gtu_logo

Dr. Ünal ŞEN
Çevre Mühendisliği

Ünal ŞEN
Telefon
(262) 605 3150
E-Posta
usen@gtu.edu.tr
Ofis
Çevre, Z-07
Çalışma alanları
Mikroalgal Atıksu Arıtımı ve Biyokütle Üretim Teknolojileri, Atıksu Arıtım Teknolojileri, Çevresel Maliyet Analizi, Çevre Mühendisliğinde ÇBS Uygulamaları, Kirlilik Önleme, Çevre Politikası

Uluslararası Yayınlar / Journal Articles

 1. Sen, U, Gurol M. D.(2022)Integration of CO2 Absorption from Flue Gas with CO2 Assimilation by Microalgae Using a Coupled Chemical-Biological Model.Process Integration and Optimization for Sustainability, DOI: 10.1007/s41660-022-00251-5
 2. Sen, U, Gurol M. D. (2022) Carbon dioxide delivery and resulting biomass separation in microalgae cultivation using triethanolamine. Separation Science and Technology, 57(8):1279-1289
 3. Keris-Sen, U.D., Sen, U., Gurol, M.D. (2019) Combined effect of ozone and ultrasound on disruption of microalgal cells. Separation Science and Technology. 54:1853–1861.
 4. Soydemir, G., Sen, U., Keris-Sen, U.D., Gurol, M.D. (2016) Biodiesel production potential of mixed microalgal culture grown in domestic wastewater. Bioprocess and Biosystems Engineering. 39:45–51.
 5. Aydiner, C., Sen, U. Koseoglu-Imer, D.Y., Can-Dogan, E. (2016) Hierarchical Prioritization of Innovative Treatment Systems for Sustainable Dairy Wastewater Management. Journal of Cleaner Production. 112:4605–4617.
 6. Dogan, E.C., Yasar, A., Sen, U., Aydiner, C. (2016) Water recovery from treated urban wastewater by ultrafiltration and reverse osmosis for landscape irrigation. Urban Water Journal. 13(6):553–568.
 7. Aydiner, C., Sen, U., Topcu, S., Ekinci, D., Altinay, A. D., Koseoglu-Imer, D. Y., Keskinler, B. (2014). Techno-Economic Viability of Innovative Membrane Systems in Water and Mass Recovery from Dairy Wastewater. Journal of Membrane Science. 458:66-75.
 8. Keris-Sen, U.D., Sen, U., Soydemir, G., Gurol, M.D. (2014) An investigation of ultrasound effect on microalgal cell integrity and lipid extraction efficiency. Bioresource Technology. 152:407–413.
 9. Aydiner, C., Sen, U., Topcu S., Sesli, D., Ekinci, D., Altınay, A.D., Ozbey, B., Koseoglu-Imer, D.Y. Keskinler, B. (2014) Techno-economic investigation of water recovery and whey powder production from whey using UF/RO and FO/RO integrated membrane systems. Desalination and Water Treatment. 52:123–133.
 10. Vergili, I., Kaya, Y., Sen, U., Gonder, Z.B., Aydiner, C. (2012) Techno-economic analysis of textile dye bath wastewater treatment by integrated membrane processes in accordance with zero liquid discharge. Resources, Conservation and Recycling. 58:25–35.

Uluslararası Bildiriler / Conference Proceeding

 1. Sen, U., Gurol, M.D. (2020) Increasing Carbon Dioxide Availability in Microalgae Cultivation Systems by Using Triethanolamine. International Symposium for Environmental Science and Engineering Research (ISESER), Manisa, Turkey, 04-05 July 2020. pp.163-173.
 2. Aydiner, C., Narci, A.O., Sen, U., Dogan, E.C. (2017) A Comprehensive Analysis on Eco-Innovative Treatment Systems forWater Reuse and Zero/Near Zero Liquid Discharge in Textile Industry. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE 2017). Nevşehir/Turkey. 8-10 May 2017. p. 1255.
 3. Say, A.N., Sen, U., Gurol, M.D. (2016) Biomass Productivity and Lipid Content of a Mixed Culture and Chlorella Sp., Both Fed By Secondary Effluent. 2nd International Conference on Energy Systems and Environment. İstanbul/Turkey. 21-23 December 2016. pp.407-413.
 4. Gurol, M.D., Soydemir, G., Sen, U. D., Say, N., Sen, U. (2014) Biodiesel from microalgal biomass. International Symposium on Molecular Chemistry, İstanbul/Turkey. 18-19 December 2014. pp. 27.
 5. Say, A.N., Sen, U., Sen, U.D., Soydemir, G., Say, A.N., Gurol, M.D. (2012) A continuous-flow membrane reactor for microalgae production from wastewater. Young Algaeneers Symposium, Wageningen/The Netherlands. 14-16 June 2012. pp.11.
 6. Aydiner, C., Sen, U., Topcu S., Sesli, D., Ekinci, D., Altınay, A.D., Ozbey, B., Koseoglu-Imer, D.Y. Keskinler, B. (2012) Techno-economic investigation of water recovery and whey powder production from whey using UF/RO and FO/RO integrated membrane systems. International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul/Turkey. 4-6 June 2012.

