gtu_logo

Dr. Cevdet DOĞAN
Çevre Mühendisliği

Cevdet DOĞAN
Telefon
(262) 605 32 01
E-Posta
cevdetdogan@gtu.edu.tr
Ofis
Çevre, ZL-06
Çalışma alanları
Gazlaştırma, Sentez gazı arıtımı, Gaz arıtımı

Uluslararası Yayınlar / Journal Articles

Cetin B., Yurdakul S., Keleş M., Çelik I., Öztürk F., Doğan C., (2017). Atmospheric concentrations, distributions and air-soil exchange tendencies of PAHs and PCBs in a heavily industrialized area in Kocaeli, Turkey. Chemosphere, 183, 69-79.

Dogan, C., Martini, S., Retschitzegger, S., Çetin, B. (2022). The effect of the presence of water on sulfur removal capacity during H2S removal from syngas using ZnO adsorbent, Environmental Technology, (t-accepted), 1-29

Bildiriler / Conference Proceeding

NOx Emisyonlarının Jet Döngülü Sistemde Arıtılabilirliğinin İncelenmesi , Dogan C, Balçık Ç., Ergenekon P., Dizge N., Keskinler B., İnsel G., 5. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 18-20 Eylül, Eskişehir, Türkiye.

Investigation of Spatial and Temporal Distributions of PAHs in the Atmosphere of Dilovası, Çetin B., Çelik I., Doğan C., Keleş M, Yurdakul S., Fatma Öztürk F., 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 31 Ağustos- 3 Eylül, 201; Giresun, Türkiye.

Spatial and Temporal variations and Air-Soil Exchange of PAHs in a Heavily Industrialized Area in Kocaeli (Dilovasi), Turkey, Banu Cetin B., Yurdakul S., Doğan C., Keleş M., Çelik I., Öztürk F.; 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 8 – 10 Mayıs 2017, Nevşehir, Türkiye.

Dilovası'ndaki PCB'lerin Zamansal ve Mekânsal Değişimleri, Çetin B., Çelik I., Doğan C., Keles M., Yurdakul S., Fatma Öztürk F., 7. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 1-3 Kasım, 2017, Antalya, Türkiye.

Dilovası’ndaki PAH Konsantrasyonlarının Mekânsal ve Mevsimsel Değişimleri ve Hava-Toprak Arakesitinde Dağılım Eğilimleri, Çetin B., Yurdakul S., Keleş M., Doğan C., Fatma Öztürk F., 7. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 1-3 Kasım, 2017, Antalya, Türkiye.

von Berg, L., Doğan, C., Aydın, E. S., Retschitzegger, S., Scharler, R., Anca-Couce, A. (2019, January). Catalytic tar reforming with sewage sludge char of a producer gas from fluidized bed co-gasification of sewage sludge and wood. In European Biomass Conference and Exhibition Proceedings (pp. 523-526).

Doğan C.,Çetin B., Martini S., Retschitzegger S, “ZnO Adsorpsiyonu İle H2S Giderimi Sonrasında CO Beslenmesi İle COS Oluşumuna Su İçeriğinin ve Sıcaklığın Etkisi” 14. Ulusal 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi 2021. Uluslararası Çevre Mühendisliği Konferansı, 2021, 117-121.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi 2022
  • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2015
  • Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi 2011