gtu_logo

Dr. Beyza ÖZGÜRSES
Çevre Mühendisliği

Beyza ÖZGÜRSES
Telefon
(262) 605 31 72
E-Posta
b.samuk@gtu.edu.tr
Ofis
Çevre, Z-48
Çalışma alanları
Elektrokimyasal yöntemler ile atıksu arıtımı, Atıksu arıtımı

YAYINLAR

1. ÖZGÜRSES Beyza, KABDAŞLI Nuray Işık, TÜNAY Olcay, KARPUZCU Mehmet (2012). Fluoride Abadement From Aluminium Surface Treatment Effluents By Electrocoagulation. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN. 1018-4619, 21, 10a, 3114-3121.

2. ÖZGÜRSES Beyza, KABDAŞLI Nuray Işık, KARPUZCU Mehmet (2011). Alümiyum Yüzey İşleme Endüstrisi Proses Atıksularından Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Florür Giderimi. İTÜ DERGİSİ/e. 1307-2021, 21, 2, 47-56.
3. ÖLMEZ HANCI Tuğba, ÖZGÜRSES Beyza, TÜNAY Olcay, KABDAŞLI Nuray Işık (2008).Treatment Of Antibiotic Formulation Wastewaters By Fenton Process. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES.1203-8407, 11, 3, 536-542.

4. TÜNAY Olcay, ÖZGÜRSES Beyza, ÖLMEZ HANCI Tuğba, KABDAŞLI Nuray Işık (2004).Application of Advanced Oxidation To Enhance Biodegradability Of Pharmaceutical Industry Wastewater. Fresenius Environmental Bulletin. 1018-4619, 13, 10, 965-968.

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

1. DEMİRBAŞ Erhan, ÖZGÜRSES Beyza, KOBYA Mehmet, AKYOL Abdurrahman (2014). The Treatment Of PhenolFormaldehyde Production Wastewater By Successive Electrochemical Processes. 2. nd International Conference On Recycling And Reuse. 04-06 Haziran (/Sözlü Sunum).

2. ÖZGÜRSES Beyza, KABDAŞLI Nuray Işık, TÜNAY Olcay, KARPUZCU Mehmet (2011). Fluoride Abatement From Aluminium Surface Treatment Effluents By Electrocoagulation. 16 The International Symposium On Environmental Pollution And Its Impact On Life In The Mediterranean Region. 24-27 Eylül (/Poster)

3. BAYAR Senem, ENGİN Güleda, YATMAZ Ayşe Pelin, ÖZGÜRSES Beyza (2005). Cyanide As a Micropollutant: Ecological Effects, Removal Technologies And A Case Study. X.Europen Ecological Congress. 8-13 Kasım (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

4. YATMAZ Hüseyin Cengiz, BAYAR Senem, ÖZGÜRSES Beyza (2005). Advanced Oxidation Processes For Treatment Of Pesticides In Water. X. Europen EcologicalCongress. 8-13 Kasım (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

5. ENGİN Güleda, YATMAZ Ayşe Pelin, SADIKLAR Kırca Buray, ÖZGÜRSES Beyza (2005). Sorry, It Is Limited. 1st Zero-m Conference On Sustainable Water Management. 15-16 Mart, 77-80 (/Sözlü Sunum)

6. ÖZGÜRSES Beyza, TÜNAY Olcay, KABDAŞLI Nuray Işık, ÖLMEZ HANCI Tuğba (2003). Application Of FentonProcess To Antibiotic Formulation Effluents, 3rd International Conference On Oxidation Technologies For Water And Wastewater Treatment. 18-22 Mayıs (/Poster)

ULUSAL BİLDİRİLER

1. ÖZGÜRSES Beyza, KABDAŞLI Nuray Işık, TÜNAY Olcay, KARPUZCU Mehmet (2012). Alüminyum Yüzey Isleme Atıksularından Kil Bazlı Agartma Topragı Ile Florür Giderimi. Itü 13. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu. 17-19 Ekim (/Sözlü Sunum)

2. BAYAR Senem, YATMAZ Ayşe Pelin, ÖZGÜRSES Beyza, KARPUZCU Mehmet (2006). Denizlerde Petrol Kirliliği. Türkiye de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu. 11-12 Mayıs, 379-382 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniveristesi Çevre Mühendisliği Bölümü
  • Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniveristesi Çevre Mühendisliği Bölümü
  • Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü