gtu_logo

Dr. Işıl ÇELİK SAĞLAM
Çevre Mühendisliği

Işıl ÇELİK SAĞLAM
Telefon
(262) 605 32 01
E-Posta
icelik@gtu.edu.tr
Ofis
, Çevre ZL-06
Çalışma alanları
Hava Kirliliği Organik Kirleticiler Mikroplastikler

Makaleler
1. Celik-Saglam, I., Yurtsever, M., Civan, M., Yurdakul, S., Cetin, B. (2023). Evaluation of levels and sources of microplastics and phthalic acid esters and their relationships in the atmosphere of highly industrialized and urbanized Gebze, Türkiye. Science of The Total Environment, 181, 163508. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163508

2. Celik-Saglam, I., Balcik, C., Cetin, B. (2022). Concentrations, sources, and risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in black, green and fruit flavored tea in Turkey. Journal of Food Composition and Analysis, 109, 104504. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2022.104504

3. Yurdakul, S., Çelik Sağlam, I., Çetin, B. (2021). Bir Mühendislik Fakültesinin Farklı İç Ortamlarından Toplanan Toz Örneklerindeki Pah Ve Pcblerin Seviyelerinin Ve Kaynaklarının İncelenmesi. Mühendislik Bilimleri Ve Tasarım Dergisi, 9(1), 336–347. https://doi.org/10.21923/jesd.806359

4. Yurdakul, S., Çelik, I., Çelen, M., Öztürk, F., Çetin B. (2019). Levels, temporal/spatial variations and sources of PAHs and PCBs in soil of a highly industrialized. Atmospheric Pollution Research, 10, 1227-1238. https://doi.org/10.1016/j.apr.2019.02.006

5. Sakar, H., Celik, I., Balcik-Canbolat, C., Keskinler, B., Karagunduz, A. (2019). Ammonium removal and recovery from real digestate wastewater by a modified operational method of membrane capacitive deionization unit. Journal of Cleaner Production, 215, 1415-1423. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.165

6. Sakar, H., Celik, I., Balcik Canbolat, C., Keskinler, B., Karagunduz, A. (2017). Electro-sorption of Ammonium by a Modified Membrane Capacitive Deionization Unit. Separation Science and Technology, 52, 2591-2599. https://doi.org/10.1080/01496395.2017.1336556

7. Cetin, B., Yurdakul, S., Keleş, M., Celik, I., Öztürk, F., Doğan, C. (2017). Atmospheric concentrations, distributions and air-soil exchange tendencies of PAHs and PCBs in a heavily industrialized area in Kocaeli, Turkey. Chemosphere, 183, 69-79. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.05.103

Bildiriler

1. Işıl Çelik-Sağlam, Kutay Apaydın, Banu Çetin. “Belirli Bir Meslek Grubunda Çalışan Kişilerde Farklı Partikül Boyutlarında PAH Maruz Kalma Düzeylerinin Araştırılması”. INSAC International Researches Congress on Natural and Engineering Sciences (INSAC-IRNES'23), 18-19 Mart 2023.

2. Işıl Çelik-Sağlam, Merve Saral, Mihriban Civan, Banu Çetin. “Bir Üniversite Kampüsünde Alınan Hava Örneklerinde Fitalat Değerlerinin Tespiti”. VIII. INSAC Uluslararası Doğa ve Mühendislik Bilimleri Kongresi (ICNES-2022), 18-20 Mart 2022.

3. Merve Saral, Işıl Çelik-Sağlam, Banu Çetin. “Gebze Teknik Üniversitesi Kampüsünden Toplanan Hava Örneklerindeki Ağır Metal Değerlerinin Belirlenmesi”. 5. GTÜ Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu, 10-11 Haziran 2021.

4. Işıl Çelik-Sağlam, Merve Saral, Banu Çetin. “Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünden toplanan hava örneklerindeki PAH ve PCB değerlerinin belirlenmesi”. 3. Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kazanımı Uluslararası Kongresi, 11-12 Aralık 2020.

5. Banu Çetin, Işıl Çelik, Cevdet Doğan, Melek Keleş, Sema Yurdakul, Fatma Öztürk. “Dilovası'ndaki PCB'lerin Zamansal ve Mekânsal Değişimleri.” 7. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 1-3 Kasım 2017, Antalya, Türkiye.

6. Işıl Çelik, Hacer Şakar, Çiğdem Balçık Canbolat, Bülent Keskinler, Ahmet Karagündüz, “Membran Kapasitif İyonsuzlaştırma Yöntemi Kullanılarak Atıksulardan Amonyum Giderimi” 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, 21-23 Eylül 2017, İstanbul, Türkiye.

7. Işıl Çelik, Çiğdem Balçık Canbolat, Ahmet Karagündüz, Ebubekir Yüksel, Bülent Keskinler, “Mikrokirletici İçeren Atıksuların Kavitasyon Yöntemi ile Arıtımı” 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, 21-23 Eylül 2017, İstanbul, Türkiye.

8. Işıl Çelik, Cigdem Balcik Canbolat, Ahmet Karagunduz, Ebubekir Yuksel, Bulent Keskinler, “An Integrated Treatment of Pharmaceuticals in Domestic Wastewater by Submerged Membrane and Hydrodynamic Cavitation.” 8th IWA Membrane Technology Conference & Exhibition for Water and Wastewater Treatment and Reuse, 5-9 September 2017, Singapore.

9. Banu Cetin, Sema Yurdakul, Cevdet Doğan, Melek Keleş, Işıl Çelik, Fatma Öztürk. “Spatial and Temporal variations and Air-Soil Exchange of PAHs in a Heavily Industrialized Area in Kocaeli (Dilovasi), Turkey”. ICOCEE Capadocia, 8-10 May 2017, Nevşehir, Turkey.

10. Banu Cetin, Sema Yurdakul, Melek Keleş, Işıl Çelik, Cevdet Doğan, Fatma Öztürk. “PCBs in a Heavily Industrialized Area in Dilovasi, Turkey: Their Spatial and Temporal variations and Air-Soil Exchange”. ICOCEE Capadocia, 8-10 May 2017, Nevşehir, Turkey.

11. Banu Çetin, Işıl Çelik, Cevdet Doğan, Melek Keles, Sema Yurdakul, Fatma Öztürk. "Investigation of Spatial and Temporal Distributions of PAHs in the atmosphere of Dilovasi." 1 st International Black Sea Congress (IBCESS), August 31- September 03 2016, Giresun, Turkey.

12. Işıl Çelik, Ahmet Karagündüz. “Farklı elektrot kullanımının kapasitif iyonsuzlaştırmada etkileri.” GTU FBE Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2016, Kocaeli, Türkiye.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi - Çevre Mühendisliği (2017-2023)
  • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi - Çevre Mühendisliği (2015-2017)
  • Lisans: Kocaeli Üniversitesi - Çevre Mühendisliği (2009-2013)