gtu_logo

Prof. Dr. Hüseyin Cengiz YATMAZ
Çevre Mühendisliği

Hüseyin Cengiz YATMAZ
Telefon
(262) 605 3158
E-Posta
yatmaz@gtu.edu.tr
Ofis
Çevre, Z-34
Çalışma alanları
Environmental catalysis, Photocatalytic degradation, Photoelectrochemical catalysis and photochemical degradation Photoreactor design and kinetics, Heterogeneous kinetics and modelling

Journal Article

wym-1689781372542

H. Cengiz Yatmaz, Ülker Diler Keriş Şen; "Photocatalytic Efficiencies of Alternate Heterogeneous Catalysts: Iron Modified Minerals and Semiconductors for Removal of an Azo Dye in Solutions";Environment Protection Engineering; DOI:10.5277/epe180101

Doga Aktas, Nadir Dizge, H. Cengiz Yatmaz, Yasemin Caliskan, Yasin Ozay, Ayten Caputcu; "The adsorption and Fenton behavior of iron rich Terra Rosa soil for removal of aqueous anthraquinone dye solutions: kinetic and thermodynamic studies";Water Science and Technology; DOI:10.2166/wst.2017.468

Yasemin Çalışkan, H. Cengiz Yatmaz, Nihal Bektaş; "Photocatalytic oxidation of high concentrated dye solutions enhanced by hydrodynamic cavitation in a pilot reactor"; Process Safety and Environmental Protection; 111 (2017) 428-438

Mehmet Konyar, Tuba Yıldız, Mehmet Aksoy, H. Cengiz Yatmaz, Koray Öztürk; "Reticulated ZnO Photocatalyst: Efficiency Enhancement in Degradation of Acid Red 88 Azo Dye by Catalyst Surface Cleaning";Chemical Engineering Communications; 204 (2017) 6, 711-716

H. Cengiz Yatmaz, Nadir Dizge, Merve Sezen Kurt; "Combination of Photocatalytic and Membrane Distillation Hybrid Processes for Reactive Dyes Treatment";Environmental Technology; 38 (2017) 21, 2743-2751

Hasan Ates, Nadir Dizge, H. Cengiz Yatmaz; "Combined process of electrocoagulation and photocatalytic degradation for the treatment of olive washing wastewater" ; Water Science and Technology; 75 (2017) 1, 141-154

Ece Ummu Deveci, Nadir Dizge, H. Cengiz Yatmaz, Berrin Tansel; "Degradation of Recalcitrant Textile Dyes by Coupling Fungal and Photocatalytic Membrane Reactors";CLEAN - Soil Air Water, 44 (2016) 10, 1345

Ece Ümmü Deveci, Nadir Dizge, H. Cengiz Yatmaz, Yasin Aytepe; “Integrated
process of fungal membrane bioreactor and photocatalytic membrane reactor for
the treatment of industrial textile wastewater” Biochemical Engineering Journal 105 (2016) 420–427

Alphan Kocakusakoglu, Memnune Daglar, Mehmet
Konyar, H. Cengiz Yatmaz, Koray Öztürk; “Photocatalytic activity of reticulated ZnO porous ceramics in
degradationof azo dye molecules” Journal of the European Ceramic Society 35 (2015) 2845–2853

Doruk N., Yatmaz, H.C., Dizge, N.; “Degradation Efficiency of Textile and Wood Processing Industry Wastewater by Photocatalytic Process Using In Situ Ultrafiltration Membrane” Clean – Soil, Air, Water 2016, 43 (9999), 1–8

Topkaya, Eylem; Konyar, Mehmet; Yatmaz, H. Cengiz; Öztürk, Koray; “Pure
ZnO and composite ZnO/TiO2 catalyst plates: A comparative study for the degradation of azo dye, pesticide and antibiotic in aqueous solutions” JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE,430, 6-11, 2014

Kiran, Ilkay; Bektas, Nihal; Yatmaz, H. Cengiz; Tekbaş, M.; “Photocatalytic Fenton oxidation of sodium dodecyl sulfate solution using iron-modified zeolite catalyst”; DESALINATION AND WATER TREATMENT, 51, 5768-5775, 2013

