G., Dursun, M., Keskinler, B., Koyuncu, M., (2018) “Hot Wastewater Recovery by Using Ceramic Membrane Filtration and it's Reusability in Textile Industry”. Journal of Cleaner Production. 171:220-233.

 • Soydemir, G., Sen, U., Keris-Sen, U.D., Gurol, M.D., (2016) “Biodiesel production potential of mixed microalgal culture grown in domestic wastewater”. Bioprocess and Biosystems Engineering. 39 (1) 45–51.

 • Keris-Sen, U.D., Sen, U., Soydemir, G., Gurol, M.D., (2014) “An investigation of ultrasound effect on microalgal cell integrity and lipid extraction efficiency”. Bioresource Technology. 152:407-413.

 • Dizge, N., Soydemir, G., Bayar, S., Karagunduz, A., Keskinler, B., (2013) “Soluble Microbial Products removal profile and morphological assessment of submerged ultrafiltration membrane”. Journal of Membrane and Separation Technology. 2:153-162.

 • Dizge, N., Soydemir, G., Karagunduz, A., Keskinler, B., (2011) “Influence of type and pore size of membranes on cross flow microfiltration of biological suspension”. Journal of Membrane Science. 366 (1–2) 278-285.

ULUSLARARASI BİLDİRİLER/CONFERENCE PROCEEDING:

 • Dilaver, M., Murat-Hocaoglu, S., Soydemir, G., Dursun, M., “Hot wastewater and caustic soda recovery by using ceramic membrane ultrafiltration in the textile industry” Euromembrane 2018 Conference in Valencia, July 9 – 13 July 2018, pp:166-169.

 • Gurol, M.D., Soydemir, G., Sen, U.D., Say, N., Sen, U., “Biodiesel from microalgal biomass”, International Symposium on Molecular Chemistry, İstanbul/Turkey. 18-19 December 2014. pp. 27.

 • Say A.N., Bayar B., Soydemir G., Karagündüz A., Gurol M.D., “The use of Submerged Membrane Filtration for Production of Microalgal Biomass”, International Workshop MBR for Next Generation III, ISTANBUL, 17-18 December 2013. pp. 61-62.

 • Say, A.N., Sen, U., Sen, U.D., Soydemir, G., Gurol, M.D., “A continuous-flow membrane reactor for microalgae production from wastewater”, Young Algaeneers Symposium, Wageningen - The Netherlands. 14-16 June 2012, pp.11.

ULUSAL BİLDİRİLER / NATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS

 • Soydemir, G., Murat-Hocaoğlu, S., Karagündüz, A., Gürol, M.D., “Biyoyakıt Üretimi İçin Çapraz Akışlı Membran Filtrasyonu ile Atıksuda Yetiştirilen Mikroalgal Biyokütlenin Hasatlanması”, 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, KOCAELİ, 21-23 Eylül 2017, pp. 31.

 • Dilaver, M., Murat-Hocaoğlu, S., Soydemir, G., Dursun, M., “Seramik Membran Filtrasyonu ile Kostik Geri Kazanımı”, 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, KOCAELİ, 21-23 Eylül 2017, pp.69.

 • Dilaver M., Hocaoglu S.M., Soydemir G., Dursun M., “Endüstriyel Atıksuda Seramik Membran Filtasyonu ile Sıcak Su Geri Kazanımı”, Endüstriyel Atıksuların Membran Teknolojileri ile Arıtımı,
  Su/Ürün Geri Kazanımı ve Konsantre Yönetim Teknolojileri Çalıştayı, İSTANBUL, 18-20 Nisan 2017, pp.39-40.

 • Gurol, M.D., Soydemir, G., Keris-Sen, U., Say, N., Sen, U., “Mikroalglerden Biyoyakıt Üretim Potansiyeli”, Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı, SAMSUN, 28-29 Mayıs 2014, pp. 69-78.

 • Soydemir, G., Keris-Sen, U., Say, N., Sen, U., Gurol, M.D., “Atıksuda Üretilen Mikroalglerden Biyoyakıt Üretim Potansiyeli”, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, Eylül 2013, pp. 70.

 • Sen, U., Say, N., Keris-Sen, U., Soydemir, G., Gurol, M.D., “Atıksuda Mikroalglerden Biyokütle Üretimi”, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, Eylül 2013, pp. 69.

 • Sen, U., Keris-Sen, U., Soydemir, G., Say, N., Gurol, M.D., “Küresel Isınmaya Sebep Olan Karbondioksitin (CO2) Mikroalg Üretimiyle Tutulması”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu 7, KOCAELİ, Kasım 2012, pp. 65- 66.
 • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli (2016)
 • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli (2009)
 • Lisans: Trakya Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, (2002).
Dokrota Sonrası Çalışma: TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ(MAM)(2016-2020)