gtu_logo

Prof. Dr. Abdurrahman AKYOL
Çevre Mühendisliği

Abdurrahman AKYOL
Telefon
(262) 605 31 55
E-Posta
akyol@gtu.edu.tr
Web sayfası
abdurrahmanakyol@gmail.com
Ofis
Çevre, Z-31
Çalışma alanları
Atıksu arıtımı, İleri oksidasyon teknolojileri, Fotokimyasal oksidasyon, Fotokataliz üretimi, Elektrokimyasal prosesler, Elektrooksidan Arıtma Prosesleri Thin solid film, Fenton proses

A - Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

A1. Akyol Abdurrahman, Yatmaz Hüseyın Cengız, Bayramoglu Mahmut Rahım
(2004), Photocatalytic Decolorization of Remazol Red rr in Aqueous ZnO
Suspensions. Applied Catalysis B: Environmental, 54(1), 19-24., doi:
10.1016/j.apcatb.2004.05.021 (yayın no: 632146)

A2. YATMAZ Hüseyın Cengız, AKYOL Abdurrahman, BAYRAMOGLU Mahmut
Rahım (2004), Kinetics of the Photocatalytic Decolorization of an Azo
Reactive Dye in Aqueous ZnO Suspensions ,Industrial & Engineering
Chemistry Research, 43(19), 6035-6039., Doi: 10.1021/ie049921z (Yayın
No: 696225) 

A3. AKYOL Abdurrahman, BAYRAMOGLU Mahmut Rahım (2005),
Photocatalytic degradation of Remazol Red F3B using ZnO catalyst, Journal
of Hazardous Materıals, 124(1-3), 241-246., Doi:
10.1016/j.hazmat.2005.05.006 (Yayın No: 696140) 

A4. AKYOL Abdurrahman, BAYRAMOGLU Mahmut Rahım (2008), The
degradation of an azo dye in a batch slurry photocatalytic reactor. Chemical
Engineering and Processing: Process Intensification, 47(12), 2150-2156.,
Doi: 10.1016/j.cep.2007.11.002 (Yayın No: 696157)

A5. ARSLAN ALATON Idıl, KOBYA Mehmet, AKYOL Abdurrahman,
BAYRAMOGLU Mahmut Rahım (2009). Electrocoagulation of azo dye
production wastewater with iron electrodes process evaluation by multi
response central composite design. Coloration Technology, 125(4), 234-
241., Doi: 10.1111/j.1478-4408.2009.00202.x (Yayın No: 696043) 

A6. KOBYA Mehmet, DEMIRBAS Erhan, AKYOL Abdurrahman (2009).
Electrochemical treatment and operating cost analysis of textile wastewater
using sacrificial iron electrodes. Water Scıence and Technology , 60(9),
2261-2270. (Yayın No: 632150). 

A7. AKYOL Abdurrahman, BAYRAMOGLU Mahmut Rahım (2010). Preparation
and characterization of supported ZnO photocatalyst by zincate method.
Journal of Hazardous Materials, 175(1-3), 484-491., Doi:
10.1016/j.jhazmat.2009.10.031 (Yayın No: 696259).

A8. AKYOL Abdurrahman, BAYRAMOGLU Mahmut Rahım (2010).
Performance comparison of ZnO photocatalyst in various reactor systems.
Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 85, 1455-1462., Doi:
10.1002/jctb.2449 (Yayın No: 696498). 

A9. ARSLAN ALATON Idıl, Gürsoy B, AKYOL Abdurrahman, KOBYA Mehmet,
BAYRAMOGLU Mahmut Rahım (2010). Modeling and optimization of acid
dye manufacturing wastewater treatment with Fenton s reagent comparison
with electrocoagulation treatment results and effects on activated sludge
inhibition. Water Science & Technology, 62(1), 209-216., Doi:
10.2166/wst.2010.256 (Yayın No: 632144).
A10. AKYOL Abdurrahman, BAYRAMOGLU Mahmut Rahım (2010).
Photocatalytic performance of ZnO coated tubular reactor, Journal of
Hazardous Materials, 180(1-3),466-473, Doi:
10.1016/j.jhazmat.2010.04.053 (Yayın No: 696657). 

