gtu_logo

Doç. Dr. Bahar ÖZBEY ÜNAL
Çevre Mühendisliği

Bahar ÖZBEY ÜNAL
Telefon
(262) 605 31 53
E-Posta
bozbey@gtu.edu.tr
Ofis
Çevre, Z-48
Çalışma alanları
Membran Prosesler, Su ve Atıksu Arıtımı ve Geri Kazanımı, Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Membran Distilasyon, Membran Üretimi

A. Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makalele

A1. Bilici, Z., Ozbey-Unal, B., Ozay, Y., Keskinler, B., Karagunduz, A., Orhon, D., Dizge, N. (2020). Effluent reuse potential of a dual-stage ceramic MBR coupled with RO treatment for textile wastewater, Desalination and Water Treatment, 177, 374-383.

A2. Dizge, N., Ozbey-Unal, B., Arikan, E. B., Karagunduz, A., Keskinler, B. (2019). Recent progress and developments in membrane for microbial electrochemistry technologies: A review. Bioresource Technology Reports, 8, 100308.

A3.Ozbey-Unal, B., Bilici, Z., Ugur, N., Isik, Z., Harputlu, E., Dizge, N., Ocakoglu, K. (2019). Adsorption and Fenton oxidation of azo dyes by magnetite nanoparticles deposited on a glass substrate. Journal of Water Process Engineering, 32, 100897.

A4. Ozbey-Unal, B., Dizge, N., Karagunduz, A., Keskinler, B. (2019). Combined electrocoagulation and electrooxidation process in electro membrane bioreactor to improve membrane filtration effectiveness, Bioresource Technology Reports, 7, 100237.

A5. Ozbey-Unal, B., Balcik-Canbolat, C., Dizge, N., Keskinler, B. (2018). Treatability studies on optimizing coagulant type and dosage in combined coagulation/membrane processes for table olive processing wastewater. Journal of Water Process Engineering, 26, 301-307.

A6. Ozbey-Unal, B., Imer, D. Y., Keskinler, B., Koyuncu, I. (2018). Boron removal from geothermal water by air gap membrane distillation. 433, 141-150.

A7. Balcik-Canbolat, C., Ozbey, B., Dizge, N., Keskinler, B. (2017). Pyrolysis of commingled waste textile fibers in a batch reactor: Analysis of the pyrolysis gases and solid product. International Journal of Green Energy, 14(3), 289-294.

A8. Khaligh, S. S., Yagci, N., Balcik, C., Ozbey, B., Keskinler, B., Olmez‐Hanci, T., Dizge, N., Orhon, D., Sozen, S. (2017). Particle size distribution analysis of chemically enhanced two‐phase membrane filtration for olive mill effluents.Journal of Chemical Technology Biotechnology, 92(4), 749-756.

A9. Basaran, G., Kavak, D., Dizge, N., Asci, Y., Solener, M.,Ozbey, B. (2016). Comparative study of the removal of nickel (II) and chromium (VI) heavy metals from metal plating wastewater by two nanofiltration membranes. Desalination and Water Treatment, (46), 21870-21880.

A10. Aydıner, C., Sen, U., Topcu, S., Sesli, D., Ekinci, D., Altınay, A. D., Koseoglu-Imer, D., Keskinler, B. (2014). Techno-economic investigation of water recovery and whey powder production from whey using UF/RO and FO/RO integrated membrane systems, Desalination and Water Treatment, 52(1-3), 123-133.

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

B1. Ozbey-Unal, B., Dizge, N., Keskinler, B., Karagunduz, A. Investigation of electro-cleaning of membrane surface to control biofouling in dynamic membrane bioreactors (MBR), 6th Memtek International Symposium on Membrane Technologies and Applications, Istanbul, Turkey, 18-20 November 2019.

B2. Ozbey, B., Gezmis, E., Eryıldız, B.,Imer, D., Y., Keskinler, B., Koyuncu. Removal of boron from geothermal water by membrane distillation membranes. International Workshop on Lithium and Boron Recovery from Geothermal Water Using Hybrid Process Combining Adsorption and Electrodialysis, İzmir, Turkey, September 2017.

B3. Ozbey, B., Gezmis, E., Imer, D., Y., Keskinler, B., Koyuncu. Fabrication of electrospun PVDF-PTFE composite nanofibrous membranes for membrane distillation. 8th IWA Membrane Technology Conference Exhibition for Water and Wastewater Treatment and Reuse, Singapore, 05-09 September 2017.

B4. Ozbey, B., Imer, D., Y., Keskinler, B., Koyuncu. Performance of Air Gap Membrane Distillation Process for the Saline Water. 2nd International Conference On Civil and Environmental Engineering (ICOCEE). Nevşehir, 8-10 May 2017.

C. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

C1. Keskinler, B., Ozbey, B., Altınay, A. D. (2018). Su/Atıksu arıtılması ve geri kazanılmasında membran teknolojileri ve uygulaması Cilt 2: Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılması ve geri kazanılmasında membran teknolojileri, (Bölüm 15: Endüstriyel Atıksu Arıtılmasında ve Geri Kazanımında Membran Teknolojileri) Çevre Koruma Vakfı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1417, ISBN:978-605-9351-22-5.

C2. Koyuncu, I., Halil, H., Imer, Y. D., Kose-Mutlu, B., Eyvaz, M., Ozbey, B., Aksoy, Y. (2018). Su/Atıksu Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Cilt 2:Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri, (Bölüm 12: Yenilikçi Membran Biyoreaktör (MBR) Prosesleri) Çevre Koruma Vakfı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1417, ISBN:978-605-9351-22-5, Türkçe.

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

D1. Ozbey, B., Imer, Y. D., Koyuncu, I., Keskinler, B. Hava Boşluklu Membran Distilasyonu ile Jeotermal Sulardan Bor Giderimi. İçme ve Kullanma Suyu Arıtımında Membran Teknolojileri Çalıştayı, Istanbul Teknik Üniversitesi, Istanbul, 18 Nisan 2017.

D2. Ozbey, B., Gezmis, E. D., Imer, Y. D., Keskinler, B., Koyuncu, I. Elektrospun PVDF-PTFE Kompozit Nanofiber Membran Üretimi ve Hava Boşluklu Membran Distilasyonu Sisteminde Tuzlu Su Giderim Performansı. 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları, İstanbul, 21-23 Eylül 2017.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi - Çevre Mühendisliği Bölümü
    KU Leuven (Belgium) - Department of Chemical Engineering
  • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Çevre Mühendisliği Bölümü
  • Lisans: Anadolu Üniversitesi-Mühendislik Mimarlık Fakültesi-Çevre Mühendisliği Bölümü