gtu_logo

Arş. Gör. Sultan AKDAĞ TÜRKAY
Çevre Mühendisliği

Sultan AKDAĞ TÜRKAY
Telefon
(262) 605 31 78
E-Posta
sakdag@gtu.edu.tr
Ofis
Çevre, ZL-03
Çalışma alanları
İleri oksidasyon prosesleri Sonokatalitik oksidasyon Fotokatalitik oksidasyon

Akdağ, S., Rad, T. S., Keyikoğlu, R., Orooji, Y., Yoon, Y., & Khataee, A. (2022). Peroxydisulfate-assisted sonocatalytic degradation of metribuzin by La-doped ZnFe layered double hydroxide. Ultrasonics Sonochemistry, 106236.

Akdağ, S., Keyikoğlu, R., Karagunduz, A., Keskinler, B., Khataee, A., & Yoon, Y. (2023). Recent advances in boron species removal and recovery using layered double hydroxides. Applied Clay Science, 106814.

Elektrokoagülasyon ile Boyarmadde Giderimi, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi. Çevre Mühendisliği Bölümü, Lisans Tezi, 2019

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi (2023-..)
  • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi (2020-2023)
  • Lisans: İstanbul Üniversitesi (2015-2019)