gtu_logo

Arş. Gör. Gizem BAŞARAN DİNDAŞ
Çevre Mühendisliği

Gizem BAŞARAN DİNDAŞ
Telefon
(262) 605 31 78
E-Posta
gdindas@gtu.edu.tr
Ofis
Çevre, ZL-03
Çalışma alanları

Basaran, G., Kavak, D., Dizge, N., Asci, Y., Solener, M., Ozbey, B., Comparative study of the removal of nickel(II) and chromium(VI) heavy metals from metal plating wastewater by two nanofiltration membranes, doi: 10.1080/19443994.2015.1127778 (2015), 1-11.

Başaran Dindaş G., Çalışkan Y., Çelebi E.E., Tekbaş M., Bektaş N., Yatmaz H. C., 2018. “Sequential Treatment of Food Industry Wastewater by Electro-Fenton and Electrocoagulation Processes”, Int. J. Electrochem. Sci., 13, 12349 – 12359.</span>

Başaran Dindaş G., Şahin Z., Yatmaz H. C., İşçi Ü., 2019. “Cobalt phthalocyanine-TiO2 nanocomposites for photocatalytic remediation of textile dyes under visible light irradiation”, J. Porphyrins Phthalocyanines, 23, 561–568.</span>

Başaran Dindaş G., Çalışkan Y., Çelebi E.E., Tekbaş M., Bektaş N., Yatmaz H. C., 2020. “Treatment of pharmaceutical wastewater by combination of electrocoagulation, electro-fenton and photocatalytic oxidation processes”, Journal of Environmental Chemical Engineering 8, 103777.</span>

Kardeş M., Başaran Dindaş G., Yatmaz H.C., Öztürk K., 2020. "CBD grown pure and Ce-doped ZnO nanorods: Comparison of their photocatalytic degrading efficiencies on AR88 azo dye under visible light irradiation",&#160;Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 607, 125451.</span>

"Havacılık sanayisine ait yıkama banyolarından kaynaklanan atıksuların kimyasal yöntemle ve farklı membran filtrasyon sistemleri ile arıtımının incelenmesi", Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans, 2013

  • Doktora: (2016- )
    Gebze Teknik Üniversitesi-Çevre Mühendisliği
  • Yüksek lisans: (2011-2013)
    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Kimya Mühendisliği
  • Lisans: (2007-2011)
    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Kimya Mühendisliği