A11. GENGEÇ Erhan, KOBYA Mehmet, DEMIRBAS Erhan, AKYOL Abdurrahman,
OKTOR Kadrıye (2012). Optimization of baker s yeast wastewater using
response surface methodology byelectrocoagulation. Desalination, 286,
200-209., Doi: 10.1016/j.desal.2011.11.023 (Yayın No:696607).

A12. GENGEÇ Erhan, KOBYA Mehmet, DEMIRBAS Erhan, AKYOL Abdurrahman,
OKTOR Kadrıye (2012). Electrochemical treatment of Baker s yeast
wastewater containing melanoidin optimization through response surface
methodology. Water Science & Technology, 65(12), 2183-2190., Doi:
10.2166/wst.2012.130 (Yayın No: 632145) 

A13. AKYOL Abdurrahman (2012). Treatment of paint manufacturing
wastewater by electrocoagulation. Desalination, 285, 91-99. (Yayın No:
632735). 

A14. AKYOL Abdurrahman, CAN Orhan Taner, DEMIRBAS Erhan, KOBYA
Mehmet (2013). A comparative study of electrocoagulation and electro
Fenton for treatment of wastewater from liquid organic fertilizer plant.
Separatıon And Purıfıcatıon Technology , 112(1), 11-19.(Yayın No: 632147).

A15. KOBYA Mehmet, AKYOL Abdurrahman, DEMIRBAS Erhan, ÖNCEL Mehmet
Salım (2014). Removal of arsenic from drinking water by batch and
continuous electrocoagulation processes using hybrid Al Fe plate electrodes.
Environmental Progress & Sustainable Energy, 33(1), 131- 140., Doi:
10.1002/ep.11765 (Yayın No: 697032). 

A16. KOBYA Mehmet, ÖNCEL Mehmet Salim, DEMIRBAS Erhan, Sık Emrah,
AKYOL Abdurrahman, INCE Mahır (2014). The application of
electrocoagulation process for treatment of the red mud dam wastewater
from Bayer s process. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2(4),
2211-2220., Doi: 10.1016/j.jece.2014.09.008 (Yayın No: 2392935). 

A17. AKYOL Abdurrahman, CAN Orhan Taner, BAYRAMOGLU Mahmut Rahim
(2015). Treatment of hydroquinone by photochemical oxidation and
electrocoagulation combined process. Journal of Water Process Engineering,
8, 45-54., Doi: 10.1016/j.jwpe.2015.09.001 (Yayın No: 2392484)

A18*. AKYOL Abdurrahman (2019). Toxicity assessment and degradation of
benzoquinone by ZnO photocatalytyic oxidation process. Desalination and
Water Treatment, 137, 202-211., Doi: 10.5004/dwt.2019.23353 (Yayın No:
4477840). 

A19. YAMAN Cevat, KÜÇÜKAGA Yusuf, PALA Burcu, DELICE Gülsah, Korkut Nafiz
Eyüp, AKYOL Abdurrahman, KARA Serdar (2019). Enhancement of
landfill gas production and waste stabilisation by using geotextile filter in a
bioreactor landfills. International Journal of Global Warming, 17(1), 1-22.,
Doi: 10.1504/IJGW.2019.096757 (Yayın No: 4714471).

A20. AKYOL Abdurrahman, ÖZGÜRSES Beyza, KOBYA Mehmet, DEMIRBAS
Erhan (2019). Treatment of phenol formaldehyde production wastewater
by electrooxidation-electrofenton successive processes. Separation Science
and Technology, 1-14. (Yayın No: 6263814). 