Ulusal Bildiriler / National Conference Proceedings

 1. Keris-Sen, U.D., Şen, Ü., Gurol, M.D. (2018) Ozonlama Sonrası Ultrases Kullanımıyla Mikroalg Hücre Parçalama Veriminin Arttırılması, Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı, 10-11 Mayıs 2018, İstanbul, ss. 89-91.
 2. Dogan, C., Şen, Ü. (2017) Hidrodinamik Kavitasyon Kullanılarak Arıtma Çamurlarından Siloksan Giderilmesi, VII. Ulusal Hava Kirliliği Ve Kontrolü Sempozyumu, 1-3 Kasım 2017, Antalya, ss. 354-365.
 3. Gurol, M.D., Soydemir, G., Şen, Ü. D., Say, N., Şen, Ü. (2014) Mikroalglerden Biyoyakıt Üretim Potansiyeli, Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı, 28-29 Mayıs 2014, Samsun, ss. 68-79.
 4. Aydıner, C.,Şen, Ü., Topcu S., Sesli, D., Ekinci, D., Altınay, A.D., Ozbey, B., Koseoglu-Imer, D.Y. (2013) İO/MD ve MD/TO Yenilikçi Membran Sistemleri ile Peynir Altı Atıksuyundan Su Geri Kazanımı ve Peynir Altı Suyu Tozu Üretimi. 3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2013), Elazığ. 26-27 Eylül 2013. ss. 47-50.
 5. Aydıner, C.,Şen, Ü., Koseoglu-Imer, D.Y., Doğan, E.C. (2013) Peynir Üretim Sanayinde Temiz Üretim Uygulaması: Yenilikçi Membran Sistemleri Saha Uygulanabilirlik Analazi. 3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2013), Elazığ. 26-27 Eylül 2013. ss. 105-107.
 6. Say, A.N., Şen, Ü., Keriş-Şen, Ü.D., Soydemir, G., Gürol, M.D. (2013) Atıksuda Mikroalglerden Biyokütle Üretimi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul. 3-6 Eylül 2013. ss. 69.
 7. Soydemir, G., Keriş-Şen, Ü.D., Say, A.N., Şen, Ü., Gürol, M.D. (2013) Atıksuda Üretilen Mikroalglerin Biyoyakıt Üretim Potansiyeli. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul. 3-6 Eylül 2013. ss. 70.
 8. Şen, Ü., Keriş-Şen, Ü.D., Soydemir, G., Say, A.N., Gürol, M.D. (2012) Küresel Isınmaya Sebep Olan Karbondioksitin (CO2) Mikroalg Üretimiyle Tutulması. 7. Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu (ÇEVKOS VII), İstanbul. 22-23 Kasım 2012. ss. 65-66.
 9. Say, A.N., Keriş, Ü.D., Şen, Ü., Gürol, M.D. (2010) Mikroalglerden Biyokütle Enerjisi Üretimi ve Türkiye. 8. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES10), Bursa. 1-5 Aralık 2010. ss.263-271.

Davetli Sunumlar / Invited Conference Presentations

 1. Gurol, M.D., Soydemir, G., Şen, Ü. D., Say, N. Şen, Ü. (2015) Atıksuda Üretilen Mikroalglerden Biyoyakıt Üretim Potansiyeli, Biyoyakıt Çevre Çalıştayı: Mikroalglerden Biyoyakıt Üretimi- Çevresel Etkileri Yönüyle Değerlendirilmesi, Boğaziçi Üniversitesi, 26 Şubat 2015.
 2. Şen, Ü., Keriş-Şen, Ü.D., Soydemir, G., Say, A.N., Gürol, M.D. (2013) Küresel Isınmaya Sebep Olan Karbondioksitin (CO2) Mikroalg Üretimiyle Tutulması. Sürdürülebilir Ekosistem Günleri (SEG’13), İstanbul. 4-6 Nisan 2013.
Devam eden tez çalışması:

Karbon Soğurucular Yardımıyla Mikroalg Havuzlarının Karbondioksit Yakalama Veriminin Arttırılması

 • Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü
  Gebze Technical University, Environmental Engineering Deptartment
 • Yüksek lisans: Hamburg-Harburg Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Programı
  Technical University of Hamburg-Harburg (TUHH), Environmental Engineering Programme
 • Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
  Middle East Technical University, Environmental Engineering Department
PROJELER:
1. Mikroalglerden Biyodizel Üretiminde Yenilikçi (Innovative) Yaklaşımlar (TÜBİTAK-ÇAYDAG 109Y296) 2010-2013 - Proje Asistanı