gtu_logo

Arş. Gör. Ercan GÜRBULAK
Çevre Mühendisliği

Ercan GÜRBULAK
Telefon
(262) 605 32 24
E-Posta
egurbulak@gtu.edu.tr
Ofis
Çevre, Sumer
Çalışma alanları
Süperkritik Su Oksidasyonu Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon Evaporasyon

Journal Articles

 1. A Albahnasawi, E Yüksel, E Gürbulak, F Duyum, 2020, Fate of aromatic amines through decolorization of real textile wastewater under anoxic-aerobic membrane bioreactor, Journal of Environmental Chemical Engineering 8 (5), 104226

 2. Albahnasawi A., Yuksel
  E., Eyvaz M., Gürbulak E., Polat E., Arslan S., 2019. Performances of Anoxic-
  Aerobic Membrane Bioreactors for The Treatment of Real Textile Wastewater.
  Global NEST Journal, vol. 22, issue 1, pp 22-27.

 3. Mahbub Alam, Osman Atilla Arikan, Ebubekir Yuksel, Murat Eyvaz, Ercan Gurbulak, Okan Gunaydin, 2019. Determination of veterinary antibiotics in dairy manure slurry by LC-MS/MS Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, Volume 42, (17-18) Pages. 555-562. https://doi.org/10.1080/10826076.2019.1636259.

 4. Gurbulak E., Yuksel E., Tekbas M., Doruk T., Eyvaz, M., Bektas N., 2019. Supercritical water oxidation of octol–containing wastewater. Global NEST Journal, Volume 21 (2), Pages:172-179.

 5. Güleda Önkal Engin, Ercan Gürbulak, Meltem Çelen, Feride Ulu, Mehmet Salim Öncel. 2014. Nutrient Modelling in Coastal Waters Of İzmit Bay, Turkey, Fresenius Environmental Bulletin 23 12b, 3345-3352

 6. Ebubekir Yuksel, Murat Eyvaz, Ercan Gurbulak, 2013. Electrochemical treatment of C. I. Reactive Orange 84 and textile wastewater by using stainless steel and iron electrodes, Environmental Progress-Sustainable Energy, 32 (1), 60-68.

 7. Ergenekon, Pinar, Ercan Gurbulak, and Bulent Keskinler. 2011. “A novel method for sulfonation of microporous polystyrene divinyl benzene copolymer using gaseous SO2 in the waste air streams.” Chemical Engineering and Processing 50(1): 16-21.

 8. Serdar Kara, Ercan Gürbulak, Murat Eyvaz and Ebubekir Yüksel, 2013. Treatment of Winery Wastewater by Electrocoagulation Process, Desalination and Water Treatment, 51 (28-30), 5421-5429.

 9. Ebubekir Yuksel, Murat Eyvaz, Ercan Gurbulak, 2011. Electrochemical treatment of C. I. Reactive Orange 84 and textile wastewater by using stainless steel and iron electrodes, Environmental Progress-Sustainable Energy.

Book Chapter

 1. Murat Eyvaz, Ercan Gürbulak, Serdar Kara and Ebubekir Yüksel (2014). Preventing of Cathode Passivation/Deposition in Electrochemical Treatment Methods – A Case Study on Winery Wastewater with Electrocoagulation, Modern Electrochemical Methods in Nano, Surface and Corrosion Science, Chapter 8, pp. 201-238, Dr. M. Aliofkhazraei (Ed.), ISBN: 978-953-51-1586-1, DOI: 10.5772/58580,Intech.</span>

Conference Proceedings

 1. Gurbulak*, Ergenekon, Keskinler, A novel method for producing sulfonated STY-DVB co-polymer using gaseous SO2 in the waste air streams as sulfonation agent, 18th International Congress of Chemical and Processing Engineering, Prague, Czech Republic, 2008
 2. Murat Eyvaz, Ebubekir Yüksel, Ercan Gürbulak, Mustafa Kırlaroğlu, C.I. Disperse Yellow 241 boyarmaddesinin elektrokimyasal arıtımı: işletme parametrelerinin ekonomik analizi, Uluslararası Çevre Sempozyumu, 20-23 MAYIS 2009, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan. 
 3. Murat Eyvaz, Havva Agir, Askin Celik, Ahmed Albahnasawi, Nurullah Ozdogan, M. Furkan Cicerali, Ercan Gurbulak, and Ebubekir Yuksel, 2021. Removal of Metformin from Water by Adsorption. 56th Central Canadian Symposium on Water Quality Research, supported by Canadian Association on Water Quality (CAWQ), Ryerson University, University of Toronto, and York University. March 24-25, 2021 (Accepted for Online Poster Presentation).
 4. Ahmed Albahnasawi, Havva Agir, M. Furkan Cicerali, Nurullah Ozdogan, Ercan Gurbulak, Murat Eyvaz, and Ebubekir Yuksel, 2021. Comparison of Anoxic/Aerobic and Aerobic Sequential Bath Reactors in Textile Wastewater Treatment. 56th Central Canadian Symposium on Water Quality Research, supported by Canadian Association on Water Quality (CAWQ), Ryerson University, University of Toronto, and York University. March 24-25, 2021 (Accepted for Online Poster Presentation).
 5. Ahmed Albahnasawi, Havva Agir, M. Furkan Cicerali, Ercan Gurbulak, Murat Eyvaz, and Ebubekir Yuksel, 2020. Treatment of Woolen Textile Wastewater by Aerobic Sequential Batch Reactor. 1st Virtual Eastern Canada Symposium on Water Quality, supported by Canadian Association on Water Quality (CAWQ) and Institut National de la Recherce Scientifique (INRS). November 6, 2020 (Online Oral Presentation).
 6. Muhammet Furkan Cicerali, Ahmed Albahnasawi, Fahrettin Duyum, Müslim Yıldız, Havva Ağır, Ercan Gürbulak, Murat Eyvaz, Ebubekir Yüksel, 2020. İçme suyu şebekelerinde alt bölge modellemesi ve pompa optimizasyonu. The 2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020) (oral presentation). Gaziantep University, Mavera Congress and Art Center, October 07-09, 2020, Gaziantep,Turkey.Havva Ağır, Ahmed Albahnasawi, Fahrettin Duyum, Müslim Yıldız, 
 7. Muhammet Furkan Cicerali, Ercan Gürbulak, Murat Eyvaz, Ebubekir Yüksel, 2020. Electrochemical methods for the treatment of pharmaceutical pollutants in aqueous media. The 2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020) (poster presentation). Gaziantep University, Mavera Congress and Art Center, October 07-09, 2020, Gaziantep,Turkey.
 8. Ahmed Albahnasawi, Havva Agir, M. Furkan Cicerali, Ercan Gurbulak, Murat Eyvaz, and Ebubekir Yuksel, 2020. Removal of Carcinogenic Aromatic Amines Through Decolorization of Real Textile Wastewater under Anoxic-Aerobic Membrane Bioreactor. 1st Virtual Canadian Symposium on Water Quality Research, supported by Canadian Association on Water Quality (CAWQ), Ryerson University, and University of Alberta. July 23-24, 2020 (Online Oral Presentation). 
 9. Ahmed Mustafa Albahnasawi, Ebubekir Yuksel, Murat Eyvaz, Ercan Gurbulak, Ece Polat, 2019. Integrated Anoxic-Aerobic Membrane Bioreactor for Textile Wastewater Treatment (oral presentation). 4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering (ECOCEE), Double Tree by Hilton Istanbul-Avcılar, 17-18 June 2019, İstanbul, Turkey.
 10. Ercan Gürbulak, Serkan Arslan, Fahrettin Duyum, Murat Eyvaz, İbrahim Bal, Rüstem Keleş, Ebubekir Yüksel, 2018. Sakarya İli Su Kaynakları ve İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Mikrokirleticilerin Ölçümü ve Değerlendirilmesi (oral presentation), International Symposium on Urban Water and Wastewater Management (UKSAY), Organized by DESKİ and Pamukkale University, October 25-27, 2018, Denizli.
 11. Nurullah Özdoğan, Ercan Gürbulak, Serkan Arslan, Okan Günaydın, Fahrettin Duyum, Murat Eyvaz, Ebubekir Yüksel, 2018. Petrol Türevli Atık Yağların Ultrasonik Yöntemle Susuzlaştırılması (Sözlü Bildiri), Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, 22-24 Mart 2018, Bursa.
 12. Serkan Arslan, Murat Eyvaz, Ercan Gürbulak, Okan Günaydın, Ebubekir Yüksel, İsmail Koyuncu, "Metformin Removal in a Membrane Bioreactor Operated with a New Operation Concept" (oral presentation), 8th IWA Specialist Conference on Membrane Technology for Water and Wastewater Treatment, 5 – 9 September 2017, Singapore.

National Proceedings

 1. Ercan Gürbulak, Pınar Ergenekon, Bülent Keskinler, SO2 giderim teknolojisini polimer sülfonlanmasında kullanarak sülfonlanmıs STY-DVB polimer üretimi, Kocaeli Çevre Sorunları Sempozyumu, 2008.
 2. Ebubekir Yüksel, Murat Eyvaz*, Mustafa Kırlaroğlu, Ercan Gürbulak, Sulu çözeltilerden C.I. Reactive Yellow 135 boyarmaddesinin elektrokoagülasyon ile giderilmesi: teknik ve ekonomik değerlendirme, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI, 28-29 Mayıs 2009, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze-Kocaeli.
 3. Mahbub Alam, Osman Atilla Arıkan, Ebubekir Yüksel, Murat Eyvaz, Ercan Gürbulak, Okan Günaydın, 2019. "Çiftlik Gübresi Çamurlarında Veteriner Antibiyotiklerinin LC-MS / MS ile Belirlenmesi" (poster bildiri), Fen Bilimleri Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu-Tanıtım Günleri 2019. 17-18 Haziran, Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli.
 4. Aşkın Çelik, Ercan Gürbulak, Okan Günaydın, Fahrettin Duyum, Ahmed M. Albahnasawi, Serkan Arslan, Murat Eyvaz, Ebubekir Yüksel, 2019. "Yüzeysel Su Kaynaklarından Diyabetik İlaç Kalıntılarının Adsorbsiyon ile Giderilmesi" (poster bildiri), Fen Bilimleri Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu-Tanıtım Günleri 2019. 17-18 Haziran, Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli.
 5. Mesut Tekbaş, Nihal Bektaş, Ercan Gürbulak, Ebubekir Yüksel, Murat Eyvaz, Emin Ender Çelebi, Gizem Başaran Dindaş, Yasemin Çalışkan, Serkan Arslan, 2018. "Konvansiyonel Arıtma Sistemleri ile Arıtılması Zor Endüstriyel Atıksuların Süperkritik Su Oksidasyonu ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması" (sözlü bildiri), Fen Bilimleri Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu-Tanıtım Günleri 2018. 14-16 Mayıs, Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli.
 6. Nurullah Özdoğan, Murat Eyvaz, Ercan Gürbulak, Serkan Arslan, Okan Günaydın, Fahrettin Duyum, Ebubekir Yüksel, 2018. "Petrol Türevli Atıkyağların Susuzlaştırılması ve Geri Kazanımında Ultrasesin Kullanılması: İSTAÇ Örneği" (poster bildiri), Fen Bilimleri Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu-Tanıtım Günleri 2018. 14-16 Mayıs, Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli.
 7. Ebubekir Yüksel, Serkan Arslan, Ercan Gürbulak, Murat Eyvaz, İsmail Koyuncu, 2017. Membran Biyoreaktör ile Mikrokirletici Giderimi: Metformin Örneği. Mikrokirleticiler Çalıştayı, Organizasyon: İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü. İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 6 Kasım 2017, İstanbul.
 8. Ebubekir Yüksel, Ercan Gürbulak, Serkan Arslan, Fahrettin Duyum, Murat Eyvaz, 2017. Bursa İli Su Kaynakları ve İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Mikrokirleticilerin Mevcut Durum Analizi. Mikrokirleticiler Çalıştayı, Organizasyon: İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü. İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 6 Kasım 2017, İstanbul.

Article

 1. Yuksel, E., Koyuncu, I., Eyvaz, M., Gurbulak, E., 2014. Irrigation project investments in Ceylanpinar Agricultural Enterprise, having the largest farm that continuously and simultaneously irrigable land. Food Turkey, volume 9/year 3, pp. 103-107.

Other Publications (Projects and Technical Reports)

 1. Yüksel E., Yatmaz, C., Eyvaz, M., Gürbulak, E., Arslan, S., Özen, İ., Duyum, F., 2015. BUSKİ, Bursa İli İçme Suyu Kaynakları ve Su Arıtma Tesislerinde Mikro Kirleticilerin İzlenmesi, 1. Ara Rapor, Şubat 2015, Kocaeli.
 2. Yüksel E., Yatmaz, C., Eyvaz, M., Gürbulak, E., Arslan, S., Özen, İ., Duyum, F., 2015. BUSKİ, Bursa İli İçme Suyu Kaynakları ve Su Arıtma Tesislerinde Mikro Kirleticilerin İzlenmesi, 2. Ara Rapor, Mart 2015, Kocaeli.
 3. Yüksel E., Yatmaz, C., Eyvaz, M., Gürbulak, E., Arslan, S., Özen, İ., Duyum, F., 2015. BUSKİ, Bursa İli İçme Suyu Kaynakları ve Su Arıtma Tesislerinde Mikro Kirleticilerin İzlenmesi, 3. Ara Rapor, Nisan 2015, Kocaeli.
 4. Yüksel E., Yatmaz, C., Eyvaz, M., Gürbulak, E., Arslan, S., Özen, İ., Duyum, F., 2015. BUSKİ, Bursa İli İçme Suyu Kaynakları ve Su Arıtma Tesislerinde Mikro Kirleticilerin İzlenmesi, Final Raporu, Nisan 2015, Kocaeli.
 5. Yüksel, E., Koyuncu, İ., Eyvaz, M., Gürbulak, E., Türken, T. 2013. Kızılırmak ve Sakarya Havzası TİGEM Arazilerinin Su Potansiyellerinin Belirlenmesi Projesi (18 Mart- 18 Temmuz 2013), Proje Ön Raporu, Haziran 2013, Kocaeli.
 6. Yüksel, E., Koyuncu, İ., Eyvaz, M., Gürbulak, E., Türken, T. 2013. Kızılırmak ve Sakarya Havzası TİGEM Arazilerinin Su Potansiyellerinin Belirlenmesi Projesi (18 Mart- 18 Temmuz 2013), Proje Final Raporu, Ağustos 2013, Kocaeli.
 7. Yüksel E., Yatmaz, C., Eyvaz, M., Gürbulak, E., Duyum, F., 2014. İSKİ İstanbul İli İçme Suyu Kaynakları ve Su Arıtma Tesislerinde Mikro Kirleticilerin İzlenmesi, 1. Ara Rapor, Temmuz 2014, Kocaeli.
 8. Yüksel E., Yatmaz, C., Eyvaz, M., Gürbulak, E., Duyum, F., 2014. İSKİ İstanbul İli İçme Suyu Kaynakları ve Su Arıtma Tesislerinde Mikro Kirleticilerin İzlenmesi, 2. Ara Rapor, Ağustos 2014, Kocaeli.
 9. Yüksel E., Yatmaz, C., Eyvaz, M., Gürbulak, E., Duyum, F., 2014. İSKİ İstanbul İli İçme Suyu Kaynakları ve Su Arıtma Tesislerinde Mikro Kirleticilerin İzlenmesi, 3. Ara Rapor, Eylül 2014, Kocaeli.
 10. Yüksel E., Yatmaz, C., Eyvaz, M., Gürbulak, E., Duyum, F., 2014. İSKİ İstanbul İli İçme Suyu Kaynakları ve Su Arıtma Tesislerinde Mikro Kirleticilerin İzlenmesi, Final Raporu, Ekim 2014, Kocaeli.
 • Doktora: GTÜ
 • Yüksek lisans: GYTE
 • Lisans: Marmara Üniversitesi