A21. YILMAZ NAYIR Tülın, DINÇ Özge, KARA Serdar, AKYOL Abdurrahman,
DIMOGLO Anatolı (2020). Laundry wastewater treatment by peroxicoagulation. Desalination and Water Treatment, 182, 98-108., Doi:
10.5004/dwt.2020.25188 (Yayın No: 6214393). 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler : 

B1. Yagcıoglu Meltem, Omwene Philip Isaac, KERIS SEN Ülker Dıler,
KARAGÜNDÜZ Ahmet, NIKEREL Ilkem Emrah, AKYOL Abdurrahman,
KESKINLER Bülent,TOPAÇ SAGBAN Fatma Olcay, ERTAN fatma (2019).
Influence of Initial Lactic Acid Concentration On Succinic Acid Production.
2nd International Conference on Water Problems in the Mediterranean
Countries (WPMC 2019), 82 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5787124) 

B2. YAMAN Cevat, DELICE Gülsah, PALA Burcu, KÜÇÜKAGA Yusuf, KARA Serdar,
AKYOL Abdurrahman (2017). Landfıll Gas Productıon In Landfıll Bıoreactors
Contaınıng Munıcıpal Solıd Waste And Sewage Sludge. 3rd INTERNATIONAL
CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (ICOEST)
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4041016) 

B3. YILMAZ NAYIR Tülın, KARA Serdar, AKYOL Abdurrahman, YAMAN Cevat
(2017). Electrooxidation of Industrıal and Domestıc Wastewaters by Varıous
Electrodes. 3rd Internatıonal Conference on Envıronmental Scıence and
Technology (ICOEST) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4040868) 

B4. YAMAN Cevat, DELICE Gülsah, PALA Burcu, KÜÇÜKAGA Yusuf, KARA Serdar,
AKYOL Abdurrahman (2017). Varıatıon Of Leachate Qualıty In Pılot Scale
Landfıll Bıoreactor Contaınıng Munıcıpal Solıd Waste And Sewage. 3rd
Internatıonal Conference on Envıronmental Scıence and Technology
(ICOEST) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:4040963) 

B5. YAMAN Cevat, KÜÇÜKAGA Yusuf, AKYOL Abdurrahman, KARA Serdar
(2016). Bıogas Effıcıency Leachate Qualıty and Waste Stabılızatıon ın
Anaerobıc Landfıll Bıoreactors. ICOEST International Conference on Environmental Science and Technology, 28 September – 2 October 2016,
Belgrade, 43-43. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3400500) 

B6. KARA Serdar, YILMAZ NAYIR Tülın, AKYOL Abdurrahman, YAMAN Cevat
(2016). Electrooxıdatıon of Pretreated Transport Contaıner Washıng
Wastewater. ICOEST International Conference on Environmental Science
and Technology, 28 September – 2 October 2016, Belgrade, 36-36. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3400490) 

B7. AKYOL Abdurrahman, KARAOGLU Aybıke Gül, KARA Serdar, YAMAN Cevat
(2016). Effect of the Anode Electrode on Paracetamol Removal ın the
Electrooxıdatıon Ultrasound Hybrıd Process. ICOEST International
Conference on Environmental Science and Technology, 28 September – 2
October 2016, Belgrade, 44-44. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3400481) 

B8. KARAOGLU Aybıke Gül, AKYOL Abdurrahman (2016). Removal of
Paracetamol by Ultrasound and Electrooxıdatıon. International Conference
on Engineering and Natural Sciences (ICENS) 24 -28 May 2016 / Sarajevo
2016, 756-756. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3400510) 

B9. KOBYA Mehmet, DEMIRBAS Erhan, ÖNCEL Mehmet Salım, YILDIRIM Yılmaz,
Sık Emrah, GÖREN Aysegül Yagmur, AKYOL Abdurrahman (2014). Modeling
and optimization of arsenite removal from groundwater using Al ball anodes
by electrocoagulation process. 2nd international Conference on
Environmental Science and Technology – 2014 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:6356213) 

