gtu_logo

Arş. Gör. Eda CEYLAN
Çevre Mühendisliği

Eda CEYLAN
Telefon
(262) 605 3202
E-Posta
edaceylan@gtu.edu.tr
Ofis
Çevre, ZL07
Çalışma alanları
Tarım Kaynaklı Seragazı Emisyonları ArcGIS Katalizör üretimi Adsorpsiyon Fotokatalitik Oksidasyon

Makaleler
Ceylan, E., Dindaş, G. B., Bektaş, N., & Yatmaz, H. C. (2022). Modification of natural chitosan with Fe and Ce cations as photocatalyst beads: Degradation of dye chemicals and textile wastewater under UVA light. Journal of Environmental Management, 310, 114790.

Ceylan, E., Başaran, G., Bektaş, N., & YATMAZ, C. (2022). Demir yüklenmiş kitosanın Reaktif Turuncu 16 boyar maddesinin giderimine etkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 37(3), 1427-1440.

Uluslararası Kongreler

5th International Conference on Natural Resources and Sustainable Environmental Management Conference, (8-12 Kasım 2021) Integration of electrocoagulation and electro-Fenton processes for treatment of high concentrated dye solutions.; Doğukan Yümün1, Eda Ceylan2, Gizem B. Dindaş3, Nihal Bektaş4, H. Cengiz Yatmaz5

17th International Conference on Environmental Science and Technology, (1-4 Ekim 2021) Relationship of satellite-derived atmospheric CH4 concentrations with agriculture sector CH4 emissions in Turkey.; Eda CEYLAN ve Burçak KAYNAK

4.Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi (20 Aralık 2020) “Demir Yüklenmiş Kitosanın Boyar Madde Giderimine Etkisi"; Eda CEYLAN1, Gizem BAŞARAN DİNDAŞ2, Nihal BEKTAŞ3, H. Cengiz YATMAZ4

5th EurAsia Waste Management Symposium 2020 (27Ekim 2020) “The Use of Cleaner Technology Mining Industry”; Eda CEYLAN ve Nihal BEKTAŞ

Uluslararası X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, (23-26 Ekim 2019) Tehlikeli Atık Bertaraf Tesislerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları.; Ayşen DEMİRTAŞ, Ayça KILIÇARPA., Esra BÜYÜKADA, Eda CEYLAN, Cevat ÖZARPA.

Ulusal Kongreler
GTÜ Fen Bilimleri 5. Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu, (10-11 Haziran, 2021) "Boyar Madde İçeren Atıksuların Elektro-Fenton ve Fotokatalitik Oksidasyon Proseslerinin Ardışık Arıtılmasının İncelenmesi";Roa'a Safi Khaleel*, Eda Ceylan, Gizem D. Başaran, H. Cengiz Yatmaz, Nihal Bektaş

"Düzce İli Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi Bitirme Tasarım Projesi" (Lisans Bitirme Tezi)

"Tarım ve hayvancılık kaynaklı metan emisyonlarının TROPOMI metan ölçümleri ile incelenmesi" (Yüksek Lisans Tezi)

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü (2020-
  • Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü (2018-2020)
  • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü (2013-2018)