gtu_logo

Dr. Tülin YILMAZ NAYIR
Çevre Mühendisliği

Tülin YILMAZ NAYIR
Telefon
(262) 605 32 06
E-Posta
tulinyilmaz@gtu.edu.tr
Web sayfası
https://www.researchgate.net/profile/Tuelin_Yilmaz_Nayir
Ofis
Çevre, Z58
Çalışma alanları
Biyoplastikler, Polihidroksialkanoatlar (PHA), PHA ekstraksiyon teknolojileri, Biyo-Nanofiberler, Elektrokimyasal Arıtma Teknolojileri

Makaleler / Journal Articles

1.[2023]Yılmaz Nayır T., Çiftci, H., Konuk S., Küçük, B., Küçükağa, Y., Kara, S. “Single stage biopolymer production with yeast industry wastewater: Effect of SRT and OLR on biopolymer production yield” Biomass Conversion and Biorefinery, DOI:10.1007/s13399-023-04220-x.

2.[2023]Yılmaz Nayır T., Konuk S., Kara S., “Extraction of polyhydroxyalkanoate from activated sludge using supercritical carbon dioxide process and biopolymer characterization”, Journal of Biotechnology,https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2023.01.011.

3.[2022] Küçükağa, Y., Facchin, A., Kara S.,Yılmaz Nayır T., Scicchitano D., Rampelli S., Candela M., Torri, C. "Conversion of Pyrolysis Products into Volatile Fatty Acids with a Biochar-Packed Anaerobic Bioreactor", Industrial & Engineering Chemistry Research. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.2c02810.

4.[2022] Çakır, M.C., Akyol A., Yılmaz Nayır T., Kara S., Öztürk D., Civas A., "Performance of Ti/RuO2-IrO2 Electrodes and Comparison with BDD Electrodes in the Treatment of Textile Wastewater by
Electro-Oxidation Process",
Chemical Engineering Research and Design.https://doi.org/10.1016/j.cherd.2022.05.016.

5.[2020] Yılmaz Nayır T., Dinc O., Kara S., Akyol A., Dimoglo A., "Laundry wastewater treatment by peroxi-coagulation", Desalination and Water Treatment. doi: 10.5004/dwt.2020.25188.

6.[2018] Yılmaz Nayır T., Kara S., "Container washing wastewater treatment by combined electrocoagulation-electrooxidation", Separation Science and Technology.https://doi.org/10.1080/01496395.2017.1411365

7.[2013] Yetilmezsoy K., Türkdoğan F.İ., Günay A., Yılmaz T., Kaleli M., "Medicinal plants grown in soil amended with struvite recovered form anaerobically pretreated poultary manure wastewater", The Journal of Animal and Plant Sciences, Vol.23, Issue 1, pp. 261-273.

Konferans Bildirileri /Conference Proceedings

1.[2022] Yılmaz Nayır T., Konuk S., Çiftci H., Küçük B., Kara S. " Polyhydroxyalkanoate production from yeast industry wastewater using mixed microbial culture", Conference on Sustainable solid Waste Management (CORFU 2022), Corfu-Greece, Haziran 2022.

2.[2022]Yılmaz Nayır T.,Çiftci H.,Konuk S., Kara S. "Polyhydroxyalkanoate production through yeast industry wastewater using mixed microbial culture", REnewable REsources and Biorefineries (RRB 2022), Brugge-Belgium, Haziran 2022.

3.[2021]Konuk S., Yılmaz Nayır T., Çiftci H., Kara S. "Endüstriyel Atıksu ile Beslenen Bakteri Hücresinden süperkritik CO2 ile PHA Ekstraksiyonu", 14.National 2.International Environmental Engineering Congress (CMO), İstanbul, Aralık 2021.

4.[2021]Çiftci H.,Konuk S.,Yılmaz Nayır T.,Kara S."PHA Üretim Sürecinde Zenginleştirme Reaktörü İşletme Parametrelerinin İncelenmesi", GTÜ Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu, Kocaeli, Haziran 2021.

5.[2017]Yılmaz Nayır T., Kara S., Akyol Abdurrahman, Yaman C., "Elektrooxidation of industrial and domestic wastewaters by various electrodes",International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Budapest, Ekim 2017.

6.[2016]Yılmaz Nayır T., Kara S. "Electrochemical Treatment of Transport Container Washing Wastewater" International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS), Sarajevo-Bosnia and Herzegovina,24-28 Mayıs 2016.

7.[2016]Kara S.,Yılmaz Nayır T., Akyol A., Yaman C. "Electrooxidation of Preatreated Transport Container Washing Wastewater",International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Belgrade-Serbia, 28 Eylül-2 Ekim 2016.

Yılmaz Nayır T., "Atık Su Arıtma Çamurlarından Biyopolimer Geri Kazanımı ve Nanofiber Üretimi", Doktora Tezi,Gebze Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli 2023.

Yılmaz Nayır T., "Konteyner Yıkama Atıksularının Kombine ve Hibrit Elektrokimyasal Yöntemler ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli 2016.

Yılmaz T., “Characterization of TiO2 /Cu2O Thin Film Photovoltaic Cells”, Yüksek Lisans Tezi, Hollanda Twente Üniversitesi-Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul 2014.


Yılmaz T., “Yüzey Aktif Maddelerle Modifiye Edilmiş Sepiyolit ile Atıksulardan Cd (II) Arıtımı”, Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul 2011.


Yılmaz T., “Anaerobik Olarak Arıtılmış Tavuk Gübresi Atıksuyundan Elde Edilen Struvit Çökeltisinin Şifalı Bitkilerin Büyümesindeki Etkisinin Araştırılması”, Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul 2010.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2016-2023
  • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2015-2016

    Yıldız Teknik Üniversitesi,Kimya Mühendisliği Bölümü, 2012-2014

    University of Twente, Inorganic Materials Science (research group), Faculty of Science and Technology, Netherlands, 2013-2014
  • Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi,Kimya Mühendisliği Bölümü (Çift Anadal Programı), 2007-2011

    Yıldız Teknik Üniversitesi,Çevre Mühendisliği Bölümü, 2006-2010
Araştırma Projeleri

"Atıksu Arıtma Çamurlarından Biyopolimer Elde Edilmesi için Ekstraksiyon Yöntemleri Geliştirilmesi ve Atıktan Geri Kazanılan Biyopolimerden Nanofiber Üretimi" TÜBİTAK Proje No: 119Y027,Bursiyer, 2020-2022.

“Endüstriyel Çamaşırhanelerde Atıksuyun Geri Kazanımına Yönelik Arıtım Süreçlerinin Geliştirilmesi" TÜBİTAK Proje No: 115Y797, Bursiyer, 2017-2019.

“IBC Atık Sularının Tek, Kombine ve Hibrit Elektrokimyasal Yöntemler ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi” Bilimsel Araştırma Projesi, Gebze Teknik Üniversitesi destekli, No: 2015A25, 2015-2016.