B10. GENGEÇ Erhan, KOBYA Mehmet, CAN Orhan Taner, AKYOL Abdurrahman
(2014). Photocatalytic Oxidation of Benzoquinone in Aqueous ZnO
Suspensions. 2nd International Conference on Recycling and Reuse (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6356244) 

B11. DEMIRBAS Erhan, ÖZGÜRSES Beyza, KOBYA Mehmet, AKYOL
Abdurrahman, CAN Orhan Taner (2014). The Treatment of phenol
formaldehyde Production wastewater by succesive Electrochemical
Processes. 2nd International Conference on Recycling and Reuse (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6356246) 

B12. M.Kobya, E.Sık, M.S.Oncel, E.Demirbas, A.Y. Goren, A. Akyol, Y. Yildirim
(2013). Removal of low concentration of As V from groundwater using an
air injected electrocoagulation reactor with iron ball anodes RSM modelling and optimization. International Conference on Environmental Science and
Technology, ICOEST’2013, Cappadocia (Tam Metin Bildiri/)(Yayın
No:707841) 

B13. M Kobya, E. Demirbas, M.T. Sensoy, A. Akyol, S. Askın (2012). Treatment
of exhausted dyebath effluents from textile dyeing process by continuous
electrocoagulation. International conference on recycling and reuse,
Istanbul, TURKEY, 341-342. (Özet Bildiri/)(Yayın No:707766) 

B14. Meral Topcu-Sulak, Abdurrahman Akyol, Erhan Demirbas, Mehmet Kobya,
(2012). Treatment of coolıng wastewaters from ıron and Steel ındustry by
electrocoagulatıon process. International Iron & Steel Symposium, Karabük,
Türkiye, 1087-1093. (Özet Bildiri/)(Yayın No:707802) 

B15. Olmez-Hanci T., Ozel B.D., Kobya M., Arslan-Alaton I., Akyol A. (2011).
Elucidation of the removal mechanism of NPEO in the textile preparation
effluent by the electrocoagulation process. 8th IWA International
Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, 661-668.
(Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:707681) 

B16. Gengeç E., Kobya M., Demirbas E., Akyol A., Oktor K. (2011). Response
surface Methodology for treatment of beaker s yeast wastewater by
electrocoagulation. 8th IWA International Symposium on Waste
Management Problems in Agro-Industries, 383-390. (Tam Metin
Bildiri/)(Yayın No:707562) 

B17. Idil ARSLAN-ALATON, B. Hande GÜRSOY, Abdurahman AKYOL, Mehmet
KOBYA, Mahmut BAYRAMOGLU (2009). Acid dye manufacturing wastewater
treatment with fenton s reagent and electrocoagulation process modelling
optimization and effects on activated sludge inhibition. 5th IWA Specialist
Conference / 10th IOA-EA3G Berlin Conference, Oxidation Technologies for
Water and WastewaterTreatment (Özet Bildiri/)(Yayın No:707345) 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 

D1. KOBYA Mehmet, DEMİRBAŞ Erhan, ÖNCEL Mehmet Salim, YILDIRIM Yılmaz,
Şık Emrah,A, Yağmur Gören, AKYOL Abdurrahman (2014). Modeling and
Optimization of Arsenite Removal from Groundwater Using Al Ball Anodes
by Electrocoagulation Process. Journal of Selcuk University Natural and
Applied Science, 803-811. (Kontrol No: 2393293).

D2. KOBYA Mehmet, DEMİRBAŞ Erhan, ÖNCEL Mehmet Salim, Gören A, Yağmur,
AKYOL Abdurrahman, YILDIRIM Yılmaz (2013). Removal of low
concentration of AsV from groundwater using an air injected
electrocoagulation reactor with iron ball anodes RSM modeling and
optimization. Journal of Selcuk University Natural and Applied
Science(2013), 37-47. (Kontrol No: 2393214). 

D3. AKYOL Abdurrahman, CAN Orhan Taner, DEMİRBAŞ Erhan, KOBYA Mehmet
(2012). Elektrokimyasal Proses ile Hümik Madde İçeren Sıvı Organik Gübre
Üretim Atıksularının Arıtımı. Sakarya Universitesi Fen Edebiyat Dergisi,
14(1), 95-103. (Kontrol No: 707899). 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
bildiriler: 

E1. YASAR Handenur, INCE Mahir, INCE Elif, AKYOL Abdurrahman,
BAYRAMOGLU Mahmut Rahim (2017). Ters Elektrodiyaliz ile Enerji Üretimi
ve Türkiye Potansiyeli. 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları
Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3995140). 

E2. OKUR Melike Ceren, AKYOL Abdurrahman (2017). Tekstil Atık Suyunun
Elektrooksidasyon Yöntemiyle Farklı Elektrotlar Kullanarak Yüksek Verimde
Arıtılması İle Optimizasyonu. Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu Tanıtım Günleri (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:6356311).

E3. KARAOGLU Aybike Gül, AKYOL Abdurrahman (2016). İlaç Etkin Maddesi
Parasetamolun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılabilirliginin Araştırılması.
Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü Araştırmalar
Sempozyumu Tanıtım Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:6356305). 

E4. Abdurrahman Akyol, Orhan Taner Can, Erhan Demirbas, Mehmet Kobya
(2012). Elektrokimyasal Proses ile Hümik Madde Içeren Sıvı Organik Gübre
Üretim Atıksularının Arıtımı. Türkiye I. Ulusal Humik Madde Kongresi (Tam
Metin Bildiri/)(Yayın No:722590). 

E5. A Akyol, M. Bayramoglu, M. Kobya (2009). ZnO film kaplı maddeler ile metil
oranj boyasının fotokatalitik bozundurulması. Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI, 151-155. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın
No:707946). 

E6. A. Akyol, M. Bayramoglu (2008). Kimyasal deposition yöntemiyle immobilize
ZnO hazırlanması ve fotokatalitik sistemde test edilmesi. ITÜ 11. Endüstriyel
Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (/)(Yayın No:708005). 

E7. Mehmet Tonay SENSOY, Mehmet KOBYA, Mahmut BAYRAMOGLU,
Abdurrahman AKYOL (2008). Tekstil atıksularının sürekli akıs
elektrokoagülasyon prosesi ile arıtımı. Çevre Sorunları Sempozyumu, 1312-
1320. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:708091). 

E8. Mehmet Tonay SENSOY, Mehmet KOBYA, Mahmut BAYRAMOGLU,
Abdurrahman AKYOL, (2008). Elektrokoagülasyon ile tekstil atıksularının
arıtımının yanıt yüzey metodu Rsm ile optimizasyonu. Çevre Sorunları
Sempozyumu, 393-401. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:708026). 

E9. Mahir INCE, Abdurrahman AKYOL, Mahmut BAYRAMOGLU (2007). Rem Red
F 3B boyasının ZnO ile fotokatalitik bozunmasında ultrasesin etkisi. Ulusal
Çevre Sempozyumu, 2007, MERSIN (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:708220). 

E10. A. Akyol, M. Bayramoglu (2004). Atıksulardaki azo reaktif tekstil boyaların
ZnO ile fotokatalitik bozunmasında dalga boyunun etkisi. Ulusal Kimya
Mühendisleri Kongresi, 244-245. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:708357). 

E11. A. Akyol, C. Yatmaz, M. Bayramoglu (2003). Tekstil boyar maddelerinin ZnO
ile fotokatalitik bozundurulması. Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri
Sempozyumu IV, 306-312. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:722339).
E12. A. Akyol, M. Ince, M. Bayramoglu (2003). Çevresel kirleticilerin arıtımında
ultrases ve fotokatalitik metodların kullanım potansiyeli. Türkiye'de Çevre
Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, 572-578.(/)(Yayın No:722452).

