gtu_logo

Dr. Senem Bayar
Çevre Mühendisliği

Senem Bayar
Telefon
(262) 605 3173
E-Posta
bulut@gtu.edu.tr
Ofis
Çevre, Z49
Çalışma alanları
Zararlı Atıkların Solidifikasyon/Stabilizasyon Teknolojisi ile Yönetimi Zararlı Atık Yönetimi Endüstriyel Atık Yönetimi Çevre Yönetimi

Journal Article

 1. Senem Bayar, Nihal Bektaş, Mehmet S. Öncel, Güleda O. Engin, Yasemin Ç, Emin E. Çelebi, Hazardous Wastes and Waste Generation Factors Originating from Battery and Accumulator Manufacturing Sector in Turkey, The Open Waste Management Journal, 2018, 11: 112-18.
 2. S. Öncel, N. Bektaş, S. Bayar, G. Engin, Y. Çalışkan, L. Salar, Ü.Yetiş, Hazardous Wastes and;Waste Generation Factors for Plastic Products Manufacturing Industries in Turkey, Sustainable Environment Research, 27 (2017), 188-194.
 3. Senem Bayar and İlhan Talınlı, Solidification/stabilization of hazardous waste sludge obtained from a chemical industry, Clean Techn Environ Policy, (2013) 15:157–165.
 4. Bayar, S., Demir, İ. and Engin, G.Ö., Modeling leaching behavior of solidified wastes using back-propagation neural networks, Ecotoxicology and Environmental Safety, 72 (2009), 843-850.

Conference Proceedings

 1. Bayar S., Özgürses B., Yatmaz H. C., Arsenic Removal from Aqueous Solutions by Photocatalytic Processes. 1. International Conference on Environment, Technology and Management, Niğde, 2019.
 2. Bektaş, N., Öncel, S., Engin, G., Bayar, S., Çalışkan, Y., Yetiş, Ü., Hazardous Wastes
  and Waste Generation Factors for Manufacture of Batteries and Accumulators in
  Turkey, 2nd International Conference on Recycling and Reuse (R&R 2014),
  İstanbul, 4-6 June 2014.
 3. Mysiak, J., Bayar, S., Engin, G., The Governance Of Water Resources Affected By Clımate Change: A Medıterranean Perspectıve, 5th World Water Forum, Session 1.1.2. Adaptation to Climate Change: Waiting for things to happen or trying to be prepared?, İstanbul, 16-22 March 2009.
 4. Bayar, S., Engin, G., Cerrahoğlu, S., Yatmaz, A.P., Samuk, B., Cyanide as a Micropollutant: Ecological Effects, Removal Technologies and a Case Study, EURECO’05, X. European Ecological Congress, Kuşadası, İzmir, p. 170, November 08-13, 2005.
 5. Yatmaz, H.C., Bayar, S., Samuk, B., Yatmaz, A.P., Advanced Oxidation Processes for Treatment of Pesticides In Water, EURECO’05, X. European Ecological Congress, Kuşadası, İzmir, November 08-13, 2005.
 6. Engin, G., Yatmaz, A.P., Bayar, S., Sadıklar Kırca, B., Samuk, B., Sorry, It is Limited!, 1st ZERO-M Conference on Sustainable Water Management, p. 77-80, March 15-16, 2005.
 7. Bayar, S., Karpuzcu, M., A New Approach to Environmental Management Systems In Turkey, Air and Waste Management Association’s 92nd Annual Meeting and Exhibition, Paper # 153, June 20-24, 1999.

Article

 1. Öncel, S., Bektaş, N., Bayar S., Çalışkan, Y., Engin, G., Plastik Ürün
  Üretiminde Tehlikeli Atıkların Azaltılması için Mevcut En İyi Teknikler, AKÜ
  FEMÜBİD 17 (2017) 035402 (974-979).
 2. Bayar, S., Talınlı, İ., Zararlı Atıkların Solidifikasyon/Stabilizasyon Teknolojisi ile Yönetimi, İTÜ Dergisi/D - Mühendislik Serisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Sayfa: 281 - 289, Şubat 2006.