Mehmet Konyar, H Cengiz Yatmaz, Koray Öztürk, "Sintering temperature effect on photocatalytic efficiencies of ZnO/TiO2 composite plates", Applied Surface Science (258), 7440-7447, 2012

Meral Topcu Sulak, H. Cengiz Yatmaz, "Removal of textile dyes from aqueous solutions with eco-friendly biosorbent" Desalination and Water Treatment, (37) 169-177, 2012

Mesut Tekbas, Nihal Bektas, H. Cengiz Yatmaz, "Adsorption studies of aqueous basic dye solutions using sepiolite", Desalination, (249), 205-211, 2009

H.Cengiz Yatmaz, Y. Uzman, "Degradation of Pesticide Monochrotophos from Aqueous Solutions by Electrochemical Methods", International Journal of Electrochemical Science, 4, 621-633, 2009

M. Tekbaş, H.Cengiz Yatmaz, Nihal Bektas, "Heterogeneous Photo-Fenton Oxidation of Reactive Azo Dye Solutions Using Iron Exchanged Zeolite as a Catalyst", Microporous and Mesoporous Materials, 115, 594-602, 2008

Yassitepe;E, Yatmaz H.C., Ozturk C., Ozturk K.,Duran C., "Photocatalytic Efficiency of ZnO Plates in Degradation of Azo Dye Solutions", Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 198, 1-6 , 2008

Conference Proceedings

M.Konyar, D. Ovalı, H.Cengiz Yatmaz, C. Duran, K. Öztürk; “Photocatalytic Efficiency of ZnO/TiO2 Composite Plates in Degradation of RR180 Dye Solutions”, CIMTEC 2010,12th International Ceramics Congress, Montecatini Terme, Tuscany, Italy, 6-11 Haziran 2010

Published in Advances in Science and Technology Vol. 65 (2010) pp 244-250

H. Cengiz Yatmaz, U. Diler Keris, G. Sağlar Keser, Nihal Bektaş; “Photocatalytic Fenton oxidation of reactive azo dye solutions using Fe+3, Fe+2modified zeolite and beidellite as catalysts”, First International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment, Arte’2009 ITU, Istanbul, 14-15 Eylül 2009

National Proceedings

Derya Ekizoğlu, H. Cengiz Yatmaz; “Heterogenous Photo-Fenton Oxidation of an Azo Dye
solution by using Zeolite as a Catalyst Modified by Iron (III), Iron (II), Copper (II), Cerium (IV) Ions and Bimetals (Fe+3-Ce+4, Fe+3-Cu+2)" 4th National Catalysis Conference, 21-24 Mart 2012, Kocaeli, Turkey

Bülent Keskinler, Ahmet Karagündüz, Aziz Tanrıseven, H. Cengiz Yatmaz; “Dietil Alüminyum Klörür(DEAC)’ün Yerinde Bertarafında Yeni Bir Yaklaşım ve Gerçek Uygulama” İTÜ XII. Endüstriyel
Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 16-18 Haziran 2010

N. BEKTAŞ, S. HARBECK, M. TEKBAŞ, H.Cengiz YATMAZ; “Doğal Adsorbentler ile Boyar Madde Gideriminin UV-vis ve FTIR Spektroskopisi ile Araştırılması”, Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara, 23-26 Haziran 2009

Ü.D.KERİŞ, M. TEKBAŞ, Sevinç GÜVENÇ, H.Cengiz YATMAZ, N. BEKTAŞ; “Reaktif Boyaların Demir ile Modifiye Edilmiş Katalizör Kullanılarak Heterojen Foto Fenton Oksidasyonu”, CEVKOS VI, GYTE, Kocaeli, 28-29 Mayıs 2009

M Tekbaş., Yatmaz H.C., Bektaş N, “Sepiyolit Minerali ile Boya İçeren Atıksuların Arıtım Kinetiğinin İncelenmesi” Çevre Sorunları Sempozyumu, Kocaeli, 2008.