TEZLER

Yüksek Lisans

Boyar maddeler ve tekstil atıksularının fotokimyasal yöntemlerle arıtabilirliğinin araştırılması.


Doktora Tezi

Fotokatalitik oksidasyon prosesi için uygun ZnO tutuklama yöntemi ve reaktör konfigürasyonunun geliştirilmesi.

  • Doktora: GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
    Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Yüksek lisans: GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
    Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Lisans:
1. Atıksu Arıtma Çamurlarından Biyopolimer Elde Edilmesi İçin Ekstraksiyon
Yöntemleri Geliştirilmesi ve Atıktan Geri Kazanılan Biyopolimerden Nanofiber
Üretimi, Tübitak 1001, Araştırmacı, 01/02/2020 (Devam Ediyor)

2. Endüstriyel Çamaşırhanelerde Atıksuyun Geri Kazanımına Yönelik Arıtım
Süreçlerinin Geliştirilmesi, Tübitak 1003, 15/09/2017 (Devam Ediyor)
3. TNT’nin İleri İndirgenme Prosesi İle Arıtımı, Tübitak 1002, 22/12/2019
(Devam Ediyor),

4. Elektrokoagülasyon İle Sulardan Arsenik Giderimi Proses Geliştirme ve Proses
Optimizasyonu, Tübitak 1001, Araştırmacı, 15/01/2012 - 15/01/2014.

5. Endüstriyel atıksuların arıtılması için elektrokimyasal reaktör geliştirilmesi,
Tübitak 1001, Araştırmacı, 01/07/2005 - 01/07/2008.

6. ZnO ince film fotokatalizör hazırlanması ve endüstriyel atıksu arıtan bilgisayar
kontrollü bir fotoreaktör sisteminde test edilmesi, Tübitak 1001,
Araştırmacı, 01/07/2005 - 01/01/2008.

7. Tekstil Atık Suyunun Elektrooksidasyon Yöntemiyle Farklı Elektrotlar
Kullanarak Yüksek Verimde Arıtılması İle Optimizasyonu, Yükseköğretim
Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü,
05/07/2017

8. İlaç Etken Maddelerinin 3 Farklı Elektrokimyasal oksidasyon Yöntemiyle
Arıtılması Ve Giderim Verimlerinin Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları
tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 11/06/2015 -
11/06/2016.
9. Geri Devirli Atık Biyoreaktöründe Geotekstil Tabakasının Sızıntı Suyu
Kalitesine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel
araştırma projesi, Araştırmacı, 01/07/2015 - 15/06/201710. IBC Atık Sularının Tek Kombine Ve Hibrid Elektrokimyasal Yöntemler İle
Arıtılabilirliğinin İncelenmesi, Araştırmacı, 11/06/2015 - 11/06/2016.

11. İkili Pasif Örnekleme Tüplerinin Geliştirilerek Mevcut Ticari Tüplerle
Karşılaştırılması Ve Gebze Teknik Üniversitesi Kampüsü’nün Hava Kirliliği
Dağılımının Modellenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli
bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 05/07/2017 - 05/01/2019.

12. Boyar ve tekstil atık suların ileri oksidasyon yöntemleriyle arıtılabilirliğinin
incelenmesi, BAP, Araştırmacı, 2002-2004

13. Elektronik atıklardan metal geri kazanımı, Şubat 2015-Kasım
2016, Kosgeb Ar-Ge İnovasyon Projesi, Bütçe 170.000 TL, Danışman.

14. Eelktro-oksidasyon elektrotlarının üretilmesi ve pilot
reaktörde endüstriyel olarak uygulanabilirliğinin araştırılması, Tübitak
Teydeb 1507-7151629, Bütçe 320.000 TL, Danışman.

15. Li-iyon pillerden kobalt geri kazanılması, Haziran 2017-2019,
Kosgeb Ar-Ge İnovasyon Projesi, Bütçe 250.000 TL, Danışman.