National Proceedings

 1. Güleda Engin, Salim Öncel, Meltem Çelen, Ercan Gürbulak, Feride Ulu, Senem Bayar, Elif
  Şentürk, İklim Değişikliğinin Akdeniz Su Havzaları Üzerine Etkisi ve CLIMB
  Projesi, ÇEVKOS VII , 22-23 Kasım 2012.
 2. Engin G., Öncel M.S., Çelen M., Ulu F., Gürbulak E., Bayar S., Şentürk E., Wendland F.,
  Herrmann F., Bach H., Klug, P., Akdeniz Havzalarının Hidrolojisi Üzerinde
  İklime Bağlı Değişiklikler, II. AR-GE Proje Pazarı Enerji ve Çevre
  Teknolojileri, Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa, 29-30 Mayıs 2012, Poster
  Bildirileri Kitabı s.74.
 3. S. Öncel, G. Engin, N. Bektaş, H. C. Yatmaz, S. Bayar, M. İnce, L. Akbulut, Y. Çalışkan,
  N. Erdem, Ü. Yetiş, Türkiye’de Hurda Bakırdan İkincil Bakır Üretimi Sektöründen
  Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Tür ve Miktarları, XIII. Endüstriyel Kirlenme
  Kontrolü Sempozyumu, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Maslak, İstanbul,
  17-19 Ekim 2012.
 4. Karpuzcu, M., Bayar, S., Engin, G., Tanık, A., Alpaslan, N., Su Yönetiminde Türkiye'nin
  Öncelikleri, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI, 28-29 Mayıs
  2009, s. 1-5.
 5. Bayar S., Talınlı, İ., Kimya Endüstrisi Arıtma Çamurlarının Solidifikasyon/Stabilizasyon Teknolojisi ile Arıtımı ve Tekrar Kullanımı, I. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, AÇS2005, s. 461-470, 23-25 Mart 2005.
 6. Karpuzcu, M., Bayar, S., Türkiye’de Çevre Kirlenmesinin Genel Boyutu, Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, s. 1-8c, 18-19 Kasım 1999.
 7. Bayar, S., Karpuzcu, M., Çevre Kirlenmesi Kontrolünde Çevre Yönetiminin Önemi, Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II, s. 707-717, 22-23 Mayıs 1997.
 8. Karpuzcu, M., Bayar, S., Engin, G., Tanık, A., Alpaslan, N., Su Yönetiminde Türkiye'nin Öncelikleri, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI, 28-29 Mayıs 2009, s. 1-5.

Books and Chapters

 1. Karpuzcu, M., Gürol, M.D., Bayar, S., Proceedings of Conference on Transboundary Waters and Turkey, 1st Edition, February 2009, İstanbul, ISBN: 978-975-8316-18-2.
 2. Karpuzcu, M., Gürol, M.D., Bayar, S., Sınıraşan Sular ve Türkiye Konferansı Bildiriler Kitabı, 1. Baskı, Şubat 2009, İstanbul, ISBN: 978-975-8316-17-5 .
 3. Tanık, A., Engin, G., Özgüler, H., Özlü, H., Şentürk, K., Alpaslan, N., Bayar, S., Devlet, Y., Regional Document In and Around Turkey, 5th World Water Forum, İstanbul 2009.

Yüksek Lisans Tezleri

Murat Tunç, Türkiye’deki Elektrikli Ark Ocaklarından Kaynaklanan Bacagazı Tozlarının Yönetim ve Geri Kazanım Seçenekleri, 2013.

Melike Gülmez, Yerel Yönetimlerde Kentsel Katı Atık Yönetimi; Derince Belediyesi Örneği, 2016.


 • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 2005
 • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü, 1997
 • Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 1992