Köroğlu, Şirin, “Gıda Sektörü Atık Sularında Renk Oluşumuna
Sebep Veren Organik Atıkların İleri Oksidasyon Yöntemleriyle Arıtılabilirliği”
,
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2004

Aslan, Zeynep, “Reaktif Azo Boyar Madde Sulu Çözeltisinin
Elektrokimyasal ve Fotokatalitik Proseslerle Seri Arıtımının İncelenmesi
”,
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2005

Gönülay, Süreyya
Gökçen, “Tekstil Endüstrisi Atık Suyunun
Fotokatalitik Arıtımında Reaktör Performansının Araştırılması
”, Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2007

Arslan, Hale, “Kesikli Reaktörde Fotokatalitik Proseslerle
Pestisit Giderimi
”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2007

Onur, Meral, “Demir (Fe3+) İyonu ile Modifiye
Edilmiş Zeolit-Katalizi Eşliğinde Pestisit Giderimi
”, Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, 2007

Araz, Caner, “Fıskiye Tip Reaktörde Farklı Heterojen Tip
Katalizlerin Oksidasyon Verimine Etkisinin İncelenmesi
” Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, 2008

Uzman, Yasin, “Pestisit Monochrotophos’un (MCP) Sulu Çözeltilerinden Elektrokimyasal Yöntemlerle Giderimi” Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2008

Şafak Sağlam, Çiğdem, “Boyar Madde İçeren Atık Suların Arıtımında Farklı Oksidasyon Parametrelerinin Araştırılması”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2008

Ekizoğlu, Derya, “Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ce4+ ve Bu İyonların Karışımı ile Modifiye Edilmiş Zeolit Minerali Varlığında Azo Boya Çözeltisinin Heterojen Foto Oksidasyonu”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2008

Sağlar Keser, Gaye, “Fe3+, Fe2+ İyonları ile Modifiye Edilmiş Beidelllite Minerali Varlığında Azo Boya Çözeltisinin Heterojen Foto Oksidasyonu” Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2009

Güvenç, Sevinç; “Fe+3 iyonu ile modifiye edilmiş zeolit minerali varlığında tekstil endüstrisi banyo boyama atık suyunun heterojen foto oksidasyonu” Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2009

Karakoç, Serpil; “Kolon tip fotoreaktörde tekstil atıksuyunun demir iyonu yüklü minerallerle heterojen fotokatalitik oksidasyonu”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010

Akçeşme Özdemir, Hesna; “Antibiyotik içeren sulu çözeltilerin fotokatalitik oksidasyonu: TiO2, ZnO ve Fe+3 yüklü zeolit ve beydellit katalizörü kullanımı”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010

Konyar, Mehmet; “ZnO-TiO2 kompozit yapısının şerit döküm yöntemiyle üretilmesi ve fotokatalitik verimlerinin incelenmesi”, Eş danışman, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2011

Gülecan, Özlem; “Boyar madde içeren sulu çözeltilerin fotokatalitik oksidasyonu: Bentonit ve zeolit
minerallerinin karşılaştırılmalı kullanılması”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2011

Doruk, Nurdan;
“Hibrit membran fotokatalitik reaktör kullanılarak tekstil ve ağaç işleme
endüstrisi atıksularının arıtılmasının araştırılması”, Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, 2013

Topkaya, Eylem;
“Boyar madde, pestisit ve antibiyotik içeren suların fotokatalitik proseslerle
arıtımında ZnO/TiO2 kompozit plakaların kullanımı” Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, 2014

Adaklı Ferit Emre, (2015).
Boyar madde içeren suların heterojen fotokatalitik arıtımında zeolit yapılı plakaların katalizör olarak kullanılması, Gebze Teknik Üniversitesi

Merve Sezen Kurt (2017) Tekstil Endüstrisi Atıksularının Fotokatalitik Membran Distilasyon Hibrit Prosesi ile Arıtımının İncelenmesi, Gebze Teknik Universitesi

  • Doktora: Newcastle University (UK)
    Chemical and Process Engineering Department
  • Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği
  • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği